חזרה לדף הבית

אחריות - מהפכה ערכית וחוקתית בישראל
ACHRAYUT - Revolution in Values and Constitutional Reform
АХРАЮТ - за моральную и конституционную революцию в Израиле

האנשים הסברה תרומות המצע המלא פעילות שטח ארועים הודעות תגובות צור קשר

לוקחים אחריות - ממשיכים !

דברי יו"ר התנועה     |     תגובות חברים ותומכים     |     לזכרו של חברנו צלצר ז"ל
 

כנס ואסיפה כללית של לאו"ר התקיים כמתוכנן וכמפורסם, בירושלים,
בחוה"מ סוכות תש"ע, יום ראשון , ט"ז בתשרי תש"ע , 04/10/2009. 
 
על סדר היום נדונו:
 
1. מצב התנועה, ארגוני וכספי, לאחר מערכת הבחירות 2009.
2. הקשר הארגוני בין תנועת לאו"ר למפלגת אחריות (מפלגת מדף).
3. מבנה ארגוני חדש לתנועה.
4. חידוש פעילותו של החוג הרעיוני.
5. בחירות למוסדות התנועה(מזכירות ארצית, ועדת ביקורת, מזכיר, גזבר).
 
הוקם צוות פרויקטים, ברוח המלצות צוות הגיבוש (טוקרסקי, טל, צבירן, קלוגמן). 
 
בקרוב יפורסם פרוטוקול האסיפה הכללית.
 
 
השתתפות חברי התנועה ואוהדים חשובה להמשך הדרך !
 

בתאריך 8/5/09 התקיים דיון רחב בתוצאות הבחירות ובשאלה: פנינו לאן?
  • הוצגו תוצאות השאלונים, כפי שמולאו על ידי חברי התנועה.
  • הוצגה מצגת של צוות גיבוש המלצות להמשך הדרך.
  • בקרוב תכונס מועצת המפלגה והנהלת לאו"ר לדיון והחלטות בעקבות ההמלצות שהוצגו. 

בתאריך 12/4/09 התקיים כנס פסח תשס"ט של תנועת לאו"ר.  

בתאריכים 26/2/09 ו-18/3/09 התכנס צוות מצומצם של חברי התנועה בירושלים, ניתח את המהלכים שעשינו בשנים האחרונות והגיע למסקנה כי עלינו להמשיך בפעילות באופן שוטף ורצוף, הן כדי לחזק את הכוחות בתוכנו והן כדי להביא אותנו להכרה רחבה יותר בציבור.

תודה לכולם על התמיכה והעידוד.

 בברכה,
  יעקב ויימן - מזכיר התנועה


דברי יו"ר התנועה     |     תגובות חברים ותומכים     |     לזכרו של חברנו צלצר ז"ל

 


 

ת.ד. 7655 ירושלים 91075 | חיים ספיריה: 054-6371079 | יעקב ויימן: 050-7824535 |  achrayut2009@gmail.com