חזרה לדף הבית

אחריות - מהפכה ערכית וחוקתית בישראל
ACHRAYUT - Revolution in Values and Constitutional Reform
АХРАЮТ - за моральную и конституционную революцию в Израиле

האנשים הסברה תרומות המצע המלא פעילות שטח ארועים הודעות תגובות צור קשר

תשובות לשאלות נפוצותמי במפלגה?
מי האנשים שמובילים את מפלגת אחריות ומה ניסיונם הציבורי?
 
במפלגת אחריות וברשימתה לכנסת אנשי מעש, חדורי אמונה, המאמינים במעורבות ציבורית של האזרח בכל התחומים. אנשים אלו פעילים במקומות מגוריהם, באיגודים מקצועיים, באגודות הסטודנטים, בארגוני העולים ובמטרות חשובות אחרות. ר' אנשים טובים באמצע הדרך.   לראש הדף 
 


מי צריך פוליטיקה?
רב העם אינו מאמין בפוליטיקה, איך אתם מתכוונים לשנות את זה במידה ותבחרו?
 
רוב העם מבין שלא ניתן לנהל מדינה ללא הזירה הפוליטית. עד היום נכנסו לפוליטיקה בעיקר אנשים שכישוריהם התמקדו ב-"סחיטת כספים" עבור עצמם ועבור גורמים בעלי עניין. לכן העם כבר אינו מאמין לפוליטיקאים המכהנים. הדבר משתקף בין היתר בתשדירי התעמולה לבחירות של כל המפלגות. חלקן מכפישות את היריבים וחלקן מתמקדות בנסיון אחרון לפאר את הטייחים, שהוכיחו במעשיהם שהאמת מהם והלאה. אנו מאמינים כי שינוי מוחלט של שיטת הממשל יוביל, בין היתר, לכניסה של אנשים ראויים יותר לזירה הפוליטית.  לראש הדף 
 

על סדר היום
מה הם שלושת התחומים הראשונים שבהם מפלגת אחריות תנסה להשפיע עם כניסתה לכנסת?
 
מפלגת אחריות תנסה להשפיע בנושאים שיש בהם תיקון ושינוי במבנה הממשל ויחסי הגומלין של הממשל עם החברה:
א. הקמת "בית עליון" בראשות נשיא המדינה אשר יעסוק בנושאים עם ראיה לטווח ארוך.
ב. קידום חוק "משאל עם" ארצי ואזורי ככלי חשוב להכרעה בנושאים חוצי מפלגות.
ג. חיזוק, ע"י חקיקה, של הרשויות המקומיות, הקהילות והאזרחים – כולל העברת אחריות לחלוקת תקציבים מהכנסת לאזרחים (למשל : מימון מפלגות).  לראש הדף 
 


עקרונות
על אילו עקרונות לא תהיה מוכנה מפלגת אחריות להתפשר כתנאי להצטרפות לקואליציה?
 
חלק עיקרי בתכנית של מפלגת אחריות הוא העברת כוח מהמפלגות אל הקהילות והאזרחים. לכן, אנו מתחייבים לא להצטרף לקואליציה עם מפלגות שאינן מוכנות לוותר על מוקד הכח העיקרי שלהן – כספי מימון המפלגה המגיעים ישירות מתקציב המדינה.  לראש הדף 
 


שחיתות
בשנים האחרונות הואשמו מספר בכירים במעשי שחיתות וקבלת טובות הנאה. כיצד ניתן לשנות את המערכת הפוליטית כך שתופעה זו תצומצם?
 
מערכות השלטון בישראל עוסקות היום בחלוקת כספים ותפקידים בתחומים שאינם, עפ"י השקפת מפלגת אחריות מתפקידה של הממשלה והכנסת. לכן האנשים המגיעים לתחום הפוליטי הם אלו היכולים להבטיח לבוחריהם ג'ובים או כספים. שיטת התקציב אותה מציעה מפלגת אחריות כוללת העברת האחריות לחלוקת כספים בתחומים רבים מהכנסת אל האזרחים. בנוסף מציעה מפלגת אחריות הקמת ועדות, אשר יבחנו את המועמדים לתפקידים השונים עפ"י קריטריונים שקופים ונגישים לכל. נקיטת צעדים אלו תוביל לכניסת אנשים ראויים יותר למגרש הפוליטי ובכך תוקטן השחיתות בה אנו חוזים בשנים האחרונות.  לראש הדף 
 


אלימות
קיימת תחושה בציבור של עלייה בהיקף האלימות ועוצמתה. מידי יום אני עדים למקרים אלימים, כגון ויכוח סתמי ברחוב שהוביל לדקירה, או עקיפה בכביש שהסתיימה ברצח. כיצד תתמודד מפלגת אחריות עם תופעת האלימות בחברה?
 
תופעת האלימות בחברה אינה מנותקת מהמערכת הכללית ובראש וראשונה מערכת החינוך. התחברותם של אנשי שלטון לעבריינים ובעלי ממון משדרת לתושבים כי הכל מותר. יש לנקוט צעדים לטווח הארוך, כמו שיפור מערכת החינוך ושיפור תדמיתם של אנשי הציבור (ר' תשובה לשאלה הקודמת) ובמקביל נקיטת צעדים מיידיים כמו ענישת מינימום, קיצור תהליכי משפט וכדומה.  לראש הדף 
 


חינוך ותרבות - מגזרים
מדינת ישראל מקיימת ומתקצבת מערכות חינוך נפרדות לכל מגזר - ממלכתי, דתי, חרדי וערבי, כאשר כל אחת מהן מחנכת את תלמידיה לערכים ולעקרונות שונים ואף מנוגדים. מה דעת מפלגת אחריות בנושא? האם תתמוך אחריות ביצירת מערכת חינוך יחידה מושקעת ובעלת ערכים לכלל תושבי ישראל?
 
אחד המרכיבים החשובים של מפלגת אחריות היא הקהילה. לכן אנו מאמינים כי לכל קהילה הזכות לקבוע את דרך חינוך ילדיה. על המדינה לקבוע תכנית לימודים שהיא סף הכרחי כמו גם קריטריונים להוראה וקיום מוסדות חינוך.  לראש הדף 
 


חינוך ותרבות - הרמה יורדת
לאחרונה הוצגו תוצאות דירוג מדינת ישראל בתחום החינוך אל מול שאר העולם. ישראל דורגה אי שם בסוף הרשימה. היכן לדעתך שגתה המדינה בדרך חינוך ילדינו, ומה ניתן לעשות ע"מ לתקן את המצב?
 
מדינת ישראל הסירה מההורים את האחריות לחינוך הילדים והעבירה אותה לפקידים ממשלתיים. טעות זו ניתן לתקן רק ע"י החזרת האחריות להורים ולקהילה, כולל שליטה על תקציבים המועברים למוסדות החינוך. כמו שהקהילה היהודית ידעה לדאוג לחינוך הילדים בכל ארצות הגולה – כך גם כאן. להחזיר את האחריות למשפחה!  לראש הדף 
 


חינוך ותרבות - שכר המורים ורמתם
אחת מהדרכים להעלות את רמת החינוך היא להעלות את שכר המורים באופן משמעותי (לדוגמא להשוות את שכר המורים לשכרם של עובדי תעשיית ההיטק). מה עמדת מפלגת אחריות בנושא?
 
מפלגת אחריות מאמינה כי חלק נכבד מתקציב החינוך צריך להיות ב"תקציב העם". כלומר, ההורים והקהילה הם אלו שיהיו אמונים על העברת חלק מן הכספים לבתי הספר. כפי שהקהילה היהודית בכל ארצות הגולה ידעה לדאוג לחינוך הדור הצעיר, ללא תמיכת השלטונות, גם כאן אנו סבורים שיהיה זה מן הראוי להחזיר את האחריות לאזרח, למשפחה ולקהילה. ברמה הלאומית יש לקבוע קריטריונים לקיום בתי ספר, תכנית לימודים בסיסית חובה, וקריטריונים לעסוק בהוראה. בנוסף, על מנת לחזק אזורים מיגזרים חלשים – ניתן לקבוע את התקציב המשפחתי לנושאי חינוך עפ"י עדיפויות תקופתיות כפי שיוחלט ב"בית עליון" אותו אנו מציעים למשטר. כך ישופר בראשונה מעמד החינוך במדינה וכפועל יוצא – גם מעמדם של העוסקים בהוראה.  לראש הדף 
 


חינוך ותרבות
כיצד תתרום מפלגת אחריות לפיתוח התרבות בישראל, לפיתוח מחשבה עצמאית ויצירתיות?
 
