עמותת אומץ היא גילגולה השני של עמותת אמיתי דף הבית

חזור
דף קודם
דף הבית אודות - תפריט משני פעילויות העמותה - תפריט משני אומץ בחדשות - תפריט משני בעלי תפקידים בעמותה פרסומים של חברים
שימושון - תפריט משני
צור קשר - כתובת טל. ופקס חיפוש באתר זה אנגלית

מפתח פעילויות העמותה פירוט פעולות העמותה
בחודשים מאי-אוקטובר 2007
הפעילויות מוצגות עובדתית, בסדר כרונולוגי יורד

10/07, 9/07, 8/07, 7/07, 6/07, 5/07, 4/07, 3/07, 2/07, 1/07, 2006, 2003-5

אוקטובר 2007

לראש הדף עמותת אומ"ץ תובעת ממבקר המדינה לחקור חשד להטבות חריגות לחברת "אינטל"

עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס בדרישה לחקור חשד, לכאורה, של ראש עיריית קריית גת, אבירם דהרי, שהחלטה להדיחו, קשורה בין השאר, בעמדתו העיקשת לגבות מיסי אמת המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים מחברת "אינטל", שמפעלם ממוקם בעיר.

בפנייתו של יו"ר העמותה, מר אריה אבנרי, נאמר: "מחומרים שהגיעו לידי עמותת אומ"ץ , עולה כי ראש עיריית קריית גת פעל לביצוע שינויים בהסכם חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה והפיכת ההסכם להוגן וצודק יותר למען תושבי קריית גת. עוד עולה, כי ראשי המועצות האזוריות יואב ושפיר הפעילו לחץ פוליטי על משרד הפנים במטרה לגרום להדחת ראש העיר ובכך להשאיר את העיוותים בחלוקת ההכנסות לטובת תושבי המועצות האזוריות על חשבונם של תושבי קריית גת. מפרוטוקולי ישיבות הוועדה עולה חשש לכאורה, כי ראשי המועצות האזוריות מעורבים באופן רציני ומשמעותי ביותר בועדת החקירה שהקים משרד הפנים במטרה להדיח את ראש העיר ומועצת העיר קריית גת.

באותו הקשר חשוב לציין, שמשרד הפנים מינה בחודש יוני ועדת חקירה לבדיקת חלוקת ההכנסות באזור התעשייה בקריית גת. לעמותת אומ"ץ נודע, כי ראשי המועצות האזוריות הפעילו לחצים כבדים על אנשי משרד הפנים להקפאת פעילות הוועדה ונראה כי אכן ועדה זו הוקפאה. עמותת אומ"ץ מבקשת, כי משרדך יבדוק ויברר האם ניתנה הוראה מטעם משרד הפנים לידי מר שלמה וקס, יו"ר ועדת חקירת גבולות השיפוט של עיריית קריית גת וחלוקת הכנסות איזור התעשייה, להקפיא את פעילות הועדה וביטול ישיבותיה.

זאת ועוד, לעמותת אומ"ץ הועבר מידע, לפיו יושב ראש ועדת החקירה, ח"כ לשעבר מיכה גולדמן, שעומד בראש ועדת חקירה לבדיקת הכשלים בניהול עיריית קריית גת, ניהל מגעים מוקדמים עם חברת "אינטל" בנושאים הללו, שבעקבותיהם החל לגלות גישה אוהדת בועדת החקירה כלפי חברת אינטל, מעשה שאנו רואים אותו בחומרה רבה".

פעילות קודמת

מפתח פעילות

לראש הדף חושפת פרשת הירשזון שפוטרה מעבודתה הגישה תביעה לביטול הפיטורין

30/10/07
מעיין אגם, עובדת הסתדרות העובדים הלאומית, שחשפה בשנתיים האחרונות כמה פרשיות שחיתות בהסתדרות העובדים הלאומית, ביניהן פרשת שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון, שפוטרה לאחרונה מעבודתה הגישה הבוקר, לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, באמצעות עורכי הדין איריס בן גד וצחי גרוסמן, בקשה לקבלת צו מניעה זמני למניעת פיטוריה ולתשלום פיצויים.

יצוין כי אומ"ץ העניקה למעיין אגם, לפני זמן מה, אות הוקרה על חשיפת מעשי השחיתות בפרשיית הירשזון, וניסתה למנוע את פיטוריה.

מחר, אמורה הועדה לביקורת המדינה של הכנסת, לדון בפיטוריה, לבקשת מבקר המדינה שאין באפשרותו להעניק לה צו הגנה בהתאם לחוק הנוכחי.

בבקשה שהגישה אגם לבית הדין, היא טוענת, בין היתר, כי פיטוריה נעשו ביוזמתו של שר האוצר לשעבר, שיש לו עדיין קשרים הדוקים בהסתדרות העובדים הלאומית. בהקשר לכך היא מציינת, כי הירשזון פעל באמצעותו של מיכאל צולר, יושב ראש קופת חולים לאומית (שלוחה של הסתדרות העובדים הלאומית), שהפעיל את מרותו על יושב ראש, הנוכחי, של ההסתדרות העובדים הלאומית, יואב שמחי ועל המנכ"ל יאיר שלם.

גב' אגם טוענת כי, בבחירות האחרונות, למוסדות ההסתדרות העובדים הלאומית הייתה הפעילה המרכזית במטה הבחירות שבעקבותיו נבחרו שמחי ושלם לתפקידם, אך בגלל לחציו של צולר, הם גילו כפיות טובה כלפיה ועשו הכול כדי להכשילה. עוד טוענת אגם, כי העילה האמיתי לפיטוריה, היא העובדה שהיא העבירה בשעתו חומר על פרשת השחיתות למבקר המדינה, למשטרה ולאומ"ץ. בשל כך ננקטה נגדה פעולת נקמנות ונעשו צעדים שונים ע"מ להכשילה בעבודתה כדי לגרום לעילת פיטורין.

מפתח פעילות

לראש הדף הקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות

30/10/07
יו"ר הנהלת אומ"ץ, מר אריה אבנרי פנה למנכ"ל משרד הפנים, מר אריה בר, בבקשה להביא לידיעת אומ"ץ את הקריטריונים והשיקולים לגבי סכומים המועברים ע"י משרד הפנים לרשויות מקומיות, השלמת פערים בין הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה.

פניית אומ"ץ נעשתה בעקבות פנייה של מספר ראשי ערים, בעיקר מדרום הארץ, אשר העלו את נושא הקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות. בין היתר, הושמעה על-ידם טענה כי קיימת איפה ואיפה בחלוקת המשאבים הממלכתיים, וכי ישנן רשויות, שבדרך כלל מצויות בפריפריות, שמקבלות תקציבים מוגבלים, ורואות עצמן מקופחות, וזאת על אף שהסכום המחושב אמור להיות על-פי נוסחות הקצאה שקבע משרד הפנים, ואמור להיות עפ"י קריטריונים בלתי תלויים, וללא קשר למיקום הרשות המקומית.

על אף שמטרת מענק האיזון היא לאפשר לכל הרשויות להעניק לתושביהם שירותים בסיסיים, הועלתה טענה קשה, על ידי ראשי הערים הנזכרים לעיל, לפיה משרד הפנים גוזל את הרשויות החלשות בפריפריה ומעביר כספים לרשויות עשירות ולרשויות "בעלות קשרים פוליטיים".

לאור האמור לעיל וחשיבות הנושא, עת מצויות רשויות רבות בימים אלו במשבר תקציבי, פונה אומ"ץ למשרד הפנים בבקשה להביא לידיעתה את הקריטריונים והשיקולים לגבי הסכום שמקבלת רשות מקומית ממשרד הפנים.

מפתח פעילות

לראש הדף חשש לניגוד עניינים בין שר הפנים וראש מועצת מצפה רמון

30/10/07
היועצת המשפטית של הנהלת אומ"ץ, עו"ד גליה גבעולי, פנתה לשר הפנים, מאיר שטרית, לקבל החלטה בעניין ראש מועצת מצפה רמון.

בתאריך 15/10/07 ערך מנכ"ל משרד המשפטים, מר אריה בר, שימוע לראש מועצת מצפה רמון, הגב' פלורה שושן, בשל כישלונה בהעברת תקציב הרשות המקומית לשנת 2007. מטרת השימוע היתה להגיע לכלל החלטה אם גב' שושן, שקיבלה ממשרד הפנים שתי ארכות להעברת התקציב, תוכל להמשיך בתפקידה כראש מועצת מצפה רמון. אולם בסופו של דבר לא נתקבלה החלטה בעניין.

אומ"ץ תטען כי מאחר והגב' שושן הינה אחותו של שר הביטחון לשעבר, מר עמיר פרץ, שהינו חברו הקרוב של השר שטרית (כפי שעולה מכתבה שפורסמה בעיתון "מעריב" ביום 19/10/2007) עולה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו של שר המשפטים לבין ענייניו האישיים, וזאת לאור העובדה כי, עליו ליתן את ההחלטה בעניינה של הגב' שושן.

אומ"ץ תנמק כי כבוד מבקר המדינה הגדיר "כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים", המבוססים על דו"ח הועדה בראשות השופט אשר. על-פי כללים אלו "שר ינהג במילוי תפקידו בלא משוא פנים, תוך גישה הוגנת כלפי הכל ובלא שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיו אף למראית עין". עוד קובעים הכללים כי, "מחובתו של השר לנהל את ענייניו כל שלא ייווצר ולא יהיה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כשר לבין ענייניו האישיים (ראה סעיפים 3 ו-4 לכללים בהתאמה).

לאור האמור לעיל ועל-פי האמור בסעיף 7 לכללים שצוינו לעיל, פונה אומ"ץ לשר שיטרית שיעביר את ההחלטה בעניין, לאלתר, לשר אחר משרי הממשלה, לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד הממשלה.

מפתח פעילות

לראש הדף החשכ"ל משיב לאומ"ץ בעניין הרכבת הקלה

28/10/07
ד"ר ירון זליכה, החשב הכללי (חשכ"ל) של משרד האוצר השיב בתאריך 23/10/07 לפניית אומ"ץ.

הפרוייקט יצא לדרך בשנת 1999. סיטיפס זכתה במכרז באוקטובר 2002 (שנה לפני כניסתו של ד"ר זליכה לתפקידו) והחוזה ניסגר כלכלית רק בינואר 2006 (משמע, לאחר למעלה משלוש שנים).

חברת סיטיפס התחייבה להשלים את הקמת הפרוייקט עד לינואר 2009, כשבמקביל התחייבה המדינה להשלים את בניית גשר המיתרים והפקעת קרקעות.

ברבעון הראשון של 2007 התברר כי הפרוייקט אינו מתקדם בקצב שתוכנן.

המדינה הטילה באמצעות משרד התחבורה חלק מהמחוייבויות ההנדסיות לביצוע ע"י עיריית ירושלים. ככל שהמדינה לא עמדה בהתחייבויותיה יהיה עליה מכח החוזה לפצות את הזכיין, בין אם עיריית ירושלים היא זו שהתרשלה בביצוע העבודות ההנדסיות ובין אם זו המדינה במישרין. מובן שאין באמור בכדי לפתור את עיריית ירושלים ממחוייבותה אל מול המדינה.

מחודש מאי 2007 מינה החשכ"ל צוות בדיקה שנעזר במומחיםן ישראלים ובינלאומיים בתחום ההנדסה ובתחום הפינססי, במטרה לאמוד את היקף הפיגור ואת מידת האחריות של כל אחד מהצדדים, החלוקים בדעותיהם.

מהבדיקה נמצא כי היקף הפיגור הינו 14.5 חודשים (נכון לאוגוסט 2007) ובשלב זה מתקיימים דיונים על חלוקת האחריות בין הסקטורים השונים. דיונים אלו טרם הסתיימו ולכן הפירסומים בנושא אינם מדוייקים.

פגישתו הפומבית של החשכ"ל עם מר יאיר המבורגר, יו"ר חברת סיטיפס, נועדה לנסות ולסכם על לוחת הזמנים להשלמת המו"מ. בניגוד לפרסומים בפגישה זאת לא הושג סיכום כלשהו, למעט הבנה, שיש להמשיך את הדיונים בצוותי העבודה ולהגיע לסיכום מהיר ככל האפשר.

פגישה נוספת נועדה לתאריך 24/10/07, למחרת כתיבת המכתב התשובה. (יובהר כי עד עתה אין לאומ"ץ כל מידע מה הושג בפגישה זו.)

במידה וצוותי העבודה יגיעו לסיכום כלשהו, יועברו ההמלצות לגורמים הרלוונטיים וידרשו אישורים בהתאם, לרבות אישור שר האוצר, וועדת הכספים של הכנסת.

החשכ"ל ביקש להדגיש כי ככל שמי מנציגי המדינה פעל לכאורה שלא בהתאם לנדרש, יש למצות עימו את הדין, בהליך המקובל, מבלי לפגוע בפרוייקט כולו ובלי לפגוע בתושבי העיר ירושלים, כתוצאה מהתמשכות הפרוייקט. עוד הוסיף החשכ"ל בתשובתו כי המדינה תקפיד על שמירת זכויותיה ובה בעת תעמוד על קיום התחייסויותיה לרבות פיצוי במקרה שבו הפרה המדינה התחייבויות חוזיות מחייבות.

בשולי הדברים ציין החשכ"ל כי המדינה למדה רבות מהטעויות והליקויים שנפלו במכרזי התשתית הגדולים בינהם במכרז הרכבת הקלה בירושלים. בעקבות הפקת לקחים ערכה המדינה במהלך שנת 2004 רפורמה מקיפה שבמסגרתה נעשו שינויים רבים במכרזים, שבעקבתיהם חלה לטענת החשכ"ל "פריצה גדולה בתחום". עם זאת השינויים לא חלו על חוזים שכבר נחתמו.

ר' פניית אומ"ץ

מפתח פעילות

לראש הדף ביטול מינויו של מפקד שירותי הכבאות וההצלה בעירית ירושלים

28/10/07
היועמ"ש של עמותת אומ"ץ , עו"ד בועז ארד, פנה בדרישה והתראה ליועץ המשפטי של משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, למנכ"ל משרד הפנים, מר אריה בר, ליועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עו"ד יוסי חביליו, ולמנכ"ל עירית ירושלים, מר יאיר מעיין, בעניין מינויו של מר משה סויסה כמפקד שרותי הכבאות וההצלה בעיריית ירושלים.

על פי המידע שנמסר לאומ"ץ, ניתנה על ידי היועץ המשפטי לעיריית ירושלים, עו"ד י. חביליו, חוות דעת מיום 27/5/2007, לפיה יש לבטל מינויו של מר משה סויסה לתפקיד מפקד שרותי כבאות והצלה, בשל קירבת משפחה לעובד השירות, מר משה לילי. ועדת הקבלה שהחליטה לבחור במר סויסה לתפקיד, היתנתה את מינויו בהעברתו של מר לילי לתפקיד אחר, כך שלא יהיה כפוף למר סויסה, שהינו גיסו. היועץ המשפטי לעירית ירושלים קבע בחוות דעתו הנ"ל, וכן במכתב נוסף מיום 9/9/07, כי לאחר שמר לילי לא הסכים להעברתו לתפקיד אחר מחוץ לאגף שירותי הכבאות בעירית ירושלים, אין מנוס מביטול מינויו של מר סויסה.

לאחר האמור, פנה מנכ"ל עירית ירושלים לוועדת השירות במשרד הפנים ולשר הפנים, בבקשה לאשר את העסקת הגיסים, מר סויסה ומר לילי, באגף שירותי הכבאות. כפי שנמסר לשולחתי, אמורה ועדת השירות להתכנס ביום 3/11/07.

אומ"ץ תטען כי לא מתקיימות במקרה זה נסיבות מיוחדות, המצדיקות העסקתו של מר סויסה כממונה הישיר על גיסו, מר לילי. ההיפך הוא הנכון. שיקולים של מנהל תקין וטוהר המידות בשירות הציבורי עומדים כנגד העסקתו של אדם כממונה על בן משפחה קרוב. יתרה מכך, במקרה הנידון התקיים הליך של מכרז, והמינוי הינו על פי החלטת ועדת הקבלה, בה נקבעו התנאים למינוי. כל התערבות של ועדת השירות בתנאים שקבעה ועדת הקבלה, יש בה משום הסגת גבולה של ועדת הקבלה, ושינוי החלטתה בדיעבד.

לאחר שלא קוים התנאי שקבעה ועדת הקבלה, כאמור, ניתנה על ידי היועץ המשפטי לעיריית ירושלים, חוות דעת נוספת מיום 11/10/2007, ולפיה אין מקום להביא את נושא המינוי לאישור ועדת השירות ושר הפנים, שכן אין אישור כזה יכול לשמש פטור מן התנאי שנקבע במכרז.

לטענת אומ"ץ, משלא התקיים התנאי שנקבע ע"י ועדת הקבלה - פג תוקף מינויו של מר סויסה, ולא ניתן כיום להחיותו. זאת ועוד, המשך המצב הקיים יוצר ניגוד עניינים מובהק וממשי, שיש בו הפרה גסה ובוטה של הוראות החוק.

הבאת המינוי לאישור ועדת השירות הינה בלתי חוקית, בלתי סבירה ונעשית בלא סמכות כדין. אין למשרד הפנים כל סמכות להתערב בהליכי המינוי או המכרז, או להפיח רוח חיים במינוי שכבר עבר מן העולם. הבאת המינוי לדיון בועדת השירות אף הינה בלתי סבירה באופן קיצוני, באשר יש בה מסר שלילי, הן מבחינת עקרון שלטון החוק והן מבחינת האינטרס של שמירה על עקרון החוקיות בפעילות המינהל. הניסיון להכשיר את השרץ, חרף ניגוד העניינים החמור שבו נגוע המינוי, פוגע באמון הציבור ברשויות השלטון, ומהווה חריגה מסמכות שר הפנים וועדת השירות.

לכן החליטה אומ"ץ להעמיד את היועמ"ש של משרד הפנים על כוונתה לעתור לבית המשפט נגד עירית ירושלים ונגד שר הפנים ו/או ועדת השירות, וכן לבקש צו ביניים, אשר ימנע את כינוסה של ועדת השירות ביום 3/11/07. אומ"ץ מבקשת להנחות את שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים להימנע מלכנס את ועדת השירות, כדי להביא בפניה את נושא מינויו של מר משה סויסה כמפקד שירותי הכבאות וההצלה בעירית ירושלים.

מפתח פעילות

לראש הדף לעצור את בניית עיר הבה"דים ליד רמת חובב

28/10/07
מזה שנים יוצאים פעילי איכות הסביבה חוצץ נגד המפעלים לחומרים מסוכנים בנגב ונגד הקמת עיר הבה''דים סמוך להם. היום נחשף בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כי אצה הדרך למשרד הבטחון להקים את עיר הבה"דים לפני שמשרד הבריאות הכין את דו"ח הסיכונים.

ד"ר ג'יימס קריקון, יו"ר הקואליציה לבריאות הציבור (שעמותת אומ"ץ חברה בה) אמר לועדת הפנים והגנת הסביבה:

  "חלק מהסקר לא נחשף לאנשי המקצוע שמעריכים סיכונים בקרב אוכלוסיות חשופות. בלתי מתקבל על הדעת, שמידע חשוב לבריאותו של הציבור מוסתר מפני אלה הממונים על שמירתו. המריחה ממשיכה להיות מטעם המשרד להגנת הסביבה. כל הזמן אומרים שיהיה בסדר ושיש התקנים, אבל כל אנשי המקצוע שהיו קשורים למחקרים שבוצעו באזור באר שבע וכל היועצים הקשורים לתחום איכות הסביבה, הביעו מורת רוח ממיקום עיר הבה"דים. ההחלטה והלחץ על המיקום נעשתה על ידי שלושה אנשים, שאיש מהם אינו בעל רקע מתאים לבצע שיקול מקצועי. אי לכך הקואליציה מוצאת כי ההחלטה הינה פוליטית ולא עניינית."
ח"כ ד"ר יוסי ביילין, ראש צוות מעקב בנושא עיר הבה"דים, קרא לממשלה לעכב את התחלת בניית עיר הבה"דים עד לקבלת דו"ח הסיכונים של משרד הבריאות. בדיון היום הוחלט לחכות לדו"ח, אך לפי הערכת משהב"ט יתקבלו היתרי הבניה בקרוב.

פעילות קודמת

מפתח פעילות

לראש הדף בקשה לבדיקת הדחתו של ראש עיריית קריית גת

28/10/07
עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדשטראוס, בבקשה לבדוק את התנהלות הממשלה כלפי תביעותיה של חברת אינטל לקבלת הטבות חריגות ולהביא להדחתו של ראש עיריית קריית גת, מר אבירם דהרי.

במכתבה למבקר מפרטת עמותת אומ"ץ את המידע שהגיעה לידיה.

מחומרים שהגיעו לידי עמותת אומ"ץ , עולה כי ראש עיריית קריית פעל לביצוע שינויים בהסכם חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה והפיכת ההסכם להוגן וצודק יותר למען תושבי קריית גת.

מעיון בממצאים שהובאו לידיעת אומ"ץ עולה כי ראשי המועצות האזוריות יואב ושפיר הפעילו לחץ פוליטי על משרד הפנים במטרה לגרום להדחת ראש העיר ובכך להשאיר את העיוותים בחלוקת ההכנסות לטובת תושבי המועצות האזוריות על חשבונם של תושבי קריית גת. מפרוטוקולי ישיבות הוועדה עולה חשש לכאורה, כי ראשי המועצות האזוריות מעורבים באופן רציני ומשמעותי ביותר בועדת החקירה שהקים משרד הפנים במטרה להדיח את ראש העיר ומועצת העיר קריית גת.

באותו הקשר חשוב לציין, שמשרד הפנים מינה בחודש יוני ועדת חקירה לבדיקת חלוקת ההכנסות באזור התעשייה בקריית גת. לעמותת אומ"ץ נודע, כי ראשי המועצות האזוריות הפעילו לחצים כבדים על אנשי משרד הפנים להקפאת פעילות הוועדה ונראה כי אכן ועדה זו הוקפאה. עמותת אומ"ץ מבקשת, כי משרדך יבדוק ויברר האם ניתנה הוראה מטעם משרד הפנים לידי מר שלמה וקס, יו"ר ועדת חקירת גבולות השיפוט של עיריית קריית גת וחלוקת הכנסות איזור התעשייה, להקפיא את פעילות הועדה וביטול ישיבותיה.

מידע נוסף שהועבר לאומ"ץ יש בו כדי ללמד כי ח"כ לשעבר מיכה גולדמן, שעומד בראש ועדת חקירה לבדיקת הכשלים בניהול עיריית קריית גת, ניהל מגעים מוקדמים עם חברת "אינטל" בנושאים הללו, שבעקבותיהם החל לגלות גישה אוהדת בועדת החקירה כלפי חברת אינטל, מעשה שאנו רואים אותו בחומרה רבה.

ללא כל קשר, לטענות של משרד הפנים כפי התנהלותו הכושלת של ראש עיריית קריית גת, תבקש אומ"ץ ממשרד מבקר המדינה לבדוק את כל התנהלות הממשלה כלפי תביעותיה של חברת אינטל לקבלת הטבות חריגות. אומ"ץ תבקש לדעת אם פרשה זו לא נכללת בקטגוריית של הון ושלטון, על כל המשתמע מכך.

פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף מועמדות חשודים בפלילים לתפקידים בחברות ממשלתיות

28/10/07
עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, לבדוק מדוע רשות החברות הממשלתיות אינה אוכפת את הכללים וההוראות שנועדו למנוע מינוי של חשודים בפלילים לתפקידים בחברות ממשלתיות.

בינואר 2006 הגישה עמותת אומ"ץ תלונה למשטרה כנגד מעשיו של מנכ"ל רשות הנמלים בזמנו, מר עמוס רון, בגין מעורבותו בתפירת מכרז ובעבירות נוספות. תלונתה זו מצאה סימוכין גם בדו"ח מבקר רשות הנמלים, שממצאיו על מר רון היו חמורים ביותר, וכן בעמדת המשטרה שלאחר שפתחה בחקירה ביקשה את הארכת מעצרו, הטילה עליו מגבלות וכיוצ"ב. על רקע פרשה זו פרש מר רון מתפקידו ברשות הנמלים ועד כה לא נמסר כי החקירה ניקתה אותו מהחשדות או שהתיק נגנז.

והנה, בעצם הימים האלה נודע לאומ"ץ כי מר עמוס רון הינו אחד מהמועמדים המובילים לתפקיד מנכ"ל חברת החשמל. מר רון הינו אחד מ-8 המועמדים הסופיים שנבחרו כבר ע"י ועדת האיתור של חברת החשמל, כך שסיכויו להתמנות לתפקיד אינם מבוטלים.

"הדברים מעוררים דאגה ופלצות: עוד האיש חשוד על הפרת אמונים קשה ומעילה באמון לכאורה בעת מילוי תפקידו כמנכ"ל בחברה הממשלתית הקודמת והנה הוא מועמד ריאלי לכהונת מנכ"ל בחברת החשמל ? וכי הדרישות לטוהר כפים ויושר אישי ללא רבב בטלו ואינן קיימות יותר בחברות הממשלתיות? הכיצד יתכן שאדם שתלויים נגדו חשדות כאלה יכול להיות מועמד לכהונה בכירה בחברה ממשלתית נוספת?"

מאחר ואומ"ץ אינה מעלה על דעתה כי ועדת האיתור של חברת החשמל אינה יודעת ואינה מכירה את הרקע הזה של מר עמוס רון (שכן חלק מהדברים בעניינו פורסמו ברבים וממילא הועדה חייבת לבדוק את הרקע של כל מועמד), תבקש העמותה את התערבותו הדחופה של היועמ"ש לממשלה, כדי שיורה לעצור המהלכים בועדת האיתור של חברת החשמל ובדיקת המתרחש בה.

אומ"ץ עומדת על כך כי "רשות החברות הממשלתית חייבת בתשובה לציבור מה מתרחש בנושאים שהיא אחראית עליהם."

מפתח פעילות

לראש הדף עיר הבה"דים בצומת הנגב

בחירת צומת הנגב לבניית עיר הבה"דים צריכה להיות בתחתית סולם העדיפויות בין תשעת המקומות שהוצעו

27/10/07
הקואליציה לבריאות הציבור, שאומ"ץ חברה בה, הוציאה נייר עמדה לקראת דיון בועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת. על המסמך חתום ד"ר ג'יימס קריקון, יו"ר הקואליציה.

נייר העמדה נכתב בהסתמך על שיחות עם יועצים מקצועיים של הקואליציה בארץ ובחו"ל בתחומי אפידיומולוגיה, טוקסיקולוגיה, כימיה, ואיכות הסביבה וכן שיחות שקיימה הקואליציה עם אנשי מקצוע רבים בשטח האפידיומולוגיה ואיכות הסביבה שהיו קשורים ישירות לסקרים שבוצעו בבאר שבע, אנשי מקצוע בכנסת שהכינו דפי מידע לוועדת הכנסת, וכן שיחות עם גורמים בצה"ל.

על סמך כל הנתונים שנאספו הגיעה הקואליציה למסקנות הבאות:

 1. דרך ביצוע המחקר לוקה בחסר, באופן חמור!
 2. לאור האמור לעיל אסור להגיע למסקנות בהסתמך על המחקר לגבי החשיפה של אנשי הצבא העתידים להתגורר בעיר הבה"דים. שכן, לא נלקח בחשבון משטר הרוחות מרמת חובב אשר הינו לכיוון עיר הבה"דים והרבה פחות לכיון באר שבע.
 3. "דו"ח אלמוג" המתייחס, בין היתר, למזהמים ברמת חובב קובע כביכול את ערכי הייחוס לכימיקלים באוויר שמתחת להם אין סכנה לבריאות האוכלוסיה. הדו"ח לוקה בחסר כמפורט בנייר העמדה.
 4. חידושים נוספים שהביא עמו פרופ' ויאל מצביעים על כך שחשיפה קצרה יחסית לרעלנים באוויר יכולה לגרום לעלייה ברמות הסרטן בקרב אוכלוסיות חשופות.
 5. כל אנשי המקצוע שהיו קשורים למחקרים שבוצעו באזור באר שבע, וכל היועצים הקשורים לתחום איכות הסביבה הביעו מורת רוח ממיקום עיר הבה"דים בצומת הנגב.
 6. ההחלטה והלחץ על מיקום עיר הבה"דים בצומת הנגב נעשתה ע"י שלושה אנשים, שאיש מהם אינו בעל רקע מתאים לבצע שיקול דעת מיקצועי.
אי לכך הקואליציה מוצאת כי ההחלטה הינה פוליטית ולא עניינית!

בקואליציה התקבל מידע האומר כי חברה הולנדית ביצעה סקר בנוגע לעיר הבה"דים וכי חלק מהסקר לא נחשף לציבור וחמור מכך, הוא לא נחשף גם לאנשי המקצוע במשרד הבריאות שתפקידם קשור להערכת סיכונים בקרב אוכלוסיות חשופות. אם נכונה טענה זו, הרי שזה בלתי מתקבל על הדעת שמידע חשוב לבריאותו של הציבור מוסתר מפני אלה הממונים על שמירתו!

בהתחשב בכל הסיבות המפורטות בנייר העמדה, מתריעה הקואליציה כי בחירת צומת הנגב לבניית עיר הבה"דים צריכה להיות בתחתית סולם העדיפויות בין תשעת המקומות שהוצעו.

פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף אושרו תקנות לקרינה בלתי מייננת

24/10/07
ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה את תקנות "הקרינה הבלתי מייננת התשס"ז 2007". על תקנות אלו חתום השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא, שהוסמך לעשות זאת על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת, שנכנס לתוקפו עוד ב- 1 בינואר 2007. עד להתקנת התקנות היווה החוק אות מתה בספר החוקים.

ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשותו של ח"כ אופיר פינס-פז ובסיועם הפעיל של חברי הכנסת, ד"ר דב חנין והרב משה גפני לא ויתרו לשר להגנת הסביבה. רק לאחר שהפעילו עליו "לחץ מתון" (שקלו הגשת עתירה לבג"צ) הגיש כבוד השר עזרא (באיחור של למעלה מתשעה חודשים) את טיוטת התקנות.

לאחר פרסום טיוטת התקנות הגישו גופים רבים הסתייגויותיהם לטיוטה זו. ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה שלושה דיונים (פתוחים לציבור) במהלכם דנו לגופן של כל התקנות.

גם עמותת אומ"ץ הגיבה לטיוטת התקנות, אולם חלק מדרישותיה לא נענו. זאת משני טעמים: א. העדר סמכות להכניס בתקנות דרישות שאינן מעוגנות בחוק ו-ב. אוזלת היד של משרד הבריאות שטרם התייחס למחקרים שיש בהם כדי ללמד על נזקים פוטנציאליים מקרינה א-תרמית (נזקים בעוצמות קרינה שאינה גורמת לחימום ריקמה חיה). יחד עם זאת מביעה אומ"ץ סיפוק מעצם סיום התקנת התקנות. שכן בטרם התקנתן לא ניתן היה לאכוף את החוק בצורה יעילה.

עמותת אומ"ץ תמשיך בפעילותה למען הורדת ערך הסף לחשיפה ותעקוב אחרי ישום הוראות החוק והתקנות. כמו-כן שוקלת העמותה לפנות לשר הבריאות שיורה להוריד את ערכי הסף לחשיפה סביבתית לערכים שיבטיחו את בריאות הציבור. לדעת מומחים שונים ערכי הסף כפי שנקבעו שרירותית ע"י המשרד להגנת הסביבה אין בהם כדי להבטיח את בריאות הציבור.

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף בעקבות פניית אומ"ץ יוזם מבקר המדינה
תיקון והרחבה לחוק הגנת חושפי שחיתויות

23/10/07

על פי בקשתו של מבקר המדינה יכנס יו"ר ועדת הכנסת לביקורת המדינה, ח"כ זבולון אורלב, את הוועדה בשבוע הבא, לדיון בפיטוריה של מעיין אגם. המבקר יביא לישיבת הוועדה הצעה לתיקון חוק הגנת חושפי שחיתויות. הצורך בתיקון החוק התעורר בעקבות פנייית אומ"ץ להוציא צו הגנה לגב' אגם, שחשפה את מעשי השחיתות בהם מואשם שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון. עמותת אומ"ץ פנתה למבקר, וביקשה ממנו להעניק לאגם צו הגננה לחושפי שחיתויות. אולם במהלך הבדיקה התברר כי הואיל וההסתדרות הלאומית אינה נתונה לביקורת מבקר המדינה, הרי שלא ניתן להוציא לה צו הגנה, אלא אם יתוקן החוק.

