דף הבית כיצד תוכלו לשנות את מה שרובנו חושבים כבלתי אפשרי?

מהו אמון הציבור?

אמון הציבור הינו מושג המייצג את תודעת הציבור, המבטאת יחסו של הציבור כלפי המציאות, בו מאמין נותן האמון כי הגורם בו ניתן האמון, מסוגל ליכולת מסוימת, יתנהג בצורה מסוימת בעתיד, או יחוש יחס מסוים כלפי המציאות.

מה חשיבותו של אמון הציבור?

אמון הציבור חשוב, כדי לבצר ולממש את הדמוקרטיה בישראל. להעמיק את מעורבות הציבור בנעשה במדינה. שכן, חברה אזרחית בריאה היא תנאי הכרחי לאיכות חיים, לצמיחה ולכלכלה יציבה. לאזרחים חלק משמעותי ביותר בתהליכים חברתיים הקורים במדינה. לצד הדאגה לעשיה למען צדק חברתי באחריות גורמי השלטון יש חשיבות רבה ליצירת אמון של האזרחים ברשויות השלטון ובבעלי ההון המאפשרים איכות חיים במדינה.

להיכן נעלם אמון הציבור?

לדאבוננו המצב בפועל אינו טוב, כמפורט להלן:

  1. אמון הציבור ברשויות הציבור
  2. אמון הציבור ברשויות השלטון השונות נשחק במהלך השנים האחרונות. יש מקום לשפר את אמצעי המשמעת הננקטים בשרות המדינה כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת השירות הציבורי. יש מקום לשפר את השרות לאזרח.

  3. אמון הציבור במערכת המשפט
  4. אין מחלוקת כי אמון הציבור במערכת המשפט נשחק באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות. השאלה היא, מהי רמת השחיקה, מה גורמיה ומה הדרך הנאותה לתקנה.

  5. אמון הציבור בדרג המדיני והבטחוני
  6. במצבה המיוחד של ישראל, ישנה חשיבות מיוחדת לשיקולים של אמון הציבור בדרג הביטחוני והמדיני העליון. קיומה של המדינה וביטחונה אינם מובנים מאליהם.

  7. אמון הציבור בתקשורת
  8. סקרים שבוצעו לאחרונה מראים כי רמת האמון שהציבור מייחס לחדשות באינטרנט גבוהה מזו של כל שאר אמצעי התקשורת. הסיבה לדעתנו היא שהתקשורת הממוסדת מזוהה בעיני הציבור כמחושקת ע"י בעלי הון אינטרסטיים.

מדוע בית המשפט העליון איבד את אמון הציבור?

על "השיטה", ירידת אמון הציבור וכיצד ניתן לשנות?

"הצלע השלישית"

 

Copyleft 2007 - 2011 זכויותי ממילא אבודות, דורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איחוד כוחות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | ארגונים | אומ"ץ | אריה אבנרי | ביקורת | ביקורת המדינה | הדורות הבאים | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | התנדבות | התפתחות התודעה | ועדת שפיר | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | חילופי שבויים | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מדע | מאבק חברתי | המחאה החברתית | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | איזון כלכלי חברתי | סביבה | סלולרי סרטן | מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפכה | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / קרינה סלולרית | מדריך טיולים | שבע ברכות | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שיטת השקשוקה | שינוי חברתי | שינוי ערכים | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שיתוף פעולה | שיתופי פעולה | תודעה ציבורית | תנועה חברתית | תנועות חברתיות | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב