דף הבית השפעת הסביבה על בריאות הציבור

למען חברה בת קיימא עלינו לפעול גם למען הגנת הסביבה איכות הסביבה

החברה להגנת הטבע (נוסדה בשנת 1953) היא עמותה ציבורית, הפועלת שלא למטרת רווח (מלכ"ר) וייעודה שמירה על הסביבה, על ערכי הטבע והנוף ועל המורשת ההיסטורית-תרבותית של האדם בישראל. החברה זכתה בפרס ישראל בשנת 1980 על תרומה מיוחדת לטובת המדינה והחברה בכללה. כיום חברים בחברה להגנת הטבע למעלה מ-65,000 יחידים ומשפחות.

חיים וסביבה היא עמותה (הוקמה בשנת 1975) הפועלת כארגון גג של כ-130 ארגוני סביבה שונים בישראל. הארגון מנוהל באמצעות ועד מנהל המורכב מנציגי ארגונים, הנבחרים באסיפה הכללית של העמותה. הוועד המנהל מהווה מקום להתייעצות תנועתית בשאלות וסוגיות עקרוניות, וזירה המאפשרת לארגונים לגייס את התנועה למאבקים סביבתיים.

אדם טבע ודין היא עמותה ישראלית (הוקמה ע"י אלון טל בשנת 1990), עוסקת בשימור והגנת הסביבה. העמותה משלבת גורמים מדעיים ומשפטיים מקצועיים ומכוונת לשימור אינטרס השמירה על איכות הסביבה בישראל.

העמותה מעסיקה 26 עובדים בשכר ומתנדב אחד. סגל העמותה מורכב מעורכי דין, אנשי מדע ועובדים אדמיניסטרטיביים. העמותה אינה מתוקצבת על ידי הממשלה, אך נכון לשנת 2016 מקבלת מעיריית תל אביב- יפו תמיכה כספית בסך כ-22,500 ₪, נוסף על הקלות בתשלום הארנונה. העמותה מקבלת כ- 70% מתקציבה, המונה 1.2 מיליון דולר, מקרנות אמריקאיות. רוב תקציבה של העמותה לשנת 2016, מעל מיליון שקלים, הושקע במטרות קידום חקיקה בנושאי פסולת, מים ואנרגיה מתחדשת. מאות אלפי שקלים נוספים הושקעו במלחמה בתעשיות וכימיקלים מזהמים, קידום תשתיות תחבורה ציבורית ותמיכה בקהילה.

מגמה ירוקה ארגון סטודנטים עצמאי, התנדבותי ולא מפלגתי הפועל לקידום נושא איכות הסביבה בישראל. הם פועלים מתוך מטרה לפתח תחושת אחריות לנושאים סביבתיים בקרב קהל הסטודנטים והציבור בכלל, ולפעול לפתרון מפגעים סביבתיים.

הקואליציה לבריאות הציבור הוקמה כקואליציה של ארגונים סביבתיים בשנת 2001, מתוך זיהוי בעיה משותפת המיוחדת לאזור חיפה והצפון - תמותה ותחלואה ממחלות לב, שבץ מוחי וסרטן בשיעורים גבוהים במיוחד מהממוצע הארצי. מחלות אלו נגרמות גם מזיהום סביבתי שהוא גבוה במיוחד באזור מפרץ חיפה והצפון.

בשנת 2005 הפכה הקואליציה לעמותה רשומה, שאגדה בתוכה ארגוני סביבה מקומיים וארציים, חוקרים מתחום איכות הסביבה מאוניברסיטאות שונות, רופאים מדיסיפלינות שונות, כגון אונקולוגיה, קרדיולוגיה ובריאות הציבור, יועצי איכות סביבה מהמגזר הפרטי, ועדי פעולה ותושבים שמתעניינים בנושא.

הקואליציה לבריאות הציבור הייתה העמותה הראשונה שהעלתה למודעות הלאומית את חשיבות זיהום האוויר והשלכתו על הבריאות. חומרים שנכתבו בעמותה לאורך שנות פעילותה מלווים כל מאבק סביבתי גדול כיום, ומסייעים בידי הציבור לדאוג לבריאותו וסביבתו. מאבקים כאלו הם למשל, המאבק להבאת גז טבעי אל מפרץ חיפה, המאבק שהיה כנגד הקמת תחנת כח פחמית באשקלון, מאבק נגד הקמת מכרה פוספאטים בשדה בריר, מאבק נגד הקמת מתקנים לעיבוד גז טבעי על הקרקע ולא בים, ואחרים.

את הקואליציה ייסדו יחדיו, ד"ר ג'אמס קריקון, שהיה מומחה לצמחים, וד"ר סטיב גרנט, ד"ר להנדסת כימיה.

לאחר פטירתו של ד"ר ג'ימי קריקון הוחלט לסגור את העמותה. חלק מהחברים רצו להמשיך בפעילות. בשנת 2013 זכתה העמותה בפרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים, ובשנת 2016 ביחד עם ארגוני סביבה נוספים הפעילים במפרץ חיפה, זכתה הקואלציה לבריאות הציבור בפרס הגלובוס הירוק.

חרף המאמצים לייצב מחדש את הקואליציה נתגלו בעמותה אי-סדרים והיא לא קבלה אישור ניהול תקין.
ר' המלצות ועדת הביקורת

תנועת אומ"ץ (הוקמה 2003) היא עמותה הפועלת בישראל ונאבקת נגד הקשר ההדדי בין הון ושלטון, נגד השחיתות ולמען שוויון הכול בפני החוק. העמותה הוקמה כשדרוג לעמותת אמיתי, שהפסיקה לפעול, בשל אי סדרים. בהודעת ההקמה נאמר שהעמותה הוקמה עקב מה שחבריה רואים כשימוש ציני בנושאים ביטחוניים ומדיניים לעסקיהם הפרטיים של כמה מקברניטי המדינה ומקורביהם, וחדירת גורמים פליליים למערכת הפוליטית הממלכתית והמקומית. זוהי עמותה א-פוליטית וא-מפלגתית, המתקיימת מתרומות ומדמי חבר, ללא תקצוב מהמדינה, וחבריה פועלים בהתנדבות. בראשה עמד העיתונאי אריה אבנרי עד לפטירתו.

בחודש יוני 2004 עמותת אומ"ץ קבלה על עצמה לפעול בנושאי סביבה הבאים:
מתקנים מסוכנים, המכילים חומרים מסוכנים וכמו-כן בנושא קרינה בלתי מייננת.

מתקנים מסוכנים
סכנה קיומית למדינת ישראל

דו"ח מבקר המדינה מס' 54(ב)
מעלה שורה של מחדלים חמורים ביותר
המחייבים שינוי מערכתי כולל במדינת ישראל.
המחדלים הללו מתמשכים מזה שנים,
תוך התעלמות מוחלטת מדוחו"ת קודמים

של מבקר המדינה.
עמותת אומ"ץ פעלה בשנים 2004-8 לתיקון המעוות.
ר' הצעה לאמנה
סכנה! קרינה סלולרית
בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא קרינה בלתי מייננת בצה"ל
בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא תקנות קרינה בלתי מייננת
בדיקות הקרינה הסלולרית בישראל לא תקינות 26/07/05
נייר עמדה בעניין קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון סלולרי
נייר עמדה
10/8/05
שאלות נפוצות על אנטנות סלולריות
התייחסות אומ"ץ להצעת תקנות 7/10/07
דברי הסבר / הרחבה להתייחסות לתקנות 14/10/07

בשנת 2008 אומ"ץ התנערה ממחויבותה לפעילוית הנ"ל, לאחר שעלה חשד לניהול לא תקין בעמותה.

המועצה לישראל יפה עמותה ציבורית בשיתוף ובתיאום עם גופים ממשלתיים וציבוריים. היא פועלת בעזרת אלפי מתנדבים, להקנות לתושבי ישראל בני כל הגילאים ערכים של מודעות סביבתית.

המשרד להגנת הסביבה משרד ממשלתי האחראי לניסוח מדיניות ארצית להגנת הסביבה. המשרד אחראי גם לפיקוח ואכיפה של חוקי איכות הסביבה.

רשות הטבע והגנים רשות ממשלתית הפועלת בחסות השר לאיכות הסביבה. תפקידיה הם לטפל בכל שמורות הטבע והגנים הלאומיים במדינת ישראל. וכן להגן על ערכי הטבע והמורשת לפקח על שמירתם ולטפח אותם.

הקרן הקיימת לישראל מטרותיה ההיסטוריות של קרן קימת לישראל (קק"ל) הן פיתוח אדמות הארץ, שיפור איכות הסביבה וטיפוח ערכי הציונות, בשמו של העם היהודי ולמענו. היא עוסקת בנטיעת יערות, הכשרת פארקים, החזרת חיים לנחלי ישראל, הגנה על שטחים פתוחים, חינוך והסברה ועוד.

 

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | דמוקרטיה | דמוקרטיה ישירה | דמוקרטיה השתתפותית | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | הוועדה לבחירת שופטים | החברה האזרחית - המגזר השלישי | זכויות מיעוטים | חוק הלאום | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | ניצול לרעה | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | פרשת ילדי תימן | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מוזיקה לאירועים | מאבק חברתי | המחאה החברתית 2011 | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | נורמות | איזון חברתי-כלכלי | סביבה | מחקרים על קרינה בלתי מייננת| מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | צדק משפטי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפך | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / מהי קרינה סלולרית | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שינוי חברתי-כלכלי | שינוי ערכי | שיתוף פעולה | חותרים לשפיות חברתית-כלכלית | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שלום עליכם | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב | תיקון עולם כרעיון וכתהליך | מוזיקה בעידן הקורונה | שיעורי פסנתר ג׳אז