נסויים בלתי מבוקרים על בני אדם = רולטה רוסית למעלה מה קרינה עושה לגוף?

אנטנות כלשהן וגם אנטנות סלולריות אינן מזיקות.
מה שיכול להזיק זו הקרינה שמשודרת על ידן.

עד שלא מבצעים בדיקת עוצמת קרינה לא ניתן לדעת!

אתר זה מציג עובדות על נזקי קרינה ממערכות תקשורת סלולרית,
מכשירי טלפון סלולרי ואנטנות סלולריות:

 • השפעת קרינת רדיו על גוף האדם
 • מחקרים על קרינה בלתי מייננת
 • השפעות בריאותיות של קרינת טלפון סלולרי
 • מודעות בינלאומית
 • התייחסות של הממסד בישראל
 • פעילות בכנסת
 • מהי קרינה בלתי מייננת
 • פרסומים בעיתונות, מדיה ממוסדת ואינטרנט חופשי
 • תמותה מוגברת בקרב חובבי רדיו
 • דעות - סיכום / תמונת מצב
 • פרסום ראשון: יוני 2004 | עדכון 2021
  נסויים בלתי מבוקרים על בני אדם = רולטה רוסית נסויים בלתי מבוקרים על בני אדם = רולטה רוסית

 •  מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. מדובר בעיקר באפקטים א-תרמיים, כאלו שאינם נובעים מחימום רקמה חיה. אלו אפקטים המאופיינים ע"י שינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה על תקשורת עצבית בגוף (בעוצמות הקרנה נמוכות).
 •  גופי הפיקוח בארץ ובעולם, המומחים מטעמם והתקשורת הסוגדים לקשרי הון-שלטון, כבר לא תומכים ללא סייג בכל הטכנולוגיות האלחוטיות. זאת משום שעל שולחנם נערמו עדויות רבות על סיכוני בריאות כתוצאה של חשיפה לקרינה א"מ (אלקטרומגנטית) בלתי מייננת, לדוגמה - קרינה של מערכות טלפוניה סלולרית ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד'). הם מודאגים משום שחלק מהציבור נתקף בפאניקה של ממש וגם לזה צריך להתייחס כאל נזק בריאותי.
 •  לאור תוצאות המחקרים שפורסמו, המסקנה המתבקשת: יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן במקום בו מצויים אנשים, לעוצמה הפחותה מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר (ר' מודל זלצבורג) ויש מקום לדרוש מחברות הסלולאר לשנות שיטות מיתוג / איפנון תנופתי (AM), כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך (אפנון AM) שיש בהם כדי להשפיע לרעה על גוף אדם, בתנאים מסויימים. בכל מקרה יש לנהוג לפי עקרון הזהירות המונעת.

  בתנאים מסויימים עלול להיגרם נזק פיסיולוגי בלתי הפיך כתוצאה משימוש לא נבון במכשירי טלפון סלולרי. החברות הסלולריות מדביקות פתקית אזהרה על כל אריזה של מכשיר טלפון חדש, ובעשותן כן הן מעבירות את האחריות לתוצאות השימוש במכשיר על המשתמש!

  סקירת מחקרים:
  קרינה בלתי מייננת, "מה גורמות קרינות השידור לאדם ולחי?" טל' נייד בטיחות קרינה – השפעה מסרטנת של קרינת רדיו ומכ"ם

  עיינו בטבלה הבאה החושפת טפח משלל המחקרים שבוצעו בנושא השפעות קרינה בלתי מייננת.

 •    צפיפות הספק מוקרן
  סף החשיפה המותר*
  בישראל: 100µW/cm2
  אפקטים ביולוגיים שנצפו
  ומעולם לא נסתרו!
  כותר  ומראה מקום של הפרסום המדעי שמות החוקרים
  0.0000000001 µW/cm2 סף התחושה האנושית
  (גלים מילימטריים
  54-76 גה"ץ)
  Influence of high-frequency electromagnetic radiation at non-thermal intensities on the human body (a review of work by Russian and Ukrainian researchers) No Place To Hide1. N.N. Kositsky, A.I. Nizhelska and G.V. Ponezha (2001)
  0.000000001 µW/cm2 שינוי בא.א.ג. בבני אדם בהקרנה בתחום תדרים 130-960 מה"ץ. Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiological Chemistry and Physics, 10(5):387-398 (abstract) W. Bise (1978)
  0.00000001 µW/cm2 נצפה הרס בגידול תאים לאחר הקרנה במשך 7 דקות.
   
