חזרה לדף הבית

אחריות - מהפכה ערכית וחוקתית בישראל
ACHRAYUT - Revolution in Values and Constitutional Reform
АХРАЮТ - за моральную и конституционную революцию в Израиле

האנשים הסברה תרומות המצע המלא פעילות שטח ארועים הודעות תגובות צור קשר

לוקחים אחריות - ממשיכים!

לחברי ופעילי מפלגת אחריות                                                                                               כ"א שבט תשס"ט

                                                                                                                                           15/2/2009

 

שלום,

 

תוצאות הבחירות הן אכזבה עמוקה לכולנו, והן מחייבות חשבון נפש יסודי והוצאת מסקנות.

 

אני מקווה שבקרוב ניפגש ואוכל לשמוע ולהשמיע מסקנות והערכות. אך עוד קודם לכן ברצוני לכתוב דברים אחדים בעניין זה.

 

אין לי כל ספק כי נכשלנו מבחינה ארגונית וכספית. למרות המאמצים הרבים שעשו כמה חברים בתנועה שמוכרים לכולכם, ולמרות התרומה הכספית שתרמו חברים כפי יכולתם ולעתים למעלה מכך, לא פעלנו כארגון יעיל וגם לא הצלחנו בגיוס כספים בסכום הנדרש למערכת בחירות.

 

העובדות בנושאים אלה ברורות וניתן היה להבחין בהן עוד לפני הבחירות.

 

אולם תוצאות הבחירות מלמדות על הרבה יותר מכך. נראה כי גם אלו היה לנו ארגון יעיל, היינו מצליחים לגייס כספים רבים יותר והתוצאה היתה טובה פי עשר או עשרים, גם אז היינו רחוקים מהשגת מטרתנו המינימלית.

 

התוצאות שהשיגו מפלגות חדשות אחרות מוכיחות זאת. היו שהצטיינו בארגון וגם בכסף, ואף-על-פי-כן לא עברו את אחוז החסימה ואפילו לא התקרבו לאחוז אחד מכלל הקולות.

 

ניתוח זה מביא אותי למסקנה עגומה יותר. מעבר לכשלונות הארגוניים והכספיים, טעינו, ואני בראש, בהבנת הרוח הנושבת היום בעם ובחברה. העם שפנינו אליו כנראה אינו מוטרד מן השחיתות בצמרת, הוא מקבל אותה כטבעית. גם רמתם של הפוליטיקאים אינה מעסיקה אותו, לכל היותר הוא נד לאנשים שחושבים שיכולים להיות אחרת. העובדה שבעלי הון ויח"צנים "משפצים" את הפוליטיקאים ומוכרים אותם בעטיפה חדשה ונוצצת, אינה מפריעה לו, להיפך היא עוזרת לו לשכוח את העובדות. האזרח הבודד כנראה גם לא מחפש אחריות, להיפך, טוב לו שיש מי שמחליט עבורו, הוא רק רוצה שהמחליט יהי איש חזק שיפתור את כל הבעיות.

 

גם כאשר יש רבים שאינם נותנים אמון במערכת הפוליטית, הם אינם מאמינים שניתן לשנותה, ולכן הם מצביעים בעד ברירת המחדל הפחות גרועה או בעד זה או זו שיחסמו את היותר גרועה.

 

בקיצור, זו חברה שאיבדה את התקווה. ומכיון שאנו מציעים תקווה, הרי זו סחורה שאין לה ביקוש.

 

כתבתי את הדברים לא מתוך נסיון להתעלם מאחריותי לתוצאה, להיפך, אני מצטער שחייתי עם תקווה והובלתי אחרי אנשים למאמצים רבים ולתרומות, לעתים מעבר לכוחם, על יסוד הנחות וציפיות מוטעות. אמנם הזהרתי וציינתי בתחילת הדרך שמדובר בהימור, אך ההימור התבסס על כך שיש מקום לתקווה, תקווה שנתבדתה.

 

לא רק אנחנו מאוכזבים מתוצאות הבחירות. דומני שחלק גדול מאד של האזרחים מתבוננים אל תוצאות הבחירות ומבינים שהמערכת הפוליטית במבוך ושמן הבחירות הללו ברכה לא תצמח. אין בכך כדי לנחם אותנו אלא כדי להזכיר כי לא רק התקווה הוליכה אותנו לבחירות אלא גם תחושת הסכנה למדינה. התקווה התבדתה אך הסכנה התבררה היטב.

 

בשבת האחרונה, פרשת יתרו, קראו למפטיר מפרק ו' בישעיהו ופיסקה אחת מתוכו סיכמה בעיני את הבחירות:

 

"לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו..."

 

נראה שהדברים שהיו נכונים לפני אלפי שנים מתקיימים גם היום.

 

 

 

יעקב חסדאי

תגובות חברים, פעילים ותומכי מפלגת אחריות - תגובות שנתקבלו בדואר אלקטרוני

ת.ד. 7655 ירושלים 91075 | חיים ספיריה: 054-6371079 | יעקב ויימן: 050-7824535 |  achrayut2009@gmail.com