למען חברה בת קיימא עלינו לפעול גם למען הגנת הסביבה איכות הסביבה

בחודש יוני 2004 עמותת אומ"ץ קבלה את הצעתי, לפעול בנושאי סביבה הבאים:
מתקנים מסוכנים, המכילים חומרים מסוכנים וכמו-כן בנושא קרינה בלתי מייננת.

מתקנים מסוכנים
סכנה קיומית למדינת ישראל

דו"ח מבקר המדינה מס' 54(ב)
מעלה שורה של מחדלים חמורים ביותר
המחייבים שינוי מערכתי כולל במדינת ישראל.
המחדלים הללו מתמשכים מזה שנים,
תוך התעלמות מוחלטת מדוחו"ת קודמים

של מבקר המדינה.
עמותת אומ"ץ פעלה בשנים 2004-8 לתיקון המעוות.
ר' הצעה לאמנה
סכנה! קרינה סלולרית
בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא קרינה בלתי מייננת בצה"ל
בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא תקנות קרינה בלתי מייננת
בדיקות הקרינה הסלולרית בישראל לא תקינות 26/07/05
נייר עמדה בעניין קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון סלולרי
נייר עמדה
10/8/05
שאלות נפוצות על אנטנות סלולריות
התייחסות אומ"ץ להצעת תקנות 7/10/07
דברי הסבר / הרחבה להתייחסות לתקנות 14/10/07

בשנת 2008 אומ"ץ התנערה ממחויבותה לפעילות הנ"ל, לאחר שעלה חשד לניהול לא תקין בעמותה.

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איחוד כוחות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | אריה אבנרי | ביקורת | ביקורת המדינה | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | התנדבות | התפתחות התודעה | ועדת שפיר | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | חילופי שבויים | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מדע | מאבק חברתי | המחאה החברתית | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | איזון כלכלי חברתי | סביבה | סלולרי סרטן | מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפכה | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / קרינה סלולרית | מדריך טיולים | שבע ברכות | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שיטת השקשוקה | שינוי חברתי | שינוי ערכים | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שיתוף פעולה | שיתופי פעולה | תודעה ציבורית | תנועה חברתית | תנועות חברתיות | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב