up רק עם חברתי יכול ליצור צדק חברתי  מהו צדק חברתי? 

ארגונים הפועלים למען צדק חברתי

צדק בריאותי צדק סביבתי - השפעת הסביבה על בריאות הציבור

הקואליציה לבריאות הציבור (ע"ר)

הקואליציה לבריאות הציבור (קל"צ) הוקמה כמיזם של שיתוף פעולה בין ארגונים סביבתיים בשנת 2001, מתוך זיהוי בעיה משותפת המיוחדת לאזור חיפה והצפון - תמותה ותחלואה ממחלות לב, שבץ מוחי וסרטן בשיעורים גבוהים במיוחד מהממוצע הארצי.

בשנת 2005 הפכה הקואליציה לעמותה רשומה. שאיגדה ארגוני סביבה מקומיים וארציים, חוקרים מתחום איכות הסביבה מאוניברסיטאות שונות, רופאים מדיסיפלינות שונות, כגון אונקולוגיה, קרדיולוגיה ובריאות הציבור, יועצי איכות סביבה מהמגזר הפרטי, ועדי פעולה ותושבים שמתעניינו בנושא.

הקל"צ הייתה העמותה הראשונה שהעלתה למודעות הלאומית את חשיבות זיהום האוויר והשלכתו על הבריאות. חומרים שנכתבו בעמותה לאורך שנות פעילותה מלווים כל מאבק סביבתי גדול כיום, ומסייעים בידי הציבור לדאוג לבריאותו וסביבתו. עד לשנת 2013 עמותה זו הובילה בישראל פעילות משולבת עם דגש על מחקרים אקדמיים בתחומי בריאות הסביבה.

לאחר פטירתו של ד"ר ג'ימי קריקון ופרישתו של ד"ר סטיב גרנט, הפעילות המקורית דעכה והפכה לאקטיביסטית - הפגנתית. בהעדר תקציב הולם הועד המנהל לא הצליח לשתף עמותות אחרות בפעילויות. מאז שנת 2015 מוסדות העמותה לא פעלו על פי דין ולכן לא הוענק לעמותה אישור ניהול תקין.

מודעות לשקיפות ואתיקה

שבי"ל ישראל
שבי"ל ישראל מבקשת לקדם שקיפות והתנהגות אתית בארגונים ישראליים, בסקטור העסקי, הציבורי והממשלתי כאחד, ולהגביר את מודעות הציבור לחשיבות השקיפות. זאת, באמצעות יצירת קודים ותקנים אתיים, הטמעתם בארגונים, וקידום חקיקה בנושא.

צדק חברתי

ידיד - מרכזי זכויות בקהילה (ע"ר)
הקמת "ידיד" היא תולדה של חזון חברתי חדש. אירועים מרכזיים בישראל חשפו שבר גדול בחברה הישראלית. ככל שחלפו השנים התברר כי לצד הצלחת קיבוץ הגלויות מתגלה כשלון מיזוג הגלויות. מדינת ישראל הפכה יותר ויותר לחברה שבטית סקטוריאלית. במקום השתלבות וקשר בין עולים חדשים וותיקים, אשכנזים וספרדים, עשירים ועניים, ימין ושמאל, כמו גם בין מגזרים נרחבים אחרים, מתקיים תהליך הפוך, של התנכרות עד כדי ניתוק מהאתוס הציוני וסכנת התפוררות החברה.

אזרחים למען צדק חברתי אמיתי
ההתאגדות בעמותה היא פרי יוזמה חופשית של קבוצות סטודנטים שמאסו בשיטה הכלכלית המעוותת היוצרת משק מפגר שמונע מישראלים רבים מלפתח את יכולותיהם וכשרונותיהם.המשבר שיצרה ההסדרות לצרכים פוליטיים, מבלי להתחשב בנזק האדיר שהיא גורמת לכלכלת ישראל ולאזרחיה, הניע אותנו לפעול בפומבי ולצרף ליזמתנו אזרחים רבים נוספים. העמותה היא התארגנות אזרחית התנדבותית בלתי מפלגתית, שאיננה מסתייעת לא במפלגות ולא בשלטון. מימונה מתרומות של החברים בה ושל יחידים האוהדים את פעולותיה.

* "תעשיית המישפח" - שאיבה שיטתית של רכוש מחאתה של טלילה סטן
ודבר לא יעזור למי שהרכוש מגיע לו לפי כל כללי הצדק והחוק.
כי בבית המשפט לא רק שאין צדק, אלא גם מהחוק עושים צחוק.
וכי מה יעשה? יערער? שופטי הערעור מחפים על השופט שמתחת.

