דף הבית המלחמה בשחיתות

שחיתות שלטונית  שחיתות ציבורית

מהי שחיתות?

ניתן לומר כי מעשי שחיתות הם פעילויות או חוסר מעש של נבחרי ועובדי ציבור שלא על פי כללי מנהל תקין ובניגוד לחוק, כאשר מטרת הפעילות המוצהרת (על פי החוק) היא טובתו של הציבור (או מגזרים בו) וכאשר בפעילות המוצהרת (על פי החוק) אין משום רווח אישי לאותם עובדי / נבחרי ציבור הפועלים בניגוד לכללים המחייבים או המנחים אותם. שחיתות מעין זו קיימת משחר ימיה של מדינת ישראל והיא לא רק נחלתה של מדינתנו, אלא של רוב מדינות העולם.

ניתן לחלק שחיתות שלטונית לשלוש דרגות. הדרגה החמורה ביותר כוללת פעילות שנועדה לסכל כל חקירה אפשרית לגילוי חשד למעשי שחיתות. דרגת הביניים מתאפיינית באי-סדרים שלטוניים חמורים ברמה הפלילית והדרגה הכי הפחות חמורה היא פעילות הנעשית בניגוד לכללי האתיקה. בשנים האחרונות היינו עדים להגברת מעורבותו של משרד מבקר המדינה, כדוגמת המובאה להלן.

מבקר המדינה חושף: שחיתות במערכת המשפטית

בדוח לשנת 2004 (55ב') חשף מבקר המדינה פרשות חמורות המעידות על שחיתות של ממש בכמה משרדים ממשלתיים. המבקר קבע כי אפילו הרשויות האמורות לפקח על משרדי הממשלה לקו נטלו חלק בחגיגת השחיתות, כולל הנהלת בתי המשפט ונציבות שירות המדינה.

ביקורת זו מנציחה את "השיטה"

כדי להשיג צדק חברתי צריך לטפל בכל מופעי השחיתות באשר הם. בעבר הלא רחוק רשויות המדינה, שתפקידן (היה לפחות על הניר) לסכל מעשים פליליים, ע"י הרתעה וענישה, נמנעו מלתמוך בחושפי שחיתות. בשנים האחרונות מדינת ישראל מקדמת מנגנונים לטיפול השחיתות הגנה על חושפי שחיתות לרבות מקרים של חוסר אתיקה. על הניר זה היה מאז ומתמיד תפקידו של מבקר פנים, בכל אירגון. אבל המציאות בישראל רחוקה מאד מהתיאוריה.

לא המשטרה, לא הפרקליטות, לא מבקרי המדינה הקודמים (לנוכחי) וגם לא חלק נכבד ממבקרי הפנים עושים את מלאכתם נאמנה. במקרים רבים הגורמים הנ"ל שותפים ישירים לטשטוש עקבותיהם של המושחתים, בין אם במודע ובין אם בתת-מודע, בין אם במעש ובין אם בחוסר מעש.

נסיוני במהלך 15 השנים האחרונות הביא אותי למסקנה העגומה שגם בתי המשפט, המשטרה, הפרקליטות, מבקרי הפנים ומעורבות הציבור למינהן שחרטו על דגלן מלחמה למען מנהל תקין, חלק מהם בעצמו מושחת ברמה זו או אחרת. רוצה לומר, גם בארזים נפלה השלהבת. חרף זאת עבדכם הנאמן (אחד מאזובי הקיר) אינו מוכן לוותר.
בשלב מסויים הצטרפתי לעמותת אומ"ץ - אזרחים למען צדק חברתי ומשפטי (עמותה רשומה).

לדאבוני גליתי עד מהרה כי למרות שחברים מסויימים בתנועת אומץ היו מוכנים להקשיב ולנסות לתקן את הטעון תיקון, יו"ר התנועה, אריה אבנרי נמנע במפגיע מלבצע שינויים כמוצע וכמתבקש. דוגמאות:

1. עמותת / תנועת אמיתי ••
תנועת אומ"ץ / עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן: העיתונאי בדימוס, אריה אבנרי, שייסד באוגוסט 1990 את עמותת אמיתי והיה היו"ר שלה, ... כתגובה לבקשת התצהיר הנ"ל שלח מר אריה אבנרי לרשם העמותות תצהיר, שנחתם על-ידו בתאריך 4 ביולי... מדובר בתצהיר כוזב ·...

2. אריה אבנרי נתן "דוגמה אישית" ••
אריה אבנרי לחם בשחיתות, אבל בתוך המערכת שלו בוצעו "מעשים אפלים". ... אריה אבנרי חתם על תצהיר כוזב, באמצעותו טען תנועת אומ"ץ לא הוקמה כניסיון להעתיק פעילות ...

בבלוגי הנני פורס את משנתי:

והיה מחננו טהור!

Copyleft 2007 - 2011 זכות השימוש בידיכם, דורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד... הפרסומים בקפה דה מרקר שנסגר הועברו לארכיון.

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | דמוקרטיה | דמוקרטיה ישירה | דמוקרטיה השתתפותית | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | הוועדה לבחירת שופטים | החברה האזרחית - המגזר השלישי | זכויות מיעוטים | חוק הלאום | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | ניצול לרעה | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | פרשת ילדי תימן | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מוזיקה לאירועים | מאבק חברתי | המחאה החברתית 2011 | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | נורמות | איזון חברתי-כלכלי | סביבה | מחקרים על קרינה בלתי מייננת| מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | צדק משפטי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפך | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / מהי קרינה סלולרית | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שינוי חברתי-כלכלי | שינוי ערכי | שיתוף פעולה | חותרים לשפיות חברתית-כלכלית | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שלום עליכם | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב | תיקון עולם כרעיון וכתהליך | מוזיקה בעידן הקורונה | שיעורי פסנתר ג׳אז