חזרה לדף הבית

אחריות - מהפכה ערכית וחוקתית בישראל
ACHRAYUT - Revolution in Values and Constitutional Reform
АХРАЮТ - за моральную и конституционную революцию в Израиле

האנשים הסברה תרומות המצע המלא פעילות שטח ארועים הודעות תגובות צור קשר

אנשים טובים באמצע הדרך!

האנשים יעקב חסדאי יעקב וימן
חיים ספיריה לאוניד טוקרסקי נעמי כהן-טל
חמי ראם ז'ניה ויינשטיין חזקי שנאן
גאולה צרויה אריה תמם רחל טורפוסמן
אבי רוזנסל יוסי רגב יהושע גור
פרופסור דוד גרץ יעקב (קובי) גרשוני ישראל חר''ג
ראובן יניב שמוליק כרמון האנשים

פרופסור דוד גרץ

רופא ירושלמי, נשוי ואב לארבעה.
פרופסור לחקר הלב בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה.
פרופסור לאנטומיה וביולוגיה של התא באוניברסיטה העברית בירושלים --בית ספר לרפואה הדסה

רב סרן במילואים, רב פקד (מיוחד) באגף קהילה ומשמר אזרחי (אק"מ), משטרת ישראל.

יו"ר ועדת הבטחון, מרכז קהילתי רמות, ירושלים.

 

ת.ד. 7655 ירושלים 91075 | חיים ספיריה: 054-6371079 | יעקב ויימן: 050-7824535 |  achrayut2009@gmail.com