חזרה לדף הבית

אחריות - מהפכה ערכית וחוקתית בישראל
ACHRAYUT - Revolution in Values and Constitutional Reform
АХРАЮТ - за моральную и конституционную революцию в Израиле

האנשים הסברה תרומות המצע המלא פעילות שטח ארועים הודעות תגובות צור קשר


 עקרי המצע:  מחזירים את ההגה לידיים שלך!
 

מול איום קיומי מבית ומחוץ ניצבת מדינת ישראל וידיה קשורות, ערכיה שנויים במחלוקת ומטרותיה מעורפלות. שחיתות והסתאבות שוחקים את האמון במנהיגיה ומאזרחיה ניטלו האחריות והזכות לעיצוב חינוך הדורות הבאים.

אין ליקויים בהנהגה ובביטחון שלא ניתן לתקנם, אם העם רוצה בכך!

מפלגת אחריות קוראת לשינוי מבנה השלטון ולבניית מערכת שיש לה מבט מרחיק ראות ומנהיגות ארוכת טווח, שמוגנת טוב יותר מפני שחיתות, מתפקדת באופן יעיל יותר ומחייבת מנהיגים לשאת באחריות.

אנו קוראים   * ליצירת קהילות המחזקות שותפות ודואגות לאזרח!
                  * להשבת הסמכות לקבלת החלטות לידי אזרחי המדינה!
                  * להעמדת מנהיגות מוסרית שערבה לחירות אישית ומדינית!

כל אזרח עם כבוד, הדואג לעתידו של הדור הבא חייב לקחת אחריות.

אנחנו לוקחים אחריות!

* עיצוב צורת ממשל חדשה שתתבסס על: החוקה, הכנסת, הנשיאות והממשלה.

* חוקה - תובא לאישור במשאל עם. בית דין לענייני החוקה יוקם במסגרת בית המשפט העליון.

* קהילה - מסגרת שבאמצעותה ישאו האזרחים באחריות לנושאים המסורים בידיהם. 
                 צמצום תפקידו של השלטון המרכזי בענייני הקהילה.

הגנת הסביבה,  בריאות הציבור,  החינוך,  הרווחה וכיוב' יבואו לידי פתרון במבנה המשטר והחברה, דרך חלוקת הסמכות והאחריות בין השלטון המרכזי, השלטון המקומי, הקהילה והאזרח ר' המחשה.

* כספים - מפלגת אחריות תצמצם יכולתם של נבחרי הציבור לשלוט במשאבים לאומיים, כמו גם תפעל לחלוקת תקציב המדינה (תשתיות, חוק וסדר, ביטחון וחוץ)  ותקציב האזרחים (חינוך, תרבות, בריאות, דת) בנפרד.

* דת - ינותק הקשר בין דת לפוליטיקה. ההכרעה בשאלות דתיות תבוצע מחוץ לזירה הפוליטית. שאלות בעלות משמעות לאומית תובאנה למשאל לאומי ושאלות מקומיות למשאל אזורי.

* ביטחון - החלטות הנוגעות לגבולותיה של ישראל, ביטחונה וזהותה של המדינה, יתקבלו רק ברוב גדול ומוחלט של אזרחי המדינה.
 

 

תשובות לשאלות נפוצות

* למצע המלא של מפלגת אחריות בראשות יעקב חסדאי - אותיות נפ *

         למצע המפלגה המלא

ת.ד. 7655 ירושלים 91075 | חיים ספיריה: 054-6371079 | יעקב ויימן: 050-7824535 |  achrayut2009@gmail.com