פיתוח התרבות הוא עניין קהילתי מקומי, אזורי או רעיוני. מפלגת אחריות מאמינה כי העברת תקציבי התרבות להחלטת האזרחים, במסגרת "תקציב העם", יוביל לקשר הדוק יותר בין מוסדות התרבות לאוכלוסיה ויתרום גם לצמיחה של נושאים וגופים נוספים שיזכו לאמון הציבור לראש הדף 
 


ירידה מן הארץ - בריחת מוחות
כיצד על מדינת ישראל לנהוג על-מנת למנוע בריחת מוחות צעירים ומבריקים למדינות אחרות?
 
בריחת מוחות פוגעת קשות בעתיד החינוך והחברה בישראל. רק אנשים הגאים במדינה ובחברה בה הם חיים יתרמו מיכולתם האישית. אין לנתק נושא זה משאר הנושאים החברתיים בהם אנו דנים. צעיר הרואה את היחס לזקנים, לחולים, לניצולי השואה ולנכים – לא יהיה מוכן להשאר כאן. לכן עלינו לבנות, עפ"י התכנית שאנו מציעים, חברה המבוססת על ערכים ומבנה משטר המצדיק ערכים אלו. בנוסף, יש לעשות פעולות נקודתיות כדי למנוע התופעה כגון מימון שכ"ל בתמורה להתחייבות עבודה לתקופה מסויימת וכדומה.  לראש הדף 
 


רווחה - תנאי העסקת עובדים
עובדים רבים במשק העבודה מנוצלים לרעה, כאשר מעסיקיהם משלמים להם שכר נמוך משכר המינימום ו/או תנאי העסקתם מלווים בתנאים פיזים קשים, לדוגמא חוק הקופאיות שמופר לעיני כל ברשתות השווק בארץ. כיצד תעזור מפלגת אחריות לשפר את רווחת העובדים?
 
מפלגת אחריות מתנגדת ל"עבדות" שנוצרה בחסות הממשלה – עובדי הקבלן. נדרוש לאסור על מוסדות המתוקצבים ע"י המדינה להעסיק עובדי קבלן שאינם נהנים מתנאי הסף אותם הגדיר החוק.  לראש הדף 
 


רווחה - השתכרות נשים
נשים משתכרות פחות. כיצד תתרום מפלגת אחריות לקידום מעמד האישה?
 
מעמד האישה אינו שונה מיחס לכל אוכלוסיה חלשה אחרת במדינה : ניצול, השפלה וחוסר כבוד. מפלגת אחריות מאמינה כי בחברה בה האזרחים נוהגים כבוד, גם תופעות אלו יצטמצמו. היות וזהו פתרון חינוכי ארוך טווח – אין ברירה אלא לבצע מדי פעם "אפליה מתקנת" עפ"י הנושא והעניין.  לראש הדף 
 


רווחה - קצבאות
מה עמדת מפלגת אחריות בנושא קצבאות הילדים? האם המדינה צריכה לעודד ולתמוך במשפחות מרובות ילדים?
 
עידוד משפחות מרובות ילדים הוא עניין של המדינה לטווח הארוך. בדיוק לשם כך מציעה מפלגת אחריות להקים את ה"בית העליון" אשר יעסוק בנושאי תכנון לטווח ארוך ובפתרונות הרצויים – כיצד לעודד, באילו אזורים גיאוגרפים וכדומה.  לראש הדף 
 


בניה לא חוקית
כיצד תתמודד מפלגת אחריות עם הבניה הלא חוקית במדינה, תופעה שקיימת שנים רבות, ומלווה בין השאר בפגיעה קשה בנוף בחלקים משמעותיים לאורכה של המדינה?
 
כל נושאי היחס לסביבה מקורו בשליטה על משאבים ציבוריים ע"י אנשי שלטון. מבנה המשטר אותו מציעה מפלגת אחריות יקטין את שליטת הנבחרים במשאבים ציבוריים, ימנע את חלוקתם וניצולם לטובת גורמים אינטרסנטים. השליטה של נבחרי הציבור במשאבים אלו מונעת במקביל גם את האכיפה היעילה. אנו מאמינים כי השינויים המוצעים יביאו להגברת האכיפה ושיפורה.  לראש הדף 
 


תחבורה ציבורית - איכות סביבה
אנו עדים לסלילה מתמדת של כבישים במדינה. כבישים ככלל גורמים לזיהום הסביבה ולפגיעה בשטחים הפתוחים, כאשר סופו של כל כביש להיסתם בפקק תנועה. מה עמדת מפלגת אחריות בנושא פתרונות מתקדמים של תחבורה ציבורית? אילו יוזמות תקדם מפלגת אחריות בנושא זה?
 
מדינת ישראל מעודדת כיום שימוש ברכב פרטי, הן ע"י תוספות שכר המותנות בשימוש ברכב והן ע"י גביית מיסים מדלק, חלפים וכדומה. הפתרון בנושא זה צריך להיות מערכתי ולכלול את מערכות השכר, התחבורה, החינוך ואיכות הסביבה. ה"בית העליון" הוא הגורם אשר יוכל לקבוע עדיפויות לטווח ארוך, כגון בנושא התשתיות, מתוך כך יגזרו הפתרונות הרצויים למדינה.  לראש הדף 
 


שלום ובטחון - כינון יחסי עם מדינות במזה"ת
באילו צעדים תנקוט מפלגת אחריות כדי להשיג שלום אזורי במזרח התיכון? עם איזה גורם תסכים מפלגת אחריות לכונן תחילה יחסי שלום?
 
הישרדות היא המטרה העיקרית של מדינת ישראל בדור הזה. המאורעות בשנים האחרונות הוכיחו כי חלום ה"שלום", כמו גם חלום "ארץ ישראל השלמה" נגוזו. לכן, על המדינה לעשות כל מאמץ על מנת לסכל כל נסיון פגיעה מאוייב חיצוני ובמקביל לחזק את החברה - כי רק חברה מלוכדת תוכל לעמוד מול איומי האוייב. ההצעות של מפלגת אחריות למבנה המשטר יעניקו סמכויות לקהילות הערביות ואנו רואים בכך צעד חשוב להקטנת החיכוך עם האוכלוסיה הערבית.
 
כל בעיה בתחום הבטחון אנו נקבל החלטה לאחר שנבחן אותה עפ"י 3 קריטריונים: צודק, אפשרי, רצוי.
 
בהעדר סיכוי לשלום בטווח הנראה לעיין, ובתנאים שיבטיחו את האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל תמשיך המדינה להחזיק בשטחים חיוניים לבטחונה. מתוך הכרה כי שאלת הגבולות היא שאלה "חוצת מפלגות", מפלגת אחריות מציעה כי החלטות על גבולות המדינה יקבעו רק ברוב גדול של המצביעים בעם.  לראש הדף 
 


שלום ובטחון - האיום האירני
כיצד לדעת אחריות יש לפעול בנושא האיום האיראני? האם קיימת אפשרות שמדינת ישראל תשלים עם פצצת גרעין איראנית?
 
הנשק הגרעיני הולך ומתפשט וספק אם ניתן למנוע זאת לחלוטין, גם ע"י מכת מנע.
לכן עלינו להערך לספוג מהלומה גרעינית ויש להכין לשם כך 2 תכניות, ומיד:
 
לטווח הארוך - מיגון מסיבי של האוכלוסיה : מקלטים המוניים כפי שקיימים במדינות אירופה עוד מימי "המלחמה ה הקרה".
 
לטווח המיידי – תכנית לפינוי מהיר של אוכלוסיה לשטחי מילוט.

תכניות אלו נועדו לאותת לאיראנים (או לכל גורם אחר) כי אנו מוכנים כנדרש ומכה גרעינית לא תחסל אותנו.
ובנוסף, עליהם להבין כי המכה השניה, שלנו, תהיה קשה עבורם עוד יותר.  לראש הדף 
 


שלום ובטחון - בעית הפלשתינאים
מהו הפתרון המוצע ע"י מפלגת אחריות לפיתרון הסכסוך הישראלי-פלשתינאי?
 
לא בדור הנוכחי. נצחון של הפלשתינאים הוא חורבנה של מדינת ישראל. לכן אנו רואים ב"הישרדות" כמטרה העליונה של מדינת ישראל. אולם, הפלשתינאים זכו להכרה בזכויותיהם הלאומיות. במעשיהם הם הוכיחו כי הם מנצלים זאת להמשך האיום על קיומנו. לכן, יש לנו הצדקה מלאה לדרוש את הגבלת זכויותיהם הלאומיות ומקביל להציע להם פתרונות לגיטימיים בתחומים של זכויות אדם ודמוקרטיה (שלטון עצמי מלא) בשטחים אשר ישראל תשלוט בהם מן הבחינה הבטחונית. זהו תהליך ארוך אשר יעמוד לבחינה האם האוכלוסיה הפלשתינאית תהיה מוכנה לחיות בשלום לצד מדינת ישראל.  לראש הדף 
 


חברה - בעיית המשתמטים משירות בכוחות הבטחון
כיצד תפעל מפלגת אחריות לצמצום תופעת המשתמטים משירות חובה?
כיצד ניתן לצמצם את תופעת ההתחמקות משירות מילואים?
 
בחברה אותה אנו מציעים לבנות, ערכים של כבוד, אחריות ובחירה הם אבני היסוד. לכל בחירה יש תג מחיר. על מדינת ישראל לעשות הכל כדי למנוע השתמטות של אנשים מחובתם, אולם מתוך ראיה של החלטות העבר, בהן ניתן פטור לאוכלוסיות שונות משירות צבאי – חובה עלינו להציע חלופות גם בשירות אזרחי הן למען המדינה והן למען הקהילה. מפלגת אחריות מאמינה כי מתן מיגוון פתרונות, יחזיר אנשים למעגל השירות הלאומי.  לראש הדף 
 


חברה ובטחון - שירות לאומי
האם מפלגת אחריות תומכת בחוק שירות לאומי חובה לכלל אזרחי מדינת ישראל?
 
ר' התשובה לשאלה הקודמת ולגופו של עניין - כן. שירות לאומי, צבאי או אזרחי, הן למען המדינה והן למען הקהילה, הוא מאבני היסוד של חברה בריאה המבוססת על ערכים של כבוד, אחריות, צדק ובחירה.  לראש הדף 
 


שיטת הממשל - בחירות
מה עמדת מפלגת אחריות בנושא שיטת הבחירות במדינת ישראל?
 
שיטת הבחירות היא נושא טכני לחלוטין אולם הוא קשור למבנה המשטר. במטרה להקטין את תופעת הסחטנות ("מושחתים נמאסתם") נעשה נסיון להביא לבחירה ישירה של ראש ממשלה. הוכח כי תופעת הסחטנות רק גדלה – הן לפני הבחירות, במטרה להמליץ על מועמד, והן לאחריהן כאשר באים לגבות את המחיר בעת הרכבת הקואליציה.
 
לכן, מפלגת אחריות מציעה פתרון אחר וייחודי לבעיה, כחלק מנושא התקציב. התקציב הלאומי יחולק לשני חלקים : תקציב המדינה ותקציב האזרחים. אחד מן הסעיפים בתקציב האזרחים הוא תקציב פוליטי. כלומר – העברת הכספים לנושאים פוליטיים או למפלגות לא יהיה בשליטת הכנסת. אחת לשנה תקבל כל משפחה הודעה על גובה הסכום העומד לרשותה בסעיף זה ועליה להודיע למי היא מעבירה את הסכום (אין זה חייב להיות לגוף / מפלגה אחד). (איינו נכנסים בתשובה זו לנושאים הטכניים כמו קביעת הקריטריונים מי זכאי להיכלל ברשימת הגופים הזכאים, איך לשמור על חשאיות וכדומה).
 
