מפת האתר

רשתות חברתיות

 • מנוע חיפוש לתכנים של קפה דה מרקר
 • מקהלות / חבורות זמר - שירי ארץ ישראל ושירי עמים

 • אנסמבל מנעד - חיפה
 • אנסמבל מנעד, חיפה - קישורים לסרטונים של הופעות
 • המגזר השלישי

 • חיפוש / אינדקס / מדריך עמותות, מיזמים, תנועות למען שינוי חברתי-כלכלי, איזון מול הון-שלטון-תקשורת
 • מעורבות הציבור - שיתוף / קואליציה של ארגונים ותנועות חברתיות
 • החברה האזרחית / חברה אזרחית - תנועות חברתיות
 • עמותות / אגודות / ארגונים / ארגוני המגזר השלישי
 • ארגונים הפועלים למען שינוי חברתי-כלכלי » צדק חברתי
 • קישורים
 • מחאה חברתית - מאבק חברתי

 • מהו תיקון עולם?
 • היש שוק חופשי בישראל?
 • אמון הציבור - תודעת הציבור
 • מהו צדק חברתי? כיצד ניתן להשיגו?
  הייתכן שינוי חברתי-כלכלי? דמוקרטיה ישירה? הגות, תיאוריה אמ;לק
 • דמוקרטיה בישראל
 • דמוקרטיה הגדרה
 • דמוקרטיה ייצוגית
 • דמוקרטיה עקיפה
 • דמוקרטיה ליברלית
 • דמוקרטיה מאמרים
 • דמוקרטיה מאפיינים
 • ייצוגיות בדמוקרטיה
 • סוגי דמוקרטיה
 • דמוקרטיה ישירה - דוגמאות
 • דמוקרטיה ייצוגית
 • דמוקרטיה ישירה בישראל
 • מפלגות דמוקרטיה ישירה בעולם
 • מפלגות של דמוקרטיה ישירה בישראל
 • דמוקרטיה נציגית
 • דמוקרטיה עקיפה וישירה
 • דמוקרטיה עקיפה בישראל
 • דמוקרטיה ישירה בישראל
 • דמוקרטיה ציטוטים
 • השיטה > שינוי השיטה הפוליטית > שינוי שיטת הממשל
 • המחאה החברתית » מהפך » מאבק חברתי » תיקון עולם > "תיקון עולם"
 • שלבי מחאה חברתית בישראל - קיצור תולדות הזמן מטרות ותהליכים
 • המעבר ממחאה למאבק - סקירת אירועים מספטמבר 2011 עד פברואר 2012
 • דעות של פעילי המחאה החברתית שהובילה לשינוי ערכי במדינת ישראל
 • רק שקיפות תמנע שחיתות
 • זכות הציבור לדעת - חופש המידע
 • יוזמות חברתיות - מיפוי מיזמים - רישות יוזמות המחאה החברתית - פעילות ארגוני המאבק החברתי
 • יוזמות חברתיות - מיפוי מיזמים - רישות יוזמות המחאה החברתית - פעילות ארגוני המאבק החברתי קובץ אקסל
 • יוזמות חברתיות - מיפוי מיזמים - רישות יוזמות המחאה החברתית - פעילות ארגוני המאבק החברתי קובץ אקסל בפורמט ישן
 • המלצה על הספר: חותרים לשפיות חברתית-כלכלית - און ארד
 • סיוע ושירות לאזרח

 • צדק משפטי: ייעוץ / סיוע משפטי - לאן עלי לפנות כשמדובר בעניינים אישיים?
 • רשימת משרדי הממשלה
 • ביקורת על המאבק נגד השחיתות

 • מבקר המדינה | ביקורת המדינה - מראית עין של תקינות
 • שחיתות ציבורית מהי? - עו"ד שלמה גור
 • שחיתות שלטונית מהי ?
 • שחיתות שילטונית, דוגמאות
 • מתריע - חושף שחיתות / חושפי שחיתויות (הגדרה ודוגמה)
 • הגנת אוכלוסיה מפני שלטון מושחת ומשחית - והיה מחננו טהור!
 • חומרים מסוכנים / מתקנים מסוכנים - אזלת היד של המשרד להגנת הסביבה + פיקוד העורף
 • מנהל תקין / התחרדות

 • כנס "להיות עם חופשי בארצנו" - כרמיאל חופשית
 • היום זה אצלנו מחר אצלכם
 • האם מערכת המשפט כושלת?

 • בית המשפט העליון בראשות אהרן (אהרון) ברק איבד את אמון הציבור
 • אלישבע ברק אהרון ברק - צמד חמד
 • התהום שבין חשין לברק
 • מערכת המשפט בישראל - נפוטיזם = שופטים ללא אתיקה
 • האם אליקים רובינשטיין היה ראוי להיות שופט?
 • הצדק לא נראה והחוק לא נחשב ב- ועדה לבחירת שופטים
 • שחיתות משפטית - בית המשפט העליון משתיק חושף שחיתות
 • בריאות וסביבה

 • למען סביבה בת קיימא: איכות חיים תושג ע"י הגנת הסביבה = איכות הסביבה
 • חומרים מסוכנים / מתקנים מסוכנים - אזלת היד של המשרד להגנת הסביבה + פיקוד העורף
 • מתקנים וחומרים מסוכנים - סכנה קיומית למדינת ישראל
 • דו"ח ועדת שפיר - 2007
 • מכל אמוניה - מיכל האמוניה הינו מתקן מסוכן שלא קיבל רשיון, אך יפעל ככל שיחפוץ בעל-ההון
 • הפקרוקרטיה או דמוקטטורה - חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת - מגילת חובות וזכויות
 • קרינה בלתי מייננת (קרינה סלולרית)

 • מדידות עוצמת קרינה מאנטנות סלולריות אינן מדוייקות
 • מכתב לשר להגנת הסביבה בנושא קרינה בלתי מייננת
 • תשובת המשרד להגנת הסביבה
 • התייחסות אומ"ץ לטיוטת תקנות קרינה בלתי מייננת, התשס"ז - 2007
 • דברי הסבר / הרחבה להתייחסות אומ"ץ לטיוטת תקנות קרינה בלתי מייננת - אוקטובר 2007
 • לשבור את הגלים
 • האגודה למלחמה בסרטן בישראל
 • אנטנה סלולרית - סלולר אנטנה
 • אנטנות סלולריות
 • מהי קרינה סלולרית?
 • טלפון סלולרי / טלפון נייד
 • טלפונים סלולרים / סלולריים
 • יום עיון: קרינה סלולרית וסרטן מדע או דמיון?
 • יום עיון: "קרינה סלולרית וסרטן - מדע או דמיון?"
 • ד"ר מיכה ברחנא | טלפון סלולרי מרפא סרטן | האג'נדה של פרופ' יוסי ריבק
 • תשובות ל- שאלות נפוצות בנושא קרינה קרינה בלתי מייננת | א-תרמית | מדידת קרינה | סף (ספי) חשיפה | מערכות טלפון סלולרי | אנטנות סלולריות
 • מחקרים על קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת | טלפון סלולרי סרטן | מה קרינה עושה לגוף?
 • קרינה סלולרית עלולה להיות מסוכנת? מהם נזקי קרינה בלתי מייננת?
 • " קרינה סלולרית " מצרצרת לכם במוח
 • פורום החברות הסלולריות בישראל לא מספר את כל האמת
 • טלפון נייד (סלולרי) מסוכן!
 • סכנות בריאות כתוצאה של קרינה בלתי מייננת
 • עקרונות הצעת חוק מטרולוגיה / נייר עמדה
 • חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2006
 • חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2006
 • טיוטת תקנות קרינה בלתי מייננת כפי שאושרו בועדת הפנים והגנת הסביבה בתאריך 24 אוקטובר 2007
 • תקנות קרינה בלתי מייננת כפי שפורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה ב-19 ינואר 2009
 • תקנות קרינה בלתי מייננת כפי שפורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה ב-19 ינואר 2009
 • חשיפה לקרינת רדיו ומכ"ם בצה"ל - מיכאל פלג
 • תשובות לשאלות של אור שגב בנושא קרינה סלולרית
 • בדיקת רמות קרינה / בדיקות קרינה / מדידות-קרינה: האמת על מדידות הקרינה מאנטנות סלולריות
 • ערכי סף שנקבעו לחשיפה סביבתית של קרינה בלתי מייננת במדינות המחמירות
 • קרינה! זהירות קרינה!
 • בטיחות קרינה בצה"ל - השפעה מסרטנת של קרינת רדיו ומכ''ם - מיכאל פלג
 • עמיקם לוין ז"ל - קישורים לפרסומיו
 • ביבליאוגרפיה בנושא קרינה בלתי מייננת         Bibliography on non-ionizing radiation

  58 Documents (English and Hebrew)
  1. Growth and reproduction of chickens subjected to microwave radiation. Canadian Journal of Animal Science 50:639-644, cited by A. Firstenberg 2001
  2. בימ"ש הגבוה של אלסקה פסק: נזקים בריאותיים כתוצאה של קרינה בלתי מייננת
  3. Exposure of Human Peripheral Blood Lymphocytes to Electromagnetic Fields Associated With Cellular Phones Leads to Chromosomal Instability
  4. Swiss Summary (Hug): Health risks associated with exposure to high frequency non-ionising radiation
  5. Brain cancer with induction periods of less than 10 years in young military radar workers - Prof. Elihu D. Richter
  6. Microwave radiation levels and effects on humans at 1000MHz - Michael Peleg 2006
  7. ממצאי הוועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מינננת 1974 ICNIRP Guidelines - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
  8. חוק שווייצרי - Ordinance relating to Protection from Non-Ionising Radiation (ONIR 1999)
  9. איטליה - Establishment of exposure limits, attention values, and quality goals to protect the population against electric, magnetic, and EM fields generated at frequencies between 100 kHz and 300 GHz
  10. השוואת סטנדרטים בינלאומיים ולאומיים להגבלות חשיפה - Health Physics. The Radiation Safety Journal. 92(6):635-641, June 2007
  11. Pooled analysis of two case–control studies on use of cellular and cordless telephones and the risk for malignant brain tumours diagnosed in 1997–2003
  12. Use of cellular telephones and brain tumour risk in urban and rural areas - L Hardell, M Carlberg and K Hansson Mild - 2005
  13. Use of cellular or cordless telephones and the risk for non-Hodgkin's lymphoma - Hardell et al. - 2005
  14. Cellular Phones, Cordless Phones, and the Risks of Glioma and Meningioma - American Journal of Epidemiology 2006
  15. Is There a Ten-Year Latency for Cell Phone Tumor Development? German Interphone Study Points to Long-Term Brain Tumor Risk
  16. Mobile Phones may increase brain cancer - Powerwatch UK - 2005
  17. Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma - Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden - 2004
  18. MOBILE TELEPHONES AND CANCER - A REVIEW OF EPIDEMIOLOGICAL EVIDENCE - Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 7:351–384, 2004
  19. Long-term use of cellular phones and brain tumours - increased risk associated with use for > 10 years
   Lennart O Hardell, Michael Carlberg, Fredrik Söderqvist, Kjell Hansson Mild and Lloyd L Morgan - Occup. Environ. Med. 2007
  20. Mobile phone use and risk of glioma in 5 North European countries - Int. J. Cancer: 120, 1769–1775 (2007)
   Anna Lahkola, Anssi Auvinen, Jani Raitanen, Minouk J. Schoemaker, Helle C. Christensen, Maria Feychting, Christoffer Johansen, Lars Klæboe, Stefan Lonn, Anthony J. Swerdlow, Tore Tynes and Tiina Salmin
  21. Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health - Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks SCENIHR 2007
  22. Sins of Transmission! Vatican Radio’s high-power antennas stand accused of causing cancer - IEEE Spectrum - October 2005
  23. GSM-Base Stations and Cancer Incidence - The Naila Study (An investigation over a period of ten years 1994-2004)
  24. Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers - HOCKING, B et al / Medical Journal of Australia 2005
  25. Applying the Precautionary Principle to excess risks in a kibbutz with Environmental Exposures to RF-MW (multiple frequencies):
   Lee Friedman MSc, Z Shalita and ED Richter MD, MPH - Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine 2006
  26. Cancer near a cell-phone transmitter station - Kaplan Medical Center, Rechovot, and the Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University 2004
  27. Pulsed Microwave Induced Bioeffects - IEEE Transactions On Plasma Science, Vol. 28, No. 1, Feb 2000
   Johnathan L. Kiel, Jill E. Parker, Pedro J. Morales, John L. Alls, Patrick A. Mason, Ronald L. Seaman, Senior Member, IEEE, Satnam P. Mathur, Member, IEEE, and Eric A. Holwitt
  28. Nonthermal Medical/Biological Treatments Using Electromagnetic Fields and Ionized Gases - IEEE Ternsactions On Plasma Science, Vol. 28, No. 1, Feb 2000
