29 אוגוסט 2007

לכב'

ח''כ אופיר פינס

דר' סטליאן גלברג

גב' יפה שפירא, מנהלת הוועדה 

לידיעת:

ח''כ דוב חנין

ח''כ משה גפני

דר' אברהם שטרנליב

פרופ' אליהו ריכטר 

דר' זמיר שליטא

 

הנדון: חשיפה לקרינת רדיו ומכ''ם בצה''ל - מכתבו של דר' סטליאן גלברג  

 

  1. אני מודה על מכתבו של דר' סטליאן גלברג בעקבות פנייתי, אני מצרפו לנוחותכם למכתבי זה.
  2.  לצערי הסעיף השיני במכתב (המתחיל ב"למיטב ידיעתי") אומנם משקף את חוק הקרינה הבלתי מייננת אבל לא את המציאות כי צה''ל אינו מפעיל כלל את עקרון הזהירות המונעת לגבי החיילים.
  3. צה''ל משתמש בספי קרינה ICNIRP Occupational threshold ו- ICNIRP General public threshold     לקבוצות חיילים לפי תפקידם הצבאי. רמות קרינה אלה גבוהות פי 50 ופי 10 ביחס לנוהל של המשרד לאיכות הסביבה המיושם מעשית לכלל הציבור בישראל (מלבד לעובדי תעשיות אותם חוק הקרינה הבלתי מייננת בניסוחו הנוכחי מפקיר להבדיל מהחיילים). צהל לא עושה שום מאמץ להקטין את רמות החשיפה של החיילים מעבר לספים אלו אפילו במקרים בהם זה קל ופשוט למרות שחוק הקרינה הבלתי מייננת (סעיף 31) מחייבו  לפעול על פי החוק ככל האפשר.  צה''ל גם לא קבע את הכללים המתאימים אותם סעיף 31 לחוק מחייבו לקבוע בידיעת הממונה (המשרד לאיכות הסביבה). אני ממליץ לאמת עובדות אלה מול סא''ל דר' אמנון דובדבני במקרפ''ר האחראי על נושא זה בצה''ל. ניתן להתייעץ גם עם דר' אברהם שטרנליב, פיזיקאי הבקי בנושא.
  4. למיטב הבנתי צה''ל עובר בכך על חוק הקרינה הבלתי מייננת המחייב הקטנת חשיפה לקרינה גם במערכת הביטחון וזאת בדומה ככל האפשר לנהוג לכלל האזרחים. בכל מקרה הוא מתעלם מרוח החוק.
  5. הנימוקים המהותיים האחרים להקטנת חשיפת חיילי צהל לקרינה ידועים לכם היטב. קרינת רדיו ומכ''ם חשודה כגורם מסרטן על פי מחקרים רבים, מוכרת בין היתר ע''י שלטונות שוויץ כגורם מסרטן אפשרי ודיווחים על קבוצות של חיילים שחלו בסרטן כנראה בגלל חשיפתם לקרינה זו במסגרת שירותם נידונו הן בעיתונות והן בועדות הכנסת ובדו''ח מבקר המדינה.
  6. לדעתי יש מקום שועדת הפנים ואיכות הסביבה תיצור קשר פורמאלי ויעיל עם צה''ל כדי לצמצם את סיכון החיילים מקרינת רדיו ומכ''ם כמתחייב מחוק הקרינה הבלתי מייננת. אני בטוח שמדענים ישראלים העוסקים בנושא יסכימו לעזור בכך, גם אני אשמח כמובן לעזור.

 

בברכה

מיכאל פלג