  השפעות על המערכת החיסונית של עכברים שנחשפו למשך 5 דקות ביום למשך 5 ימים בתחום תדרים 54-76 גה"ץ.
  Corrective action of millimeter waves on systems of various levels of hierarchy. Physics of the Alive, 2(1):12-25, cited by Kositsky et al 2001; The Stewart Report - UK. L.S. Bundyuk, A.P. Kuz’menko, N.N Ryabchenko and G.S. Litvinov (1994)
  0.00000002 µW/cm2 השפעה על ביוץ של תרנגולות Growth and reproduction of chickens subjected to microwave radiation. Canadian Journal of Animal Science 50:639-644, cited by A. Firstenberg 2001; The Stewart Report - UK. P.A. Kondra, W.K. Smith, G.C. Hodgson, D.B. Bragg, J. Gavora, M.A.K. Hamid and R.J. Boulanger (1970)
  0.000005 µW/cm2 השפעה על גידול שמרים Experimental evidence for coherent excitations correlated with cell growth; The Stewart Report - UK. W. Grundler and F. Kaiser (1992)
  0.000027 µW/cm2 הזדקנות של מחטי אורן Response of Pinus sylvestris L. needles to electromagnetic fields. Cytological and ultrastructural aspects. The Science of the Total Environment 180:65-73, Elsevier Science BV. Selga, T. & Selga, M. (1996)
  0.00001 µW/cm2 השפעה על רפלקס מותנה בעכברים Influence of high-frequency electromagnetic radiation at non-thermal intensities on the human body (a review of work by Russian and Ukrainian researchers) Translation by Patricia Ormsby, No Place To Hide, 3(1) Supplement; The Stewart Report - UK. N.N. Kositsky, A.I. Nizhelska and G.V. Ponezha (2001)
  0.002 µW/cm2 הפרעות שינה, הפרעות בלחץ דם, עייפות, עצבנות, כאבי פרקים, בעיות עיכול בהשפעת משדרים בגלים קצרים 6-22 מה"ץ. Study on health effects of the shortwave transmitter station of Schwarzenburg, Berne, Switzerland, Study No. 55, Swiss Federal Office of Energy), cited by A. Firstenberg 2001; ציטוט הפרסום ע"י ממשלת אוסטריה. Altpeter et al. (1995, 1997)
  0.06 µW/cm2 שנויים בא.א.ג., מטבוליזם, רמות הורמונים, שינוי במבנה אברים פנימיים בעכברים לבנים The biologic action and hygienic significance of electromagnetic fields of super-high and ultrahigh frequencies in densely populated areas. Biologic Effects and Health Hazards of Microwave Radiation, Proceedings of an International Symposium,Warsaw, 15-18 Oct. 1973, P. Czerski et al., eds., cited by A. Firstenberg 2001; The Stewart Report - UK. Dumanskij & Shandala (1974)
  0.06 µW/cm2 שינויים בדופק reported in McRee 1980, cited by A. Firstenberg 2001 Serkyuk 1980
  0.1 µW/cm2 גידול מלטונין פי 2-7 בפרות מיד לאחר הקרנה בגלים קצרים, 3-30 מה"ץ Absence of chronic effect of exposure to short-wave radio broadcast signal on salivary melatonin concentrations in dairy cattle. Journal of Pineal Research 22(4):171-176; The Stewart Report - UK. K.D.C. stark , T. Krebs, E. Altpeter, B. Manz, C. Griot and T. Abelin (1997)
  0.1 µW/cm2
  (0.001 W/Kg SAR)
  גלי מח א.א.ג. השתנו תחת השפעת קרינה מטלפון סלולרי Low-Frequency pulsed electromagnetic fields influence EEG of man. Physica Medica, Vol. 11, No. 2, pps 77-80, April-June 1995; The Stewart Report - UK.  Von Klitzing, 1995
  0.16 µW/cm2 שינוי בתפקוד מוטורי ובקשב בתלמידי בית ספר בלטביה Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda radio location station in Latvia. Sci Total Environ 1996;180:87-93; The Stewart Report - UK  Kolodynski, 1996
  0.168 - 1.053 µW/cm2 ירידה בפוריות עכברים לאחר חמישה דורות של הקרנה RF Radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461; The Stewart Report - UK.  Magras & Xenos, 1997
  0.2 - 8 µW/cm2 עליה בלוקמית ילדים בשל חשיפה לשידורי טלויזיה. Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers, Med J Aust 165(11-12) P. 601-5 Dec 2-16, 1996; The Stewart Report - UK.  Hocking, et al 1996
  1.3 - 5.7 µW/cm2 עליה בלוקמית בוגרים בשל חשיפה לשידורי טלויזיה.
  נערך מחקר עוקב בו לא הצליחו לשחזר את הממצאים.
  Cancer incidence near radio and television transmitters in Great Britain. Am J Epidemiology 145(1) P 1-9 Jan 1997.  Dolk et al, 1997
  2 - 4 µW/cm2 השפעה ישירה על חילוף יונים ואצטילכולין בתא חי Microwave effects on acetycholine-induced channels in cultured chick myotubes. Bioelectromagnetics 9; 363-372.  D'Inzeo, 1988
  4 - 10 µW/cm2 ירידה בתפקוד ילדים במבחן זכרון חזותי Health effects of environmental electromagnetic fields. Journal of Bioelectricity, 8: 127-131  Chiang Huai, et al 1989
  5 - 10 µW/cm2 פעילות עצבית לא סדירה The Biological Action and Hygenic Significance of Elecromagnetic Fields of Superhigh and Ultrahigh frequencies in Densely Populated Areas, from Biological Effects and Health Hazards of Microwave Radiation. Proceedings of an International Symposium, Warsaw 15-18 October, 1973, Polish Medical Publishers, Warsaw, 1974.  Dumanski & Shandala, 1974 cited
  1.5 V/m מוטציות גנטיות בצמחים Mutagenesis by radiowaves in Antirrhinum majus L. Cornelia Harte (1975)
  10 µW/cm2 ירידה משמעותית ביכולת הבחנה חזותית Health effects of environmental electromagnetic fields. Journal of Bioelectricity, 8: 127-131  Chiang Huai, et al 1989
  10 - 25 µW/cm2 שינויים בהיפוקמפוס כתוצאה של חשיפה ממושכת Destructive and reparative processes in hippocampus with long-term exposure to nonionizing radiation. In U.S.S.R. Report, Effects of Nonionizing Microwave Radiation, No. 7, JPRS 81865, pp. 15-20. cited Belokrinitskiy, 1982
  30 µW/cm2
  (0.015 W/Kg SAR)
  עליה בספירת תאים במערכת החיסונית Antibody responses of mice exposed to low-power microwaves under combined, pulse and amplitude modulation, Bioelectromagnetics 12: P 47-56.  Veyret, et al 1991
  50 µW/cm2 ירידה של 18 אחוזים בשינת-REM - יש לכך השפעה לטווח רחוק על יכולת למידה וזכרון Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep. Neuropsychobiology 1996;33:41-7. cited  Mann et al, 1996
  1.3 W/Kg SAR קרינת טלפון סלולרי מתחת לסף החשיפה המקובל עלולה לשנות מבנה חלבונים בעור! Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin
  STUK – Radiation and Nuclear Safety Authority, Laippatie 4, 00880 Helsinki, Finland
  BMC Genomics 2008, 9:77
   Anu Karinen, Sirpa Heinavaara, Reetta Nylund & Dariusz Leszczynski
  100 µW/cm2 שינויים במערכת החיסונית Effect on the immune system of mice exposed chronically to 50 Hz amplitude-modulated 2.45 GHz microwaves. Bioelectromagnetics 17:246-8.  Elekes, 1996
  0.6 W/Kg SAR המחקר נועד לבחון כיצד אותות של מע' טל' סלולרי בתדרים סמוכים אך שונים ובסוגי אפנון שונים משפיעים על חלוקת תאי עובריים. התוצאות אמנם ראשוניות אך מדאיגות. Proto-oncogene mRNA levels and activities of multiple transcription factors in C3H 10T 1/2 murine embryonic fibroblasts exposed to 835.62 and 847.74 MHz cellular phone communication frequency radiation. Goswami PC, Albee LD, Parsian AJ, Baty JD, Moros EG, Pickard WF, Roti Roti JL, Hunt CR.; Radiation Oncology Center, Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University, St. Louis, Missouri 63108, USA.
  Published in Radiation Research(New York, NY) 1999 Mar;151(3):300-9.
   Goswami et. al. 1999
  100 µW/cm2 ירידה של 26 אחוזים באינסולין בעוצמות לא תרמיות Phasic Behavioral and Endocrine Effects of Microwaves of Nonthermal Intensity, by Carpenter DO and Ayrapetyan S, editors. Biological Effects of Electric and Magnetic Fields. Volume 1, published by Academic Press cited Navakatikian & Tomashevskaya 1994 cited
  120 µW/cm2 קריסת מחסום דם-מוח BBB  בשל הקרנה  בתדר 915 מה"ץ
 • Permeability of the blood brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation;continuous wave and modulated at 8, 16, 50 and 200 Hz. Bioelectrochem Bioenerg 1993;30:293-301.
 •   Blood brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields from a GSM wireless communication transmitter. Abstract in Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.
 • more
 •  Salford, 1993 and 1997 cited
  Non Thermal exposure מחקר שנערך במכון ויצמן מלמד כי חשיפה של קרינת מיקרוגל בעצמות א-תרמיות משפיעה על מבנה החלבונים ברקמה חיה. Mechanism of a short-term ERK activation by electromagnetic fields at mobile phone frequency. Biochem J. 2007 Apr 25, by Friedman J, Kraus S, Hauptman Y, Schiff Y, Seger R. Friedman J et. al. 2007 Schiff Y, Seger R.
  Non Thermal exposure מחקר שבוצע במצרים שיש בו כדי להוכיח עליה בשכיחות הפרעות שינה והפרעות התנהגותיות אצל אנשים שגרו בסמיכות לאנטנות סלולריות Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Published in Community, Environmental and Occupational Medicine Department, Faculty of Medicine, Menoufiya University, Shebin El-Kom, Egypt (accepted 18 July 2006). Authors: G. Abdel-Rassoul, O. Abou El-Fateh, M. Abou Salem, A. Michael, F. Farahat, M. El-Batanouny, E. Salem Abdel_Rassoul et. al. 2006
  Non Thermal exposure מחקר המפרט תצפיות שאששו הפרעות שינה לאנשים אשר גרו בסמיכות לאנטנות ממסר סלולריות Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Published in Occupational and Environmental Medicine 2006;63:307-313; doi:10.1136/oem.2005.020784, by H-P Hutter, H Moshammer, P Wallner and M Kundi; Institute of Environmental Health, Medical University of Vienna, Kinderspitalgasse 15, A-1095 Vienna, Austria Hutter et. al. 2006
  Non Thermal exposure נחקרו השפעות שידורים של רשתות GSM על מערכת הלימפוציטים בגוף האדם. נצפו לראשונה שינויים במבנה ובתפקוד של חלבונים כתלות בתדר השידור. Microwaves from GSM Mobile Telephones Affect 53BP1 and gamma-H2AX Foci in Human Lymphocytes from Hypersensitive and Healthy Persons Published online Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 9, September 2005, by Eva Markov, Lena Hillert, Lars Malmgren, Bertil R. R. Persson, and Igor Y. Belyaev Eva Markov et. al. 2005
  Non Thermal exposure בקרינה בתדרי GSM נצפה הרס ה-DNA וכן שינוי בהתנהגות תאים עובריים חיים Electromagnetic fields affect transcript levels of apoptosis-related genes in embryonic stem cell-derived neural progenitor cells. The FASEB Journal Express, Article doi:10.1096/fj.04-3549fje Published online August 22, 2005 by Teodora Nikolova, Jaroslaw Czyz, Alexandra Rolletschek, Przemyslaw Blyszczuk, Jörg Fuchs, Gabriele Jovtchev, Jörgen Schuderer, Niels Kuster, and Anna M. Wobus Teodora Nikolova et. al. 2005
  Non Thermal exposure מחקר סטטיסטי השוואתי על 530 אנשים מצא עליה משמעותית בסימפטומים בריאותיים כתלות בטווח מאנטנות סלולריות, עייפות 300 מ' ומטה, כאבי ראש 200 מ', הפרעות שינה ואי-נוחות: פחות מ-100 מ'. אין מידע מדוייק על צפיפות ההספק המוקרן. Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex. Santini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P, Seigne M. Institut national des sciences appliquees, laboratoire de biochimie-pharmacologie, batiment Louis Pasteur, 20, avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne, France.
  Published in French, Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73. Erratum in: 2002 Dec;50(10):621. פרסום משנת 2002 של קבוצה זו
   Santini et. al. 2005
  Non Thermal exposure חשיפה של רקמה חיה למשך שעה ל"קרינה סלולרית" בעוצמה נמוכה לא שינתה את טמפרטורת התאים אבל גרמה לשינויים בתפקודם באופן שיש בו כדי לגרום להרס התאים וגרימת סרטן. Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood-brain barrier-related effects.Differentiation. 2002 May;70(2-3):120-9. Leszczynski D, Joenvaara S, Reivinen J, Kuokka R. 2002
  Non Thermal exposure תאים חיים שהוקרנו בתדר 960 מה"ץ שינו פעילותם הנורמלית בטמפ' סביבה 35 ו-39 מעלות The effects of radiofrequency fields on cell proliferation are non-thermal Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):177-80. Velizarov S, Raskmark P, Kwee S. 1999
  Non Thermal exposure סקירה אפידמיולוגית ששללה קשר אפשרי בין קרינה בלתי מייננת ותופעת מחלות סרטן. Cell Phones and Cancer: What Is the Evidence for a Connection? Published in RADIATION RESEARCH 151, 513–531 (1999), by Authors: J. E. Moulder, L. S. Erdreich, R. S. Malyapa, J. Merritt, W. F. Pickarde and Vijayalaxmi, members of Radiation Oncology, Medical College of Wisconsin J. E. Moulder et al. 1999
  Non Thermal exposure קרינה בעוצמות נמוכות משפיעה על מערכת העצבים. הפרמטרים החשובים הם תדירות הגל, משך ההקרנה, צורות הגל ותדרי האפנון. קיים חשש להשפעות שליליות של מערכות טלפונים סלולריים. NEUROLOGICAL EFFECTS OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION Bioelectromagnetics Research Laboratory, Department of Bioengineering, School of Medicine and College of Engineering, University of Washington, Seattle, Washington, USA Paper presented at the "Workshop on Possible Biological and Health Effects of RF Electromagnetic Fields", Mobile Phone and Health Symposium, Oct 25-28, 1998, University of Vienna, Vienna, Austria. Henry Lai 1998
  עוצמה לא ידועה שידור גל נושא בתדר 915 מה"ץ מאופנן אנלוגית בתדר 217 הרץ גרם לעליה בתגובתיות של נבדקים ערים. (הערה: לא נבחנה השפעה של תדרי אפנון אחרים, בתדרים הקרובים לגלי המוח). Effect of a 915-MHz simulated mobile phone signal on cognitive function in man by Preece A. W.; Iwi G.; Davies-Smith A.; Wesnes K.; Butler S.; Varey A.; published in International Journal of Radiation Biology, Volume 75, Number 4, 1 April 1999, pp. 447-456(10).  Preece A. W. et al 1999
  עוצמה לא ידועה מחקר מבוקר של גלי מוח בזמן שינה של נבדקים שנחשפו לשידורי רשת GSM סטנדרטית הראה כי חל שינוי במבנה גלי אלפא בהשוואה לקבוצת מבחן שלא הוקרנה. שלבי השינה של הנבחנים תחת קרינה היו שונים בהשוואה לקב' המבחן. Investigation of brain potentials in sleeping humans exposed to the electromagnetic field of mobile phones. Lebedeva NN, Sulimov AV, Sulimova OP, Korotkovskaya TI, Gailus T. Institute of Higher Nerve Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences. Published in Crit Rev Biomed Eng. 2001;29(1):125-33 (Boca Raton, FL)  Lebedeva et. al. 2001
  לא רלוונטי כאבי ראש, בחילה, אובדן תיאבון, הפרעת שינה, אי נוחות, עצבנות, דיכאון, אובדן זיכרון, סחרחורת, ירידה בחשק המיני Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex Santini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P, Seigne M (2002)
  לא רלוונטי עייפות, עצבנות, כאבי ראש, בחילה, אובדן תיאבון, נדודי שינה, דיכאון, אי נוחות, קשיי ריכוז, אובדן זיכרון, שינויים בעור, בעיות ראייה + תפקוד שמיעתי, סחרחורת, קושי בהליכה, שינויים במערכת הלב וכלי הדם The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain Navarro EA, Segura J, Portoles M, Gomez-Perretta C (2003)
  לא רלוונטי סיכום מחקר השפעה קירבה לאנטנות ממסר סלולריות על שכיחות סרטן The Influence of Being Physically Near to a Cell Phone Transmission Mast on the Incidence of Cancer Horst Eger, Klaus Uwe Hagen, Birgitt Lucas, Peter Vogel, Helmut Voit (2004)
  לא רלוונטי מחקר אפידמיולוגי סביבתי על שכיחות סרטן בקרבת אנטנות סלולריות Environmental Epidemiological Study of Cancer Incidence in the Municipalities of Hausmannstätten & Vasoldsberg (Austria) Dr. Gerd Oberfeld (2008)
  לא רלוונטי תוצאות מחקר אינטרפון על הסיכון לגידולים במוח בהשפעת שימוש בטלפונים ניידים Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study Corresponding author. Elisabeth Cardis; CREAL, Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona, Spain. E-mail: ecardis@creal.cat (2010)
  לא רלוונטי ליקויים במחקרי אינטרפון Interphone Resources מאי 2010
  לא רלוונטי חשיפה ארוכת טווח לתחנות בסיס וטלפונים ניידים משפיעה על פרופילי ההורמונים האנושיים How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles? Emad F.Eskander, Selim, F.Estefan, Ahmed A.Abd-Rabou (2011)
  לא רלוונטי תמותה מוגברת אצל אנשים שגרו בסמיכות לאנטנות בסיס סלולריות בברזיל Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations in the Belo Horizonte municipality, Minas Gerais state, Brazil Adilza C. Dode, Mônica M.D. Leão, Francisco de A.F. Tejo, Antônio C.R. Gomes, Daiana C. Dode, Michael C. Dode, Cristina W. Moreira, Vânia A. Condessa, Cláudia Albinatti, Waleska T. Caiaffa (2011)
  לא רלוונטי שינויים בתאי נוירוטרנסמיטורים בהשפעת שדות RF (מודולציה) - מחקר ארוך טווח בתנאי שטח Changes of Clinically Important Neurotransmitters under the Influence of Modulated RF Fields—A Long-term Study under Real-life Conditions Klaus Buchner and Horst Eger (2011)
  לא רלוונטי גידולי מוח Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study Gaëlle Coureau, Ghislaine Bouvier, Pierre Lebailly, Pascale Fabbro-Peray, Anne Gruber, Karen Leffondre, Jean-Sebastien Guillamo, Hugues Loiseau, Simone Mathoulin-Pélissier, Roger Salamon, Isabelle Baldi (2013)
  לא רלוונטי תסמינים פסיכיאטריים Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation from mobile telephony and the association with psychiatric symptoms Denize Francisca da Silva, Warley Rocha Barros, Maria da Conceição Chagas de Almeida, Marco Antônio Vasconcelos Rêgo (2015)

   

     מדענים קוראים להגברת המודעות הבינלאומית לנזקי קרינה בלתי מייננת

   

     ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

  ICNIRP update 2019

  הצהרת הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) בעקבות פרסום ממצאי האינטרפון

  ICNIRP Note on Interphone Publication - 2010

  הצהרת הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) בעקבות פרסום ממצאי האינטרפון

  RF Review - 2009 - Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 kHz-300 GHz)

  סיכום מפורט של עדויות מדעיות על אפקטים ביולוגיים, ממצאים אפידמיולוגיים, השפעות על בריאות כתוצאה של הקרנה בגלים אלקטרומגנטיים בתדרים בין 100 קילו הרץ עד 300 גיגה הרץ.

  ICNIRP STATEMENT ON THE “GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz)”

  Health Physics September 2009, Volume 97, Number 3
  הצהרת הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) שפורסמה בספטמבר 2009 בנוגע לספי החשיפה שנקבעו על ידה בשנת 1998

  Epidemiology of Health Effects of Radiofrequency Exposure"
  a review by ICNIRP SCI
  Environmental Health Perspectives * Volume 112 * Number 17 * December 2004 * 1741 pages

  The Latest Publications: EMF - פרסומים של ICNIRP אודות השפעות פיסיולוגיות - דצמבר 2004

  Submissions to Standards Australia on adopting the ICNIRP radio frequency exposure limits for Australia and New Zealand 24/7/1998

  הנחיות ICNIRP עבור שדות אלקטרומגנטיים עד לתדר 300 גה"ץ אפריל 1998

   

     פרסומי ארגון הבריאות העולמי WHO

   

     התייחסות הממסד בישראל

  מחקר אינטרפון בישראל התנהל כחלק מהמחקר העולמי שהצביע על קשר מובהק בין שימוש בטלפון סלולרי מעל 10 שנים לבין התפתחות גידולים בבלוטות הרוק, בעיקר במשתמשים שנהגו להחזיק את הטלפון באותו צד שבו התפתח הגידול, באלה ששיחותיהם היו ארוכות ומרובות וכאשר השיחות התרחשו באזורים שבהם קיימות אנטנות מעטות. כיום שותפה ישראל בשני מחקרים בינלאומיים נוספים, מחקר ה-MOBI-kids הבוחן קשר אפשרי בין שימוש בטכנולוגיות תקשורת הפולטות קרינה בלתי מייננת לבין התפתחות גידולי מוח בקרב ילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים, ומחקר ה-GERoNiMO, הבוחן בגישה כוללנית את השפעות הקרינה הבלתי מייננת על מספר תוצאים, לרבות הערכת סיכון והשפעה אפשרית על הבריאות.

  ב-2006 החליטה ועדת השרים להקים מרכז ידע לאומי בנושא השפעת הקרינה הבלתי מייננת על בריאות הציבור. כדי לקדם את החלטת הממשלה, הוקמה ועדת היגוי מדעית עם נציגי משרד הביטחון, משרד התקשורת, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומשרד התשתיות הלאומיות. הקמת המרכז התבצעה בתהליך דו-שלבי: בשלב הראשון הופעלה יחידת מידע המספקת מענה לפניות הציבור, כולל ייעוץ למשרדי הממשלה, בנושאים שונים הנוגעים לקרינה; ובשלב מאוחר יותר הוקמה יחידה לביצוע מחקרים בסיסיים, מחקרים אפידמיולוגיים והערכת סיכונים. המרכז הוקם בינואר 2013 תחת השם "תנודע" בראשות פרופסור סיגל סדצקי. מרכז "תנודע" מפרסם מידע שוטף ומתייחס לפניות הציבור באתר האינטרנט שעלה לרשת במאי 2014.

  בינואר 2007 נכנס לתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו - 2006, במטרה להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת. ב-2009 אושרו התקנות המלוות את החוק. החוק מסדיר את הפיקוח על חשיפה לקרינה בלתי מייננת ממקורות מלאכותיים. התקנות מסדירות את רישוי העיסוק במקורות קרינה בלתי מייננת ואת הרמה המקצועית הנדרשת לעוסקים בתחום. כמו כן, התקנות מחייבות מדידה של רמות הקרינה הבלתי מייננת ופרסום המידע. מאחר שאין מידע מחקרי מבוסס רב על ההשפעות הבריאותיות של קרינה בלתי מייננת באוכלוסייה הכללית ובאוכלוסיות רגישות בפרט (ילדים, נשים בהיריון), ההמלצות הקיימות בנוגע לערכי החשיפה התקניים מבוססות על עיקרון הזהירות המונעת - מניעת התופעות הבריאותיות הבלתי רצויות כאשר אין מידע מלא וחד-משמעי לגבי פוטנציאל החשיפה.

  תוצאות מחקר האינטרפון וגם מחקרים נוספים של תחלואה בגליומה ובנוירומה אקוסטית, הובילו את הארגון הבינ"ל לחקר הסרטן, IARC, לסווג בשנת 2011 את הקרינה הבלתי מייננת בתחום תדרי הרדיו בקטגוריה 2B, שמשמעותה "מסרטן אפשרי בבני אדם".

  למרות האמור לעיל, משרד הבריאות הגיע למסקנה שעדיין לא ברור האם השימוש בטכנולוגיה הסלולרית קשור בעליה בסיכון לפיתוח גידולים ממאירים ושפירים. כמו-כן מחקרים שבדקו את ההשפעות הבריאותיות האחרות (פרט להתפתחות סרטן) של השימוש בטלפונים סלולריים על תופעות כגון כאבי ראש, עייפות, הפרעות בשינה, פגיעה בזיכרון, בראייה או בשמיעה טרם הוכחו (לדעתם) במחקרים מדעיים מבוססים. יחד עם זאת, בהתחשב בממצאי המחקרים העדכניים, משרד הבריאות נוקט בעקרון הזהירות המונעת (precautionary principle) וממליץ על תנאי מימוש מגבילים בתקשורת סלולרית, רשתות wifi וכיוב'.   

  לקריאה נוספת עמדת נציב הדורות הבאים | דיונים בועדות הכנסת | פרסומים שונים | מודל זלצבורג

   

  עמדת נציב הדורות הבאים
  "על סמך מחקרים שהוצגו בפניו, וכן בועדות הכנסת השונות לגבי השפעותיה של קרינה אלקטרומגנטית על גוף האדם- סבר הנציב כי הנקיטה ב"עקרון הזהירות המונעת" (‎precautionary principle), בכל הקשור להשפעותיה של קרינה אלקטרומגנטית, הינה מחויבת. זאת, על מנת למנוע תוצאות הרות אסון בעתיד."


  דיונים בועדות הכנסת (בסדר כרונולוגי יורד) בנושא קרינת רדיו בלתי מייננת | חיפוש פרוטוקול דיון בחתכים שונים

  1.  ועדת הכנסת מנחה את השר להכנת הסביבה לתקן את תקנות הקרינה, דוברות הכנסת 08/05/2011
  2. >> חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו - 2006
  3.  מעקב אחר החלטות הוועדה בנושא אנטנות סלולריות על גגות הוסטלים לקשישים 23/3/05
  4.  מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה וועדת הכלכלה 31/5/2005
   הצ"ח פיקוח על מקורות אלקטרו מגנטיים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת מצנע וקבוצת חכי"ם
   הצ"ח הסדרת מתקני שדור סלולריים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת יורי שטרן
   הצ"ח אנטנות סלולריות, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת דני יתום
  5.  מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה וועדת הכלכלה 11/1/05
   הצ"ח פיקוח על מקורות אלקטרו מגנטיים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת מצנע וקבוצת חכי"ם
   הצ"ח הסדרת מתקני שדור סלולריים, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת יורי שטרן
   הצ"ח אנטנות סלולריות, התשס"ד-‎2004 של חבר הכנסת דני יתום
  6. http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2004-06-08.rtf

  פרסומים שונים   בסדר כרונולוגי יורד 1995-2014

  בקרוב נוסיף כאן השלמות, פרסומי המשך רלוונטיים

  הלו, זה רדיו? לא בנורווגיה: המדינה מחסלת את שידורי ה-FM
  20/4/15 כלכליסט

  ישראל היא "המדינה הראשונה בעולם שהעבירה את כל תחנות הרדיו שבה לשידורים דיגיטליים. על אף שמדובר במדיום מיושן ומוגבל, מדינות רבות בעולם מתקשות להעביר את השידורים לפורמט שכזה."
  הציטוט אינו מדויק. ישראל אכן הפסיקה את שידורי ה- AM בגל בינוני, אך עדיין ממשיכה בשידורי FM (תג"מ), כאשר במקביל הוקמו שירותים דיגיטליים מעל גלי האתר וגם במרשתת (אינטרנט).

  משדרי ה-AM מפיצים קרינה מיותרת, אבל ברשות השידור מתנגדים לסגירתם
  26/11/14 דה-מרקר

  אף שמשרד הבריאות טוען כי הם בעלי פוטנציאל לנזק בריאותי, וחרף העובדה שמעטים מאזינים להם, משדרי ה-AM עדיין עובדים ■ בצה"ל ובפיקוד העורף לא מתנגדים לסגירת המערך, המסייע להעביר מסרים למקלטים בשעת חירום ■ במשרד להגנת הסביבה חזרו על המסר אפשר וצריך לסגור את מערך ה-AM וכי הדבר יאפשר גם להחמיר את תקני הקרינה בסלולר (התקן נשאר גבוה רק בגלל צרכי הקרינה של הרדיו): "כפי שהמשרד להגנת הסביבה הציע בעבר, במידה ולא יהיה שימוש במוקדי שידור הפועלים בתדרי ה-AM, לא תהיה מניעה להנמיך את ספי החשיפה לקרינה בלתי מייננת ל-10 מיקרואט לסמ"ר ממוצע יומי (היום התקן המקסימלי הוא 100 מיקרואט לסמ"ר".

  ללא הודעה או דיון ציבורי: רשות השידור ביטלה את שידורי הרדיו בתדרי AM
  7/11/11 דה-מרקר

  שידורי קול ישראל בתדרי AM הופסקו ב-1 בנובמבר, 2011.

  תביעה של 2.7 מיליארד שקל נגד חברות הסלולר: מטעות את הצרכנים בנוגע לקרינה
  07/06/11 כלכליסט

  חברות הסלולר מטעות את לקוחותיהן בכל הנוגע לרכישת אביזרים לנשיאת מכשירים סלולריים או שאינן מגלות ללקוחות מידע רלוונטי הנוגע לקרינה.

  "סלולר עלול לגרום לסרטן - כמו עופרת וקוטל חרקים"
  31/05/11 מאת סוכנות הידיעות באמצעות דה מרקר

  קרינה ממכשירי טלפון סלולרים עלולה לגרום לסרטן, הזהיר ארגון הבריאות העולמי (WHO). הארגון מגדיר כעת את השימוש בטלפונים סלולרים בקטגוריה 2B הכוללת חומרים מסרטנים כמו עופרת, פליטות ממנועי דלק, קוטל החרקים די.די.טי וכלורופורם.

  ארגון הבריאות העולמי: טלפון סלולרי - מסרטן אפשרי
  31/05/11 מאת דן אבן הארץ

  ועדת מדענים מ-14 מדינות שהתכנסה בסוכנות הסרטן של הארגון ממליצה לצרכנים לשקול דרכים לצמצם את השימוש בטלפונים ניידים.

  הפרלמנט האירופאי PACE מקבל את המלצות הוועדה לצמצם חשיפה לקרינה, במיוחד מטלפונים סלולריים
  27/05/11

  אשה ששוחחה בקול רם בטלפון נייד הורחקה מרכבת בארה"ב
  18/05/11 Yahoo

  סרטון וידאו

  המלצה: למנוע טלפונים ניידים בבתי ספר
  15/05/11 nrg מעריב

  סאנדי טלגרף דיווח כי חברי ועדה של מועצת אירופה הזהירו כי שימוש בטלפונים ורשתות אלחוטיות מסכן את הבריאות ועל כן יש לאסור שימוש בהם בקרב ילדים

  ועדת הפנים והגנת הסביבה מתנגדת להצבת אנטנות סלולריות על מרפסות גג
  דוברות הכנסת 4/5/11

  ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ דוד אזולאי, דנה היום (ד', 4.5.11) בתקנות הקרינה הבלתי מייננת (תיקון), התשע"א - 2011. עיקרן של התקנות הינו בקביעת טווחי בטיחות ורמות חשיפה מותרות לקרינה בתדרי רדיו, אולם עיקר הדיון נסב סביב השאלה האם לאפשר הקמת אנטנות סלולריות במרפסות גג.

  Do Cellphones Cause Brain Cancer?
  28/04/11 (אנגלית)

  גידול ניכר בגידולי בלוטות רוק בסין מיוחס לשימוש בטלפונים סלולריים
  19/04/11 (אנגלית)

  המחקר החדש שבוצע בסין יוצג ב-24 מאי 2011, בכנס של IARC בליאון שבצרפת

  המשרד להגנת הסביבה:
  על מפעילי הסלולר החדשים להשתמש באנטנות קיימות כדי לצמצם חשיפה לקרינה

  14/4/11 מאת צפריר רינת | הארץ

  כניסתן לשוק של שתי חברות סלולר נוספות גורמת לראשונה גם לשינוי בגישת המשרד להגנת הסביבה בנוגע למוקדי השידור.

  שקט בבקשה: ארדן יוצא למאבק נגד השימוש בסלולרי באוטובוסים
  10/04/11ליאור בן דוד | כלכליסט

  מבקש להקים צוות מקצועי שימליץ על אמצעים שניתן לנקוט נגד שימוש מוגזם בטלפונים סלולריים בתחבורה הציבורית

  ארגון בריאות סביבה בארה"ב (EHT) תובע את רשות התקשורת (FCC) בעניין הסתרת מידע בניגוד לחוק (אנגלית) (אנגלית)
  Washington, DC (Vocus/PRWEB) 6/4/11

  בחודש ספטמבר 2009, הסיר ה-FCC במפתיע המלצותיו באתר האינטרנט שלו לגבי רמות SAR של מכשירים ניידים. EHT הגיש בקשה רשמית לגלות העתקי התכתבויות בעניין זה וה-FCC נמנע מלהציג את המידע המבוקש על פי דין. לכן מאמינים בארגון EHT כי גורמים ב-FCC מבקשים להסתיר מידע חשוב מהציבור.

  מדעני מכון ויצמן גילו מנגנון שעשוי להסביר נזק מקרינה בעוצמה נמוכה
  04/04/11 יעל פטר | TheMarker

  המשמעות: סכנה לנזק לגוף ולדי.אנ.איי יכולה להתקבל מכל מכשיר הפולט קרינה - כגון שיחה בסלולר.

  IARC Welcomes Industry to RF–Cancer Review (אנגלית)
  23/03/11

  הרשות הבינלאומית לחקר הסרטן תקיים כנס בליאון צרפת שנושאו הערכת סיכונים לחלות בסרטן כתוצאה של מקורות קרינת המשודרת ממתקני רדיו אלחוטי ומקורות מיקרוגל.

  משרד הבריאות הבריטי ממליץ להשתמש במסרונים במקום לדבר בנייד (אנגלית)
  11/03/11 The Telegraph (UK)

  הסלולר - לא רק סרטן
  02/03/11 נורית קנטי | גלי צה"ל

  הצעת החוק שביקשה להכריח את התלמידים להפקיד את הסלולרי מחוץ לכיתה נכשלה - וטוב שכך - אבל זה לא אומר שהסלולרי לא מהווה סכנה לתלמידים. נוסף לנזק הבריאותי שעלול להיגרם להם מהשימוש במכשיר, התלמידים מוסחים מהאטרקציה ומתפתים להתעסק בה במקום להקשיב לשיעור בכיתה או לדבר עם חברים בהפסקה. דעה.

  המהפכה הטכנולוגית של מערכת החינוך: מקרנים, אינטרנט אלחוטי ומחשבים ניידים בכיתות
  1/03/11 מאת ליאור דטל | TheMarker

  הילדים שלנו מחוברים למחשב בכל רגע ורגע של היממה - עד שהם הולכים לבית הספר, שם הם נאלצים לחלוק מחשב עם עוד 12 ילדים בממוצע * בניסיון לשפר את מצבה של ישראל, משיקה היום הממשלה תוכנית חדשה - שאמורה להתאים את מערכת החינוך אל המאה ה-21. * האין זה בניגוד למה שפורסם בנובמבר? "יש להנחות את מערכת החינוך להעדיף טכנולוגיות קיימות בטוחות ופשוטות יחסית כגון חיבור ברשתות קוויות, על פני הכנסת טכנולוגית תקשורת מחשבים אלחוטיות".

  לבדוק השלכות הקרינה מתשתיות סלולרי דור 4
  27/02/11 יעל דראל | ynet

  המשרד להגנת הסביבה והבריאות הודיעו למשרד התקשורת, שיתנגדו להרחבת תשתית הטלפונים הסלולריים, עד שהשלכות הקרינה ייבחנו לעומק.

  משרד הבריאות מעכב הצבת אנטנות סלולריות של דור 4
  27/02/11 צפריר רינת | הארץ

  המנכ"לים של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מתנגדים להכנסת הטכנולוגיה לתקשורת הסלולרית, כל עוד לא נבחנה השפעת החשיפה לקרינה שעלולה להיווצר.

  הקרינה הסלולרית משגעת את המדענים
  26/02/11 אביב לביא | nrg

  בכנס על קרינה סלולרית וסרטן לא היה רגע דל. ככל שהתקדם הכנס, הוא לבש אופי של סיכול ממוקד בפרופ' סדצקי ובגישת הזהירות המונעת שהיא מקדמת. רגע השיא של הכנס נרשם כשד"ר מיכה ברחנא, רשם הסרטן במשרד הבריאות, הציג "נתונים חדשים" על מספר גידולי סרטן המוח בציבור הישראלי. הממצאים הנחרצים של ברחנא הפכו לכותרת החמה של הכנס, שודרו בהבלטה במהדורות החדשות בטלוויזיה וכיכבו בכותרות העיתונות האלקטרונית והמודפסת. רק שמיד לאחר שהוא ירד מהבמה, החלה להתחולל דרמה מאחרי הקלעים במשרד הבריאות. התברר כי הדברים שברחנא הציג כלל אינם בגדר מחקר שעבר ביקורת עמיתים, או פורסם בכתב עת מדעי. יתרה מכך, עלה החשש שנפלו בהם שגיאות מהותיות, ושהתמונה האמיתית לגבי גידולי סרטן המוח בציבור הישראלי שונה לחלוטין.

  הסלולרי גורם לסרטן במוח או לא? תלוי את מי שואלים
  25/02/11 רוני לינדר-גנץ ואשר שכטר | TheMarker

  בכנס שנערך השבוע טען רשם הסרטן הלאומי כי בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעורי התחלואה * במשרד הבריאות טוענים כי נתוני המחקר שלו לא מבוקרים דיים * במקביל, פורסמו השבוע שני מחקרים בינלאומיים עם מסקנות מנוגדות * עד שתתבהר התמונה, כנראה שנמשיך לדבר כרגיל.

  עיתונאים משוחחים על יום העיון (17/2) באוניברסיטת ת"א סרט וידאו החל מהדקה ה-8 ועד הדקה ה-17 (הסרט הוסר)
  24/02/11 תיק תקשורת - ערוץ 23

  הסיפור על המחקר החדש "אין קשר בין סלולרי לסרטן". עמנואל רוזן ארח את העיתונאים: דרור גלוברמן, אביב לביא וכרמית ראובן ושוחח עמם על מה שפורסם בעקבות יום העיון באוניברסיטת ת"א: "קרינה סלולרית וסרטן - מדע או דמיון?". דרור גלוברמן אמר שזה היה כנס עם מדענים שלא ממומנים על ידי התעשייה והם אומרים שאין קשר בין קרינה בלתי מייננת לסרטן. אביב לביא התייחס לקרינה כאילו זה משהו שאין עליו עדיין ממש נתונים ויתברר כך או אחרת. כרמית ראובן מבולבלת, לא הצליחה להבין מהכנס, מה השורה התחתונה?

  יעל דן משוחחת עם פרופ' סיגל סדצקי
  23/02/11 גלי צה"ל, עושים צהריים עם יעל דן

  שיחה על מחקר חדש שפורסם היום: השפעת קרינת טלפון סלולרי על תפקוד המוח.

  מחקר: קרינה מסלולריים מגבירה את פעילות המוח
  23/02/11 וואלה חדשות

  מחקר שנערך בארצות הברית מעלה כי הקרינה הנפלטת מהטלפונים הניידים, מגבירה פעילות של חלקים במוח. המחקר לא נועד לקבוע האם מדובר בהשפעה מזיקה.

  50 דקות בסלולרי מספיקות כדי לשנות את תאי המוח
  23/02/11 יפעת גדות - news1

  צוות החוקרים חקר 47 איש שעברו סריקות מוח בזמן שהטלפון הסלולרי היה דלוק למשך 50 דקות וסריקות נוספות כשהטלפון היה מכובה. למרות שלא זוהה שינוי מקיף בחילוף החומרים במוח, החוקרים זיהו עלייה של 7% בחילוף החומרים באזור הקרוב לאנטנה של הטלפון הסלולרי כשהוא היה דלוק.

  ETH scientists warn about impact of cell phone radiation in brain of healthy adults
  23/02/11 The Medical News

  תרגום לעברית: מדענים מזהירים מפני השפעת קרינת טלפונים סלולריים על תפרוד מוחם של מבוגרים בריאים.

  משרד הבריאות: "המחקר שלפיו אין קשר בין סלולר לסרטן לא נבדק דיו"
  21/02/11 מאת רוני לינדר-גנץ TheMarker

  "המסרים של ד"ר ברחנא לא הגיעו קודם השמעתם להנהלת המשרד, בוודאי לא אופן השמעתם והנחרצות הפרובוקטיבית שבה הם לוו. ברחנא ייקרא למנכ"ל המשרד לתת את הסבריו". ברחנא ביקש שלא להגיב עד לגמר הבירור.

  דיווח על יום העיון באתר של אוניברסיטת תל אביב
  20/02/11 מערך קשרי עיתונות, דוברות ייעוץ ותקשורת

  ד"ר מיכה ברחנא: לא נמצאה עלייה בתחלואה בסרטן כתוצאה מהגידול בשימוש בטלפונים הסלולריים (להיפך, נמצאה ירידה...)
  פרופ' איתן פרידמן: אילו היה קשר בין חשיפה לקרינה סלולרית לבין גידולים של מערכת העצבים המרכזית, הדבר היה בא לידי ביטוי במדינות הנורדיות, ולא כך.
  פרופ' סיגל סדצקי: למרות שלא ניתן לקבוע חד משמעית, יש ממצאים חוזרים המצביעים על עלייה בסיכון להתפתחות גידולי מוח.
  פרופ' רוני זגר: ממכון ויצמן הראה כי תאים בגוף מגיבים לקרינה הבלתי מייננת בתחום התדרים שבהם נעשה שימוש בתקשורת הסלולרית, אך לא נמצאה השפעה ארוכת טווח שעלולה לגרום לסרטן.
  ד"ר סטליאן גלברג: המשרד להגנת הסביבה דוגל בגישת הזהירות המונעת.
  עו"ד אריה נייגר: התקינה נקבעת על פי הלחץ של הציבור ולא על פי הסיכון עצמו.

  מומחים: לא הוכח קשר בין קרינה סלולרית לתחלואה בסרטן
  20/02/11 אבי בליזובסקי | אנשים ומחשבים

  שורה של מומחים הציגו בכנס שנערך באוניברסיטת תל אביב מחקרים שסותרים את הסברה שקרינה סלולרית גורמת לתחלואה במחלה הקשה * רשם הסרטן במשרד הבריאות אמר, כי "יש בנושא הזה הרבה להט ואמוציות, אך להמלצות ולחוקים אין בסיס מדעי" * ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה הגדיל ואמר: "אני מוכן לגור עם משפחתי מתחת לכל אנטנה".

  מחקר מבוקר על הקשר שבין קרינת טלפונים ניידים ואלחוטיים לבין גידולי מוח
  אנליזה של נתונים מהשנים 1997-2003

  17/02/10

  International Journal of Molecular Medicine
  Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects
  Lennart Hardell, Michael Carlberg, Kjell Hansson Mild
  Department of Oncology, University Hospital, SE-701 85, Sweden

  מהו המדד לקרינה הנפלטת ממכשירי טלפון הסלולאריים
  16 במאי, 2010 מכון דוידסון - מאיר ברק

  בזמן השיחה בטלפון סלולארי נפלטת קרינה בלתי מייננת ברמה נמוכה מאוד לטווח קצר יחסית בטווח תדרים של 900 ועד 2500 מגה-הרץ ועל פניו לא הייתה צריכה להתעורר שום דאגה. "הבעיה" נעוצה בעובדה שבזמן שיחה רגילה המכשיר צמוד לאוזן וקרוב מאוד למוח; נתון זה הוא הגורם לכל החשש והמחקרים המתבצעים בשנים האחרונות - האם יש השפעה שלילית של הקרינה הנפלטת ממכשיר הסלולאר על הגוף שלנו?

  בכיר במשרד הבריאות: אין קשר בין קרינה סלולרית לסרטן במוח
  17/02/11 ליטל גרוסמן NRG

  רשם הסרטן במשרד הבריאות, ד"ר מיכה ברחנא, טען במהלך כינוס שעסק בהשפעות הקרינה הסלולרית כי הפחד סביב השימוש במכשיר הנייד והשלכותיו על הגוף מתורגמים לפאניקה. "מהרגע שנכנסו הטלפונים הסלולרים ירדה התחלואה בסרטן במוח מסוג גליומה לרמה שהיא חצי ממה שהייתה למעלה מ-20 שנה", הסביר.

  מחקר ישראלי: אין קשר בין קרינה סלולרית לסרטן
  17/02/11 מאת דן אבן - הארץ

  ד"ר ברחנא טוען כי למרות הגידול האדיר במכשירים הסלולריים בעשרים השנה האחרונות, חלה ירידה בגידולי מוח מסוג גליומה.

  הסלולרי מסרטן? נתונים ישראלים מוכיחים אחרת
  17/02/11 מיטל יסעור בית-אור ynet

  הממצאים שברחנא מפרסם לראשונה בכנס (שנערך באוניברסיטת ת"א) מפתיעים: בעוד שהשימוש בטלפונים הניידים עלה במאות אחוזים, מספר החולים בסרטן במוח קטן בחצי. "הציבור נמצא בפאניקה, ואז נולדים כל מיני חוקים מצחיקים", אמר עורך המחקר...

  חוקרים: שימוש בסלולר לא מסרטן
  17/02/11 דרור גלוברמן | חדשות 2

  השאלה האם הקרינה הסלולרית מסוכנת עדיין לא קיבלה מענה ברור. בכנס שהוקדש כולו לנושא בתל אביב הדגישו מדענים ישראלים כי בתום עשור של מחקרים אין הוכחה חד משמעית לנזק, ועל כן ניתן להפסיק לבדוק. יש גם קולות אחרים, כמובן.

  יצרני הסלולר לא מספקים הגנה מהקרינה חרף ממצאים מדאיגים
  9/02/11 מאת צפריר רינת - הארץ

  לדברי מומחית מטעם משרד הבריאות, היצרנים אינם מפתחים אוזניות נוחות עקב החשש שתהיה בכך הכרה מצדם שיש סיכון במכשירים.

  בקרוב נדע: כמה קרינה פולט הסלולר
  3/02/11 לירן דנש | ערוץ 2

  ועדת הפנים והסביבה של הכנסת תפרסם בשבוע הבא רשימה של המלצות חדשות שנועדו להגן עלינו מפני הקרינה הסלולרית. בין ההמלצות: את משווקי המכשירים להדביק על כל מכשיר סלולרי תווית שעליה תצוין בבירור רמת הקרינה שפולט המכשיר. רמת הקרינה תצויין על גבי סולם דרגות מיוחד.

  יעל גרמן: ארדן מתקפל מול חברות הסלולר
  20/01/11 אביב לביא | nrg

  ראש עיריית הרצליה: "תקנות חדשות יאפשרו לחברות להקים אנטנות ללא היתרי בנייה במרפסות". ארדן: "גרמן מפגינה חוסר הבנה מוחלט בתחום".

  שיחה בטלפון נייד גורמת לסרטן בבלוטת הרוק?
  31/12/10 אביב לביא | nrg

  מחקר חדש מגלה שמקרי הסרטן בבלוטת הרוק עלו פי 4, ובמקביל, עלה זמן השיחות שלנו בסלולרי פי 6. עכשיו דרוש מחקר שיבדוק אם זה מקרי.

  "לצמצם חשיפת תלמידים לקרינה אלקטרומגנטית"
  22/11/10 בילי פרנקל | YNET

  ועדת הכנסת לנושא סביבה ובריאות קראה לממשלה לאמץ המלצות לצמצום ומניעת חשיפה של תלמידים במוסדות חינוך לקרינה אלקטרו-מגנטית, בשל הסכנה הנשקפת לבריאותם.

  מחקר מקיף: שימוש בסלולר קשור לגידולים במוח
  25/10/10 יפעת גדות - news1

  תוצאות מחקר של ארגון הבריאות העולמי מראות כי קיים סיכון גבוה במידה משמעותית לגידולים במוח הקשורים לשימוש בטלפונים הסלולריים.

  בג"ץ: לא יוקמו אנטנות סלולרית ללא היתר
  16/9/10 שמואל מיטלמן | nrg

  בג"ץ הוציא צו ביניים שיאסור על חברות הסלולר להקים, "מתקני גישה אלחוטיים" נוספים, המשמשים לצורך תקשורת סלולרית – ללא היתר בנייה. זאת עד לכניסתו לתוקף של ההסדר העקרוני הקבוע בטיוטת תקנות התכנון והבנייה לשנת 2010.

  זהירות, דור 4 בפתח
  25/7/10 מיכל מילנר | nrg

  יותר אנטנות? יותר קרינה? הגדלת זמן השימוש במכשירים? הדעות חלוקות לגבי ההשפעות של הדור הבא של טכנולוגיית הסלולר. מי יודע באיזה דור נהיה כשיתקבלו תשובות חד משמעיות.

  טלפון קווי, זוכרים?
  25/07/10 אביב לביא | nrg

  בין ההתמכרות לגאדג'טים פולטי קרינה לבין התנזרות מהקדמה יש גם דרך ביניים: שימוש בטכנולוגיה, אבל בזהירות ובמינון הגיוני

  בדיקת קרינה ביתית: האלחוטי מזיק יותר מהסלולרי
  22/07/10 בת-חן אפשטיין אליאס | ynet

  בדיקה ב-5 בתי מגורים מוכיחה: במקרים רבים הקרינה מהטלפון אלחוטי חזקה יותר מהסלולרי. אחת הנבדקות ל"ידיעות אחרונות": "הקפדתי לחפש טלפון סלולרי בלי קרינה, והנה ההוכחה שצדקתי".

  משרד הבריאות: היזהרו מטל' אלחוטי כמו מסלולרי
  21/07/10 מיטל יסעור בית-אור | ynet

  המלצות חדשות: יש להעדיף שימוש בטלפון נייח על פני שימוש בטלפון אלחוטי, בשל הקרינה הנפלטת בין היחידה הנייחת של הטלפון לטלפון עצמו. בין ההמלצות: יש להשתמש ברמקול בעת הדיבור, ואין להתקין בסיסי טלפונים בחדרי שינה או חדרי ילדים.

  המלצות משרד הבריאות בנוגע לשימוש בטלפונים סלולריים
  20/07/10 אתר משרד הבריאות

  לאחר שנים של הרגעה שלא היה בה ממש פירסם משרד הבריאות הנחיות לשימוש במכשירי טלפון סלולרי

  הקשר בין טלפונים סלולריים לסרטן - לא ברור
  17/05/10 יפעת גדות - news1

  סקר שארך 10 שנים וכלל כ- 13,000 משתתפים גילה כי רוב השימוש בטלפונים הסלולריים לא העלה את הסיכון לפתח סרטן המוח. כרבע מהסכום הנדרש למימון המחקר מומן על-ידי תעשיית הטלפונים הסלולריים.

  המחקר הגדול בעולם קובע: משתמשים כבדים בטלפונים סלולרים נמצאים בסיכון מוגבר לפתח גידולי מוח ממאירים
  15/05/10 מאת דן אבן | הארץ

  מדברים יותר מ-30 דקות ביום? אתם מעלים ב-40% את הסיכון לגידולי מוח ממאירים, כך עולה מהמחקר הבינלאומי הגדול ביותר שנעשה בנושא

  בוטל הפטור מהקמת אנטנות סלולריות ללא היתר
  08/03/10 עופר וולפסון | news1

  שר הפנים העביר לוועדת הכלכלה טיוטא המבטלת את פטור החברות הסלולריות מהקמת אנטנות קטנות ללא אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עד 40% מהאנטנות עדיין יוכלו לעבור התקנה בהליך מזורז

  אושרה הקמת מרכז ידע לחקר השפעות קרינה בלתי מייננת
  23/02/10 גלובס

  התקציב - כמיליון שקל בשנה * מטרת המרכז היא לבצע הערכה כיצד ניתן להקטין את חשיפת הציבור לקרינה שעלולה להזיק לבריאותו

  מספר חולי סרטן בלוטות הרוק עלה פי 3 בחמש שנים
  16/07/09 דן אבן | הארץ

  דו"ח חדש מציג לראשונה שינויים דרמטיים בשכיחות התחלואה בגידולים סרטניים בחלל הפה בעשורים האחרונים בישראל.

  מבקר המדינה – ליקויים בפיקוח על קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו
  6/05/09 חיים חביב | חדשות מקומיות

  לא מוקנית לציבור זכות בסיסית להתנגד להקמת מתקני גישה אלחוטית, מכיוון שאינה מעוגנת בהליכים תכנוניים. משרד התקשורת עיכב מהלך לעדכון תקנות לחוק הקרינה הבלתי מייננת.

  תקנות הקרינה הבלתי מייננת: העתירה לבג"צ נותרת על כנה
  29/12/08 אדם טבע ודין

  בעקבות אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת. אדם טבע ודין: אין בתקנות מענה לקביעת מרחקי בטיחות ממתקני שידור סלולריים וחסר בהם איסור מוחלט על התקנת אנטנות במרפסות ובגגות

  עתירה לבג"צ: חוק הקרינה לא מיושם מזה כשנה וחצי
  20/07/08 אדם טבע ודין

  אדם טבע ודין והפורום לסלולריות שפויה, בשיתוף הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת ת"א עתרו לבג"צ נגד הסחבת שבהתקנת תקנות הקרינה (בג"ץ 6420/08). לבג"צ צורפה בקשה לצו ביניים במטרה למנוע מחברות הסלולר להציב אנטנות נוספות, עד שיוסדרו התקנות בחוק.

  פריסת אנטנות סלולריות בחלק מערי מחוז המרכז
  16/04/08 ד"ר לפה אלכסנדר - המשרד להגנת הסביבה

  ניתוח נתוני חישוב של פיזור אנטנות מראה שבערים שבהם תפיפות אנטנות הגדולה ביותר ורדיוס תא הנמוך ביותר השפעה של מכשירי טלפון סלולרי המשדרים צמוד לראש נמוכה יחסית למקומות שבהם צפיפות האנטנות דלילה.

  פריסת אנטנות סלולריות בתוך ערים בישראל
  18/02/08 ד"ר סטיליאן גלברג - המשרד להגנת הסביבה

  כיצד המשרד להגנת הסביבה מתייחס להצבת אנטנות באזורים עירוניים. שיטת החישוב ונתונים מספריים המוצגים בטבלה השוואתית בין כמה ערים בישראל.

  טלפונים סלולריים פוגעים בפוריות הגברים
  07/02/08 יפעת גדות - news1

  חוקרים גילו כי ככל שהגבר בילה שעות רבות יותר ביום בשיחה בטלפון הסלולרי, כך נמוכה יותר היתה ספירת הזרע שלו וגבוה יותר היה אחוז הסיכוי לחריגות בזרע.

  שנה חלפה - ועדיין אין תקנות לקרינה סלולרית
  31/12/07 יעל עברי-דראל ynet

  חוק הקרינה הבלתי מייננת, שאמור היה להסדיר ולפקח על הפעלת רשת האנטנות הסלולריות בישראל, נחקק בכנסת בדצמבר 2005. השר להגנת הסביבה היה אמור לתקן תקנות, לחתום עליהן ולפעול ליישום החוק עד 1 בינואר 2007. שנה חלפה. התקנות אמנם קיימות, אך חתימת השר חסרה.

  מוטורולה עורכת ניסוי חדש
  15/11/07 דוברת מוטורולה פורסם ב- Nfc

  לטענת מוטורולה: 30-40 אחוז של התעבורה הסלולרית מבוצעת מתוך מבנים. טכנולוגיית Femtocell מספקת דרך יעילה יותר בעבור מפעילים לנהל את התעבורה המבוצעת בתוך מבנים, בהשוואה לתאי macro החיצוניים של תשתית הסלולר הציבורית. החברה השלימה בדיקה מקיפה של פתרון טכנולוגיית הדור השלישי Femtocell והחלה בניסוי של הפתרון במפעיל סלולרי מוביל באירופה.

  כל האמת על המחקרים שמראים שאין נזק מסלולרי
  12/10/07 יפה שיר-רז ynet

  מה חברות הסלולר מסתירות מאיתנו ולמה הגופים שאמורים לשמור על בריאותנו משתפים איתן פעולה? על הסכנות האורבות במכשירי הסלולר - ולמה בעצם אתם לא יודעים על זה כלום

  קרינה מטלפונים ניידים משפיעה על תקשורת בין תאית
  17/9/07 יפה שיר-רז ynet

  מיננת זה לא מסוכנת? הלו, שומעים? במכון ויצמן חשפו את האופן בו הקרינה הסלולרית גורמת להיווצרות רדיקלים חופשיים בגוף, ומחקרים נוספים גילו כי הטלפונים הניידים פוגעים בחומר התורשתי ומאפשרים לחומרים מסוכנים לחדור למוח. יש קליטה? הלו?

  מחקר של מכון וייצמן: תאים חיים מגיבים לקרינה מטלפונים סלולריים 2/9/07 The Marker

  מחקר חדש של מכון וייצמן מגלה כי תאים חיים מגיבים לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים. לפי המחקר שערכו פרופ' רוני זגר חוקר סרטן מהמחלקה לבקרה ביולוגית וד"ר יוסף פרידמן, נמצא כי תאים חיים יכולים לקלוט מסרים מטלפונים סלולריים. בתוך חמש דקות, התאים החלו ליצור את החומר ERK, חומר טבעי המעורר צמיחה וחלוקת תאים. פרופ' זגר אמר כי רמות הקרינה בה עשו שימוש היו עשירית מזו הנפלטת ממרבית הטלפונים הסלולרים.
  במאמרם בגליון החדש של כתב העת Biomechanical אמרו החוקרים כי התגובה הזו שהופעלה בתאים לא נגרמה בגלל פליטת חום ממכשיר ההקרנה, וכי המדובר בדרך חדשה בה טלפונים סלולריים עשויים לפגוע בבריאות. עם זאת אף אחד מהתאים שהחלו להתחלק כתוצאה מהקרינה לא הפך לסרטני, אולם זאת במהלך תקופת המחקר בלבד.

  חברת אורנג' תוריד אנטנות בגלל צבר של מקרי סרטן בבניין בעיר בריסטול 7/8/07 דיילי מייל הבריטי

  לשדות חשמליים יש פוטנציאל לטיפול בסרטן 8/2007 Physics Today

  האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן מטעה את הציבור 3/8/07 Microwave News
  האגודה האמריקאית ממומנת (כמו רוב האגודות למלחמה בסרטן בעולם המערבי) על ידי בעלי ההון המייצגים את התעשיות (כימיקלים, קרינה, תרופות, מזון וקוסמטיקה). לפני מספר שנים סייעה האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן לחברות הסלולר בבית משפט, במשפט של ד"ר ניומן שתבע את חב' מוטורולה. האגודה הנ"ל מנעה חקיקה להגבלת זיהום כימיקלים ובין היתר פעלה גם למען קידום חברת קוקה קולה. לאור כל האמור לעיל מתבקשת המסקנה כי עמדות האגודה הנ"ל אינן מבוססות על ידע מדעי טהור אלא מונעות ע"י שיקולים כלכליים גרידא.

  ניגוד אינטרסים של האגודה למלחמה בסרטן (ממוגרפיה, תכשירי הדברה, תעשית תרופות בארה"ב)

  ניגוד אינטרסים של האגודה למלחמה בסרטן (קשרים עם רדיולוגים בארה"ב)

  הסיכון בשימוש ברשת אלחוטית של מחשבים 1/8/07 פרסום בגרמנית בעיתון דר שפיגל
  * פרסום של ממשלת גרמניה 6/7/2007 * פרסום נוסף מתאריך 23/7/2007

  כשהשכנה היא אנטנה סלולרית 11/7/07 מאת: אלי דורון
  נוכח אזלת ידה של המדינה באכיפת החוק, על הרשויות המקומיות מוטלת החובה לסייע במניעת השכרת הנכסים לשם הצבת אנטנות סלולריות

  בימ"ש הגבוה של אלסקה פסק: נזקים בריאותיים כתוצאה של קרינה בלתי מייננת 6/7/07
  מדובר בתאונה שארעה לעובד כתוצאה מרשלנות שגרמה לו להיחשף לקרינה בשטף הגבוה מערך הסף הבריאותי.

  שכן מהדור השלישי 5/7/07 מאת: אלי דורון
  נדמה כי החקיקה והאכיפה בישראל מפגרת בהרבה אחרי הטכנולוגיה והסכנות לבריאות הציבור. נוכח אזלת ידה של המדינה באכיפת החוק, על הרשויות המקומיות מוטלת החובה לסייע במניעת השכרת הנכסים לשם הצבת אנטנות סלולריות, בין היתר על-ידי הכבדת נטל המס על בעלי הדירות.

  טלפון סלולרי ורפואה סינית 8/6/07 מאת: ניצן יניב
  עולם המושגים של תורות מזרחיות בכלל ושל הרפואה הסינית בפרט יכול להסביר את התופעה של ההפחתה בשימוש בטלפון סלולרי ובמכשירים חשמליים אחרים כמשלבת מרכיבים גופניים ונפשיים.

  לשבור את הגלים 1/6/07 איתי רום - גלובס
  הסימפטומים הם אלרגיה, תשישות ובעיות ריכוז, נדודי שינה ובעיות עיכול.
  יותר ויותר אנשים מגדירים עצמם כרגישים לקרינה אלקטרומגנטית ומתנתקים מהחיים המודרניים: בלי טלוויזיה, בלי סלולרי, בלי אינטרנט.
  סתם נודניקים? - בשוודיה כבר הכירו בהם כנכים.
  המתלוננים הישראלים נחשפים כאן לראשונה. אולי גם אתם תתחילו להתגרד?

  Vatican Radio officials convicted 9/5/07 BBC

  בכירים ברדיו הואתיקן הורשעו בזיהום אטמוספרי ע"י שידור בעוצמות גבוהות שגרמו למחלות סרטן בשכונות סמוכות ברומא

  בוועדת הפנים שוקלים הגשת בג"צ נגד המדינה 8/5/07 מאת: רונן ליבוביץ
  יו"ר ועדת הפנים, ח"כ פינס, יפנה למבקר המדינה בבקשה לבדוק מדוע לא הובאו לאישור הוועדה תקנות חוק הקרינה הבלתי מייננת כמו כן נשקלת פניה תקדימית לבג"צ בנושא נציג משרד התקשורת: השפעת התקנות על משק התקשורת תהיה 900 מיליון ש"ח

  השפעת טלפוניה סלולרית על גלי מח 27/4/07

  T-MOBILE 'BURIED' CANCER REPORT 15/4/07 Sunday Times
  ענקית חברות הסלולר T-MOBILE מואשמת בהסתרת מידע מדעי על נזקים מוכחים מטלפונים ניידים.

  מסקנת החוקרים: שימוש בטלפונים סלולריים למשך יותר מעשר שנים נותנת תבנית עקבית של סיכון מוגבר לגידול בעצב השמיעתי וגליומה, הסיכון הגבוה ביותר נמצא מחשיפה באותו צד של הגידול.

  נזקי קרינה סלולרית - פוריות נמוכה בזכרים

  הגבלת גיל השימוש בטלפונים ניידים 5/1/07 מאת: גלעד נתן
  דוח של ארגון הבריאות העולמי קובע כי קיימת סכנה בחשיפת ילדים לשימוש בטלפון נייד סקירה משווה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת

  בית משפט מחוזי בתל אביב הכריע נגד עיריית ת''א וחברות הסלולר 14/5/2006
  "היתרי הבנייה שניתנו לחברות מבוטלים, הן בשל חריגה מהוראות תמא 36/א' והן בשל כך שאישור מיקומם של מתקני השידור, חורג מהחלטת רשות הרישוי ולא ניתן על ידי רשות מוסמכת."
  לשון ההחלטה

  העצומה נגד המשך כהונתו של ד"ר מייקל רפצ'ולי כראש ארגון הבריאות העולמי

  העצומה הוכנה במהלך שנת 2005 והיעד היה איסוף 2000 חתימות עד לתאריך 7/5/2006. עד כה נאספו כ- 920 חתימות בלבד.

  אנטנות "ידידותיות"? הסוף למודל מודיעין 3/3/2006

  מחקר גרמני המלמד על נזקי בריאות כתוצאה של קרינה סלולרית

  חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו - 2006 ויקיטקסט

  סלולרי לא מה שחשבת

  הקשר בין סלולר ותחלואה

  מאזכר כתבה, שלא תדעו מצרות
  של איריס עצמון, מחברת הספר
  © 2004 הסלולרי, לא מה שחשבת!
  המידע שמוסתר מהציבור

  בית משפט העליון בארה"ב פסק כנגד יצרניות ציוד סלולרי
  בית המשפט העליון בארה"ב דחה בתאריך 30.10.05 עתירה של יצרניות טלפונים סלולריים, אשר ביקשו לבטל החלטה של בית משפט לערעורים שקבע כי יש לדון בתביעות יצוגיות שהוגשו נגד החברות, בגין סיכוני בריאות שנגרמים, לכאורה, עקב "קרינה סלולרית" ועל כך שהחברות הסלולריות ידעו על הסיכון הקיים מהקרינה הסלולרית ולא הזהירו את הציבור מפניו.

  בית משפט בשבדיה פסק: אנטנות הדור השלישי = מפגע סביבתי
  UMTS-net. Ltd, חברה שבדית לתקשורת סלולרית עתרה לבית משפט לעירעורים על פסיקת בית משפט לעניני איכות סביבה והפסידה. בתאריך 12.10.05 פסק בשבדיה בית משפט לערעורים: אנטנות ניידות ותרנים קבועים של מערכות סלולר של הדור השלישי מהווים בפעולתם סכנה לסביבה
  לפרטים נוספים אפשר להתקשר לשבדיה טל' 08-729 72 63 לבקש לשוחח עם Tomas Lofgren | מקור מידע נוסף

  השפעת "קרינה סלולרית" על חסידות - מחקר שנערך בספרד
 •  Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork
  by ALFONSO BALMORI Consejerםa de Medio Ambiente, Junta de Castilla y Leףn, Valladolid, Spain

 •  Potential Health Implications from Mobile Communication Systems  כנסים בינ"ל 2005

  חוקרים השמיטו ממצאים מדאיגים מפרסום של מחקר על הסיכון שבסלולרי
    רק הממצאים המרגיעים פורסמו הארץ 30/9/05

  נייר עמדה של עמותת אומ"ץ בנושא קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון סלולרי 10/08/05

 •  RF-Induced DNA Breaks Reported in China "Zhengping Xu of the Zhejiang University School of Medicine reported that cells exposed to a pulsed 1800 MHz RF radiation at an SAR of 3 W/Kg for 24 hours showed a statistically significant increase in DNA damage." Presented at the 4th International Seminar on EMFs and Biological Effects, held in Kunming China, September 12-16, 2005.

  חוקרים מהטכניון: "הקרינה הסלולרית פוגעת בעיניים" מעריב 7/05

  בעל המאה הוא בעל הדעה חברות הסלולר מממנות מחקרים על השפעות הקרינה ודורשות בתמורה את הזכות "לערוך" את התוצאות. עדויות של מדענים. מעריב 10/7/05

  עבודת מחקר על אנטנות סלולריות וצבר סרטן בספרד 20/6/05

  מומחה: כאבי ראש, הקאות וסחרחורות "אלו סימפטומים שמאפיינים קרינה אלקטרו-מגנטית" מעריב 5/05

  בחודש מאי 2005 החליט בימ"ש מינהלי בקליפורניה כי התובעת, שרזה פרייס, נפגעה מגידול בראש כתוצאה של קרינת רדיו. ביהמ"ש הורה למעבידה לשעבר לשלם לה הוצאות ריפוי, בסך 30,000 דולר, בשל נזקי הקרינה מהם סבלה בשל עבודתה, כמתכנתת טלפונים סלולריים! כדי לקרוא את המאמר מתאריך 2/10/05 הקליקו כאן (אנגלית).

  ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל
  דו"ח מסכם שהוגש למשרד לאיכות הסביבה, מרץ 2005

  העליה התלולה במפלס האלימות... זו רק ההקדמה! העליה התלולה במפלס האלימות, עייפות, חוסר תפקוד, דיכאון, וכיוב` קשורים בקרינה הסלולרית שאנחנו נחשפים אליה מהאנטנות ומהטלפונים עצמם. קרינה זו כוללת תדרים נמוכים, הדומים לאלה הנוצרים בגוף במערכת העצבים באופן טבעי. הם משבשים את פעילות המוח, וגורמים להתנהגות חריגה. ידע זה נרכש מפיתוח מערכות נשק פסיכוטרוניות, בהן נמצא שקרינה ברמות נמוכות יכולה להשפיע קשה על אנשים. למרות זאת, הממשלות שפיתחו מערכות אלו, אינן מודות בנזקים, ואפילו אינן מורידות את התקן.

  השפעת הקרינה על השינה של בני אדם: Bioelectromagnetics 2003 | Journal of Sleep Research 2002 | Neuroreport 2000

  International Encyclopedia of Neuroscience by W. Ross Adey, Professor of Physiology; Loma Linda CA, USA (2004)

  Mobile phone radiation and health From Wikipedia, the free encyclopedia 2004-2005

  TNO study on the effects of GSM and UMTS signals on well-being and cognition
  28/6/2004 Health Council of the Netherlands

  The Influence of Being Physically Near to a Cell Phone Transmission Mast on the Incidence of Cancer
  Published in Umwelt·Medizin·Gesellschaft 17,4 2004
  Authors: Horst Eger, Klaus Uwe Hagen, Birgitt Lucas, Peter Vogel, Helmut Voit.

  Wolrd Health Organization - WHO Symposium Record Abstracts presented in Bangkok, Thailand, January 2004

  בתקצירי הכנס של ארגון הבריאות העולמי WHO, פורסם בעמ' 20: הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן קבעה על סמך מחקרים אפידמיולוגים ראשוניים כי שדות מגנטיים בתדר נמוך עלולים לגרום לסרטן בבני אדם. לעומת זאת עדיין לא נמצא קשר חד-ערכי להגדלת הסיכון לסרטן כתוצאה של קרינת רדיו. בעבודה אחרת פורסם בעמ' 59: "אפשר לבצע מחקר מסודר לחקר סרטן כתוצאה של שידורי רדיו". השאלה: מדוע רק "אפשר"? מתי זה יבוצע, אם בכלל?

  סלולרי לא מה שחשבת
  הסלולרי, לא מה שחשבת!
  המידע שמוסתר מהציבור
  ספר שנכתב ע"י איריס עצמון
  © 2004

  קרינה מתחנות שידור סלולריות - תקנים, השפעות בריאותיות ועקרונות של זהירות
  2003 ד"ר מונה נופי-נעמה, רכזת קרינה אלקטרומגנטית, איגוד ערים חיפה

  דור שלם של בני נוער עלולים להפוך לסנילים בשיא חייהם בשל שימוש בטלפונים סלולריים ובטכנולוגיות אלחוטיות חדשות – כך עולה ממחקר שפורסם בשנת 2003 על ידי המכון האמריקני למדעי בריאות הסביבה, מטעם ממשלת ארה"ב. כדי לקרוא את המאמר בעברית הקליקו כאן. וכן ר' "כך הוטעו כולם אודות סכנות הסלולר".

  קרינה סלולרית: על נזק מיידי, סרטן והכחשות חשיפה אלמ``ג גורמת לאפקטים פיזיולוגיים מיידיים
 •  חשיפה אלמ``ג גורמת להפעלה מיידית של גנים
 •  חשיפה אלמ``ג גורמת מייד לנזק מוחי
 •  חשיפה אלמ``ג גורמת ליצירת רדיקלים חופשיים
 •  חשיפה אלמ``ג גורמת מייד לשברים ב-DNA
 •  חשיפה אלמ``ג במשך שנים גורמת לסרטן

  Experts asked to shut up or quit jobs   עובדות על מומחים שהושתקו או פוטרו ממקומות עבודתם

  The Third International Conference

   ELECTROMAGNETIC FIELDS AND HUMAN HEALTH – FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH
   Held in Moscow and St. Petersburg, Russia, September 17-25, 2002.

  תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), התשס"ב-2002

  נזקי טלפונים סלולריים   זמיר שליט״א, 2001

  בעבר חשבו שרק אפקט החימום גורם לנזקים לרקמה החיה. כיום ברור שגם אם הקרינה אינה גורמת לחימום הרקמות, היא גורמת לנזקים. המאמר מסביר את התופעות וגורמי הנזק.

  REFLEX: Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods

  A project funded by the EU under the programme "Quality of Life and Management of Living Resources", Key Action 4 "Environment and Health": QLK4-CT-1999-01574

  השפעות ביולוגיות של קרינה אלקטרומגנטית מאמר של רפי קורנשטיין, מדע - עיתון מדעי לכל - כרך ל"ד מספר 1

  An Overview of Radiofrequency/Microwave Radiation Studies Relevant to Wireless Communications and Data by Cindy Sage; presented at the
  International Conference on Cell Tower Siting Linking Science & Public Health Salzburg, June 7-8, 2000

  Mobile phone cancer study 'flawed' - BBC, May 1999   בי.בי.סי. מדווח על מחקרים לא ראויים


  דון מייש נציג איגוד הצרכנים של אוסטרליה מציג נתונים מדאיגים על חשיפה לקרינה א"מ בלתי מיננת. יש שם התייחסות מפורטת לפרשת עובדי שגרירות ארה"ב במוסקבה. פרשה שנתגלתה בשנת 1967 (ר' להלן התייחסות של פרופ' גולדשמיט משנת 1995).

  Cellular Telephones and the Potential Hazards of RF Radiation:

  Responses to the Fear and Controversy.   Conclusions - Spring 1998

  RF Radiation and Electromagnetic Field Safety     1997 פרסום של ARRL אגודת חובבי הרדיו בארה"ב

  INCREASED MORTALITY IN AMATEUR RADIO OPERATORS     תמותה מוגברת בקרב חובבי רדיו

  מחקר משנת 1984 מבוסס אוכלוסייה על תמותה בקרב מפעילי רדיו חובבים בארה"ב.
  בעוד שלכלל מקרי הסרטן לא היה הבדל משמעותי בין חובבי רדיו לבין אלו שאינם חובבים,
  נצפתה תמותה מוגברת מובהקת סטטיסטית בסרטן ברקמות הלימפה, רובריקה הכוללת מיאלומה נפוצה
  ולימפומות שאינן הודג'קין. התמותה עקב לוקמיה מיאלואידית חריפה הייתה גבוהה משמעותית.
  American Journal of Epidemiology, Volume 127, Issue 1, January 1988, Pages 50–54

  גלי מוח כמעט 2000 - חוברת 14 אביב 1997

  What effects of EMFs have been reported in laboratory studies? - September 1996

  An Official Document of NIEHS - National Institute of Environmental Health Sciences

  Where the trail leads1 1995 ציטוט נוסף

  פרופ' גודלשמידט מאוניברסיטת בן-גוריון מספר כי היה מעורב בשנת 1974 בחשיפת מחקר על ריבוי מחלות (פי 6-8 מהצפוי) בקרב עובדי השגרירות האמריקאית במוסקבה (1967). בדיעבד התברר כי עובדי השגרירות האמריקאית נחשפו לקרינת מיקרוגל, בתוך בניין השגרירות. מעולם לא ניתן כל הסבר אחר להופעת המחלות והתמותה המוגברת! בדיעבד הגיע פרופ' גולדשמידט למסקנה כי כל הגורמים השלטוניים המעורבים ניסו לטשטש את הממצאים המדהימים שנתגלו. במאמר שפרסם בשנת 1995 נכתב כי בארה"ב בוצע מחקר ע"י פרופסור ליליאנפלד, ראש מחלקת אפידימיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת ג'ון הופקינס. הדו"ח משנת 1978 שלל כל ממצא לגבי השפעת הקרינה במוסקבה!
  התברר כי קרוב לפרסום הממצאים אושפז פרופסור ליליאנפלד. בדיעבד נוספו הערות לדו"ח שלו ע"י פקידי משרד החוץ, אלו אשר הזמינו את העבודה. בשנת 1990 נפטר פרופסור ליליאנפלד ולא ניתן היה לדלות מידע נוסף.
  פרופ' גולדשמידט עבר על כל הטקסט והטבלאות בפרסום המחקר "המעובד" של ליליאנפלד והגיע למסקנה כי הצגת נפח ענק של נתונים (106 טבלאות) נועד להראות שכביכול כל אפשרות נבחנה. את זאת עשו תוך כדי טשטוש הממצאים האמיתיים שנותרו קבורים בהררי המידע. בין השיטין מצא החוקר כי היתה תחלואת סרטן ותמותה גבוהה במיוחד בקרב עובדי השגרירות במוסקווה. לפי הידוע הם נחשפו לקרינת מקרוגל בצפיפות הספק של כ- 10 µW/cm2 בלבד...
 •  