  29. Cell Deformation and Increase of Cytotoxicity of Anticancer Drugs Due to Low-Intensity Transient Electromagnetic Pulses
   Changjun Liu, Baoyi Wang, Zishu Wang, and Hong Zhang - IEEE Ternsactions On Plasma Science, Vol. 28, No. 1, Feb 2000
  30. Altering Dielectric Properties of Human Cancer Cells by Varying Electrical Pulse Durations
   Evidences for Membrane Elektroporation during Application of Nanoseconds Electrical Pulses
  31. Genetic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields - Henry Lai - Bioelectromagnetics Research Laboratory Department of Bioengineering Univ. of Washington Seattle
  32. The effect of various occupational exposures to microwave radiation on the concentrations of immunoglobulins and T lymphocyte subsets
   Moszczynski P, Lisiewicz J, Dmoch A, Zabinski Z, Bergier L, Rucinska M, Sasiadek U - Wiad Lek 52(1-2):30-34, 1999
  33. Impact of radio frequency electromagnetic radiation on DNA integrity in the male germline - International Journal of Andrology, 28:171-179, 2005
   Aitken RJ, Bennetts LE, Sawyer D, Wiklendt AM, King BV
  34. Genetic damage in mobile phone users: some preliminary findings - Gandhi Gursatej - Dept. of Human Genetics, Guru Nanak Dev University, Amritsar, India 2005
  35. Aneuploidy and Cancer: From Correlation to Causation - Department of Molecular and Cellular Biology, Donner Laboratory, UC Berkeley 2006
  36. Mechanism of a short-term ERK activation by electromagnetic fields at mobile phone frequency - J. Friedman et al. - Biochem J (2007)
  37. Preliminary Statistical Evaluation of the 5 Cancer Cases - Michael Peleg 2003
  38. Tumor of the hematolymphopoeitic tissue diagnosed as plasmocytoma due to radio and radar equipment - Elihu D Richter MD, MPH 2002
   Unit of Occupational and Environmental Medicine Hebrew University-School of Public Health and Community Medicine
  39. Exposure to EM Radiation from Radar: Health Implications for Navy Personnel Aviators & other Military Servicemen / Radar Personnel - Band PR, et. al. Am J Epidemiol 1996
  40. Research Executive Summary: Exposure to EM Radiation from Radar Health Implications for Navy Personnel 1991-2002
  41. Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency (radiofrequency and microwave) electromagnetic radiation - Szmigielski S
   Department of Biological Effect of Non-Ionizing Radiations, Center for Radiobiology and Radiation Safety at the Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
  42. Follow-up of radio and telegraph operators with exposure to electromagnetic fields and risk of breast cancer - Kliukiene J, Tynes T, Andersen A
   The Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Cancer Research, Montebello, Oslo, Norway
  43. Cancer in Korean War Navy Technicians: Mortality Survey after 40 Years - American Journal of Epidemiology - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
  44. Increased mortality in amateur radio operators due to lymphatic and hematopoietic malignancies
   Epidemiology Section, Washington State Department of Social and Health Services, Olympia
  45. Effects of ultra-wideband electromagnetic pulses on pre-neoplastic mammary epithelial cell proliferation - School of Pharmacy, University of Louisiana at Monroe
  46. INDUCTION OF ANEUPLOIDY FOLLOWING 800MHZ CW RADIATION FOR 72 AND 24 HOURS
   Rafi Korenstein, Ronit Mazor, Alexander Barbul, Yael Eshet, Eli Jerbi, Avital Korenstein-Ilan
   (1) Dept of Physiology and Pharmacology, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Israel
   (2) Department of Electrical Engineering - Physical Electronics, Faculty of Engineering, Tel-Aviv University, Israel
  47. “Radiation Research” and The Cult of Negative Results 2006
  48. Exposure of human peripheral blood lymphocytes to electromagnetic fields associated with cellular phones leads to chromosomal instability (Part1)
   Mashevich M, Folkman D, Kesar A, Barbul A, Korenstein R, Jerby E, Avivi L
  49. Exposure of human peripheral blood lymphocytes to electromagnetic fields associated with cellular phones leads to chromosomal instability (Part2)
   Mashevich M, Folkman D, Kesar A, Barbul A, Korenstein R, Jerby E, Avivi L