* פורום סטודנטים החוקרים סוגיות צדק חברתי
באוגוסט 2004 הקים המרכז לצדק חברתי פורום סטודנטים חוקרים לתארים שני ושלישי, העוסקים בחייהם האקדמיים והחוץ אקדמיים בנושאים של צדק חברתי וחלוקתי. הפורום מבקש לגבש רעיונות ונושאים בתחום הצדק החברתי, שלדעת הסטודנטים, ראויים למחקר ולהתייחסות ולבחון האם ישנם נושאים שכבר נחקרים על-ידם ויכולים לשרת את עבודת המרכז. בנוסף, מבקש הפורום לבחון האם וכיצד ניתן לגבש בטווח הרחוק אלטרנטיבה כלכלית-חברתית בישראל.

* צ.א.ל.ה. (זינוק לדרך חדשה - ע"ר)
רשת מתנדבים כלל ארצית, שמציעה גישה חדשה לשיפור והתחדשות פני החברה בישראל, באמצעות תמיכה הדרכה וליווי ללא תשלום.

* אוסף מאמרים בנושא צדק חברתי
הרב אברהם גיסר
הרב יהודה זולדן
הרב שלמה אבינר
הרב עדו רכניץ
יצחק גייגר
הרב יעקב אריאל
 

צדק משפטי

אקטיוויזם שיפוטי ועוול חברתי מאמר בהארץ
ספר מאת דניאל גוטוויין
מלמד בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה
צדק חלוקתי בישראל
עורך: מנחם מאוטנר.
הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב, 448 עמ', 76 שקלים

ככל שמהפכת ההפרטה מעמיקה את שיסוע החברה הישראלית ושוחקת את הביטחון החברתי של חלקים גדלים והולכים מקרב מעמד הביניים - מי שהיו נושאי בשורת ההפרטה ומי שהופכים בהדרגה לקורבנותיה - כן גוברת ביקורתם על האידיאולוגיה הניאו-ליברלית העומדת בבסיסה, ועל הגדלת האי-שוויון הנגזרת ממנה. הישגיו ומגבלותיו של גל ביקורת זה משתקפים היטב ב"צדק חלוקתי", קובץ מאמרים המבוסס על הדיונים בכנס "חלוקה וחלוקה מחדש", שהתנהל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א במאי 1998.

התנועה לטוהר המשפט מאמר מאת אריק באך
"אבדו לנו המוסר, הצדק והמשפט, הכבוד, האדיקות והאמונה, ואותו רגש הבושה, אשר אם הוא הולך לאיבוד רק פעם אחת בלבד, אין להחזירו עוד לעולם" (סנקה)
 

צדק חלוקתי

* צדק חלוקתי במקרקעי ישראל

* צדק חלוקתי בישראל פרסומי מכון ואן ליר

מנחם מאוטנר (עורך), הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, 2000
המאמרים שבספר בוחנים את שאלת השוויון בחלוקת המשאבים הציבוריים בשורה של תחומים. הם עושים זאת בפרספקטיבה של גישות עדכניות ומציגים תמונה מוסמכת, תוך ניסיון לתאר ולהסביר את מצבם של השירותים החברתיים בישראל בשנת 2000.

* הפורטל לשוויון זכויות ולצדק חברתי
שני קיבוצים עלו לכותרות סדר היום הציבורי במדינת ישראל. מצובה, בשל הקריסה הכלכלית שלה. געש, בשל עסקת הנדל``ן על חוף ימה. קיבוץ געש יושב על אחד מאזורי הנדל``ן האטרקטיביים ביותר במדינת ישראל - סמוך לים בחוף השרון. ככל ההתיישבות החקלאית, גם געש קיבלה ממדינת ישראל אדמות בחינם לשימוש חקלאי, כאשר החקלאות נחשבה ערך לאומי עליון. כעת, געש ייעדה את הקרקע הזאת לבניית שכונת פאר לשועי ארץ ועשירי ישראל, על אחת מרצועות החוף האחרונות שנותרו לנו.

* הופעה של פורום הקרקעות בפני ועדת גדיש
ב-22 באוגוסט 2004, הופיע פורום הקרקעות, בו חברה 'במקום', בפני ועדת גדיש, האמונה על המלצות בדבר הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. הפורום תבע מהוועדה כי הרפורמה תעשה תוך הקפדה על עקרונות דמוקרטיים של שקיפות, שוויון, צדק חלוקתי ומינהל תקין, והעלה מכלול נושאים שיש לקחתם בחשבון עלפי עקרונות אלה. נציג 'במקום', הגיש לועדה נייר עמדה המפרט את עמדת העמותה בעניין הרפורמה.
 

צדק כלכלי

* עתירת עמותת אומ"ץ למתן צו על תנאי
מדוע לא יצהיר בית המשפט כי:

הפער הקיים, ללא תיקון מדורג, של שיעור מס רווחי הון, כגון על פקדונות בריבית בבנק, של 10% נומינלי או 15% ריאלי, לפי פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב - 2002, הוא לא חוקתי הואיל ומס הכנסה מיגיעה אישית הוא בשיעור שבין 15.76% עד 50%, באופן הפוגע בעקרונות שוויון נטל המס, הצדק החלוקתי ומפלה לרעה את חייבי המס מיגיעה אישית לעומת חייבי המס מרווחי הון.