מפתח פעילות

לראש הדף מינוי יועצת משפטית ללא מכרז במוסד לביטוח לאומי

23/10/07
עמותת אומ"ץ פנתה בתלונה למבקר המדינה בגין מינוי לא תקין לכאורה של עורכת הדין אורנה גייל, לשעבר עובדת בכירה אצל הממונה על השכר במשרד האוצר, לתפקיד היועצת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי מבלי שפורסם מכרז פומבי חיצוני לתפקיד זה.

עוד מציינת אומ"ץ בתלונתה כי

  "אין זו הפעם הראשונה שהמוסד לביטוח לאומי נוהג בתחום זה בניגוד לכללי המנהל התקין."
  "בשעתו התריעה עמותת אומ"ץ נגד מינויו של עורך הדין אילן כ"ץ לתפקיד היועץ המשפטי של המוסד לביטוח הלאומי, ונדמה היה כי המדובר הוא באירוע חד פעמי. צר לנו כי טעינו."

מפתח פעילות

לראש הדף חשד להוצאת כספי מדינה במרמה בשירות התעסוקה

23/10/07

ממידע וממסמכים שהגיעו לעמותת אומ"ץ עולה חשד לכאורה של ביצוע מעשי הונאה המתרחשים בשירות התעסוקה ועל ביצוע תשלומים מנופחים לחברת י.ב.מ., המתבססים על דוחות סטטיסטיים כוזבים ועל פערים בין תנאי מכרז לחוזה. מדובר בהוצאות כספי מדינה במרמה בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח.

המסמכים והמידע שהגיעו לאומ"ץ מעלים תהיות וחשדות על התנהלות בדיקה מגמתית ובלתי מקצועית, שערך לאחרונה המשנה הבכיר לחשכ"ל, מר איתן קשמון, זאת בעקבות תלונה של מנהל אגף המחקר והמידע של שירות התעסוקה.

במכתבה מפרטת אומ"ץ באריכות את עיקרי 4 הטיעונים שיש לבודקם.

מפתח פעילות

לראש הדף הצעה לשלט חדש בנתב"ג: "זהירות עצור! מדינה בקרינה!"

23/10/07

נציג אומ"ץ השתתף בדיון השלישי של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהתכנסה לצורך הצבעה על אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת.

אומ"ץ התריעה כי טרם קבלה תגובת הממונה לדרישתה להוריד את ערך סף החשיפה הסביבתי.

הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, ד"ר סטיליאן גלברג הגיב לדרישות אומ"ץ וציין לחיוב את נימוקי עמותת אומ"ץ , בנושא סכנת החשיפה הסביבתית של תושבי המדינה לקרינה בלתי מייננת.

מדברי הממונה עולה כי הואיל ומשרד הבריאות מצדד בהנחיות ארגון הבריאות העולמי המבוססות על מסקנות ICNIRP אין בכוונתו של הממונה להוריד את ערך הסף לחשיפה, אולם יעשה זאת אם משרד הבריאות יורה לו לעשות כן.

הדיון הסתיים לאחר שנקבע מועד להצבעה למחרת, 24/10/07 בפורום ח"כ ומשרדי ממשלה בלבד.

נציג משרד התקשורת, מר גלילי הכריז כי הוא יטיל וטו אם התקנות יכללו איסור של התקנות אנטנות ממסר על מרפסות בתים פרטיים. מר גלילי סרב להצעת היו"ר, ח"כ אופיר פינס-פז (שאומ"ץ תומכת בה) כי האיסור יחול רק על הקמת אנטנות חדשות ואנטנות שכבר הוקמו לא תוסרנה לאלתר, אלא בתום תקופת חוזה השכירות.

בפני הנוכחים נחשף כי במדינת ישראל כ-1900 אנטנות מותקנות על מרפסות, רובן ככולן בגוש דן.

חברות הסלולר טענו במהלך הדיון שהגיע לכלל צעקות רמות כי אם יאלצו להציב שלטי אזהרה בכל מקום בו הקרינה עוברת את ערך סף החשיפה הסביבתי שנקבע ע"י הממונה אזי צריך יהיה להציב שלט בנתב"ג: "זהירות עצור! מדינה בקרינה!"

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף אין מקום לחקירות נגד אולמרט ברכישות בתים
בשל העדר תשתית ראייתית ובשל התיישנות

23/10/07

פרקליט המדינה, ערן שנדר, והיועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, החליטו לגנוז את התלונות שהוגשו נגד ראש הממשלה, אהוד אולמרט, בעניין רכישות הבתים ברחוב שינקין בת"א ובשכונת נחלאות בירושלים.

פרשת הדירה בנחלאות (רח' שילה 54) עלתה לכותרות לפני 11 שנים (1996). איש העסקים היהודי-אמריקאי אורי הרקאם שהיה מתורמיו של אהוד אולמרט, בעת שזה התמודד על ראשות עיריית ירושלים ב-93', ותרם למפלגתו 25 אלף דולר רכש ממנו דירה בסכום של 650 אלף דולר (הגבוה מערכה בשוק) ומכר אותה לאחר שנתיים בסכום של כ-400 אלף דולר בלבד.

פרשת הדירה בפרויקט "לב העיר" בפינת הרחובות שינקין ומלצ'ט בת"א פורסמה לראשונה ע"י העיתונאי יואב יצחק, אשר טען כי אולמרט שילם 320 אלף דולר על רכישת דירה בפרויקט היוקרה, למרות ששוויה הוערך בכ-420 אלף דולר.

בעקבות חשיפת שתי הפרשיות פנה יו"ר הנהלת אומ"ץ, אריה אבנרי, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית. פרקליט המדינה הורה לפרקליטות לקיים בדיקה ראשונית כדי לבדוק האם יש מקום להורות על פתיחה בחקירה פלילית. לאחר שנה ובקשות של אומ"ץ לקבל תשובה שיגר סגן פרקליט המדינה, עו"ד יריב רגב, מכתב תשובה לעמותת אומ"ץ , כדלקמן:

  "לאחר עיון בתלונה ובדיקה מקדמית, לרבות בדיקה משטרתית בנוגע לאחת העסקאות, הגיע פרקליט המדינה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, לכלל מסקנה כי אין בתלונה תשתית מספקת המגבשת חשד המצדיק פתיחה בחקירה פלילית". עוד ציין רגב כי על פרשת הדירה בשכונת נחלאות חלה ממילא התיישנות.

מן הראוי לציין כי נגד רה"מ אולמרט מתקיימות שלוש חקירות משטרה. הראשונה בפרשת מכירת גרעין השליטה בבנק לאומי, שם הסתיימה החקירה והתיק ממתין לסיכום החוקרים והעברתו להכרעת הפרקליטות. חקירה נוספת נוגעת למכירת הבית ברחוב כרמיה, והיא מצויה בשלב התחלתי. החקירה השלישית נוגעת לפרשת התמ"ת, והיא מהווה למעשה אוסף של 4 פרשות שונות שאוחדו משום שהן קשורות לתקופה בה כיהן אולמרט כשר התמ"ת: מינויים פוליטיים ברשות לעסקים קטנים; פרשת מרכז ההשקעות (עו"ד אורי מסר); הענקת הטבות באמצעות גופים הכפופים למשרד התמ"ת.

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ לחשכ"ל:
המנע מלעשות את מה שאתה התרעת נגדו
אל תעביר 100 מליון לבעלי ההון של הרכבת הקלה בירושלים !

23/10/07
במכתב דחוף לחשכ"ל קוראת עמותת אומ"ץ לד"ר ירון זליכה, החשב הכללי (חשכ"ל) להמנע מלעשות את מה שהוא התריע נגדו כל הזמן ולא לעשות סיכום אישי עם בעלי הון, על העברת כספי מדינה אליהם.

במכתבו טוען יו"ר אומ"ץ, אריה אבנרי, כי נעשה נסיון לארגן לחברת "סיטי פס" (זכיינית הרכבת הקלה בירושלים) 100 מליון ₪ נוספים, כביכול "פיצויים" עבור עיכובים שעיריית ירושלים אחראית להם וכי נעשה נסיון לשנות את תנאי המכרז. אבנרי טוען כי עולה חשד שקיים קשר בין פקידים בכירים בעיריית ירושלים לבעלי ההון ששולטים בחברת הרכבת, ונעשה נסיון להעביר כספי מדינה ליזמים, כיוון שזהו "כסף קל" ואיש אינו משגיח ושומר עליו.

אבנרי מזכיר כי תולדות הרכבת הזו מלווים כבר מתחילתה בעננה של שחיתות ושהפרוייקט נגוע בניגודי עניינים חמורים. המכתב מזכיר כי יעקב (קוקי) אדרי, מנכ"ל חברת "מוריה" של עיריית ירושלים שטיפלה בפרוייקט עבר ללא צינון לתפקיד מנכ"ל חברת "סיטי-פס" שזכתה במכרז העירוני, וגם מנכ"ל עיריית ירושלים איתן מאיר (שהיה האחראי על הפרוייקט), עובר בימים אלה לכהן כמנכ"ל של חברה אחרת ששייכת לבעלי ההון בעלי הרכבת הזו. יו"ר אומ"ץ כותב כי לציבור אין יותר אמון במתרחש נוכח ניגודי העניינים ונוכח העובדה שהפרוייקט הזה התנפח והתייקר כי כולם ידעו שקופת הציבור תממן הכל.

אבנרי טוען התחושה הציבורית היא שיש כאן שילוב אינטרסים בין הפקידים לבין בעלי ההון שמעסיקים אותם אצלם אחר כך.

אבנרי טוען שדגל אדום של הפקרות ציבורית מונף על הפרוייקט הזה, מפנה את זליכה לדו"חות ביקורת חמורים שכבר נכתבו על הפרוייקט וטוען שמי שאחראי לפיגורים הנוכחיים הוא שחייב לשלם עבורם ולא קופת המדינה. וכך הוא כותב לחשכ"ל:

  אחת משתיים: אם עירית ירושלים אשמה במחדלים - שתשלם היא בעבור מחדליה (ולא קופת המדינה) וימוצה הדין עם האשמים והאחראים לדבר. פקידים שאחראים לנזק של 100 מליון ₪ חייבים לתת את הדין. אך אם חברת הרכבת אשמה בפיגורים - תתכבד ותישא היא בעצמה במחיר נזקיה. אין דרך "להחליק" עכשו את המתרחש באמצעות ביזבוז כספי מדינה ובהעברתם לזכיינים שלא עמדו בחובותיהם כאילו אין אחראים ואין מסקנות. קופת הציבור היא לא פרה חולבת שאפשר לחלוב אותה ללא דין וללא דיין.

אבנרי מזכיר לזליכה את מאבקיו נגד "קשרי הון-שלטון" ונגד שינוי תנאי מכרזים בדיעבד, מזהיר אותו מפני עשיית מעשה דומה בעצמו ומפני העברת הכסף אליהם ומציין:

  "בפרויקט בו המדינה נותנת לזכיינים 1.4 מליארד שקלים, סכום מדהים ומרשים, ומתברר כי כבר היום הם אינם עומדים בהתחייבויותיהם, אסור לשנות דבר ממה שהוסכם עליו ואסור לחזור לשיטה בה קופת הציבור משלמת עבור כל מחדל ופיגור או ביצוע כושל. אני מקווה כי אתה אינך עומד לעשות את השגיאה הזו ואני קורא לך להמנע מכך ולא לחטוא במה שהטפת בעצמך נגדו."
אבנרי מבקש מהחשכ"ל להעביר את הפרשה למבקר המדינה ופרקליטות המדינה ולא לתת ידו להסדר בלתי חוקי ובלתי מוסרי עם הזכיינים ובעלי ההון.

תגובת ירון זליכה

מפתח פעילות

לראש הדף עמותת אומ"ץ מתריעה על מחדלים במערך הפסיכיאטרי בצפון

22/10/07
עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי, והתריעה על כשלים בתחום הטיפולי ובתחום נוהלי העבודה בטיפול בחולי נפש בבתי החולים הפסיכיאטרים בצפון הארץ.

אורית אבדור, הממונה על הפרוייקטים הרפואיים באומ"ץ, מפרטת בפנייתה שורה של מקרים שמהם עולה מציאות עגומה:

 1. בגלל העדר השגחה נאותה, התאבד חוסה נכה שהיה מאושפז בבית החולים מזרע מתחת לגלגלי אוטובוס. במקביל קיימת בעיה בהמצאות אמצעי זימון למניעת התאבדויות.
 2. בדיקה שנערכה בבית החולים מזרע העלתה שהחוסים נפגעים בגלל העדר כמות ראויה של מזון.
 3. הפסיכיאטר המחוזי בצפון אינו מקבל עדכון שוטף כמתחייב בחוק לגבי תנאי הבדיקה, אשפוז והסתכלות במקרים שבהם יש צווים של בתי משפט. כתוצאה מכך מתבצעות העברות של חולים מסוכנים מבית חולים פסיכיאטרי אחד למשנהו וממחלקה אחת לשנייה תוך סיכון חייהם של החולים ושל אזרחים תמימים.
 4. חולה נפש הועבר לבית החולים מזרע ללא לוויי והבדיקה בבית החולים העלתה כי בבית החולים אין בכלל גיליון רישום לגבי חולה זה.

מפתח פעילות

לראש הדף ביטול מע"מ על מוצרי מזון בסיסיים

22/10/07
יעל ארצי, חברת הנהלת אומ"ץ והממונה על פרויקטים מיוחדים פנתה בכתב ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ גלעד ארדן בבקשה לדון בסוגית ביטול מס ערך מוסף על מוצרי מזון בסיסיים.
במכתבה כתבה גב' ארצי כדלקמן:

  "ככל שכלכלת ישראל צומחת בקצב חסר תקדים, כך גם גדלים לצערנו הפערים בין העשירים לעניים.

  עליית מחירי הקמח ועמם מחירי הלחמים לפני חודשים אחדים, פגעה רק באותה אוכלוסיה שאין ידה משגת. לאחרונה פורסם שמחירי החיטה יאמירו בעוד 40%, ומחירי כל הדגנים האחרים אף הם יעלו, מה שיגרום לגל התייקרויות במרבית מוצרי המזון (שהרי אף פרות ותרנגולות ניזונות ממוצרי דגנים). בנוסף גם ישפיע על מחירי המזון עליית מחירי הדלקים המאמירים לשחקים.

  לאחרונה חזרה משלחת חברי כנסת מביקור בארה"ב בה למדו על שיטת בנק המזון הנהוגה שם וחוסכת ממעוטי יכולת את ההשפלה של חלוקת המזון הנהוגה בארצנו. השיטה האמריקאית המופעלת כבר עשרות שנים היא יעילה וטובה, אך עד שתיושם אצלנו יעברו שנים, אם בכלל.

  לכן אנו מתכבדים להציע בפניך פתרון מעשי וקל יחסית ליישום, שיקל משמעותית על כלל השכבות החלשות, והוא להסיר כליל את המע"מ מכל מוצרי הייסוד כגון לחמים אחידים, פיתות, חלב 3%, ביצים מס' 3, עוף וחלקיו, גבינה לבנה 9%, קוטג' 9%, לבן, גבינה צהובה פשוטה, חמאה (משום שמרגרינה מזיקה לבריאות - שומן טראנס -), קמח, סוכר, אורז, פסטה בסיסיים, ועוד, ועוד. כך יוקל משמעותית הנטל הכספי המוטל על שכבות המצוקה, תזונתם תהה בריאה יותר מאשר כיום, ויהיו תלויים פחות לחסדיהם של מאות אם לא אלפי עמותות ובתי תמחוי, כדי לשרוד את היום יום האכזר.

  אנו דורשים שהבעיה שהועלתה בפנייתנו זו תעלה לדיון במלוא כובד משקלה באחת הישיבות הקרובות של הועדה שאתה עומד בראשה, אנו מצפים לתגובתך."

מפתח פעילות

לראש הדף ערר על החלטת המשטרה לסגור את תיקי החקירה
של חברי הכנסת עמיר פרץ ואיתן כבל

18/10/07

עמותת אומ"ץ הגישה ערר (על פי הוראות סעיף 64 ו-65 הסדר החוק הפלילי) על החלטת משטרת ישראל לסגור את תיק החקירה (פח/2540-0101) בחשד שח"כ עמיר פרץ וח"כ איתן כבל היו מעורבים בשעתו לכאורה בזיופים בבחירות שנערכו במפלגת העבודה. אומ"ץ סבורה שיש עניין ציבורי בקבלת הכרעה חד-משמעית בתיק זה, על-מנת לשמש אמצעי הרתעה לגבי מערכות בחירות אחרות במפלגות השונות.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד למינהל לא תקין בהתנהלות מנכ"ל רכבת ישראל

18/10/07
עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בימוס מיכה לינדנשראוס, בבקשה לבדוק חשד למינהל לא תקין בהתנהלותו של מנכ"ל רכבת ישראל, עופר רצ'בסקי, העומד לסיים את תפקידו בקרוב.

על פי מידע שמצוי בידי העמותה זכתה חברת דניה סיבוס שבבעלות אפריקה ישראל בשנתיים האחרונות בשורה של מכרזים לביצוע עבודות תשתית רבות היקף שהוזמנו ע"י רכבת ישראל. בראש ועדת המכרזים עמד מנכ"ל רכבת ישראל מר עופר רצ'בסקי, ששמונה לאחרונה לתפקיד מנכ"ל בחברה זרה שבבעלות אפריקה ישראל.

לדעת אומ"ץ יש מקום לבדוק אם אין כאן בעיה של ניגוד אינטרסים לכאורה, אם לא מעבר לכך.

מפתח פעילות

לראש הדף העסקת יועץ אירגוני בשכר מופקע ע"י מנכ"ל רשות השידור

17/10/07
עמותת אומ"ץ מבקשת ממבקר המדינה לבדוק התנהלות החורגת מהמינהל התקין לכאורה של מנכ"ל רשות השידור, מרדכי שקלאר, שמעסיק זה כמה חודשים יועץ חיצוני ל"אדריכלות חברתית ועסקית" בעלות של 3,000 דולר לחודש.

על פי פרסום בעיתון "הארץ", שירותיו של היועץ נשכרו לליווי הרפורמה הארגונית ברשות חרף העובדה שחברת טאסק בצעה בעבר עבודה בתחום זה בעלות של 800,000 שקל. בנוסף לכך מעסיקה הרשות יועצים חיצונים בשכר שעוסקים בתחום הרפורמה.

הואיל ורשות השידור סובלת מגירעונות כספיים גבוהים ביותר, מתבקש כעת מבקר המדינה לבחון התנהלות חריגה זו.

מפתח פעילות

לראש הדף הצעה לשינוי חוק הדרכים (שילוט)

16/10/07
עמותת אומ"ץ פנתה לשרים להגנת הסביבה, התחבורה והמשפטים בבקשה כי לא יתנו ידם לשינוי חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966, האוסר פרסום מסחרי לאורך דרך בין עירונית.

השבוע היה נסיון להביא הצעת חוק חדשה של ח"כ יואל חסון לקריאה ראשונה. זהו מחטף בוטה של הרגע האחרון, שמטרתו להתיר הצבת שלטי פרסומת לאורך כבישים בין עירוניים. אם וכאשר יחוקק החוק תצחקנה חברות הפרסום בדרך אל הבנק, על חשבון איכות החיים של הציבור כולו. שילוט בדרכים בין-עירוניות יזהם את הנוף הפתוח, ישטוף את המוח לציבור הנוסעים ויגדיל את הסכנה להסחת דעתם של הנהגים.

הצעתו של ח"כ יואל חסון דומה להצעה שהגיש ח"כ יורם מרציאנו בעניין זה בשנה שעברה, ואשר נדחתה. מרציאנו הציע כי השילוט יותר בדרך בינעירונית העוברת בתחום יישוב (דרך פרברים), אלא אם יוחלט בוועדה המקומית אחרת. הצעתו של חסון, לעומת זאת, קובעת כי לרשות המקומית בה עוברת דרך הפרברים תהיה הסמכות להחליט לגבי השילוט שבתחומה.

משרד התחבורה והמשטרה הדגישו לאחרונה כי שילוט זה יוצר סכנה בטיחותית. שכן שלט פרסומת הוא בבחינת גורם המסיח את דעת הנהגים והשפעתו רעה במיוחד בדרכים בין עירוניות בגלל מהירות הנסיעה הגבוהה.

חברי מועצת רמת השרון עתרו פעמיים נגד השילוט המנוגד להוראות החוק הקיים ועתירתם התקבלה. גם מגמה ירוקה עתרה נגד השילוט בנתיבי איילון ובית המשפט המנהלי פסק כי השלטים יוסרו עד סוף שנת 2007.

אומ"ץ טוענת כי חוק הדרכים (שילוט) חוקק גם מתוך היבטים בטיחותיים וגם מתוך היבטים ציבוריים, של זכות הציבור לנוף טבעי, ללא הפרעות מסחריות מגמתיות. ראו את דברי הסופר יזהר סמילנסקי, בהיותו חבר כנסת, בדיון על חקיקת החוק הנ"ל: "שני עברי הכביש הם בעצם גנו הגדול והחופשי של כל אדם ואדם".

עמותת אומ"ץ קוראת לשרים להימנע מלתמוך בהצעת החוק הנוכחית ולא לתת יד לאישור חוק פוגע זה.

מפתח פעילות

לראש הדף תקנות הקרינה הבלתי מייננת

15/10/07

נציג אומ"ץ השתתף בדיון המשך של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהתכנסה לצורך הצבעה על אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת.

דברי הסבר / הרחבה להתייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
אומ"ץ המשיכה להתריע (ר' קישור לעיל) כי התקנות בנוסח המוצע אינן נותנות מענה הולם לבריאות הציבור וכן אין בתקנות אלו משום תיקון של ממש שיש בו כדי לתרום להגברת אמון הציבור בחברות הסלולריות וברשות המבצעת.

הדיון הסתיים ללא קיום הצבעה, שכן טרם נדונו כל ההסתייגויות שהוגשו ע"י הציבור להצעת התקנות, כפי שנוסחו ותוקנו בפעם השנייה ע"י המשרד להגנת הסביבה. הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, ד"ר סטליאן גלברג, טרם הגיב לכל ההסתייגויות והוא הודיע כי יעשה כן.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף הגדלת תקציב המשטרה לביצוע חקירות צווארון לבן

15/10/07
עמותת אומ"ץ פנתה לשרים לבטחון פנים, האוצר והמשפטים בבקשה לפעול בדחיפות להגדלת תקציב משטרת ישראל לשנת 2008, על מנת להרחיב את מערך החקירות של המשטרה בשלוש היחידות המרכזיות יחא"ה יחב"ל והחידה לחקירות כלכליות.

היקף החקירות הנערכות כיום בחשד שרה"מ אהוד אולמרט ביצע עבירות פליליות בשורה של פרשות, גרם לכך שצוותים של יחידות החקירות מצוותים לטפל בענייניו של אולמרט. כתוצאה מכך נוצר עומס אדיר על מערך החקירות של המשטרה, שעלול להחריף בעקבות תלונות חדשות שיוגשו בעתיד נגד אישי ציבור שלא יהיה מי שיטפל בהם.

פניית אומ"ץ נובעת, בין השאר, מכך שקיימת סחבת בשורה של חקירות שהחלו ביוזמת אומ"ץ בעניין חשדות למעשים פליליים של אנשי ציבור וראשי ערים, לנוכח המגמה להעלות הצעת חוק שתגביל את משך החקירות.

מפתח פעילות

לראש הדף עמותת "לחופש נולד" - המשך החשיפה

13/10/07
היום הותר לפרסום כי רשם העמותות, עו"ד ירון קידר, מינה את משרד רואי החשבון נבון ויספלד ושות' כדי שיבצע בדיקת ספרי עמותת לחופש נולד.

נמצא כי חלק ניכר מהתקציבים שהעביר משרד הביטחון למימון פעולות להשבתו של רון ארד, בוזבזו בתשלומי משכורות עתק, לכל אחד מחמשת הבכירים בעמותה. מדובר בשכר שנתי בסך 128-320 אלף ש"ח. משכורות העתק אלו ששולמו במשך שנים, העלו שאלות נוקבות, ביניהן, כיצד קרה שעמותה שנולדה מתוך כוונות טובות וטהורות, שימשה לפחות בשנים האחרונות כצינור לחלוקת משכורות מוגזמות ומופקרות לשורה של מקורבים? עוד התברר כי עובדת תשלומי משכורות עתק היתה ידועה למשרד הביטחון ולכן קוצצה התמיכה בעמותה זו.

אומ"ץ תמשיך לפעול בנושא זה כדי להפסיק את בזבוז הכספים וכדי לוודא שהתקציבים שמועברים לעמותת לחופש נולד ישמשו אך ורק למטרה אליהם יועדו.

בינואר 2007 נבחר יו"ר חדש לעמותה, עו"ד אליעד שרגא, ששימש קודם לכן בתפקידו כסגן יו"ר. שרגא פעל כדי לרכך את המכה. לאחר שעמותת לחופש נולד בראשותו הציגה מסמכים ופרוטוקולים לתיקון הליקויים, הסכים הבודק להמליץ לתת לעמותת לחופש נולד אישור ניהול תקין לשנת 2006.

פרטים נוספים באתר מחלקה ראשונה: חשיפה: חגיגת המשכורות על-חשבון הנווט רון ארד

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף עמותת "לחופש נולד"

9/10/07

עמותת אומ"ץ החלה לטפל באחרונה בדרכי פעולתה של עמותת "לחופש נולד" שהוקמה בשעתו בשיתוף עם משרד הביטחון שמימן חלק ניכר מפעולותיה. בהקשר לכך פנתה אומ"ץ לרשם העמותות, עו"ד ירון קידר, להעביר לידי אומ"ץ, במסגרת חוק השקיפות וחופש המידע, נתונים על היקף הפעילות הכספית השנתית של העמותה הנ"ל וכן רשימת חמשת בעלי השכר הגבוה.

דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף חשד למינהל לא תקין בעיריית רמת השרון

9/10/07
עמותת אומ"ץ מתריעה בפני מבקר המדינה כי לאחרונה הובא לעמותה מידע שממנו עולים שורה של מעשים שנעשו בתקופת כהונתו של ראש עירית רמת השרון יצחק רוכברגר ומהם עולים חשדות למנהל לא תקין בצורה חמורה.
בין היתר מדובר במינויי מקורבים למשרות בעירייה, העסקת מקורבים כיועצים חיצוניים, הסתרת מידע מחברי אופוזיציה וחברי ועדת ביקורת, המנעות מאכיפת איסור שילוט מסחרי בצידי דרכים בין עירוניות (עיריית רמה"ש גובה אגרות מהמפרסמים), הזרמת כספים לקבוצת כדורגל לאחר שנמכרה, תמיכה בניגוד עניינים של חברי קואליציה ועוד.

אומ"ץ מדגישה בסיום מכתבה כי ליקויים רבים נוספים מופיעים בדוחות ביקורת של משרד הפנים וכי מבקר העירייה מושמץ ומאוים בפרהסיה על ידי ראש העיר.

פעילות קודמת

מפתח פעילות

לראש הדף תקנות הקרינה הבלתי מייננת

8/10/07

נציגי אומ"ץ השתתפו בדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהתכנסה לצורך אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התסש"ז-2007 (עפ"י הוראות חוק שלא נאכף מאז ינואר 2007). אומ"ץ הגישה הסתייגויות בכתב, לטיוטת התקנות שהוכנה ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 • התייחסות אומ"ץ לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007
 • נציגי העמותה שהוזמנו לדיון הועדה, מר עמיקם לוין ומר דורון טל טרם הציגו (בע"פ) את עמדת העמותה ויעשו כן אם הדבר ינתן להם בישיבה הבאה, שנקבעה לתאריך 15/10/07.

  דיווח המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד לניגוד עניינים של עו"ד אלדד יניב

  7/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למרכזת הועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים, עוה"ד יעל אחי לאה והודיע כי מבקשת להצטרף לפנית "תושבים שאכפת להם" ברמת השרון בקשר לניגוד עניינים לכאורה של עו"ד אלדד יניב.

  בפניית יו"ר אומ"ץ, מר אריה אבנרי, נכתב:

   "על פניו עולה חשש לכאורה, לניגוד עניינים לגבי פעילותו של משרד הפרקליטים יניב המייצג במקביל בו זמנית חברות נדל"ן, בעלי הון, אנשי תקשורת וגורמי שלטון לרוחב כל הקשת הפוליטית המפלגתית ארצית והאזורית מקומית."

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ דורשת ממבקר המדינה למנוע פיטורי עובדת שחשפה את פרשות הירשזון

  8/10/07
  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס, בבקשה לבחון אפשרות להעניק למעין אגם, עובדת בכירה בהסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל), צו הגנה שימנע את פיטוריה.
  כידוע חשפה מעיין אגם פרשות שחיתות הקשורות לשר האוצר לשעבר אברהם הירשזון ובכירים אחרים בארגון. חשיפתה הובילה בין היתר להגשת כתבי אישום נגד הירשזון.

  במכתבו כתב אבנרי:

   "צר לנו על שהפיטורין נעשו אתמול ע"י ההנהלה החדשה של הע"ל, שלמעיין אגם היה חלק נכבד בהקמתה אחרי מערכת בחירות פנימית סוערת.
   למרבה האירוניה, החשיפות של אומ"ץ באותה עת אודות מעשים חמורים בארגון תרמו אף הם לחילופי השלטון.
   מאמצינו למנוע את הפיטורים עלו בתוהו בין השאר משום שועד העובדים שאמור היה להגן עליה ולמנוע את פיטוריה עומד מנגד וחבריו מתגלים כמשתפי פעולה עם ההנהלה.
   למרבה ההפתעה שיתוף הפעולה בין ההנהלה החדשה לבין משרד מבקר המדינה לוקה בחסר וככל הידוע לנו נערמו באחרונה קשיים באיסוף מידע בפני אנשי משרד מבקר המדינה הממשיכים במלאכת הבדיקה. בין השאר הגישה ההנהלה החדשה עתירה נגד המבקר במטרה למנוע קבלת מסמכים חיוניים.
   מעין אגם זכתה לפני זמן קצר לקבל את אות אומ"ץ לחושפי שחיתויות לשנת 2007 בזכות העברת מידע חיוני למשרד מבקר המדינה ולמשטרה בפרשת שחיתות בהסתדרות העובדים הלאומית שבעקבותיה הוחלט להגיש כתבי אישום נגד שר האוצר לשעבר אברהם הירשזון שמילא בעבר תפקיד מרכזי בארגון זה ונגד עובדים בכירים.
   עדות לתרומתה הרבה ניתן למצוא במכתב ששיגר אליה בשעתו אהרון הילינגר - מנהל אגף בכיר במשרד מבקר המדינה - ובו נאמר בין השאר:
    "מאז תחילת 2006 העברת למשרדנו באופן רציף ובדרכים שונות מידע לגבי פעולות בלתי תקינות רבות ושחיתויות לכאורה, של בעלי תפקידים בהסתדרות העובדים הלאומית ובגופים הקשורים בה. אנו מעריכים את אומץ ליבך ותרומתך".
   אנו מודעים אמנם להגבלות ולסייגים של החוק המונעים במקרים מסוימים מתן צווי הגנה אך נראה לנו שההתנכלות לחושפי שחיתויות במדינה שוברת באחרונה שיאים.
   הנהלות של גופים ציבוריים שונים שבהם נחשפו מעשי שחיתות למיניהם מתנכלות לחושפי שחיתויות , רודפות אותם ויוצרות מצבים בלתי נסבלים של המשך העסקתם לרבות הכשלה מכוונת בעבודתם ו"תפירת תיקים" מבלי שועדי העובדים יתייצבו לימינם.
   עמותת אומ"ץ טיפלה בחודשים האחרונים בקבוצה גדולה של חושפי שחיתויות שכל אחד מהם שילם מחיר אישי כבד בבריאותו, מצבו הכלכלי ולעיתים אף בחייו המשפחתיים ואין אנו יכולים להרשות יותר.
   הגיעה השעה שמשרד מבקר המדינה ייתן את דעתו על בעיה חמורה זו המאותתת לעובדים ישרים שנקעה נפשם ממעשי שחיתות במוסדות שבה הם מועסקים שעדיף להם לסכור את פיהם מאחר שאין מי שיגן עליהם.
   ע"י כך יוצאים נפסדים גופי אכיפת החוק והתנועות הפועלות למען מנהל תקין וטוהר המידות. אנו ממתינים לתשובתך."

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד למינהל לא תקין בחברת נתג"ז

  7/10/07

  עמותת אומ"ץ העבירה לידי מבקר המדינה מידע על מינהל לא תקין, לכאורה, שנעשה בחברה הממשלתית להולכת הגז בישראל. ממידע זה עולה לכאורה כי "נתפרו" מכרזים עבור סולל בונה ומעורבים בכך כמה עובדים בכירים שחלקם נגועים בניגוד אינטרסים.

  מפתח פעילות

  לראש הדף גיוס חברי אגד לקדימה תמורת טובות הנאה

  7/10/07
  עמותת אומ"ץ בקשה התערבותם של מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס ושל פרקליט המדינה, ערן שנדר, בפרשת גיוס חברי אגד לקדימה תמורת הקפאת תוכנית להגברת התחרות בתחבורה ציבורית.

  מזה כמה חודשים מטפלת אומ"ץ בפרשת שחיתות זו, שהתרחשה בין כותלי ברית הפיקוח של מרכז הקואופרציה והקואופרטיבים לתחבורה ציבורית, אגד ודן.

  אחד ממרכיביה העיקריים של פרשה זו קשור בחשד להונאת המדינה בקבלת סובסידיות לתחבורה הציבורית של שני הקואופרטיבים הנ"ל. בנוסף לכך הגיש בשעתו רו"ח יצחק בלכמן תלונה במשטרה בחשד לגניבת כספים של מליוני ₪ מחברת העובדים של ההסתדרות ע"י כמה בעלי תפקידים בכירים במרכז הקואופרציה.

  פרשה זו הגיעה לערכאות ובמהלכה הגיש רו"ח בלכמן (שפוטר בינתיים מתפקידו בשל חשיפת מעשי שחיתות) עתירה לבג"צ (1408/04) במטרה שיורו על פתיחת חקירה במשטרה.

  שלושת שופטי הבג"צ קבעו פה אחד ב-10/5/2004 כי על המשטרה לגבות את עדותו של רו"ח בלכמן ועדויות נוספות של עובדות במרכז הקואופרציה.

  המשטרה מילאה את הנחיות שופטי הבג"צ באופן מוגבל בלבד והחליטה לסגור את תיק החקירה, תוך הסתמכות על עדויות שקר, שניתנו ע"י העובדות הנ"ל.

  במהלך הגשת תלונותיו למשטרה קבל רו"ח בלכמן איומים לחייו ע"י גורמים שקשורים כנראה לביצוע מעשי השחיתות.

  בתאריך 7/5/07 פנה רו"ח בלכמן ליועץ המשפטי לממשלה וצירף מסמכים המבססים את טענותיו וכן ראיות לכאורה בהגשת עדיות שקר למשטרה. לפני זמן קצר ב-9/8/07 הודיעה לו גב' נחמה זוסמן סגן בכיר א' (בפועל) לפרקליט המדינה בתחום העררים, כי בגלל עומס כבד הטיפול בפנייה לא הסתיים.

  מאז שרו"ח בלכמן חשף את הפרשה חלפו כבר כמחצית תריסר שנים. לדעת אומ"ץ פרק זמן זה ארוך דיו להביא לקבלת הכרעה סופית בפרשה זו. הפיתרון הנראה לאומ"ץ הוא להורות על חידושן של חקירות המשטרה ע"י צוות חקירה מיומן בנושאים כלכליים סבוכים, תרגילים חשבונאיים למיניהם וטשטוש עקבות. רק כך תצא האמת לאור.

  לאחרונה פרסם העיתונאי גיא לשם בטורו "רפובליקת בננות" (דה מרקר מתאריך 5/10/07), מידע שעל פיו נרשמו בשבועות האחרונים למעלה מאלף עובדי אגד, חלקם עם בני משפחותיהם למפלגת קדימה.

  בהקשר לכך ציין העיתונאי כי שר התחבורה שאול מופז, העורך בימים אלה מפקד חברים חדשים למפלגתו הודעה בשעתו כי "הרפורמה בתחבורה הציבורית נכשלה" משמעות הודעת השר היא כי יוקפאו תוכניות לפרסום מכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית ע"י גורמים פרטיים וע"י כך עלולה לעלות על שרטון התוכנית להגברת התחרות בתחבורה הציבורית.

  מפתח פעילות

  לראש הדף דיווחים כוזבים לכאורה לגבי מימון הבחירות לכנסת האחרונה

  7/10/08

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטרוס, כדלקמן:

   "ע"פ מידע בימים האחרונים לעמותת אומ"ץ נעשו תרגילים פיננסים כדי לשלם לספקים שעבדו בשירותו של יו"ר מפלגת העבודה לשעבר ח"כ עמיר פרץ מתקציב הבחירות לכנסת. אחת הדוגמאות לכך היא פעילותו של היועץ המשפטי של ח"כ פרץ, עו"ד רונאל פישר, שעבד ככל הנראה בהתנדבות בפריימריס וקבל שכר טרחה נאה מתקציב הבחירות לכנסת.
   ישנן דוגמאות נוספות בתחום זה.
   נראה לנו שיש מקום לערוך בדיקה חוזרת של הדו"ח שהוגש בשעתו ע"י מזכ"ל המפלגה ח"כ איתן כבל על דעתו של היו"ר לשעבר.
   נהיה מוכנים להעמיד לרשות משרד המבקר נתונים המאששים את המידע."

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ מוחה על אי קידומו של קצין משטרה חושף שחיתויות

  7/10/07
  אומ"ץ פנתה הבוקר אל השר לביטחון פנים אברהם דיכטר בבקשה להתערב במניעת אי קידומו בדרגה ובתפקיד של סנ"צ אפרים (קרמשניט) ארליך שחשף בעבר פרשות שחיתות שבהם היו מעורבים בכירים במשטרה.

  אומ"ץ טוענת באמצעות עו"ד פינחס פישלר כי סנ"צ ארליך שובץ באגף התנועה של המשטרה בתפקיד שולי שאינו מאפשר לו לממש את כישוריו בתחומי הלחימה בפשיעה ברמות הגבוהות וכל זאת משום שבשעתו התריע על פרשות שעמדו במוקד חקירותיה של ועדת זיילר.

  עוד טוענת אומ"ץ כי אי קידומו של "קרמשניט" בדרגה ובתפקיד נעשה במכוון והיא עומדת על כך שהשר לביטחון פנים יתערב בפרשה זו.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ הגישה תלונה כנגד השר לבטחון פנים

  3/10/07

  עמותת אומ"ץ הגישה באמצעות ב"כ, עוה"ד פיני פישלר, תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בשל דבריו, כפי שצוטטו בעיתון הארץ.

  בתאריך 2/10/2007 פרסם העיתון "הארץ" בכותרתו הראשית ידיעה לפיה השר לבטחון פנים, מר אבי דיכטר, מציע להימנע מחקירות ראש ממשלה מכהן.

  דברי דיכטר נאמרו על רקע חשדות חמורים, כנגד חבר מפלגתו, ראש ממשלת ישראל - מר אהוד אולמרט, בסמוך ובשל החלטת היועץ המשפטי לשממשלה לפתוח בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה.

  לדעת היועץ המשפטי של אומ"ץ דברי השר לבטחון פנים חמורים מאוד, בעיקר נוכח העובדה שנאמרו בפרהסיה, כמסר ממשי אל אוזניהם הקשובות של מפכ"ל המשטרה, ראש אח"ם, ראש יאח"ה, ראש יאחב"ל וכפיפיהם וזאת תוך התערבות ביד גסה וברגל גסה בחקירות המשטרה התלויות ועומדות ואלה שבצנרת.

  התערבות שכזו, מצד השר לבטחון פנים, בעבודת המשטרה, תוך הבעת דעתו, בפרהסיה, ולא ברמיזא דקה, אלא בנחרצות ובנחישות, אין חמורה הימנה, בעיקר משהחלטות לפתוח בחקירה כנגד ראש הממשלה, כאמור, כבר ניתנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

  בהקשר זה מציינת אומ"ץ את דעתה המלומדה של כב' השופטת בדימוס, דליה דורנר, אשר אף היא, הביעה את ביקורתה הנחרצת, כלפי הצהרתו הנפסדת והפסולה של השר לבטחון פנים.

  בנסיבות אלו, אין מנוס מלהורות לפתוח בחקירה כנגד השר לבטחון פנים בחשדות של שיבוש מהלכי חקירה ושימוש לרעה בכוח המשרה, יחד ולחוד.

  במידה והיועץ המשפטי ידחה את בקשת אומ"ץ תשקול העמותה הגשת עתירה לבג"ץ.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ תובעת מהיועמ"ש לנזוף במפכ"ל המשטרה

  1/10/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה כי ינזוף במפכ"ל המשטרה, דודי כהן, על כך שפגע כביכול בחקירות המשטרה בפרשות בהן מעורב ראש הממשלה.

  אומ"ץ הפנתה את תשומת ליבו לדברים שאמר מפכ"ל המשטרה רב ניצב דודי כהן בשעה שהתארח אתמול בסוכתו של ראש הממשלה. המפכ"ל איחל לראש הממשלה החשוד בפלילים שנים "שנים רבות בתפקיד זה" ואף לא נימנע מלהתחבק איתו, אומ"ץ טוענת כי שבהתנהגות זו של מפכ"ל המשטרה עלולה להעביר מסר ברור לחוקריו של ראש הממשלה בשתי הפרשות שבהן אמור להיחקר (בנק לאומי וכרמיה), שלא להעמיק את החקירה יתר על המידה מאחר ויש לו "גיבוי" של המפכ"ל.

  עוד טוענת אומ"ץ כי עומדות ותלויות פרשות שחיתות נוספות שבהן חשוד ראש הממשלה ודבריו של המפכ"ל עלולים לפגוע גם בהן.

  יצויין כי למרות החקירות המתנהלות נגד אולמרט קבע באחרונה ראש הממשלה נוהל חדש שלפיו על מפכ"ל המשטרה להתייצב מדי חודש בפני פורום שרים ולדווח על פעולות המשטרה, נוהל זה נראה לעמותה פסול מעיקרו.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ מגנה את טומי לפיד

  1/10/07

  יו"ר הנהלת אומ"ץ, אריה אבנרי, הוציא בשם העמותה גינוי ליוסף (טומי) לפיד על כך שבראיון ששודר עימו ברדיו גינה את העיתונאי, יואב יצחק (אתר nfc), בכינוי "מניאק".

  מפתח פעילות

  ספטמבר 2007

  לראש הדף חשד: ראש עיריית רמת השרון הפר אמונים,
  חזר וקיים מכרזים נגועים במשוא פנים

  30/9/07

  בתאריך 8/5/07 הגישה אומ"ץ תלונה למשטרת ישראל נגד ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר, בחשד שעבר לכאורה עבירה של הפרת אמונים.

  תלונה זו הוגשה בעקבות החלטה של השופט איטח שדן בבית דין לעבודה בתביעה שהגישו חברי מועצת העיר רמת השרון. ביץ הדין לעבודה פסק כי המכרזים אכן היו נגועים במשוא פנים, בשל קרבתם של הזוכים אל מר רוכברגר והחליט לבטלם.

  בעקבות הגשת תלונת אומ"ץ (כך על פי דיווח שמסר בבית המשפט עו"ד גל המייצג את ראש העירייה) החליט ראש העירייה להגיש ערעור על החלטת השופט איטח. בתאריך 6/9/2007 התקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה, שפסק כי דין ערעור להימחק. עיון בפרוטוקול הדיון בבית הדין הארצי לעבודה מעלה כי ראש העיר, יצחק רוכברגר, ערך מכרזים חדשים והפלא ופלא זכו בהם אותם מקורבים שזכו במכרז המקורי. גם על זכייה מוזרה זו הגישו ששת חברי מועצת העיר תביעה בגין עריכת מכרז ללא פרסום נאות, אי שינוי הרכב ועדת מכרזים, מתן עדיפות לניסיון קודם והתעלמות מכישורים עדיפים ברורים של המתמודדים הנוספים.

  לאור האמור לעיל פנתה עמותת אומ"ץ לראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), תנ"צ שלומי איילון, בבקשה לזרז את החקירה בחשד שראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברג עבר על החוק ב"תפירת" מכרז לשניים ממקורביו.

  במכתבו לתנ"צ שלומי איילון כותב יו"ר עמותת אומ"ץ אריה אבנרי:

   "אני מבקש להזכיר שמדובר במכרזים שבוטלו על ידי בית הדין לעבודה על רקע חשש סביר שהזוכים במכרז זכו בשל קרבתם לראש העיר."
   "מאחר שעל פי דיווחו של עו"ד גל, המייצג, כאמור, את ראש העירייה, חקירתכם נמצאת בעיצומה ורק זו הייתה לטענתו הסיבה להגשת הערעור, אני מוצא לנכון לעדכנכם בהתפתחויות החדשות."

  פעילות קודמת | פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף בזבוזי כספים במשרד התיירות

  24/9/07

  עמותת אומ"ץ בקשה משר התיירות, מר יצחק אהרונוביץ, להשיב: מה התרחש בפרשת שידרוגו של רחוב הרצל בנתניה? האם משרד התיירות העביר כספים לצורך זה (כולל לתכנון) ומהן הפעולות שבדעת כבוד השר לנקוט בהן?

  הבקשה נכתבה על רקע מידע האומר כי משרד התיירות התחייב להקצאת כספים לצורך שידרוג רח' הרצל בנתניה. צחד גיסא הוחל בעבודות התכנון וכבר שולם למתכננים סך של 2 מליון ש"ח ומאידך גיסא נודע לאומ"ץ כי סמנכ"ל משרד התיירות (שי וינר) הודיע לעירית נתניה כי שידרוג רח' הרצל אינו תואם את הקריטריונים שברשותם ולכן משרד התיירות לא יממן אותו.

  לדעת העמותה עולה חשד לקיום ליקויים קשים מאד בפעילות משרד התיירות.

  אם מימון העבודות הללו אינו מתפקידו משרד התיירות, מדוע התחייב המשרד לבצען? ומדוע שילם בפועל עבור התכנון?

  ואם לחילופין שידרוגו של רח' הרצל הינו מתפקידו של משרד התיירות וביצועו בתקצוב המשרד תואם את הקריטריונים שבחוק - מדוע אחרי שהמשרד שילם עבור התיכנון, אינו ממשיך לבצע אותו?

  מפרשה זו עולה גם כי משרד התיירות מעביר כספים (ללא מכרז) לחברה הממשלתית לתיירות, שמשלמת אותם לגורמי תכנון שנשכרו (ללא מכרז) לביצוע עבודות (שלא מתבצעות) כיוון שהן מנוגדות לקריטריונים.

  לא רק שיש בכך משום בזבוז כספי ציבור, אלא שהפרשה מעלה את השאלה מה בדיוק מתחולל בתפר שבין משרד התיירות לבין החברה הממשלתית לתיירות, שכבר מפרשת "אורות הגליל" ומפרשת מינוי המנכ"ל שלה התברר כי היא משמשת כזרוע לעקיפת חובת המכרזים, כמקום תעסוקה לפקידים בכירים שפורשים ממשרדכם וכצינור להעברת כספים או ביצוע פעולות שכשרותן וטיבן כנראה לא נבדקו כמתחייב.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד: למועמד לתפקיד פרקליט המדינה
    קשרים עקיפים עם ראש הממשלה

  24/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז בדרישה לפסול את מועמדותו של עו"ד איתן מעוז לתפקיד פרקליט המדינה.

  יו"ר הנהלת העמותה אריה אבנרי כתב ליועץ המשפטי בנושא זה " אנו פונים אליך בתוקף תפקידך כיו"ר הועדה לאיתור פרקליט המדינה בבקשה לפסול את מועמדותו של עו"ד איתן מעוז שהוזכר כאחד המועמדים לתפקיד פרקליט המדינה.

  ככל הידוע לנו מועסק עו"ד מעוז במשרד עו"ד זליגמן שמנהלו עו"ד אלי זוהר פרקליטו של ראש הממשלה אהוד אולמרט.

  פנייתנו נעשית מבלי לכפור בכישוריו המוכחים של עו"ד מעוז במשפט הפלילי".

  במקביל פנתה אומ"ץ אל פרקליט המדינה ערן שנדר בבקשה שידחה את תקופת פרישתו עד לסיום החקירה בפרשת הטיית המניות של בנק לאומי שבה חשוד ראש הממשלה בעבירה על החוק.

  בפניית אומ"ץ נאמר, "כידוע הכרזת בשעתו שאתה מאריך את תקופת כהונתך עד להשלמת תיק החקירה בפרשת בנק לאומי שבו חשוד ראש הממשלה אהוד אולמרט בעבירה על החוק.

  בינתיים מתברר כי קיימת סחבת בהתנהלות החקירה מסיבות שבחלקן מוצדקות.

  במקביל התכנסה כבר הוועדה לבחירת יורשך בתפקיד פרקליט המדינה והוזכרו מספר שמות. אנו פונים אליך בבקשה שתודיע בפומבי כי אתה מתמיד בהחלטתך שלא לפרוש על מנת שיהיה ברור לכל כי אתה נחוש לסיים את הטיפול בתיק זה, ללא קשר לבחירת מחליפך. בנסיבות הקיימות קיימת חוסר בהירות לגבי מועד פרישתך שאינה תורמת לסיומה המהיר של החקירה".

  מפתח פעילות

  לראש הדף תלונה ליועמ"ש נגד השר רוני בר-און

  23/9/07

  אומ"ץ הגישה תלונה ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז נגד השר רוני בר-און בנושא העברות כספים בלתי חוקיות לכאורה לראשי ראשויות - חברי קדימה בתקופה שכיהן כשר הפנים. בתלונה נאמר " אנו מבקשים ממך להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד שר האוצר רוני בר-און בחשד שעבר לכאורה על החוק בתקופה שבה כיהן כשר הפנים כאשר הוזרמו על דעתו מאות מיליוני שקלים מכספי המדינה לעיריות ורשויות שבראשן עומדים חברי מפלגת קדימה.

  עפ"י המידע שמצוי בידינו בקשו בחודשים האחרונים אנשי משרד החשב הכללי במשרד האוצר לבדוק את סכומי המענק המשלתי שקיבלו 47 עיריות ורשויות מקומיות במסגרת תכנית הבראה ארצית . בדיקת 27 רשויות מתוך רשימה זו העלתה כי שליש מהן שבראשן עומדים ראשי רשויות חברי קדימה קיבלו סכומי מענק גדולים פי שלשה בהשוואה לרשויות האחרות. על חלוקת המענקים המוגדלים באמצעות משרד הפנים הופקד רמי פינצי איש אמונו של שר הפנים לשעבר. כאשר התברר כי נערכת בדיקה של אגף החשב הכללי במטרה לגלות עיריות ורשויות נוספות שראשיהן משתייכים לקדימה הופסקה העברת הנתונים ע"י משרד הפנים".

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד לזיופים בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה

  17/9/07

  אומ"ץ תובעת להמשיך בחקירת המשטרה בפרשת החשד לזיופים בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה למרות הצטרפותו הצפויה של עמי איילון לממשלה.

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להמשיך בחקירה בפרשת החשד לזיופים בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה ע"י חברים במטה הבחירות של שר הביטחון אהוד ברק, חרף הצטרפותו הקרובה של עמי איילון לממשלה.

  בחודש יוני 2007 הגישה העמותה ליועמ"ש שתי תלונות על חשד לזיופים בבחירות הפנימיות של מפלגת העבודה ומתן שוחד לכפרים ערביים שחוברו למערכת החשמל ערב ה"פרימיריס" ביוזמתו של שר התשתיות פואד בן אליעזר מראשי מטה הבחירות של ברק. במקביל הוגשו למשטרה תלונות ע"י מטה הבחירות של עמי איילון וע"י השופט בדימוס, אמנון סטרשנוב, שפיקח על טוהר הבחירות במפלגה.

  אומ"ץ מבקשת כעת מהיועץ המשפטי לממשלה להודיע מה עלה בגורל התלונות שאומ"ץ הגישה לו בזמנו בנושאים אלה והאם היועץ המשפטי לממשלה הורה על חקירת משטרה. כעת עולה חשש כי במסגרת הצטרפותו של איילון לממשלה נעשה "הסדר פנימי" להשתקת הפרשה במפלגת העבודה.

  במקביל לפנייה ליועמ"ש פנתה אומ"ץ לח"כ עמי איילון וביקשה ממנו כי ימסור הודעה והסבר פומביים, האם במסגרת המו"מ והסדרים שעשה עם אהוד ברק על כניסתו לממשלה הושגה ביניהם גם "הבנה" לפיה עמי איילון לא יפעל למיצוי החקירות בנוגע למעורבים בזיופי הבחירות בפריימריס של מפלגת העבודה.

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  לראש הדף פיטורי מנכ"ל רשות שדות התעופה, גבי אופיר

  9/9/07

  בעקבות החלטת שר התחבורה, מר שאול מופז, לפטר את מנכ"ל רשות שדות התעופה, גבי אופיר, התירה אומ"ץ לפרסום חלופת מכתבים בין משרד עו"ד שרגא אליעד ושות' לבינה, בעקבות תלונה שאומ"ץ הגישה למבקר בענין התנהלותו, לכאורה, של אופיר.

  1. התראת משרד עו"ד אליעד שרגא ושות' לפני נקיטת הליכים משפטיים 14/8/07
  2. מכתב תגובה של אומ"ץ 15/8/07

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  לראש הדף הענקת אותות אומ"ץ

  5/9/07

  הטקס השנתי של הענקת אותות אומ"ץ התקיים באודיטוריום של מוזיאון א"י, תל אביב.

  מפתח פעילות

  לראש הדף ערר על גניזת תיק החקירה בפרשת שוחד בתעשיה האוירית

  5/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בהגישה ערר על החלטת המשטרה והפרקליטות לגנוז את תיק החקירה בפרשת שחיתות שאירעה לכאורה בתעשיה האוירית.

  חבר הצוות המשפטי של העמותה, עו"ד פינחס פישלר, טוען בפנייה זו כי בחודש מרץ 2004 פנתה העמותה באמצעותו למשטרה והגישה תלונה לחשדות כבדים לקבלת שוחד לכאורה ע"י בכירים בתעשייה האוירית. חקירת המשטרה החלה ביחא"ה והועברה מאוחר יותר ליחב"ל. חוקרי היחידה קיבלו מאומ"ץ חומר ראיות לכאורה ובין השאר נשלח למסור עדות במשטרה אדם מסוים שהיה מקור של אומ"ץ. אולם באופן תמוה ובניגוד לכללי מנהל תקין, נודע באקראי בימים האחרונים לאומ"ץ כי החקירה הסתיימה והתיק ניגנז ולא נימסרה כל הודעה רשמית.

  אומ"ץ תובעת מהיועץ המשפטי לבחון מחדש את מכלול חומר הראיות המצויות בתיק החקירה על מנת להורות להגיש כתב אישום נגד החשודים או לחילופין להורות למשטרה לערוך חקירות.

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ לשר האוצר: בטל החלטתך
  להדיח ממשרתו את החשב הכללי

  3/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר לשר האוצר, רוני בר-און, בדרישה שיחזור בו מהחלטתו להדיח מתפקידו את החשב הכללי ד"ר ירון זליכה.

  העמותה הודיעה כי אם שר האוצר לא יענה לבקשתה היא תעתור נגדו לבג"צ.

  במכתב ששיגר הבוקר היועץ המשפטי של העמותה עו"ד בועז ארד אל שר האוצר נאמר:
   "בשם שולחתי, עמותת 'אומץ' - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, הנני פונה אליך בעניין שבנידון:

  1. בימים אלה הודעת לחשב הכללי, מר ירון זליכה, על החלטתך שלא להאריך תקופת כהונתו.
  2. אין זה סוד, והדברים ידועים, כי כהונתו של מר זליכה היתה לצנינים בעיני ראש הממשלה.
  3. ניסיונות קודמים לסלק את מר זליכה מתפקידו לא צלחו, אך העידו כאלף עדים על להיטותו של ראש הממשלה ועושה דברו, להיפטר מן הפקיד הבכיר, שהעז לחשוף את פרשית השחיתות, שבגינה נתון עתה ראש הממשלה לחקירה פלילית.

  4. החלטתך להדיח את מר זליכה מתפקידו, הוצגה על ידך כסיום כהונה, שהגיעה לקיצה. אך אין זו אלא היתממות, שהרי אין להכחיד את האמת שמאחורי ההחלטה: נקמה במי שהעז לפגוע בחברך ובפטרונך הפוליטי, ראש הממשלה.
  5. החלטתך נגועה בשיקולים זרים ובחוסר תום לב. אין מאחוריה דבר זולת רצון להיפרע מעובד ציבור נאמן וישר דרך, אשר הפגין אומץ לב למופת, במאנו לחפות על השר הממונה עליו, ולהיות בכך שותף לדבר עבירה. על כן דינה של החלטתך אינה יכולה לעמוד. דינה להתבטל, להיות כנייר לצור בו על פי צלוחית.
  6. מרשתי הורתני להודיעך כי אם לא תשוב בך מהחלטתך, תראה עצמה חופשית לפעול בכל דרך להביא לביטול רוע גזרתך, לרבות בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.
  מפתח פעילות

  לראש הדף התנכלות לעובד מדינה

  2/9/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לנציב שרות המדינה, שמואל הולנדר, לאחר שנתקבלה ממשרדו תשובה שאינה מניחה את הדעת, בעניין תלונה כנגד שני עובדים בכירים במשרד האוצר, שהתנכלו לעובדת במשרדם.

  אומ"ץ מבהירה במכתבה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים וציבוריים על מנת להפסיק את מסכת ההתנכלויות המתמשכת כלפי העובדת המתלוננת.

  מפתח פעילות

  אוגוסט 2007

  לראש הדף פרשת "קרמשניט"

  28/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בעניינו של סנ"צ אפרים ארליך ממשטרת ישראל המכונה "קרמשניט".

  להלן נוסח מכתב העמותה החתום ע"י יו"ר העמותה, אריה אבנרי:

  1. סנ"צ אפרים ארליך ["קרמשניט"] הינו קצין משטרה בכיר, ותיק, מקצועי, מוערך ומיומן.
  2. סנ"צ אפרים ארליך נודע כגורם המרכזי שהניע והביא לחשיפת הפרשה הידועה כ"פרשת פריניאן" אשר בעקבותיה הוקמה ועדת זיילר.
  3. לצורך כך, אף קיבל הקצין - "חסינות".
  4. הקצין היה זה אשר חשף את השחיתות בפרשה, נלחם בכל מאודו כדי לבררה עד תום ואזר עוז ואומץ לצאת בראש מורם ולהביא בפני הועדה את החומר הצריך.
  5. אלא, שבמקום להוקיר לקצין כבוד והערכה, על אומץ ליבו, יושרו ונאמנותו המוחלטת למערכת, באים, כעת חיה, מפקדיו, בדרגים השונים ועושים הכל על מנת למנוע את קידומו במשטרה.
  6. לקצין הישר נגרם עוול משווע. תוצאי עיכוב קידומו ודרגתו משלמת גם משפחתו מחיר יקר ומיותר.
  7. במצב דברים זה, על כבודו לקום ולעשות מעשה, להתערב ולהורות על קידומו - בתפקיד ובדרגה - של קצין מקצועי זה.
  8. משטרת ישראל מתעמרת בקצין, בניגוד לכל דין, ללא סיבה, ללא עילה וללא צידוק.

  9. נבקש את התערבותך המיידית.
  מפתח פעילות

  לראש הדף בזבוז כספי ציבור בעירית חיפה בניגוד למנהל תקין
  שכירת חברת הלובינג "פוליסי"

  28/8/07

  אומ"ץ פנתה במכתב לראש עיריית חיפה, עו"ד יונה יהב, לאחר שהובא לידיעת העמותה מידע לפיו שילמה בשעתו עיריית חיפה מהקופה הציבורית, לחברת יעוץ בשם "פוליסי", סכומי כסף עבור עבודה/פעילות שככל הנראה כלל לא הייתה נחוצה.

  במכתב שנחתם ע"י היועמ"ש של העמותה במחוז חיפה, עו"ד חיים נתיב, נכתב כי התשלום הנ"ל נעשה לכאורה בניגוד לכללים המחייבים את המנהל הציבורי התקין, וללא שהחברה מסרה דיווח כלשהו על פעילותה. במכתבו מגולל היועמ"ש של העמותה את העובדות שבידי אומ"ץ ומדגיש כי חברת "פוליסי" הינה חברה פרטית שמרכזה בתל אביב ולא בחיפה. למיטב ידיעתה של אומ"ץ החברה הנ"ל עוסקת בלובינג לחברות פרטיות. בתשובה לשאילתה מס' 462 השבת בין השאר "החברה התבקשה לתת שירותי ייעוץ למטרת קידום אישור ועדת הכספים של הכנסת להכרה בחיפה בלבד כאזור פיתוח ב' ללא כל הרחבה לערי הקריות. שכר הטרחה על פי ההסכם הוא על סך 15,000 דולר לפני מע"מ.

  בתאריך 23/4/07 שלח מבקר עיריית חיפה, מר טל, מכתב למנכ"ל העירייה מר גנץ ובסיומו כתב "אין עוררין על כך, שההתקשרות עם חברת הייעוץ "פוליסי" הניבה תוצאות, משביעות רצון, אולם הדרך שבה היא נערכה אינה ראויה. הביקורת ממליצה להקפיד, ולפעול על פי כללי המינהל התקין המחייבים."

  בתאריך 29/4/07 נערכה ישיבה של הוועדה לענייני ביקורת בעיריית חיפה. באותה פגישה ציין המבקר כי "ההתקשרות עם חברת "פוליסי" נתקבלה שלא בהתאם לנוהלי העירייה, ההתקשרות לא אושרה על ידי וועדת היועצים, לא נחתם חוזה עם החברה, ... הוועדה מקבלת את המלצת המבקר, בדבר הכנת הסכם עם חברת "פוליסי" בדיעבד ..." לאחרונה פורסם כי ראשי הערים קרית ביאליק, מוצקין, אתא, נשר וטירת הכרמל הגישו עתירה לבג"ץ בעניין.

