עיצד נוכל לשנות? כיצד תוכלו לשנות את מה שרובנו חושבים כבלתי אפשרי?

מהו אמון הציבור?

אמון הציבור הינו מושג המייצג את תודעת הציבור, המבטאת יחסו של הציבור כלפי המציאות, בו מאמין נותן האמון כי הגורם בו ניתן האמון, מסוגל ליכולת מסוימת, יתנהג בצורה מסוימת בעתיד, או יחוש יחס מסוים כלפי המציאות.

מה חשיבותו של אמון הציבור?

אמון הציבור חשוב, כדי לבצר ולממש את הדמוקרטיה בישראל. להעמיק את מעורבות הציבור בנעשה במדינה. שכן, חברה אזרחית בריאה היא תנאי הכרחי לאיכות חיים, לצמיחה ולכלכלה יציבה. לאזרחים חלק משמעותי ביותר בתהליכים חברתיים הקורים במדינה. לצד הדאגה לעשיה למען צדק חברתי באחריות גורמי השלטון יש חשיבות רבה ליצירת אמון של האזרחים ברשויות השלטון ובבעלי ההון המאפשרים איכות חיים במדינה.

להיכן נעלם אמון הציבור?

לדאבוננו המצב בפועל אינו טוב, כמפורט להלן:

 1. אמון הציבור ברשויות
 2. אמון הציבור ברשויות השלטון השונות נשחק במהלך השנים האחרונות. יש מקום לשפר את אמצעי המשמעת הננקטים בשרות המדינה כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת השירות הציבורי. יש מקום לשפר את השרות לאזרח.

  מדוע בית המשפט העליון איבד את אמון הציבור?

 3. אמון הציבור במערכת המשפט
 4. אין מחלוקת כי אמון הציבור במערכת המשפט נשחק באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות. השאלה היא, מהי רמת השחיקה, מה גורמיה ומה הדרך הנאותה לתקנה.

 5. אמון הציבור במשטרה
 6. אין מחלוקת כי אמון הציבור במשטרה נשחק באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות. השאלה היא, מהי רמת השחיקה, מה גורמיה ומה הדרך הנאותה לתקנה.

 7. אמון הציבור בדרג המדיני והבטחוני
 8. במצבה המיוחד של ישראל, ישנה חשיבות מיוחדת לשיקולים של אמון הציבור בדרג הביטחוני והמדיני העליון. קיומה של המדינה וביטחונה אינם מובנים מאליהם.

 9. אמון הציבור בתקשורת
 10. סקרים שבוצעו לאחרונה מראים כי רמת האמון שהציבור מייחס לחדשות באינטרנט גבוהה מזו של כל שאר אמצעי התקשורת. הסיבה לדעתנו היא שהתקשורת הממוסדת מזוהה בעיני הציבור כמחושקת ע"י בעלי הון אינטרסטיים.

 • אמון הציבור בפוליטיקה
 • כיצד אפשר לשנות?

  על "השיטה", ירידת אמון הציבור וכיצד ניתן לשנות?

  "הצלע השלישית" והשפעתה על הפוליטיקה בישראל

  יש לכם לימון? עשו לימונדה! אחריות חברתית למען איכות חיים

  Copyleft 2007 - 2019 זכות השימוש בידיכם, דורון טל

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.

  חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד... הפרסומים בקפה דה מרקר שנסגר הועברו לארכיון.

  תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | דמוקרטיה | דמוקרטיה ישירה | דמוקרטיה השתתפותית | הדורות הבאים | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | הוועדה לבחירת שופטים | החברה האזרחית - המגזר השלישי | זכויות מיעוטים | חוק הלאום | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | ניצול לרעה | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | פרשת ילדי תימן | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מוזיקה לאירועים | מאבק חברתי | המחאה החברתית 2011 | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | נורמות | איזון חברתי-כלכלי | סביבה | מחקרים על קרינה בלתי מייננת| מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | צדק משפטי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפך | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / מהי קרינה סלולרית | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שינוי חברתי-כלכלי | שינוי ערכי | שיתוף פעולה | חותרים לשפיות חברתית-כלכלית | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שלום עליכם | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב | תיקון עולם כרעיון וכתהליך | מוזיקה בעידן הקורונה | שיעורי פסנתר ג׳אז