דף הבית החברה האזרחית - המגזר השלישי

החברה האזרחית הינה אוסף של כל הבודדים והארגונים, העוסקים בעצם קיומה של חברה אנושית ותפקודה.
"חברה אזרחית" הוא מושג תאורטי העוסק ברעיונות של חברה, כגון דמוקרטיה, פלורליזם ושלום ולהבדיל,
חברה המחרחרת ריב ומדון (רחמנא ליצלן). כאשר אומרים "חברה אזרחית" ההתייחסות היא בדרך כלל
למגזר השלישי, הבא אחרי מגזר השלטון (המגזר הראשון) ומגזר בעלי ההון (המגזר השני).
החל מסוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 ועם עלייתן של תנועות אנטי גלובליזציה, וארגונים "ירוקים" למיניהם
הפך המושג "חברה אזרחית" להיות חלק מהותי מהשיח הציבורי במדינות המערב. דוגמאות למוסדות של חברה אזרחית :
  1. קבוצות חוץ פרלמנטריות (דוגמה)
  2. ארגוני התנדבות פרטיים (עמותות)
  3. תנועות חברתיות
  4. איגודים מקצועיים
  5. ארגוני צדקה
  6. ארגונים קהילתיים (סקירה)
  7. ארגונים או קבוצות דת, מגדר ותרבות
  8. מועדוני ספורט
  9. תקשורת המונים אלטרנטיבית (עבודה סמינריונית)
 

ניצול לרעה של השיטה הפוליטית, ירידת אמון הציבור וכיצד ניתן לשנות?

"הצלע השלישית" איזון להון שלטון

Copyleft 2007 - 2012 זכויותי ממילא אבודות (דורון טל)

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איחוד כוחות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | ארגונים | אומ"ץ | אריה אבנרי | ביקורת | ביקורת המדינה | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | התנדבות | התפתחות התודעה | ועדת שפיר | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | חילופי שבויים | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מדע | מאבק חברתי | המחאה החברתית | מנהל תקין | משטרת ישראל | נורמות | איזון כלכלי חברתי | סביבה | סלולרי סרטן | מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפכה | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / קרינה סלולרית | מדריך טיולים | שבע ברכות | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שיטת השקשוקה | שינוי חברתי | שינוי ערכים | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שיתוף פעולה | שיתופי פעולה | תודעה ציבורית | תנועה חברתית | תנועות חברתיות | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב