דף הבית  טלפון סלולרי מסוכן לבריאות
עובדות על נזקי קרינה בלתי מייננת

אנטנות כלשהן וגם אנטנות סלולריות אינן מזיקות.
מה שיכול להזיק זו הקרינה שמשודרת על ידן.

עד שלא מבצעים בדיקת עוצמת קרינה לא ניתן לדעת!
 • טלפון סלולרי סכנה בריאותית חמורה, דוגמת הקרינה הנפלטת ממערכות טלפוניה סלולרית (סלולרית) ותקשורת אלחוטית בין מחשבים (בלו-טות', וי-פי וכד').
 • מחקרים שבוצעו במשך שנים על בעלי חיים ועל בני אדם מראים כי לקרינה א"מ בתנאים מסויימים יש השפעות ביולוגיות שליליות. האפקטים אינם נובעים דווקא מחימום (בעוצמות קרינה העולות על 400 מיקרו-וואט לסמ"ר), אלא משינויים באיזון הרדיקלים בגוף חי והשפעה שלילית על תקשורת עצבית בגוף (המתרחשים בעוצמות קרינה פחותות בהרבה). לכן קרינה סלולרית עלולה לגרום לנזק בריאותי בלתי הפיך!
 • יש להגביל את צפיפות ההספק המוקרן המירבי המותר לפחות מ-1 מיקרו-ואט לסמ"ר ויש מקום ללחוץ על חברות הסלולאר הבינ"ל לשנות שיטות מיתוג / איפנון תנופתי (AM), כך שלא יכללו רכיבי תדר נמוך המשפיעים על גוף אדם.

  מהי קרינה סלולרית

  סכנה בריאותית מאנטנות סלולריות

 •  

   

  אנטנות מוסתרות, אנטנות סלולריות
  מדיניות בתחום הקרינה הבלתי מייננת
  שאלות ותשובות בנושא קרינה בלתי מייננת