צדק חברתי רק שקיפות תמנע שחיתות
שינוי נורמות חברתיות

כיצד תוכלו לשנות את מה שרובנו חושבים כבלתי אפשרי?

מדוע הציבור לא מאמין למדינה?

מדוע הציבור לא מאמין לנבחריו?

הסיבה: העדר שקיפות
קיימת צנזורה לא פורמלית

דוגמא: אין לנו שום יכולת להשפיע: שקר שיתוף הציבור בהליכי תכנון

כשבוחנים את אופן הקידום של כביש 16 רואים שאין לציבור שום יכולת אמיתית להשפיע על אופן קידום התכנית, למרות שמדובר בתכנית קולוסאלית, עם מחלפי ענק, שמגלמת בתוכה פגיעה במערכת האקולוגית של ירושלים, והציבור לא ידע עליה וגם לא על הפקדתה.

שקיפות (transparency) מהווה אמצעי להשגת אמינות, משום שהיא מחזקת את המידע שיש לציבור לגבי מדיניות, מקטינה את מידת אי הודאות לגבי מהלכים שינקטו ומגבירה את יכולת הציבור להבין את תהליכי קבלת ההחלטות וכמו-כן מסייעת לציבור להעריך את היכולת של מוסדות השלטון לממש את המדיניות המוצהרת.
זכות הציבור לדעת, כדי -

  1. לבצר ולממש את הדמוקרטיה בישראל.

  2. להגן על האזרח הקטן בפני ניצול כוחה של התקשורת
    למטרותיהם הפרטיות של בעלי השררה וההון.

  3. להחזיר את אמון הציבור ב"נבחריו".

  4. להעמיק את מעורבות הציבור בנעשה במדינה.

כיום קוראים לזה צדק חברתי

ניצול לרעה של השיטה הפוליטית, ירידת אמון הציבור וכיצד ניתן לשנות?

"הצלע השלישית" איזון להון שלטון

 

חשיבותה של שקיפות בשוק הפיננסי

במקום לעודד כניסה של שחקנים חדשים לשוק האשראי, ניסו ברחבי העולם להכניס בנקים חדשים, אך מתוך מחקרים עולה כי מעל 95% מהאנשים לא מחליפים את חשבון הבנק שלהם ולכן לא נוצרה תחרות אמיתית. הגיע הזמן לשנות נורמות חברתיות.

Copyleft 2007 - 2011 זכות השימוש בידיכם, דורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד... הפרסומים בקפה דה מרקר שנסגר הועברו לארכיון.

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | דמוקרטיה | דמוקרטיה ישירה | דמוקרטיה השתתפותית | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | הוועדה לבחירת שופטים | החברה האזרחית - המגזר השלישי | זכויות מיעוטים | חוק הלאום | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | ניצול לרעה | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | פרשת ילדי תימן | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מוזיקה לאירועים | מאבק חברתי | המחאה החברתית 2011 | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | נורמות | איזון חברתי-כלכלי | סביבה | מחקרים על קרינה בלתי מייננת| מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | צדק משפטי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפך | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / מהי קרינה סלולרית | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שינוי חברתי-כלכלי | שינוי ערכי | שיתוף פעולה | חותרים לשפיות חברתית-כלכלית | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שלום עליכם | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב | תיקון עולם כרעיון וכתהליך | מוזיקה בעידן הקורונה | שיעורי פסנתר ג׳אז