* איזו חברה ישראלית אנחנו רוצים? מאמר של דניאל בלוך
שום מדינה מודרנית לא הצליחה לשים קץ לטרור בלי פתרון מדיני או חברתי

* למען מי השביתה? דברים בשם אומרם
שר האוצר ויו"ר ההסתדרות מתנצחים על מטרות השביתה ועל צדק כלכלי-חברתי

* ברית שלום
אנו רבים אנו אחד. כולנו בתוך אלוהים. עולמנו יתאחד לאומה אחת שתעניק שלטון עצמי לכל העמים. נהיה שותפים לחזון ונעשה שלום ונעזור זה לזה לחוש שוחרי שלום.

* אנשי חינוך ואקדמיה מגיבים על התכנית הלאומית לחינוך
דיון שנערך בתל-אביב
ביום א', 6.6.2004, קיים מרכז אדוה כנס בהשתתפות אנשי אקדמיה ואנשי חינוך, שבו ניתנה במה לתגובות להמלצות ועדת דוברת (התוכנית הלאומית לחינוך , חלק א', עיקרי ההמלצות).

מר שלמה דוברת, שנכח בכנס והגיב על דברי המשתתפים, ציין, כי אנשי הוועדה, בראשה הוא עומד, עמלים על תשובות לחלק מהדברים שהועלו בכנס.


* מלחמה אידיאולוגית: דמוקרטיה ליברלית מול קִדמה על-לאומית
פרסום מרכז אריאל
הדמוקרטיה הליברלית איננה מסוגלת לעמוד נוכח האתגרים הפנימיים בפניהם היא ניצבת כיום. למרות ההצלחות הצבאיות והאידיאולוגיות של ארה"ב ובנות בריתה, הדמוקרטיה הליברלית המערבית תמשיך להתמודד עם אתגרים אידיאולוגיים-מטפיסיים שיציבו בפניה הכוחות הדמוקרטיים הפוסט-ליברליים, שמקורם אמנם במערב אך ניתן לכנותם, כפי שאמר ג'יימס קורט, "פוסט-מערביים".

מי יתן וכל העמותות הרשומות לעיל
יפעלו בשיתוף פעולה ובתיאום,
למען השגת מטרותיהן המשותפות.


© 2007 - 2011 דורון טל

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמו נועד.

חזון: איכות חיים | מטרה: אחריות חברתית | דרכי פעולה: התאגדות המגזר השלישי | עוד...

תגיות: אחריות | אחריות אישית | אחריות חברתית | אחריות ציבורית | לקיחת אחריות | איחוד כוחות | איחוד כוחות | איכות הסביבה | התנועה לאיכות השלטון | איכות חיים | אהבת הטבע | אין לנו ארץ אחרת | אכיפת מהירות | אמון הציבור | ארגונים | אומ"ץ | אריה אבנרי | ביקורת | ביקורת המדינה | הדורות הבאים | הישרדות | המפץ הגדול | המגזר השלישי | הפרדת הדת מהפוליטיקה | השיטה | התחממות גלובלית | התחממות עולמית | התנדבות | התפתחות התודעה | ועדת שפיר | חבורות זמר | חברה וקהילה | חברה-סביבה-בריאות | חוג בית | חומרים מסוכנים | חילופי שבויים | חיפוש קפה דה מרקר | טוהר המידות | טרשת נפוצה | כלכלה חברתית | כרמיאל | כרמיאלי | לא תשא | לכידות חברתית | מבקר המדינה | מדיניות כלכלית | מדיניות מוניציפאלית | מדע | מאבק חברתי | המחאה החברתית | מנהל תקין | משטרת ישראל | מלחמת יום כיפור - חשיפה | איזון כלכלי חברתי | סביבה | סלולרי סרטן | מעורבות הציבור | עדי אלדר | עיריית כרמיאל | חדשות כרמיאל | פעיל חברתי | צדק חברתי | כולנו בסירה אחת | רק ביחד ננצח | מהפכה | רק ביחד נצליח | ערבות הדדית | פרקליטות המדינה | קהילה | קואליציה של ארגונים | קיימות / הישרדות | קרינה סלולרית / קרינה סלולרית | מדריך טיולים | שבע ברכות | שוויון בפני החוק | שוק חופשי | שחיתות | שיטת השקשוקה | שינוי חברתי | שינוי ערכים | שינוי השיטה | שינוי שיטת הממשל | שינוי תודעתי | שקיפות | למען הדורות הבאים | שירות לאומי | שיתוף פעולה | שיתופי פעולה | תודעה ציבורית | תנועה חברתית | תנועות חברתיות | תנועת אומ"ץ | תצהיר כוזב