• משרדי הממשלה
 • משרדים ורשויות
  1. משרד ראש הממשלה
  2. משרד החוץ 1
  3. משרד הביטחון
  4. משרד האוצר
     * תקציב המדינה
     * רשות המסים בישראל
  5. משרד החינוך
  6. משרד המשפטים
     הסניגוריה הציבורית
  7. משרד הבריאות
  8. משרד הפנים
  9. משרד הכלכלה והתעשייה
  10. משרד התחבורה 1
     * השירות המטאורולוגי
  11. המשרד לביטחון הפנים
     * משטרת ישראל
     * שב"ס 1
  12. משרד העלייה והקליטה 1
  13. המשרד לשיתוף פעולה אזורי
  14. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
  15. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
  16. משרד התרבות והספורט
  17. משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל 1
  18. משרד החקלאות ופיתוח הכפר 1
  19. משרד הבינוי והשיכון 1
     * המרכז למיפוי
  20. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  21. משרד התיירות 1
  22. משרד התקשורת 1
  23. המשרד לענייני מודיעין
  24. המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
  25. המשרד לשרותי דת
  26. המשרד לשוויון חברתי
  27. משרד התפוצות
  28. משרד להגנת הסביבה
  29. המשרד לירושלים ומורשת
  30. (המשרד להגנת העורף)
  1. אוסף התצלומים הלאומי
  2. בנק ישראל
  3. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  4. המוסד לביטוח לאומי
     * סניפים וערוצי שירות
  5. הרשות לבטיחות בדרכים 1
  6. הרשות למלחמה בסמים 1
  7. מינהל מקרקעי ישראל 1
  8. מכון התקנים
  9. נציבות שירות המדינה
  10. אתר פרסומי ממשלת ישראל
  11. נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות
  12. רשות הגבלים עיסקיים 1
  13. חברת דואר ישראל
  14. רשות החברות הממשלתיות 1
  15. רשות העתיקות 1
  16. רשות ניירות ערך
  17. שרות התעסוקה 1
 • מרכז השלטון המקומי
 • מידעיר - אינדקס ערים בישראל
   חברה ותרבות
 • החברה למתנ"סים
   רשויות לטיפול בסביבה
 • רשות הטבע והגנים
 • רשות נחל הירקון
 • הקרן לשיקום מחצבות
   איגודי ערים איכות סביבה
 • איזור חיפה
 • אשדוד - חבל יבנה
 • גליל מערבי
 • שרון-כרמל
 • נפת אשקלון
 • יהודה ושומרון