לא תישא! - היום זה אצלנו מחר אצלכם!

מצגת "להיות עם חופשי בארצנו" - כרמיאל חופשית

עדי אלדר ראש העיר כרמיאל העביר נכסי ציבור בניגוד לחוק ל-אגודת קרן אורה בכרמיאל

לצפייה במצגת פאואר-פוינט לחצו על הקישור הבא:
עדי אלדר ראש העיר כרמיאל העביר (בניגוד לחוק) נכסי ציבור ל-אגודת קרן אורה בכרמיאל

דרישות מערכת: אופיס 2007 ומעלה. המתינו להורדת קובץ המצגת, קובץ בגודל 13.8 מגה בייט.
המצגת משתמשת בקבצי קול + וידאו חיצוניים, שאורכם הכולל כ- 200 מגה בייט.
זמן ההורדה תלוי במהירות הגלישה שלכם.
 

האם עדי אלדר בעד התחרדות כרמיאל?

חוג בית - מה הבעיה עם הקמת ישיבת קרן אורה בכרמיאל?

בשכונת המייסדים בכרמיאל מתנהל מאז חודש מרץ 2011 מאבק קשה בין התושבים לראש העיר, עדי אלדר, ורב העיר צבי מרגלית, פטרונה של אגודת קרן אורה כרמיאל. זאת, בעקבות העברה לא חוקית של מתחם בית הספר הממלכתי פלמ"ח לרשות "קרן אורה" לצורך הקמת ישיבה. במסגרת ההרצאה יוצגו עובדות (מצגת וסרטוני וידאו) ויערך דיון פתוח על השיטה הקיימת, המאפשרת לכאורה השתלטות לא חוקית על המרחב הציבורי.

דוגמה למקרה נוסף בכרמיאל:

בית ספר חרדי לחינוך המיוחד תוכנן לקום בשכונת גבעת רם ללא ידיעת התושבים. תושבי שכונת המייסדים נרתמו לתת כתף והזמינו צוות צילום של HOT (ערוץ 3 בכבלים) שתיעד את המצב בשטח בתאריך 15 בפברואר 2012, כפי שתוכלו לראות בסרטון הבא.

עוף השמיים הוליך את הקול ובלחץ חברי מועצת העיר ביטל עדי אלדר את ההבטחה שנתן לפרנסי אגודת קרן אורה בכרמיאל בנושא גבעת רם.


מה חדש בעתירה המנהלית?

בתאריך 1.1.13 ניתן פסק דין בעתירה זו.

עיקרי פסק הדין:

 • שימוש חורג
  תושבי שכונת המייסדים עתרו כנגד השימוש החורג במתחם בית הספר פלמ"ח מאז שנת 2004. הואיל והעתירה כנגד השימוש החורג הוגשה בשיהוי בלתי סביר רק בשנת 2011, היא נדחית.

 • הקצאת מקרקעין
  עיריית כרמיאל טרם הקצתה את מתחם בית הספר פלמ"ח בהליך תקין ולכן לא עמדה לדיון "החלטה של רשות", במובנה בסעיף 2 של חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים תש"ס-2000 ולכן חלק זה של העתירה דינו להידחות (המשמעות: ניתן יהיה לעתור בעתיד כאשר עיריית כרמיאל תקצה את המתחם, אם בכלל).

 • שינוי ייעוד
  אמנם הועדה המקומית כבר אישרה את שינוי הייעוד של מתחם בית הספר והעבירה החלטתה לועדה המחוזית בנצרת. תושבי כרמיאל יהיו רשאים להתנגד להקצאת מתחם בית הספר פלמ"ח, רק כאשר ייושם נוהל ההקצאה שקבע משרד הפנים בעקבות פסק הדין בבג"ץ 3638/99, בלומנטל נ. עיריית רחובות.

 • היעדר אכיפה
  עיריית כרמיאל לא נתנה הסבר מניח את הדעת מדוע לא נקטה בפעולות אכיפה נגד אגודת קרן אורה בכרמיאל. העירייה הודיעה לבית המשפט כי העניין נמצא בטיפול של היחידה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה. לא נחה דעתו של בית המשפט מהודעה זו. השימוש שאגודת קרן אורה בכרמיאל עושה במתחם אינו חוקי לכאורה, בהיותו נוגד את הוראות תכניות המתאר הרלוונטיות. לכן בית המשפט "החזיר את הכדור" לידי עיריית כרמיאל כדי שתקבל החלטה כיצד לנהוג במה שלכאורה הוא שימוש חורג שלא ניתן לו היתר, כדברי בית המשפט:

  "בענייננו לא ניתן הסבר מצד המשיבים" [ראש העיר ועיריית כרמיאל] "לכך שלא ננקטו פעולות אכיפה כנגד העמותה, ועמדתם שהעניין נמצא בטיפולה של היחידה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה איננה מניחה את הדעת.

  מתשובה זו של המשיבים לא ניתן להבין אם הם נתנו את הדעת לשימוש החורג שלכאורה עושה העמותה, ואם כן מה היתה החלתטם בעניין זה ומה הם השיקולים שביסוד החלטה זו.

  משום כך הגעתי שיש לקבל את העתירה בחלקה בנוגע לשימוש החורג שמיוחס לעמותה, בנוגע לשימוש החורג שמיוחס לעמותה, ולהורות כי המשיבים ידונו בעניין ויחליטו בדבר הצעדים שבהם יש לנקוט שימוש כזה, שלעת הזו נראה שלכאורה הוא אינו חוקי."

זה סיומו של הקרב הראשון. המערכה לא תמה!

אירועים קודמים בסדר כרונולוגי יורד:

בתאריך 14.11.12 התקיים דיון בעיקרי הטיעון בעתירה זו (ר' פרוטוקול הדיון).

ביום שלישי, 19.6.12 הייתה ישיבה מיקדמית בבית המשפט המחוזי בחיפה, בדיון בעתירה מנהלית של כמה מאות מתושבי כרמיאל נגד ראש העיר (עדי אלדר) והועדה המקומית, אליה צורפו הועדה המחוזית ומנהל מקרקעי ישראל לאחר שהתברר כי הבעלים של המתחם הו מנהל מקרקעי ישראל. בסופו של יום, הפסדנו עוד שנה כדי לגלות ש"מדינת ישראל אינה מדינת אוטופיה"... (דברי עו"ד המייצג רת ראש העיר) בישיבה זו של בית המשפט ביקש נציג פרקליטות המדינה שייצג את הועדה המחוזית ומנהל מקרקעי ישראל להימחק מהעתירה, בנימוק כי עיריית כרמיאל טרם פנתה אליהם ולכן בשלב זה העתירה מוקדמת מבחינתם. השופט אלכס קיסרי הורה לראש העיר - עדי אלדר והועדה המקומית לתכנון ובניה להשיב לטענות המועלות בעתירה בדבר הקצאה שלא כדין, של מתחם בית ספר פלמ"ח, שהוא שטח ציבורי לידי עמותה פרטית - אגודת קרן אורה בכרמיאל.


אנא העבירו הודעה זו לחבריכם.
 
תודה!