    איזכורים של מודל זלצבורג
 •  Salzburger Resolution zu Mobilfunksendeanlagen ההחלטה המקורית בגרמנית
 •  Preliminary Standard for Pulsed EMF In Salzburg, see also The Microwave Syndrome
 •  WHO-Workshop: Necessities for the public acceptance of mobile phone - and wireless-infrastructure
 •  Doesn't the FCC Standard Protect Us?
 •  Support federal legislation on Local Control for Tower and Antena Siting
 •  Wireless Devices, Standards, and Microwave Radiation in the Education Environment
 •  NIR Exposure of Salzburg
 •  Cellphones - A Boon To Modern Society Or A Threat To Human Health?
 •  Workshop on possible biological and health effects of RF electromagnetic fields
 •  Radio Waves Pose Invisible Danger
 •  Health Effects from Cell Phone Tower Radiation
 •  International Conference on Cell Towers
 •  Putting Cell Phone Antennas Near Schools Is Too Risky
 •  

    סיכום / תמונת מצב 2021


  מאז תחילת פרויקט זה2004 ועד היום2021 כמעט ודבר לא התחדש, פרט להגברת הקיטוב בין המתנגדים למכחישים.

  עד כה נחקר מעט מאד בתחום התיאורטי הבין-דיסציפלינרי במטרה לנסות ולמצוא מנגנונים שגורמים לתחלואת סרטן או מחלות אחרות כתוצאה של קרינה בלתי מייננת. רוב המחקרים מתבססים על סטטיסטיקות אפידמיולוגיות ואין בהם כדי לתת תשובות חד משמעיות.

  הגדלת מספר האנטנות במרחב הציבורי תקטין את גודל התא של כל אנטנה, תקצר את המרחק הממוצע מאנטנות הממסר אל הטלפון, תקטין את השונות בעוצמות הקרינה ובעיקר, תגרום לכך שכל מכשיר נייד יפלוט קרינה בעוצמה פחותה. מאחר שעוצמת הקרינה שאליה אנו נחשפים תלויה מאוד במרחק מהגורם הפולט אותה. החשש העיקרי צריך להיות דווקא נובע מהקרינה של המכשירים הסלולריים עצמם, שאנו נוטים לשאת על גופנו ולא מאנטנה סלולרית רחוקה (אימתנית ככל שתהיה).

    סיכום / תמונת מצב (2004-2011)

 •  יום עיון: קרינה סלולרית וסרטן - מדע או דמיון? 2011
 •  התייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 •  דברי הסבר / הרחבה להתייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 •  בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא תקנות קרינה בלתי מייננת
 •  בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא הקרינה בצה"ל
 • לדעת כותב שורות אלו לא יגרם נזק פיסיולוגי אם וכאשר מערכות טלפון סלולרי תופעלנה בתנאים אופטימליים. אבל לא זה המצב כיום. בשנים האחרונות הננו עדים להשתוללות בלתי מרוסנת של חברות הסלולר וחוסר פיקוח של ממש על הבודקים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. יש לגנות את הזלזול שהפגין המשרד להגנת הסביבה עד לשנת 2011 כל עוד התעלם ממימוש אחריותו המוחלטת להגן עלינו לפי עקרון הזהירות המונעת. טרם זכינו לראות שיתוף פעולה (של ממש) בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד הבריאות. משרד הבריאות אינו מתייחס עניינית לאמור לעיל, פרט לאיזכור פרסומים שאינם רלוונטיים ו/או מדוייקים. המשרד להגנת הסביבה מתאמץ, אמנם, להתעדכן. אך במשאבים הדלים והבלתי מספקים העומדים לרשותו אינו מסוגל לפתור את הבעיה שהוא אמור להיות מודע לה.

  יש מקום להמשיך במחקרים מסוג אלו המצויינים לעיל ומצד שני אסור להיתפס לפאניקה!

  הציבור אינו מבין כי גודל צורת ומיקום האנטנות אין בו כדי לגרום לנזק פיסיולוגי (למעט נזק פסיכולוגי בשל חוסר הידע). מה שקובע לעניין בריאותינו הוא צפיפות ההספק המוקרן ורכיבי אפנון תנופתי.

  מן הראוי לתקן מספר סעיפים בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 . מתברר כי רשויות השלטון אינן אוכפות את החוק הזה, כפי שאינן אוכפות חוקים אחרים! אין מנוס מהמסקנה כי גופי הפיקוח מתעלמים במתכוון מהמידע המוצג לעיל, בעניין סיכוני קרינה בלתי מייננת. בתשובותיהם המתחמקות הם דואגים להרגיע את הציבור. זאת, ככל הנראה, במטרה לקדם פרישת רשתות תקשורת, המסייעות לחיזוק גורמי השלטון ודרך כך גם הגדלת רווחים כלכליים של בעלי ההון המקורבים לשלטון וחיזוק של אוכלוסיה "מועדפת".
  כנגד המצב הבלתי נסבל, כמתואר לעיל, נוצרו התארגנויות בישראל. ר' למשל: כנס אזרחים מטעם פורום הגל הירוק ועמותת אזרחים למען הסביבה שתמכו בפוליטיקאים הנוקטים עמדה בלתי פשרנית כנגד התופעה האמורה.
   ארגונים לא ממשלתיים אחרים המעורבים בסוגית התנגדויות הציבור, לפי סדר הא"ב:
 •  אדם טבע ודין (אט"ד) - לדעתנו, אינם מספיק נחרצים בניר העמדה שלהם.
 •  אובייקטיבי™, טען בשעתו כי פעל "בתמיכתו הישירה של ח"כ פינס"...
 •  המרכז למחקר גרעיני נחל שורק (ממ"ג) (מה למחקר גרעיני ולטל' סלולריים?) ביצע מדידות קרינה בעיקר עבור חברות הסלולר וניסה לחפות על מחדליהן. לא רק שאנשי ממ"ג לא הוסמכו ע"יהרשות הלאומית להסמכת מעבדות , אלא שבבדיקה השוואתית של מכשירי מדידת קרינה שכוילו על ידם נמצאו קריאות נמוכות ביחס למכשירים שכוילו ע"י יצרנים בחו"ל!
 •  הפורום לסלולריות שפויה אינו מהווה ישות משפטית שכן אינו רשום ואינו מאושר על פי דין לייצג אחרים. לכן אין לו זכות עמידה בפני עצמו בבית משפט בישראל. חרף פנייה בכתב של עמותת אומ"ץ שנשלחה לרכז הפורום לסלולריות שפויה, מר אבי דבוש, טרם נתקבלה תשובה לשאלה, מי הם החברים ב"קואליציה של למעלה מ- 50 ועדי פעולה מקומיים, תושבים מכל רחבי הארץ והארגונים הסביבתיים הגדולים" כרשום במסמכים שמר דבוש הפיץ.
 •  הצעירים והירוקים במועצת העיר הרצליה בצעו סקר אנטנות סלולריות.
  מה היה צפיפות ההספק המוקרן שם? הם נמנעו מלפרסם את הנתונים!
 •  "נלחמים על הבית!" כולל כתבות, חלקן מגמתיות כלכלית! הארגון הסיר קישור קודם לדף זה,
  ככל הנראה בשל פרסום עובדות, שלא התאימו לסדר היום שלהם,הגשת תביעות ענק.
 •  פורום החברות הסלולריות בישראל תומך כמובן ללא סייג באינטרסים של חברות הסלולר.
 •   פורטל "בית משותף" ממומן ע"י חברה מסחרית, הנותנת שירותי מדידות קרינה
  לפיכך, אין מנוס מהמסקנה כי לפחות חלק מהארגונים הנ"ל הינם בעלי אינטרסים זרים, בין היתר כלכליים, ו/או פוליטיים.
  לאור האמור לעיל פרסמה עמותת אומ"ץ באוגוסט 2005
 •  נייר עמדה בנושא קרינה בלתי מייננת ממערכות טלפון נייד סלולרי
  שעיקריו: 1. מדידות עוצמת קרינה אינן מדוייקות הקלק והמתן כדי לשמוע את פס הקול 2. יש הוכחות לכאורה על נזקים ממשיים 3. רשויות השלטון האמונות על הסדרת הנושא הפרו את עקרון האובייקטיביות. בתאריך 10/11/05 החלה אומ"ץ בקשר של שיתוף פעולה עם "הקואליציה לבריאות הציבור" בו ביום בקרו חברי הנהלת העמותה בכנס היסוד של "העמותה לשימור הכרמל" וכן אזרחים למען הסביבה - אל"ס.
  בדצמבר 2006 חוקק חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו - 2006 אך לא נאכף כפי שצריך היה לעשות.
  בתאריך 21 במרץ 2007 השיב השר להגנת הסביבה בפני ועדת הפנים של הכנסת להגנת הסביבה לטענה על העדר אכיפת החוק הנ"ל. חברי הכנסת בועדה זו לא היו מרוצים, בלשון המעטה, מתשובות כבוד השר, גדעון עזרא.
  בתאריך 1 באפריל 2007 השיב המשרד להגנת הסביבה לא לעניין לשאלות אומ"ץ ואל"ס.
  ר' הסבר כיצד מפר המשרד להגנת הסביבה את עקרון הזהירות המונעת?

 •  התייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 •  דברי הסבר / הרחבה להתייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 •  בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא תקנות קרינה בלתי מייננת
 •  בדרך אל הטבע (רשת ב') בנושא הקרינה בצה"ל
 •  

  קרינה במוסדות חינוך
  הכל על קרינה בלתי מייננת
  קרינה אלקטרומגנטית מותרת
  אנטנות מוסתרות, אנטנות סלולריות
  מדיניות בתחום הקרינה הבלתי מייננת
  קרינה בלתי מייננת - מיתוסים ועובדות
  שאלות ותשובות בנושא קרינה בלתי מייננת
  תשובות לשאלות נפוצות בנושא קרינה בלתי מייננת

  © כל הזכויות שמורות 2004-2021 לדורון טל
  פיזיקאי | חובב רדיו מורשה 4X4XM משנת 1964

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.

   

  חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

  תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | דמוקרטיה | דמוקרטיה ישירה | דמוקרטיה השתתפותית | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | הוועדה לבחירת שופטים | החברה האזרחית - המגזר השלישי | זכויות מיעוטים | חוק הלאום | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | ניצול לרעה | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | פרשת ילדי תימן | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מוזיקה לאירועים | מאבק חברתי | המחאה החברתית 2011 | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | נורמות | איזון חברתי-כלכלי | סביבה | מחקרים על קרינה בלתי מייננת| מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | צדק משפטי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפך | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / מהי קרינה סלולרית | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שינוי חברתי-כלכלי | שינוי ערכי | שיתוף פעולה | חותרים לשפיות חברתית-כלכלית | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שלום עליכם | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב | תיקון עולם כרעיון וכתהליך