Up אודות ‏בעל האתר טקסט 

	
  פיסיקאי, גימלאי מרפא"ל (פרש בשנת 1993).

  פועל בהתנדבות למען תיקון עולם ע"י שינוי חברתי-כלכלי, 
	דוגמא אישית, טוהר מידות, מנהל תקין, סביבה ובריאות.
	את הנ"ל אפשר יהיה להשיג רק אם נמגר את השחיתות.
		
  בשנים 1997-2014 עד מומחה בנושא אכיפת מהירות.
		
  בשנים 1997-2000 חבר בתנועה למען איכות השלטון.
		
  חבר בתנועת אומ"ץ משנת 2004; 
  עד 2006 חבר בועד המנהל; 
  עד 2008 ריכז בעמותה זו נושאי איכות הסביבה 
      והיה נציג העמותה בועדות הכנסת.
			
  בשנים 2006-16 חבר בוועדת הביקורת של 
	  הקואליציה לבריאות הציבור.
		
  השתתף בקיץ 2011 במאהל המחאה בכרמיאל, 
  והיה בין נציגי המאהל ב"חזית הצפונית" 
  וב"אסיפה הכללית" של כלל המאהלים בארץ.
		
  בשנים 2012-16 חבר בוועדת הביקורת של "המשמר החברתי" 
  כיום חבר מהשורה בעמותה זו.
		
  בשנת 2012 הקים את המשמר החברתי המקומי בכרמיאל

  מ-2014 נציג ציבור בעיריית כרמיאל 
  מינוי סטטוטורי מטעם: חיים וסביבה, החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין

  בשנת 2015 סייע להקמת חברה לתועלת הציבור, MS-Israel
	  לאחר הקמתה משמש כחבר בועדת הביקורת של החברה.
	 
  בשנת 2017 התנדב ל"שומרי הדרך", 
	  מיזם של "הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‏".	
	 
  בשנת 2017 הצטרף ל"קול העם - למען דמוקרטיה ישירה".

	
	  תחביבים:
		 
  משנת 1964 חובב רדיו, כיום לא פעיל על גלי האתר.
  אילו כולם היו כמותם - מדוע הפכתי להיות חובב רדיו? 
	  תומך בפעילויות המבורכות של אגודת חובבי הרדיו בישראל.
			
  משנת 1997 חוקר את שורשי משפחות טירקל-טרקל-טורקל 
	  התרכזו במאה ה-19 בגליציה (מזרח אירופה).
		
  משנת 2012 עוסק בשירה עממית ואמנותית, בהרכבים וסולו,
	  חבורות הזמר "אשכול" בכרמיאל ו"אנסמבל מנעד" בחיפה.
	
  	
	  אתרי אינטרנט:
		
  ניצול לרעה של השיטה הוקם ב- 1997
	
  מאבק למען איזון חברתי-כלכלי מ-2005 תחילה בדומיין גוגל
  
  בלוג: אחריות חברתית-איכות חיים-למען הדור הבא! קפה דה מרקר

  טל דורון טל דורון בפייסבוק ציר הזמן פייסבוק
  אינו מאשר בקשות חברות מאנשים שאינם מזוהים ו/או 
  בקשות חברות מגופים מסחריים, אנשי שיווק ופרסום וכיוב'.
  
  מאמין כי השינוי יבוא מהשטח!

  צדק חברתי יתכן רק אם נקיים ערכי יסוד:
  קבלת אחריות, מתן ערבות הדדית, שמירה על שקיפות, 
	שיתוף הציבור ושמירה על מנהל תקין.
  
  מעוניין להכיר אנשים עם רעיונות, שפועלים למען הדורות הבאים. 
  איכפת להם ממה שקורה סביבנו ומוכנים לסייע, באהבה ובדרכי נועם.

	  ציטוטים אהובים:

  * החיים יפים!
  * צדק חברתי עושים באהבה.
  * רוצים לשנות את הגישה והשיטה.
  * ח' זה חינוך!
  * זהירות! כאן בונים דמוקרטיה.
  * אם אתם יודעים שמשקרים לכם, מדוע אתם מאמינים לשקרים?
  * צדק חברתי מתחיל עם יושר ציבורי.
  * תנו כתף, הצטרפו למאבק!
  * ערבות הדדית!
  * סובלנות וסבלנות!
  * לא פותחים במלחמה נגד מישהו שלא ניסינו לדבר איתו קודם.
  * הלאה הציניות!