פרסומים של אומ''ץ  זהירות קרינה
עובדות על סיכוני קרינה בלתי מייננת

אין חולק כי קיימות עדויות רבות על נזקים פוטנציאליים בשל חשיפה לקרינה סלולרית, דוגמת קרינה סלולרית הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית (סלולרית).

מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה). אין ספק כי קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור וממושך.

אנחנו פועלים להגבלת צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר.


סכנות בשל קרינה סלולרית / סלולרית | סכנה בריאותית מאנטנות סלולריות

הכל על קרינה בלתי מייננת: אנטנות מוסתרות | אנטנות סלולריות | מדיניות בתחום הקרינה הבלתי מייננת | קרינה אלקטרומגנטית מותרת | קרינה בלתי מייננת - מיתוסים ועובדות | קרינה במוסדות חינוך | שאלות ותשובות בנושא קרינה בלתי מייננת | תשובות לשאלות נפוצות בנושא קרינה בלתי מייננת