דף הבית ניצול לרעה של השיטה הפוליטית
ירידת אמון הציבור בשל השחיתות הגואה

נכתב בשנת 2007 עודכן 2017

בשנים האחרונות ירד אמון הציבור בנבחריו. המושג שחיתות הפך להיות שגור בפינו. יש המבקשים לבצע שינוי של מבנה מערכות השלטון, שגובשו עם קום המדינה ואשר כמעט ולא השתנתו מאז. זאת בשל כשלים רבים, שהבולטים שבהם הם:

 • פוליטיקאים במגזר הארצי והמקומי מעסיקים את עצמם במאבקי הישרדות פוליטיים באופן שאינו משאיר להם זמן סביר לצורך קידום הנושאים והסוגיות שלשמם נבחרו.
 • השיטה הפוליטית אינה מחייבת מועמדים לקיים הבטחותיהם לבוחר ולכן אחרי היבחרם מצג הבחירות שלהם הופך בדרך כלל למצג שווא.
 • שיטות הבחירה הפנימיות בכל המפלגות כולל ה"פריימריס" מבוצעות בפועל בצורה פסולה, כל כולן למראית עין. הבעיה השורשית נובעת מסכינאות טבעית של הפוליטיקאים. תהליכי קבלת החלטות מונעים בדרך כלל ע"י שיקולים זרים, שיש להם נגיעה לעניינים פרטיים אישיים וקבוצתיים שאינם ענייניים ואשר בדרך כלל מאופיינים בשחיתות ובחוסר ניקיון כפיים.
 • חוסר יציבות שלטונית כרוני הינו תולדה של פיצול גם במערכת המפלגתית.
 • אין הפרדה נכונה בין הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות המחוקקת (הכנסת).
  שילובן זו בזו באופן שבו מתנהלים העניינים כעת, פוגע בתפקודן העצמאי של כל אחת מהן, כמתבקש במשטר דמוקרטי תקין.
 • מה הפתרון? - שינוי הגישה ובעקבותיה שינוי השיטה!

  הפתרון הוא לשנות את הגישה ואת השיטה, כאשר השינוי צריך להיעשות בראש וראשונה בדרך החשיבה והפעולה של כל אחד ואחת מאיתנו. אם אנו רוצים צדק חברתי שניתן להשיגו ע"י שינוי הגישה ו-שינוי השיטה הפוליטית, עלינו:

  1. לקחת אחריות - רק אנחנו אחראים לגורלנו הפיסי והרגשי.
   לכן, אם אתם רוצים שהעולם ישתנה עליכם לנסות ליטול חלק בשינוי שאתם רוצים לחולל. יחד עם זאת זכרו כי היכולת של כ"א מאתנו מוגבלת ולכן כל פעולה שתבחרו לנקוט בה צריכה להיות מידתית. כמו-כן רצוי מאד להתאגד. שכן, בעבודת צוות ובשיתופי פעולה הפוטנציאל להצליח גדל משמעותית ביחס לפעילות של בודדים. דוגמאות לאחריות אישית: [1], [2], [3];
  2. אמרו אמת ונהגו בשקיפות. דרשו גם מנושאי משרה ציבורית לנהוג כמוכם;
  3. הפגינו ערבות הדדית: כל אחד מאתנו אחראי גם על שלומו ורווחתו של חברו.

  מה "השיטה הפוליטית" הקיימת שאותה צריך לשנות?

  "השיטה הפוליטית" הנהוגה מנתקת את הגורמים שלהם מוענקת הסמכות מהגורמים שעליהם מוטלת האחריות. זהו הפתח לשחיתות המוכרת לנו משחר האנושות (ר' בראשית ח; כא). כילדים למדונו את ספר בראשית וגרמו לנו להאמין בערכים שאינם מתקיימים דרך קבע במציאות, בעולם הגשמי. כאשר התבגרנו הסתבר לנו כי לא ספרו לנו את כל האמת. כן גם זה חלק מ"השיטה הפוליטית", הבנויה לתלפיות, אבן על אבן, רובד על גבי רובד. כך זה נעשה כאמור משחר האנושות.

  "השיטה הפוליטית" - הפרדת הסמכות מהאחריות - חוסמת את כל מי שאינו פועל לפי כללי "שמור לי ואשמור לך" להגיע להישג כלשהו. "השיטה הפוליטית" הלכה והשתכללה במשך מאות השנים האחרונות בקרב קהילות עמנו. למשל, הגביר בעיירה היה זה שקבע את סדר-היום ומאוחר יותר היה זה העסקן הציוני... בארה"ב של אמריקה היה זה השריף ובכפרי בני דודינו קוראים לו המוכתאר וכיו"ב.

  בדרך כלל זה מתחיל באדם אידאליסט, שבראשית דרכו האינטרס הציבורי עדיין בראש מעייניו וברבות הימים מוצא עצמו עושה קודם כל לביתו. עם התפחתות הטכנולוגיה התפתחה גם "השיטה הפוליטית". המאכערים הלכו וצברו כוח והון ומערכת הערכים הציבוריים קרסה והתמוטטה מול הלחץ והכרסום הבלתי פוסק שהופעל על ידי עושי ביתם.

  כיום "שיטה פוליטית" זו פורחת בכל מקום ובכל אתר. כל מי שרק יכול עושה לביתו בחסות מערכת החוק והמשפט הנגועה בנפוטיזם , בסחבת בירוקרטית בלתי נתפסת ובכלל בהתנהלות בלתי ראויה, בלשון המעטה.

  לא מדובר רק בשינוי שיטת הממשל,

  שינוי שיטת הממשל

  זו לבדה לא תפתור את המשברים התכופים במערכת הפוליטית הישראלית. ללא שינוי כולל בגישה יווצרו משברים מסוג אחר. מדובר בשינוי מוחלט של השיטה החברתית-כלכלית בישראל, שינוי שביצועו יארך שנים רבות.

  ברוח זו עלינו לשנות תחילה את הנורמות החברתיות הפסולות, אובדן הבושה של העם ושל נבחריו.

  משמע, קודם כל, יש להוקיע ולבער את הנורמות החברתיות השליליות. עלינו ללמוד לקחת אחריות על מעשינו. תהליך כזה אפשרי במסגרת פעילות קהילתית , באמצעות ארגונים שתכליתם הטמעת אחריות חברתית, כגון, עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ). אם וכאשר נצליח לעצור את הסחף של השחיתות הגואה נוכל להצמיח מנהיגות יעילה, שקולה ואחראית וכמובן במצטבר חשוב מאד להביא לידי שינוי של שיטת הממשל ובהתאם לשיטה החדשה גם שינוי שיטת הבחירות.

  זו השיטה, לא הפוליטיקה
  התרופה למחלה הממארת שלנו היא שינוי שיטת הבחירות ובין השאר,
  אימוץ העיקרון שראש המפלגה שקיבלה את מירב הקולות בבחירות
  יוכרז מיד עם פרסום התוצאות כראש הממשלה.

  חלון הזדמנות היסטורי לשינוי השיטה
  תוצאות הבחירות מדגישות שוב את הכשל שבשיטת הממשל הנוכחית.
  בראש סדר העדיפות חייבת לעמוד התביעה לשינוי שיטת הממשל.

  נוצר ע"י דורון טל- מרץ 2007, עודכן יוני 2017

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח תנועת המחאה של קיץ 2011.

  שינוי הגישה בפוליטיקה, שינוי גישה פוליטיקה, שינוי השיטה הפוליטית, שינוי שיטה פוליטיקה

   

  חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

  תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | אי סדרים | איחוד כוחות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | ארגונים | אומ"ץ | אריה אבנרי | ביקורת | ביקורת המדינה | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | התנדבות | התפתחות התודעה | ועדת שפיר | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | חילופי שבויים | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מדע | מאבק חברתי | המחאה החברתית | מנהל תקין | משטרת ישראל | נורמות | איזון כלכלי חברתי | סביבה | סלולרי סרטן | מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפכה | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / קרינה סלולרית | מדריך טיולים | שבע ברכות | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שיטת השקשוקה | שינוי חברתי | שינוי ערכים | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שיתוף פעולה | שיתופי פעולה | תודעה ציבורית | תנועה חברתית | תנועות חברתיות | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב