קרינה סלולרית מסוכנת  זהירות קרינה
עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת

אין חולק כי קיימות עדויות רבות על נזקים פוטנציאליים בשל חשיפה לקרינה סלולרית, דוגמת קרינה סלולרית הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית (סלולרית).

מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה). אם כן הדבר קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי בלתי הפיך!

אנחנו פועלים להגבלת צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר.


מחקרים על קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת | מה קרינה עושה לגוף?

השימוש בטלפון סלולרי מסוכן

הכל על קרינה בלתי מייננת: חוק הקרינה הבלתי מייננת | כמה קרינה יש בטלפון? | מה קרינה עושה לגוף? | מהי קרינה סלולרית? | מהי קרינה מטלפונים ניידים? | קרינה בלתי מייננת מסוכנת | קרינה בלתי מייננת סרטן | קרינה בלתי מייננת תקן אירופאי | קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד | קרינה בלתי מייננת תקנות | קרינה סלולרית | קרינה סלולרית וסרטן | קרינה סלולרית מכשירים | תקן קרינה סלולרית | אנטנות מוסתרות | אנטנות סלולריות | מדיניות בתחום הקרינה הבלתי מייננת | קרינה אלקטרומגנטית מותרת | קרינה בלתי מייננת - מיתוסים ועובדות | קרינה במוסדות חינוך | שאלות ותשובות בנושא קרינה בלתי מייננת | תשובות לשאלות נפוצות בנושא קרינה בלתי מייננת