  איכות השלטון

 • מדוע פרשתי מ- התנועה לאיכות השלטון?
 • מפלגת אחריות

 • מפלגת אחריות - לב אחד ורוח חדשה (אתר מראה 2009 www.achrayut.org.il)
 • עיקרי המצע של מפלגת אחריות
 • המצע המלא של מפלגת אחריות
 • שינוי פוליטי - בחירות 2009
 • כנס ואסיפה שנתית של תנועת לאו"ר
 • ACHRAYUT - Revolution in Values and Constitutional Reform
 • АХРАЮТ - за моральную и конституционную революцию в Израиле
 • תשובות לשאלות נפוצות - מפלגת אחריות
 • מועמדים לכנסת מטעם מפלגת אחריות
 • בחירות 2009 - תרום עם כל הלב - מפלגת אחריות
 • לוקחים אחריות ממטולה ועד אילת
 • לוח אירועים של מפלגת אחריות
 • צור קשר
 • אחריות - בחירות 2009 - מהפכה ערכית וחוקתית
 • תגובות חברים, פעילים ותומכי מפלגת אחריות
 • Flyer_Cover.pdf
 • Flyer_Inner.pdf
 • ד"ר יעקב חסדאי
 • יעקב וימן
 • חיים ספיריה
 • לאוניד טוקרסקי
 • נעמי כהן-טל
 • חמי ראם
 • ז'ניה ויינשטיין
 • חזקי שנאן
 • גאולה צרויה
 • אריה תמם
 • רחל טורפוסמן
 • אבי רוזנסל
 • יוסי רגב
 • יהושע גור
 • פרופסור דוד גרץ
 • יעקב (קובי) גרשוני
 • ישראל חר''ג
 • ראובן יניב
 • שמוליק כרמון
 • חשבון נפש - מאת יעקב חסדאי
 • דברים לזכרו של לורן צלצר
 • עלון פרסומי (פלייר) של מפלגת אחריות
 • אחריות - בחירות 2009 - הסקרים קובעים?
 • בחירות 2009 - מה מביא אדם כמוך לכנסת?
 • אחריות - בחירות 2009 - SMS או ערכים?
 • להילחם זה כבוד
 • לשקם את המנהיגות - בחירות 2009
 • "הכל בסדר"- מסוכן מאוד
 • חינוך, לא מתקנים בכסף
 • מחר יהיה טוב יותר
 • אחריות? או מצפון של אינסטלטור...
 • ACHRAYUT - Revolution in Values and Constitutional Reform
 • АХРАЮТ Ответственность
 • АХРАЮТ - за моральную и конституционную революцию в Израиле
 • ככה אי-אפשר להמשיך
 • ערכים של פעם ודרך חדשה לעתיד
 • אישי

 • דף הבית: דורון טל: צדק חברתי » איזון חברתי-כלכלי » "תיקון עולם"
 • דף נחיתה: דורון טל - פעיל חברתי למען איזון חברתי-כלכלי
 • אנגלית: Doron Abraham Tal (Türkel/Tirkel)
 • רקע ביוגרפי: דורון טל גימלאי משרות המדינה - התנדבות למען הקהילה והחברה
 • יומן התגובות של דורון טל
 • שחיתות משפטית - בית המשפט העליון משתיק חושף שחיתות
 • Amateur Radio Activity
 • SEO

 • בית חכם בקרה ושליטה
 • מצלמות אבטחה במעגל סגור
 • האינדקס של dorontal.net בגוגל