גורם שלטוני מחליט תחום תדרים שטף הקרינה
MHz μW/cm2
City of Salzburg, Austria, 1998 300-300,000 0.1
Russia 1988 300-300,000 2.4
Liechtenstein  (2001, NISV levels) 900 4
Swiss Ordinance ORNI base Stations  Effective 1st.Feb.2000 900 4.2
China (ambient rather than individ.source)   6.6
Toronto Health Board 2000
proposal based on SC6/100
900
1800
6
10
Poland (safety zone) 300-300,000 10
Italy, Decree 381 (1999)   10
Luxembourg (2001) 900 10
Italy, Genoa (2000) 900 & 1,800 10
ישראל 900
1800
45
100
אוקלנד, ניו זילנד 900 & 1,800 50
אוסטרליה 900 & 1,800 200
ניו זילנד, יפן, גרמניה, ארה"ב, קנדה 900
1800
200
1,000
בריטניה 900
1800
1,000
10,000