דף הבית תיקון עולם

תיקון עולם כרעיון וכתהליך

"תיקון עולם" הוא רעיון הגותי [1] והלכתי [2] המדבר על הגנה וטיפוח של אורחות חיים. תיקון עולם מבטא מאפיינים רבים של הקיום האנושי ובעיקר החירות המגיעה לכל אדם - הזכות להיות בן-חורין, לעצב את עולמו בניגוד למציאות השולטת על חייו. בעת החדשה כשאומרים "תיקון עולם" מתכוונים להבאת הגאולה.

עם זאת, החברה האנושית ככלל משקיעה מעט מאד לתיקון עולם במובן של חרות אישית של עמים ושל אנשים וכמו-כן במובן של הבאת הגאולה לעולם.
בני האדם בדרך כלל מנצלים לרעה את כוחם - כל אחד דואג לעצמו!


[1] דיון הגותי: תיקון עולם כאידאה וכתהליך - אבי שגיא
לְמה מתכוונים כשמדברים על תיקון עולם? האם רעיון זה ניתן להגנה עיונית, או שמא המכשלות שהוא נושא בחובו הופכות אותו לבלתי ראוי? כנקודת מוצא לדיון המחבר מבחין בין שתי משמעויות שונות ובלתי קשורות של המושג "תיקון עולם": א. תיקון עולם כאידאה ב. תיקון עולם כתהליך. הוא טוען כי המשמעות הראשונה של המושג, הרואה בתיקון עולם אידאה, בעייתית. לעומת זאת ניתן לאמץ את תיקון העולם כתהליך משום שאינו מותנה באידאה המכוונת אותו.


[2] דיון הלכתי: תיקון עולם - שלמה בן-יהודה אהרן קלוגר, תרצ"ו
מדוע לא נטען כי ספרם של בן-יהודה וקלוגר מהווה עוד דוגמה לניצול לרעה של כוח? מחד גיסא, כותרתו של הספר היא "תיקון עולם", שכאמור משמעותו חופש וחירות. אך מאידך גיסא, בפתח הספר נכתב: ”נגד שיטת המתחדשים שהם ציונים מזרחים אגודים ישובים־טען וכל המסתעף מהם בארץ ובחו"ל, ה׳ יאסוף נדחינו ב"ב”.
בשורה התחתונה של הספר נכתב: ”האיש הירא את דבר ה' ילך לבטח דרכו שלא להתחבר ושלא לעשות כמתכונת המפלגות שונות ציונים מזרחים ואגודים ודומיהם, רק להחזיק באמונת הש"י והוא יגאלנו בב"א”. אם כן הדבר, היכן החירות של האיש הירא את דבר ה' לפרש את אמונתו כפי שהוא מבין?
האם לכותבי הספר הזכות לקבוע במה נאמין ובמי נבחר?

במשנה מוזכר תיקון עולם בקשר לשורה של תקנות שתוקנו על ידי נשיאי ישראל, הלל הזקן, וברובן על ידי נינו - רבן גמליאל הזקן. תקנות אלו הינן תקנות שאין להן מקור מפורש בתורה, ובאופן ספציפי וחד פעמי ייתכן שאין סיבה לתיקונן. אך בהשקפה רחבה, התקנות מחויבות המציאות.

בתפילת עלינו לשבח מוזכר המונח כתיקון העולם על ידי מלכות ה':

    "ועל כן נקוה לך ה' אלהינו, לראות מהרה בתפארת עזך, להעביר גלולים מן הארץ, והאלילים כרות יכרתון, לתקן עולם במלכות שדי. וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ."

Copyleft 2008 - 2018 זכויותי ממילא אבודות, דורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל, במטרה לשפר את פני החברה שלנו, ברוח המחאה. מותר להשתמש בכל החומרים הכלולים בדף זה להגשמת המטרות שלשמן נועד.

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איחוד כוחות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | אריה אבנרי | ביקורת | דמוקרטיה | הדורות הבאים | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | התנדבות | התפתחות התודעה | ועדת שפיר | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | חילופי שבויים | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מדע | מאבק חברתי | המחאה החברתית | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | נורמות | איזון כלכלי חברתי | סביבה | סלולרי סרטן | מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפכה | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / קרינה סלולרית | מדריך טיולים | שבע ברכות | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שיטת השקשוקה | שינוי חברתי-כלכלי | שינוי ערכי | שינוי אישי | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שיתוף פעולה | שיתופי פעולה | תודעה ציבורית | תנועה חברתית | תנועות חברתיות | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב