קואליציה של ארגונים חברתיים ותנועות חברתיות
שיתוף פעולה בקרב המגזר השלישי

דף הבית כיצד תוכלו לשנות את מה שרובנו חושבים כבלתי אפשרי?

העצמת האזרח - מעורבות הציבור למען צדק חברתי

נכתב ע"י דורון טל - מרץ 2007, עודכן ינואר 2012

התהוות וחיפוש דרך של יחסי המדינה עם חברה אזרחית
המיוצגת על ידי עמותות - ארגוני המגזר השלישי

בזכות קיומו של מרחב ציבורי ללא כפייה, יש לחברה האזרחית תפקיד חשוב בשינוי דפוסי החשיבה והפעולה של החברה הדמוקרטית. הדבר מתאפשר משום שבשנים האחרונות מזרימה המדינה כספים רבים לעשרות אלפי ארגונים, אגודות, עמותות ותנועות חברתיות, המכונים גם ארגוני המגזר השלישי. יש הרואים זאת כבריחה של המגזרים הראשון (הון) והשני (שלטון) ממחויבותם, לשרת את אוכלוסית התושבים ויש הנהנים ממצב זה ואף מנצלים אותו לתועלת הציבור וגם לתועלתם הפרטית.

ארגונים (כגון מפלגות ועמותות) מוקמים ע"י אנשים בעלי אגו, כדי לממש את המטרות החשובות להם. בדרך כלל, העומדים בראש הארגונים שומרים בקנאות יתרה על האגו של הארגון, כי נח להם לעשות מעשים בשם הארגון, שהם לא היו מעזים לעשות ללא הארגון המספק להם משאבים וכסות חוקית כביכול. כפועל יוצא, רב ארגוני המגזר השלישי פועלים בצורה מדרגית (היררכית). שכבה דקיקה של אנשים נמצאים במעמד של מקבלי החלטות (לפעמים מדובר במחליט יחיד) ואילו שאר חברי הארגון מבצעים את החלטות המונחתות עליהם ללא יכולת של מתן ביקורת כאשר זו נדרשת.

זהו המצב המצוי, אך בלתי רצוי. כיצד משנים זאת?

תחילה אתמקד בשורש הבעייה ובהמשך אציג הצעה לפתרון, שיש בה כדי לאזן ו/או לנטרל אינטרסים זרים.

בעיה זו מוחרפת בעיקר לנוכח העובדה כי בשנים האחרונות המדינה מתנערת בהדרגה מאחריותה. עקב כך הולך וגדל מספר ארגוני מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח) העושה שימוש לרעה בהפרטה הממשלתית, למען קידום האינטרסים הכלכליים ו-"האישיים" שלהם, ע"י שליטה בלתי הוגנת בתקציבים הנובעים מההפרטה, אשר מיועדים לשירות האוכלוסיה. במקרים רבים בא הדבר על חשבון איכות השירותים. זאת כתוצאה מאינטרסים כלכליים של מקימי עמותות מסויימות, המתנהגות כחברות עסקיות, על אף שרובן מקבלות אישורי מלכ"ר. מצב זה יש בו כדי לפגוע בתדמית כלל הארגונים המוכרים כמלכ"ר (או אלכ"ר = ארגון ללא כוונת רווח).

 • קוד האתיקה לעמותות, מלכ"רים וארגונים ללא כוונת רווח
 • מבחן הוצאות המנהל והשכר במלכ"ר
 • הגדרת הבעייה

  הבעייה של החברה הישראלית בכללותה היא דרך החשיבה. קיים משולש סגור, הון-שלטון-תקשורת, אשר אינו מתחשב בדעת ציבור הרחב. השלטון רובו ככולו תומך ללא סייג בהון. התקשורת הנשלטת ברובה ע"י בעלי ההון מפרגנת בצורה סלקטיבית לנציגי השלטון, השומרים על האינטרסים של בעלי ההון. עמך הממורמר נותר מקטר. ביום פקודה פחות מ-65% באים להצביע. גם בחיי היום-יום, נציגי עמך המוכנים לתת כתף (ע"י התנדבות) אינם מקשיבים, אלא רק משדרים ומקטרים וכך נשארים מקובעים בעולמם הצר.

  לדאבון לב, מובילי עמותות רבים מסרבים (לעת עתה) לדון בשורש הבעיה, נמנעים משיתופי פעולה, תוך התעלמות מהצורך באחריות חברתית. כל אחד בא עם הסיפור האישי שלו ולא ממש נוהג להאזין לדברי האחרים. זו, לדעתנו, נורמה חברתית פסולה, אשר מונעת מאיתנו (החברה הישראלית) לבצע שינוי חברתי, לקבל על עצמנו אחריות, לשפר ולהשתפר.

  הצעה לפתרון

  יעד: העצמת האזרח

  אמצעים:

  צדק חברתי יושג אם תוקמנה קואליציות של עמותות וארגונים, ובהן כל אחד יעשה את תפקידו. אופן פעולה זה יש בו כדי לנטרל אינטרסים צרים של ישויות כלכליות ו/או אנשים בעלי כח חברתי המנוצל לרעה, לתועלתם הפרטית.

  מדוע לא תצאו מהייאוש ומהאדישות?

  ועוד ר' מאמר מיולי 2007 ב- Nfc סוד הכוח שלא תמצאו במפלגות

   

  יש לכם לימון? עשו לימונדה! אחריות חברתית למען איכות חיים

   

  נוצר ע"י דורון טל- מרץ 2007, עודכן ינואר 2012

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח תנועת המחאה של קיץ 2011.

  חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

  תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איחוד כוחות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | ארגונים | אומ"ץ | אריה אבנרי | ביקורת | ביקורת המדינה | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | התנדבות | התפתחות התודעה | ועדת שפיר | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | חילופי שבויים | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מדע | מאבק חברתי | המחאה החברתית | מנהל תקין | משטרת ישראל | נורמות | איזון כלכלי חברתי | סביבה | סלולרי סרטן | מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפכה | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / קרינה סלולרית | מדריך טיולים | שבע ברכות | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שיטת השקשוקה | שינוי חברתי | שינוי ערכים | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שיתוף פעולה | שיתופי פעולה | תודעה ציבורית | תנועה חברתית | תנועות חברתיות | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב