תשובות לשאלות בדיקת רמות קרינה | בדיקות קרינה | מדידות קרינה

המודדים המוסמכים ע"י המשרד להגנת הסביבה
אינם מבצעים תמיד מדידות קרינה מדויקות

פורום החברות הסלולריות שוכר כיועצים וכ"המרגיעים הלאומיים" מומחים המבצעים עבור הפורום גם מדידות קרינה וגם חלק ניכר מכיול המכשירים של המשרד לאיכות הסביבה. מצב זה אינו תקין ואינו הוגן מבחינה אתית ומקצועית הקלק והמתן כדי לשמוע את פס הקול

אני עוקב מזה כשנה אחר הדיונים והמאבקים בנושא האנטנות הסלולריות.

לצערי הרב, עד להתערבותי בנושא והשתתפותי בדיון בוועדה לביקורת המדינה בראשותו של ח"כ יורי שטרן, כנראה שלא טרח אף גורם לבדוק את נושא דיוק מדידות הקרינה של האנטנות בצורה מקצועית ורצינית.

לאחר הדיון בוועדה ובהמשך לבקשתו של יו"ר הוועדה, נערך דיון ברשות הלאומית להסמכת מעבדות (גורם סטטוטורי מקצועי בלתי תלוי המסמיך מעבדות בדיקה וכיול) שסיכומו קובע עובדות עקרוניות מדאיגות מאוד:

1. למעשה נכון להיום אין כל אישור שרמות הקרינה שנבדקו ע"י האחראים במשרד לאיכות הסביבה ו/או מעבדת נחל שורק ו/או בודקים אחרים שאושרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה הינן אמיתיות ומדויקות.

2. במקרים מסוימים אף נבדקו אנטנות זהות ע"י בודקים שונים והתוצאות שנתקבלו היו שונות בסדר גודל, כלומר ברמות של 1:10.

3. מצב זה נגרם משתי סיבות עיקריות:
א. שיטות הבדיקה אינן מוגדרות היטב ועל כן אינן בהכרח זהות.
ב. המכשירים בהם נבדקות רמות הקרינה לא כוילו ע"י מעבדות מוסמכות לכיול, מול אמות מידה עקיבים לאמות מידה בינלאומיים, או לאומיים.

4. המסקנות הישירות המתבקשות מהמצב הקיים הן:
א. יש לקבוע הוראות בדיקה מתאימות ולפקח על ביצוען.
ב. יש לחייב את כל הגורמים המבצעים מדידות של רמות קרינה לעבור הסמכה של מעבדת בדיקה לפי תקן ת"י 17025 ISO/IEC - דרישות כלליות לגבי כשירותן של מעבדות בדיקה וכיול.
ג. אין להשתמש במכשירים שלא כוילו ע"י מעבדה מוסמכת לכיול לפי תקן זה.

בנוסף, לפי מיטב ידיעתי והבנתי, הבדיקות/המדידות (לפחות מרביתן, אם לא כולן) מבוצעות במתכונת של מדידה רגעית ומקומית ולא במתכונת של מדידת ניטור רציפה במשך מספר יממות מכיוונים שונים.

מדידות רגעיות ומקומיות ולא מדידות ניטור רציפות מכל הכיוונים, אינן יכולות לתת תוצאה מייצגת על-מנת לקבוע את העמידה בדרישות הסף הסביבתי המוגדר בתקנים, אלא לכל היותר את העמידה בסף הבריאותי לרגע מסוים ולמקום המדידה בלבד.
מדידות כאלו גם אינן יכולות להיות ניתנות להשוואה לנתוני רמות הקרינה עליהן מצהירות החברות הסלולריות.

כמו כן, למיטב הבנתי קיים היום מצב שבו פורום החברות הסלולריות שוכר כיועצים וכ"מרגיעים הלאומיים" את הממונים על מעבדות נחל שורק, המבצעים עבור הפורום גם מדידות קרינה וגם חלק ניכר מכיול המכשירים בהם נמדדות רמות הקרינה ע"י המשרד לאיכות הסביבה והמודדים המאושרים על ידו (למרות שאינם פועלים תחת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמעבדה מוסמכת לא לבדיקה ולא לכיול). מצב זה לכל הדעות אינו תקין ואינו הוגן מבחינה אתית ומקצועית.

גם הטענה של פורום החברות הסלולריות כי הגדלת כמות האנטנות תקטין את רמות הקרינה, הינה אמת חלקית ונובעת רובה ככולה מהרצון להעלות את רווחי החברות ללא התחשבות ממשית בבריאות הציבור.

ידוע לכל כי בסך הכל "הסתדרנו" בכלל לא רע עם המכשירים מה"דור השני" ועם כמות האנטנות הקיימת היום, כל הטענות בדבר חשיבות הקשר הסלולרי בהצלת חיים ובהרגעת משפחות הדואגות ליקיריהן באשר הם, מוטעות מעיקרן. לשם כך מספיקים לכולנו גם מכשירי ה"דור השני".

ה"דור השלישי" אותו מוכרות לנו החברות הוא מכרה הזהב שלהן, מאחר והוא גורם להכנסות גבוהות ממכירת מכשירים חדשים מחד והגדלה בעשרות או אולי מאות אחוזים של ההכנסות מזמן האוויר מאידך.

מי שמספר לנו שהסכנות מקרינה גבוהה מקורן בטלפונים עצמם, לא ממש מדייק. הרי כבר ב"דור השני" ניתן ברוב הטלפונים להשתמש ברמקול (בנוסף לאוזניה) ובכך להקטין כמעט לחלוטין את הקרינה הישירה לראש.
בוודאי נכון הדבר בטלפונים מה"דור השלישי" שבהם אנו צופים במסך, כאשר מקור הקרינה רחוק יותר מהראש ועל כן פחות מסוכן.

לעומת זאת, זריעת אלפי האנטנות המאפשרת העברת המדיה ל"דור השלישי", מגדילה לאין שיעור את הקרינה הסביבתית שבוודאי במקומות רבים תעלה ותעבור את רמת הסף הסביבתי המותרת בתקן (זאת מבלי להיכנס להחלטות המשרד לאיכות הסביבה על רמות הסף הגבוהות אצלנו יותר מהרבה ארצות מתקדמות אחרות).

עובדה נוספת שעלינו לזכור, כי ככל שתגדל כמות האנטנות יתייקרו המדידות והפיקוח על רמות הקרינה ומקורותיהן ולכן יש להניח שתמעטנה יחסית המדידות ואנו לא נוכל לדעת מי האחראי לכל אנטנה, מהי רמת הקרינה וכתוצאה ממנה מה גודל הסכנה.

כמי שמעורבים בהחלטות עקרוניות על גורל האנטנות וגורלנו בפן הבריאותי, אני פונה אל חברי הממשלה וחברי הכנסת, אל המשרד לאיכות הסביבה, אל משרד הבריאות ואל הרשויות העוסקות בנושא: רדו לעומק הבעיה, נסו להבין, לבחון ולנתח את הנושא ברמות מקצועיות ולא רק פוליטיות.

אין לי כל ספק שוועדת מנכ"לים אינה הגוף שיכול לבחון את הנושא מבחינה טכנית, מקצועית ובריאותית. כל ויתור למתעשרים על חשבון בריאות האזרחים תהיה על מצפונכם.

אני קורא לכם להקים ועדה מקצועית בלתי תלויה שתעצור את כל התהליך, תבדוק קודם את נושא רמות הקרינה, מדידתן וסכנתן, לפני מתן החלטות גורליות הקשורות למי ישלם למי וכמה בגלל הצבת אנטנות במקומות כאלו ואחרים.

הכותב הוא יועץ הבטחת איכות, תקינה וכיול, חבר האיגוד הישראלי לאיכות והאגודה הישראלית למטרולוגיה (תורת המדידות), חבר אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

© כל הזכויות שמורות לדורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.

 

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

תגיות: אחריות חברתית | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | אהרן ברק | אמון הציבור במערכת המשפטית | ארגונים | אומ"ץ | דמוקרטיה | דמוקרטיה ישירה | דמוקרטיה השתתפותית | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | הוועדה לבחירת שופטים | החברה האזרחית - המגזר השלישי | זכויות מיעוטים | חוק הלאום | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | ניצול לרעה | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | פרשת ילדי תימן | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מוזיקה לאירועים | מאבק חברתי | המחאה החברתית 2011 | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | נורמות | איזון חברתי-כלכלי | סביבה | מחקרים על קרינה בלתי מייננת| מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | צדק משפטי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפך | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / מהי קרינה סלולרית | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שינוי חברתי-כלכלי | שינוי ערכי | שיתוף פעולה | חותרים לשפיות חברתית-כלכלית | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שלום עליכם | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב | תיקון עולם כרעיון וכתהליך | מוזיקה בעידן הקורונה | שיעורי פסנתר ג׳אז