על ידי כך נקיים בעצם "בחירות קבועות" והמועמדים או המפלגות יצטרכו לפעול ולנסות לשכנע בצדקת דרכם. לא עוד "החתול שומר על השמנת". פעולה זו תביא, לדעת מפלגת אחריות גם לכניסה של אנשים חדשים לפוליטיקה שאינם מתמחים ב"סחטנות" אלא אנשים ראויים הפועלים ביושר למען הציבור והמדינה.  לראש הדף 
 


שיטת הממשל - מינויים פוליטיים
כיצד תפעל מפלגת אחריות לצמצום תופעת המינויים הפוליטיים במשרדי הממשלה?
 
מפלגת אחריות תפעל לקבוע בחוק אילו מן התפקידים מוגדרים "משרות אמון" וניתן למנות להם אנשים המקורבים לשר או למנכ"ל. יחד עם זאת, חובה עלינו לפעול להכנסת אנשים ראויים לתפקידים הציבוריים. לכן, מפלגת אחריות תפעל להקמת "ועדות בחינה", על פי קריטריונים ידועים ושקופים לציבור, על פיהם יבחן כל מועמד המוצע לתפקיד.  לראש הדף 
 


דת ומדינה
מהי עמדת מפלגת אחריות בנושא הפרדת הדת מהמדינה?
 
מפלגת אחריות רואה בהפרדת הדת מהפוליטיקה עקרון חשוב בהחזרת אמון העם למערכת הפוליטית. מדינת ישראל היא מדינה יהודית אולם ענייני דת הם בין אדם לבוראו, עפ"י אמונתו והשקפתו. לכן, עניינים המוגדרים דתיים ברמה לאומית, כמו אופיה של המדינה, יקבעו במשאל עם ארצי. ענייני דת מקומיים יקבעו במשאל עם מקומי. אנו מאמינים כי בדרכי נועם, בהם גם אנשי הדת ינסו לשכנע ולהשפיע על האזרחים, ולא רק באמצעות לחצים קואליציוניים ותקציביים – ניתן יהיה להגיע להסכמה בנושאי דת ומדינה.  לראש הדף 
 


דת ומדינה - נישואים אזרחיים
מהי עמדת מפלגת אחריות בנושא נישואיים אזרחיים?
 
נושאי דת ומדינה הם נושאים החוצים מפלגות. בישראל נמצאים להערכתנו כ-300 אלף איש שאינם יכולים להנשא בנישואין דתיים התקפים במדינה ואין למנוע מהם זכויות יסוד אלו, מה גם שניתן לעקוף המגבלות הקיימות ע"י נישואין בחו"ל. מפלגת אחריות מאמינה כי כחלק מן הקביעה על אופיה היהודי של מדינת ישראל, גם על סוגיה זו לעלות ל"משאל עם".  לראש הדף 
 


לסיכום
מדוע להצביע למפלגת אחריות?
 
מפלגת "אחריות" היא היחידה עם מסר יחודי: הבעיה של מדינת ישראל אינה השטחים או השלום, אלא המבנה הפנימי של המשטר והחברה. המפלגות הקיימות רובן נמצאות בשלטון כבר למעלה מ-30 שנה ורק מתחלפות ביניהן. מפלגות אלו הן ורק הן שהובילו אותנו למצב הקיים. לכן אף לא אחת מהן תוכל להוציא אותנו מהבוץ.

מי שמאמין כי חייבים לשנות את הכיוון והדרך של המדינה, בעיקר למען הדור הבא, על בסיס ערכים של כבוד, אחריות, צדק ובחירה - חייב "לקחת אחריות" ולשים בקלפי נפ. לראש הדף 

 

         המצע  המלא   |   עיקרי המצע

* למצע המלא של מפלגת אחריות בראשות יעקב חסדאי - אותיות נפ *

 
 

ת.ד. 7655 ירושלים 91075 | חיים ספיריה: 054-6371079 | יעקב ויימן: 050-7824535 |  achrayut2009@gmail.com