נזקי קרינה  טלפון נייד סלולרי מסוכן לבריאות
עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת

 
 • עדויות על סכנות נזקים בשל חשיפה לטלפון סלולרי, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפונים סלולרים ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה).
  לאור האמור לעיל, אין ספק כי "קרינה סלולרית" עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור וממושך.
 • יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר ויש מקום ללחוץ על חברות הסלולאר הבינ"ל לשנות שיטות מיתוג / איפנון תנופתי (AM), כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך המשפיעים על גוף אדם.


  זהירות קרינה! הידעת? טלפון נייד מסוכן יותר מ- אנטנות (ממסר) סלולריות!

  טלפון סלולרי סכנה בריאותית

  בדיקות קרינה אינן מדויקות! הקלק והמתן כדי לשמוע את פס הקול גם אנטנות סלולריות עלולות להיות מסוכנות

 •  

  הכל על קרינה בלתי מייננת: חוק הקרינה הבלתי מייננת | כמה קרינה יש בטלפון? | מה קרינה עושה לגוף? | מהי קרינה סלולרית? | מהי קרינה מטלפונים ניידים? | קרינה בלתי מייננת מסוכנת | קרינה בלתי מייננת סרטן | קרינה בלתי מייננת תקן אירופאי | טלפון נייד סלולרי מסוכן לבריאות | קרינה סלולרית? מה עושים? | בדיקות קרינה | קרינה בלתי מייננת תקנות | קרינה סלולרית | קרינה סלולרית וסרטן | קרינה סלולרית מכשירים | תקן קרינה סלולרית | אנטנות מוסתרות | אנטנות סלולריות | מדיניות בתחום הקרינה הבלתי מייננת | קרינה אלקטרומגנטית מותרת | קרינה בלתי מייננת - מיתוסים ועובדות | קרינה במוסדות חינוך | שאלות ותשובות בנושא קרינה בלתי מייננת | תשובות לשאלות נפוצות בנושא קרינה בלתי מייננת | אנטנה סלולרית | אנטנות סלולריות | טלפונים סלולרים מסוכנים לבריאות | מה מזיק יותר מ- אנטנות (ממסר) סלולריות? | בדיקות קרינה - רמות קרינה | אנטנה ליד הבית | אנטנה סלולרית מרחק | אנטנה סלולרית סרטן | אנטנות סלולריות מסוכנות | אנטנות סרטן | מחקרים על קרינה | עוצמת קרינה מותרת מאנטנה סלולרית | עוצמת קרינה מיקרו ואט לסמ"ר | קרינה בלתי מייננת מחקרים | קרינה בלתי מייננת | קרינה סלולרית | רמת קרינה