  לאור האמור לעיל הציגה אומ"ץ שאלות לראש העיר, יהב, כדלקמן:

  1. מהאמור לעיל עולה שקיים פער משמעותי בין דבריך לבין האמת העובדתית. אתה טענת שהוחלט להעניק את אזור פיתוח ב' בהייטק לחיפה עד שנת אלפיים ואחד עשרה ובפועל הצו הוארך עד יום 15.1.2008. - איך אתה מסביר את הסתירה הבולטת הזו?
  2. לשם מה היה צורך ביועץ/מתווך/"מאכר" בין עיריית חיפה לחברי הכנסת. כאמור לעיל באותה תקופה כל דלתות הממסד היו פתוחות בפניך. בנוסף, רוב חברי הכנסת בועדת הכספים משתייכים לקואליציה ולא סביר שיצביעו כנגד הממשלה?!
  3. וזכר בזאת, כי לפי השיטה הנהוגה במקומותינו, הציבור בחר בך ולא בחברה פרטית לנהל את העיר ולייצגה בפני מוסדות המדינה. האם יתכן שבהיזקקותו לחברה פרטית רומז אדוני שאינו מסוגל/יכול/מוכשר לייצג את העיר בפני חברי הכנסת.
  4. עם כל הכבוד, אתה קובע, מוביל ואחראי לנורמה ציבורית פסולה לפיה רשות ציבורית אחת שוכרת חברה פרטית על מנת לבוא בדברים עם רשות ציבורית שנייה בכדי לפגוע ברשות ציבורית שלישית .
  5. מהיכן הגיע אליך המידע שישנה התארגנות של חברי כנסת בראשות חבר הכנסת ריבלין "כדי להחיל את אזור פיתוח ב' גם על ערי הסביבה" ?! האם שוחחת בעניין עם חבר הכנסת מר ריבלין?!
  6. ה נורא כל כך "להחיל את אזור פיתוח ב' גם על ערי הסביבה"?! נניח שערי הקריות היו זוכות בהטבה כלשהי הרי שאז, גם תושבי קרית חיים וקרית שמואל (ככל הידוע לנו הם נחשבים לתושבי חיפה) היו נהנים מכך?!
  7. מה יקרה באם ראשי ערי הקריות יזכו בבג"ץ והצו ישונה, האם חברת "פוליסי" תידרש להחזיר את הכספים.
  8. מהי המומחיות המיוחדת של חברת "פוליסי" או לחילופין מהו הבסיס ליחסי האמון עימה שבגינן ניתן לפטור אותה מחובת מכרז.
  9. האם ידוע לך מה הם האמצעים בהם משתמשת חברת "פוליסי" בכדי לשכנע את חברי הכנסת?
  10. אם ידוע לך מה בכלל עשתה חברת "פוליסי" בעניין, האם החברה מסרה דיווח כלשהו על פעילותה?
  11. לכאורה נוצר כאן מצב אבסורדי לפיו יתכן והחברה לא עשתה דבר וקיבלה כספים עבור הצבעה (הצלחה) שממילא הייתה מתקבלת.
  12. מהם הקשרים הקודמים בין עיריית חיפה ו/או מי ממנהליה לבין חברת "פוליסי" ואו מי מבעליה ו/או מנהליה?
  13. על סמך מה קובע אדוני שחברת "פוליסי" היא חברת הלוביסטים הטובה ביותר בעיר - האם נערך סקר בעניין?
  14. הרעיון לשלם לחברה רק "לפי הצלחה" הינו בעייתי, הרי יתכן שבפועל חברה אחת תתאמץ ותשקיע משאבים ובגלל סיבות שלא תלויות בה היא לא תצליח, ומנגד חברה אחרת תשב בחיבוק ידיים ותהינה מ"הצלחה" מחויבת המציאות ושממילא הייתה מתקבלת.
  15. מה הייתה החלטה הפנימית של העירייה בנדון מי השתתף באותה החלטה?
  16. מתי נערכה השיחה הראשונה עם חברת "פוליסי" על דעת מי היא נערכה ומי השתתף בה?

  עוד מוסיפה אומ"ץ כי ההתנהלות כפי שתוארה לעיל מצביעה על חשדות לכאורה לניהול לא תקין, לנורמות פסולות ולבזבוז כספי ציבור ללא צורך וללא כל בקרה. לדעת אומ"ץ, אם האמור לעיל נכון אזי לא ניתן לעבור לסדר היום מבלי להחזיר את הכספים לקופת הציבור.

  לפיכל מבקשת אומ"ץ את התייחסותו של עו"ד יונה יהב, ובנוסף מבקשת העמותה לדעת, באיזה פעולות עומד לנקוט ראש העירייה על מנת שהכספים שהוצאו לשווא יוחזרו לקופה הציבורית.

  מכתב העמותה הועבר לידיעת מבקר המדינה והרשויות הרלוונטיות.

  מפתח פעילות

  לראש הדף השמדת ספרי תנ"ך בספריית ביה"ס יובל ביהוד

  28/8/07

  אומ"ץ פנתה למנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, בעקבות ידיעה שפורסמה השבוע באתר ynet העיתונאית מורן זליקוביץ. במסגרת ההכנות לשנת הלימודים החדשה ביה"ס היובל ביהוד הושלכו ספרים לרחוב סמוך ביניהם ספרי תנ"ך.

  אומ"ץ רואה מעשה זה בחומרה רבה ומבקשת כי יינקטו צעדים משמעתיים כלפי האחראים לכך. "זוהי דוגמא חינוכית " לגבי תלמידי ביה"ס זה שאמורים לקבל ממוריהם ידע מקיף על ספר הספרים ועל קדושתו.

  מפתח פעילות

  לראש הדף עסקאות מכר מפוקפקות של "בית הנופש לחייל" בעכו

  28/7/07

  אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, בעניין מידע שהגיע לאחרונה לעמותה, לפיו מתבצעות עסקאות מפוקפקות, ע"י האגודה למען החייל, ללא כל פיקוח ציבורי, דבר שיש בו כדי להעלות חשד של חריגה מטוהר המידות הציבורי.

  בהמשך המכתב מפורטיות העובדות, שחלקן פורסמו השבוע בתחקיר באתר Nfc, כדלקמן:

  1. בית הנופש לחייל בעכו הושכר לפני שנים אחדות ליזם פרטי. במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים התחייבה האגודה להעניק לשוכר זכות סירוב ראשונה בעת מכירת הנכס. בשלב מסויים ביטלה האגודה, באורח חד צדדי, את הסעיף הזה בתואנות שווא, בשעה שעמדה בפניה הצעה לרכישת הנכס שהוגשה על ידי יו"ר הכנסת לשעבר אברהם בורג. הקבוצה שאותה מייצג בורג הציעה לרכוש את הנכס ב-10 מיליון ₪, בשעה ששוויו על פי הערכת שמאי היה גבוה בהרבה, בעיקר מן הטעם שהיה מצוי בהליכי שינוי ייעוד הקרקע ממלונאות לבניה למגורים. הצעת הרכש של היזם המקורי בגובה 14 מיליון ₪ כלל לא הובאה לדיון במסגרת האגודה. בסופו של דבר התערב בנושא משרד הביטחון וביטל את העסקה הלא ראויה עם בורג.

  2. בית החייל בחיפה הוקם לפני עשרות שנים כדי לשמש בית לחיילים בחופשה ולאירועים הקשורים לפעילות האגודה למען החייל. מאז הוקם לא השקיעה האגודה בשיפוץ המבנה כדי לשדרג את המערכות הישנות, כמו מיזוג האוויר, הביוב, הכיסאות באולם המרכזי ועוד. תכנית שיקום שהוצעה על ידי ראשי האגודה במרחב חיפה שמטרתה הייתה להפוך את המבנה לבית שישמש למגורי חיילים בודדים, כמו גם שיעניק מקום לינה להורי חיילים פצועים המאושפזים במרכז הרפואי רמב"ם - נותרו ללא מענה. ההזנחה נמשכת עד היום והרבה מחלקי הבית אינם ראויים למגורי אדם. זאת בשעה שהאגודה השקיעה הרבה מכספי התרומות שקיבלה בהענקת טובות הנאה לעובדיה השכירים ולמנהליה, כמו גם לשיפוץ מבנים באזור המרכז בלבד.

  3. האגודה מסתירה מעיני הציבור את רשימת פנקס התורמים ואת רשימת נכסי הנדל"ן שחלקם רשומים, ככל הנראה, בחו"ל, כיוון שניתנו במסגרת צוואות של תושבי חו"ל, וכלל אינם מופיעים ברשימת הנכסים שבניהול 'נכסי חיל' (חברת נ"ח).

  4. מתוך כספי התרומות העומדים לרשותה מעמידה האגודה הלוואות לעובדים שלא כדין.

  5. האגודה אינה מוציאה מכרזים מסודרים וגלויים לציבור לגבי מכירת נכסים, כמו גם לגבי הפעלת נכסים. למשל: מקרים של ניהול מלון הצפון בקרית שמונה ובית החייל באילת.

  6. ראשי האגודה מרבים בנסיעות לחו"ל בעיקר במחלקת עסקים אך לעיתים גם במחלקה ראשונה.

  אומ"ץ סבורה כי ראוי שמשרד יבקר המדינה יבצע ביקורת מיידית בנושא הנדון כדי שאפשר יהיה להפסיק את הכישלון הניהולי ואולי גם למנוע חריגות בלתי חוקיות בטפול בנכסי הנדל"ן השייכים למדינה ואינם העסק הפרטי של העומדים בראש האגודה. רק בדיקה מעמיקה של משרד מבקר המדינה יכולה לחשוף את העובדות לאשורו ולהפסיק את הניצול לרעה של האגודה ונכסיה לטובת אחדים מנושאי המשרה הבכירים.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד: שרת החינוך יולי תמיר מקדמת מקורבים

  26/8/07

  על פי פרסום באתר Nfc הבטיחה שרת החינוך יולי תמיר גמול בלתי חוקי לידידה האישי, פרופ' יצחק גל-נור, בתפקידו כסגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה ובמקביל היא פועלת לשינוי החוק שיכשיר את התשלום הנ"ל.

  בדיקת Nfc העלתה כי שרת החינוך מנסה לקדם חקיקה שתאפשר לפרופ' גל-נור לקבל רמת שכר זהה לזו של נשיא האוניברסיטה ותשלומים לבעלי תפקידים בכירים אחרים במועצה להשכלה גבוהה. יצוין כי מאז כינונה של המועצה לא קבלו חברי המועצה תשלום כלשהו למעט החזר הוצאות. במקביל, טוען האתר כי שרת החינוך "כיזבה בתגובתה ובניסיונה להרחיק עצמה מהבטחתה שניתנה שלא כדין. במכתבה של תמיר מיום 15/4/07 אל הממונה על השכר באוצר, אלי כהן ואל רמי פרידמן, יו"ר הועדה לתאגידים ציבוריים במשרד המשפטים כותבת תמיר כי בכוונתה לבצע שינוי מהותי במעמדו ובהגדרת תפקידו של סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה. על כן לדבריה, היא פנתה אל גל-נור וביקשה ממנו לסיים את תפקידיו הקודמים . על סמך הבנות אלה פרופסור גל-נור נכנס לתפקידו ב-20 למארס 2007".

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ: בזק הפסידה בתקופת הבעלות של המדינה
  סכום של למעלה ממיליארד דולר בעיסקה כושלת

  26/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס, בבקשה לבדוק עיסקה כושלת שביצעה חברת בזק בתקופת בעלותה של המדינה על החברה שבגינה הפסידה החברה סכום שעולה על מיליארד דולר.

  בפניית יו"ר העמותה נאמר,"ע"פ מידע שהגיע בימים אלה לעמותת אומ"ץ , נגרם כנראה למדינה נזק כספי הנאמד ב-1.4 מיליארד דולר בגלל עסקה כושלת שהתבצעה בחברה בתקופה שמניותיה היו בבעלות המדינה.

  התברר כי לפני זמן קצר נמכרו 67% ממניותיה של חברת הצ'סון-אסר ההודית לחברת וודפון לפי שווי של 18 מיליארד דולר.

  בזמנו החזיקה חברת בזק כ- %7 ממניות חברת הצ'סון אבל בגלל לחצו של קובי בן- גור ששימש חבר דירקטריון החברה, נמכרו המניות לחברת הצ'סון תמורת 41.5 מליון דולר בלבד.

  העסקה של בזק בוצעה (על פי מידע המצוי ברשות אומ"ץ) מתוך אינטרסים צרים ואישיים של רו"ח בן-גור ולמרבה הצער נכנעו חברי דירקטריון ללחציו. אומ"ץ צרפה לידיעת המבקר את תחשיב ההפסד שנגרם למדינה.

  אומ"ץ מבקשת מהמבקר לבדוק את התנהלותה של חברת בזק בעסקה הנ"ל ולקבוע את זהותם של האחראים למחדל.

  מפתח פעילות

  לראש הדף מסמכים חדשים בפרשת השחיתות בהע"ל

  26/8/07

  עמותת אומ"ץ העבירה לאחרונה מסמכים חדשים שהגיעו אליה ואשר שופכים אור נוסף בשורה של נושאים פיננסים בהסתדרות העובדים הלאומית ובקופת החולים הלאומית בשנים 1999 - 2005.

  מדובר, בין השאר, בהעברות כספים ובמשיכות מטבע זר של הקרן להעמקת התודעה היהודית שבראשה עמדו שר האוצר לשעבר אברהם הירשנזון ועובדיה כהן ובמרכז למורשת הגבורה שהפסיק את פעילותו לפני כשלוש שנים.

  במקביל העבירה אומ"ץ מסמכים הקשורים להתכתבויות פנימיות בין ראשי הסתדרות העובדים הלאומית לבין חברות הבת שמהם עולים חשדות למינהל לא תקין.

  כמו כן העבירה העמותה מסמכים שנשלחו לקופת חולים לאומית הקשורים לחובותיה של הקופה להסתדרות הלאומית.

  העמותה מבקשת ממבקר המדינה לזרז את הבדיקה בפרשת הסתדרות העובדים הלאומית ולהעביר את הממצאים בהקדם להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, כדי לקבוע האם יש מקום להעמיד לדין את כמה מראשי הסתדרות העובדים הלאומית.

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  לראש הדף ועדת הביקורת של ארגון המורים אינה עונה

  22/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה בעבר לועדת הביקורת של ארגון המורים בנושאים שונים הקשורים להתנהלות ארגון המורים העל יסודיים. על אף התזכורות השונות ארגון המורים טרם השיב לשאלות אומ"ץ.

  לאור האמור לעיל פנתה לאחרונה אומ"ץ פעם נוספת לועדת הביקורת שאינה עונה, תוך הדגשת העובדה כי מדובר בוועדת ביקורת של גוף ציבורי, המייצג עשרות אלפי מורים וממומן בעיקר מכספי המורים. לכן אין בדעת אומ"ץ להניח לנושאים שהועלו בפני הוועדה. אם תמשיך הוועדה להתחמק ממתן תגובה תחפש אומ"ץ דרכים אחרות לקבל תשובות.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד לזיופים של אישורים לרשיונות נהיגה

  21/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה בתלונה ליאח"ה, יחידת חקירות הונאה של משטרת ישראל, בדרישה לבדוק חשד לזיופים של אישורים לרשיונות נהיגה.

  מהמידע שהגיע לעמותה עולה כי אנשים שמורשים לנהוג משתמשים במסמכים מזוייפים כמו תעודת זהות ואישורים רפואיים, וכך מוצאים עצמם נוהגים בכבישים.

  אחת התוצאות החמורות הנובעות מכך היא העלייה המדאיגה בקטל בכבישים.

  ע"פ הנחיית ראש יאח"ה הועבר חומר התלונה לטיפולה של חטיבת החקירות במטה הארצי.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ למבקר המדינה: חקור את מחדלי הניהול של מנכ"ל רשות שדות התעופה

  13/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר למבקר המדינה בדרישה שיבדוק מחדלים נוספים ברשות שדות התעופה בתקופת ניהולו של מנכ"ל הרשות גבי אופיר.

  בפניית יו"ר הנהלת העמותה נאמר "בשעתו פורסם כי משרד מבקר המדינה מכין דו"ח מקיף על פעילות רשות שדות התעופה שבמרכזו יעמוד הניהול הכושל של מנכ"ל הרשות גבי אופיר.

  מאחר שהדו"ח עדיין לא פורסם אנו מבקשים להתייחס לנקודות הבאות, שעשויות לשפוך אור נוסף על רמת הניהול:

   ·רמת הבטיחות החמורה בנמל התעופה לוד שמסכנת יום יום ושעה שעה את חייהם של אלפי נוסעים. למצב הנוכחי יש אחריות מיניסטריאלית למנכ"ל הרשות.

   ·בגלל סיכסוכים פנימיים בצמרת רשות שדות התעופה שנובעים מהתנהלותו הכושלת של המנכ"ל ואופיו האישי הבעייתי, תפקודה של הנהלת הרשות הינו חמור ועלול להביא לתוצאות הרות אסון, בין השאר הוחרפו יחסיו של אופיר עם מנכ"ל נתב"ג זאב שריג ולמערכת יחסים שליליים זו עלולות להיות השלכות על המתרחש בנתב"ג.

   ·בישיבת דירקטריון רשות שדות התעופה שנערכה לפני זמן קצר נחשף כי מנכ"ל הרשות חתם על הסכמים עם חברות כח אדם ללא אישור מועצת רשות שדות התעופה הממונה על השכר במשרד האוצר דבר המהווה עבירה על החוק.

   ·מר אופיר אחראי לשורה של מינויים לא חוקיים , חלקם פוליטיים וחלקם של בני משפחה.

   ·מנכ"ל הרשות אופיר מנהל את הרשות באופן בזבזני, הן בבחירת עובדי חוץ ויועצים והן במתן תרומות לגורמים שונים ללא קבלת אישורים. בערבי חגים נוהג מנכ"ל הרשות לחלק מתנות יקרות ערך לאישים שונים ללא קבלת אישור מהגורם המוסמך.

   ·מר אופיר הצליח להסתכסך גם עם מבקר הרשות והוא גם פוגע בעבודת הביקורת הפנימית ברשות.

   צר לנו על שיו"ר התנועה לאומ"ץ, עו"ד אליעד שרגא, נרתם בפרשה זו כפרקליט מסחרי ובכך מונע מתנועתו לפעול בתחום זה ללא משוא פנים למען מנהל תקין כמתחייב מהמציאות העגומה השוררת ברשות.

  פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ: להשעות את היועץ המשפטי של רשות המיסים

  6/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה להשעות מתפקידו את עו"ד משה מזרחי עד לסיום חקירת המשטרה בפרשת השחיתות ברשות המסים. בפנית העמותה שהעתקה נשלחה לשר האוצר מר רוני בר-און נכתב:

   "במהלך חקירת פרשת השחיתות ברשות המיסים בחודש יולי נחקר בין השאר היועץ המשפטי עו"ד משה מזרחי. מייד לאחר מכן הוצא עו"ד מזרחי לחופשה כפויה בת שבועיים.

   ע"פ פרסומים בכלי התקשורת חזר עו"ד מזרחי לתפקידו למרות שחקירת המשטרה לא הסתיימה, קיים חשש לכאורה שעו"ד מזרחי יוכל להשפיע על עדים ולשבש מהלך חקירה.

   אנו מבקשים להשעות לאלתר מתפקידו את עו"ד מזרחי בדומה להשעייתם של אחרים בפרשה זו עד לסיום החקירה".

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ: להדיח את גודי ניר מוזס שלום מהגשת תוכניתה בקול ישראל

  5/8/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל רשות השידור, מר מרדכי (מוטי) שקלאר, להפסיק לאלתר את תוכניתה של ג'ודי ניר מוזס שלום בשל השתלחותה המחודשת במבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדשטראוס.

  בפניית העמותה נאמר:

   "בשעתו פנינו אליך כמה פעמים והפנינו את תשומת ליבך להשתלחותה החוזרת ונשנית של ג'ודי ניר מוזס שלום במבקר המדינה השופט (בדימוס) מיכה לינשדטראוס בתכניתה ב"קול ישראל".

   בתשובתך האחרונה אלינו הודעת לנו כי הנ"ל ננזפה ונאמר לה כי אם תחזור לסורה תופסק לאלתר שידור התוכנית.

   צר לנו לדווח לך כי ג'ודי ניר מוזס שלום לא הפנימה כנראה את הנזיפה ובתכניתה האחרונה ששודרה ביום שישי, 27/7/07, היא הוסיפה חטא על פשע ופגעה פעם נוספת במבקר המדינה".

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  יולי 2007

  לראש הדף אומ"ץ: לפתוח בהליכי הדחה נגד הרב הראשי יונה מצגר

  31/7/07

  בהמשך לפעילותה הקודמת שבה עמותת אומ"ץ ופנתה לשר המשפטים, דניאל פרידמן, ולנציבת תלונות הציבור על שופטים, השופטת (בדימ') טובה שטרסברג-כהן, בדרישה כי יפעלו על פי סמכותם מכח חוק הדיינים, להביא לוועדה למינוי דיינים הצעה לסיים את כהונתו של הרב הראשי מצגר כדיין.

  הרב מצגר מכהן כדיין בביה"ד הרבני הגדול, וצפוי לכהן כאב בית הדין הרבני הגדול במחצית השנייה של הקדנציה, ברוטציה עם הרב הראשי ש. עמאר, מכח היותו הרב הראשי לישראל. בפסק דין מיום 30/7/07, נדחתה עתירת הרב מצגר נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז (מיום 3/4/06), בה נקבע כי אין די ראיות להעמדתו של הרב מצגר לדין פלילי בפרשת השחיתות האישית בה נחקר, אך מאידך ניתנה בה המלצת היועץ המשפטי לשר המשפטים להביא להפסקת כהונתו של הרב מצגר. בעקבות פסק הדין הנ"ל דרשה אומ"ץ משר המשפטים להביא את עניינו של הרב מצגר בפני הועדה למינוי דיינים, בהצעה לסיום כהונתו.

  במאי 2005 עתרה עמותת אומ"ץ לבג"צ (בג"צ 4983/05) כנגד הרב מצגר. בעקבות עתירה זו נאלץ הרב מצגר להודיע על השעייתו מרצון מתפקידו השיפוטי ומהשתתפות בדיוני הועדה למינוי דיינים, בה הוא חבר. לאחר מכן הגישה עמותת אומ"ץ עתירה נוספת, באמצעות עו"ד ארד, נגד שר המשפטים והרב הראשי מצגר, בדרישה כי שר המשפטים ינמק מדוע לא יינקטו הליכי הדחה נגד הרב מצגר. עתירה זו (בג"צ 7802/06) נקבעה לדיון בתאריך 10/9/07, בפני כב' הנשיאה ד. בייניש והשופטים רובינשטיין ואלון. במסגרת עתירה זו שב הרב מצגר והתחייב שלא לישב בדין כדיין ושלא להשתתף בישיבות הועדה למינוי דיינים, עד להכרעת בג"צ בעתירתו. עתה, משנדחתה עתירתו של הרב מצגר, שבה עמותת אומ"ץ והעלתה את דרישתה להדחתו של הרב מצגר, אשר היועץ המשפטי לממשלה קבע כי אינו ראוי לשמש בתפקידו בשל שחיתות-אישית. דרישה דומה שיגר היום עו"ד בעז ארד, בשם עמותת אומ"ץ , לנציבת תלונות הציבור על שופטים, אשר לה סמכות מקבילה להעלות בפני הועדה למינוי דיינים הצעה לסיום כהונתו של דיין.

  כותרות פעילות קודמת:
 • 12/2004 עמותת אומ"ץ: להשעות את הרב מצגר - בגלל החקירה נגדו
 • 1/2/2005 התוצאה: הרב מצגר לא ישתתף בישיבת הוועדה למינוי דיינים
 • 5/2005 אומ"ץ דורשת: להשעות את הרב מצגר מתפקידיו כדיין לאור ההחלטה לחקור אותו
 • 5/2005 עמותת אומ"ץ עתרה לבג"ץ: להשעות את הרב מצגר
 • 5/2005 הרב מצגר נאלץ להתקפל: לא ישתתף במינוי דיינים
 • 14/6/05 שרת המשפטים מעכבת כינוס הוועדה לבחירת דיינים
 • 4/2006 עמותת אומ"ץ שבה וקראה לרב מצגר: התפטר מתפקידך!
 • 27/9/06 עתירה לבג"צ לקדם הליכי הדחה נגד הרב הראשי יונה מצגר
 • 25/10/06 עדכון בעניין בג"צ יונה מצגר
 • מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ: לפתוח בחקירה פלילית נגד משרד החקירות
  שהיה מעורב בחקירות בפרשת השר חיים רמון

  25/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר אל היועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד משרד החקירות שניסה לסבך את העדה שהתלוננה נגד השר רמון על הטרדה מינית במטרה למנוע משבר של אי אמון בקרב אזרחי המדינה כלפי מערכות המשפט והאכיפה.

  בפניית העמותה אל היועץ המשפטי נאמר בין השאר:" בעקבות חשיפת הפרשה בה ניסה משרד החקירות הפרטיות ויצמן-יער, בשליחותו של מר אפרים קונדה, גיסו לשעבר של המשנה לראש הממשלה מר חיים רמון, לעקוב אחר המתלוננת על רמון שעדותה הביאה להרשעתו באשמת הטרדה מינית, וזאת במטרה לגלות פרטים שייסתרו את עדותה במשפט ובעקבות זאת לנסות ולהביא לביטול הרשעתו בדרך של פתיחת משפט חדש - עולים חשדות חמורים ביותר שאם יתאמתו עלולים לפגוע באופן אנוש בכל מערכת המשפט.

  כדי למנוע סכנה זו, בעודה באיבה, אנו תובעים להרות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית נגד משרד החקירות ויצמן-יער, אשר על פי החשדות ניהלו ומנהלים חקירות סמויות גם כנגד שופטים, בין שכיהנו ובין מכהנים, כאלה שפרסמו פסקי דין וכאלה שאמורים ליתן פסקי דין. במקביל אנו תובעים להורות על חקירה פלילית כנ"ל לגבי חקירות כנגד גורמים מעין-משפטיים כמו מגשרים ובוררים על מנת לברר אם האישים הקשורים בפרשה הנוכחית היו מעורבים - באמצעות משרד החקירות ויצמן-יער - גם בציתות, מעקב, חקירה, או איסוף מידע על כל מי שנחשבו "יריביהם" הפוליטיים או העסקיים. אם יבררו ממדיה האמיתיים של הפרשה על כל הסתעפויותיה אנו צפויים לרעידת אדמה הן במערכת המשפטית, הן במערכת אכיפת החוק, הן בקשרי הון-שלטון.

  מפתח פעילות

  לראש הדףאומ"ץ מחוז חיפה והצפון

  24/7/07

  בישיבה השלישית של מחוז חיפה והצפון שזומנה ע"י מנכ"ל העמותה, פליצ'ה פלד, הוצגו ממצאי דו"ח מבקר המדינה לאור מלחמת לבנון השנייה. נערך דיון מקדמי קצר כהכנה לפעילות אומ"ץ בנושא זה.

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ מברכת על ההחלטה לחון את נעמי בלומנטל

  23/7/07

  עמותת אומ"ץ מודיעה כי היא מברכת את נשיא המדינה על החלטתו להעניק חנינה חלקית לחברת הכנסת לשעבר נעמי בלומנטל. בכך נענה הנשיא, שמעון פרס, לפניותיהם של אלה שתמכו במהלך זה, כולל יו"ר העמותה, אריה אבנרי.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ: לנקוט אמצעים נגד מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר

  22/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז בדרישה לנקוט באמצים נגד מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר אייל גבאי המשמש כמנהל הסניף הישראלי של חברה אוסטרלית העוסקת בהקמת תחנות כח פרטיות.

  אומ"ץ טוענת כי אחד מבכירי החברה האוסטרלית עמד בקשר ישיר עם גבאי בעת ששימש כמנהל רשות החברות הממשלתיות ובמקביל נחשף גבאי למידע רגיש של חברת החשמל בתחומים המסחריים והטכנולוגים בשעה שליווה את השינוי המבני של חברת החשמל.

  עוד טוענת העמותה כי קיים חשש שבעת מילוי תפקידו הממלכתי פזל גבאי לשוק הפרטי והמהלך שהוביל בחברת החשמל נועד לתת לו עדיפות עם המעבר לשוק הפרטי להתחרות בחברה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ ליועמ"ש: לבדוק את הגורמים המטרפדים חקירתו של
  ראש עיריית רמת גן צבי בר

  22/7/07

  אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בבקשה שיורה על בדיקת התנהלות מוזרה של המשטרה בחקירת חשדות לעבירות פליליות שביצע לכאורה ראש עירית רמת גן צבי בר.

  בפניית העמותה ליועץ המשפטי נאמר "עמותת אומ"ץ טיפלה בחודשים האחרונים בשורה של מקרים, בהם עלו חשדות שראש עיריית ר"ג קיבל, לכאורה, שוחד, באמצעות חברות קש, העביר נכסי ציבור למקורבים, וסייע במתן היתרי בנייה, המהווים עבירה על חוק תכנון ובנייה.

  במהלך טיפולנו בפרשה זו נחשפנו לעובדה שאיש עסקים רמת גני ניהל לאחרונה, באמצעות עורך דינו חיים משגב, משא ומתן עם יאח"ה, לקבלת מעמד של עד מדינה, לצורך מסירת מידע על הנושאים המפורטים לעיל, אך המשא ומתן הופסק בנסיבות תמוהות, והעדות לא נמסרה.

  במהלך מגעיו עם המשטרה הופעלו נגד איש עסקים זה אמצעי סחיטה ואיומים. איש העסקים הנ"ל התלונן על כך במשטרת רמת גן, אך התלונה נסתיימה בלא כלום. לא ידוע אם התלונה הועברה ליאח"ה . יתרה מזו , ארבעה חברי מועצת העיר רמת גן הגישו תלונה נוספת ליאח"ה שבה טענו, בין השאר, כי עבריין רמת גני טען באוזניהם, כי יש לו מקור במשטרה (הוא אף נקב בשמו של קצין בכיר במשטרת ת"א שמוסר מידע בכל הנוגע להתנהלות החקירה בעניינו של ראש העירייה צבי בר).

  אודה לך, באם תורה על בדיקת נושא רגיש זה, כדי לברר אם אכן יש גורמים המחבלים ומשבשים החקירה נגד מר צבי בר, ואת הקשר בין החשדות המפורטים לעיל, לבין היותו של מר בר קצין משטרה בכיר בדימוס".

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ חשפה: אי סדרים בתרומות למועמדי מפלגת העבודה

  20/7/07

  עמותת כתו"ם (כולנו תומכי מצנע) קיבלה תרומות בלתי חוקיות מחו"ל לכיסוי חוב בחירות יתרת התרומות שימשה את קמפיין הבחירות של ברק בשנת 2001. כעת עומדת העמותה הנ"ל בפני סגירה כאשר אין תעוד לזהות התורמים וגובה תרומותיהם. קיים חשד כי יתרת התרומות הועברו לקמפיין ברק. הנושא נמצא בבדיקת מבקר המדינה. ר' כתבה במחלקה ראשונה: מי תרם למצנע?

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ: לזרז קבלת ההחלטה
  בתיק החקירה של ראש עיריית רחובות

  17/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לפרקליט המדינה, ערן שנדר, בבבקשה שיורה לפרקליטות מרכז להשלים מיד לאלתר את תיק החקירה בחשדות שהועלו כנגד ראש עיריית רחובות שוקי פורר ופקידים בכירים בעירייה.

  בפניית העמותה נאמר: "ע"פ מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ סיימה לפני כשנתיים היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) חקירת חשדות לכאורה כנגד ראש עיריית רחובות שוקי פורר והמליצה לפני פרקליטות מחוז המרכז להעמיד אותו לדין על עבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

  למרות שחלף זמן רב מאז לא סיימה הפרקליטות את הטיפול בתיק זה שבו מעורבים שכירים נוספים בעירייה.

  מאחר שמועד הבחירות המוניציפליות הולך וקרב אנחנו מבקשים את התערבותך המיידית על מנת שלא יווצר מצב שבו ראש עיר שנחשד בפלילים יציג את מועמדותו לקדנציה נוספת".

  מפתח פעילות

  לראש הדף עמותת אומ"ץ : להשעות את ראש עיריית רמת השרון

  17/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לשר הפנים מאיר שיטרית בבקשה להשעות לאלתר את ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר.

  העמותה טוענת כי ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר נחקר באחרונה ביחא"ה בחשד לקבלת שוחד בתקופת כהונתו הנוכחית כראש העיר וכן בתפקידיו הקודמים כיו"ר הקרן הארצית של עובדי הרשויות המקומיות והמזכיר הארצי של עובדי הרשויות בהסתדרות הפקידים.

  יו"ר הנהלת העמותה אריה אבנרי כתב לשר הפנים בין השאר נוכח חומרת העברות המיוחסות למר רוכברגר : "חשד ללקיחת שוחד (מרמה והפרת אמונים ) אנו מבקשים שתפעל להשעייתו המיידית עד לסיום החקירה . במצב הנוכחי עלול מר רוכברגר לשבש את הליכי החקירה,להשפיע על עדים ולהשמיד מסמכים".

  פעילות קודמת | פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף פרקליטות המדינה תדון בתלונת אומ"ץ
  נגד יו"ר דירקטריון מפעל הפיס
  וסגן ראש עיריית ירושלים

  16/7/07

  היועץ המשפט לממשלה העביר לטיפולה של פרקליטות המדינה תלונה שהגישה עמותת אומ"ץ נגד יו"ר דירקטריון מפעל הפיס שמעון כצנלסון ונגד סגן ר' עיריית ירושלים יגאל עמדי בפרשת הקצבה לא חוקית לכאורה של כספי המפעל.

  אומ"ץ הגישה לפני מס' שבועות תלונה ליח"ל נגד כצנלסון ועמדי בחשד לעבירות על סעיפים 284 ו-274 לחוק העונשין . התלונה התבססה על ממצאי דו"ח האחרון של מבקר המדינה.

  בעקבות תלונה זו הודיעה המשטרה כי רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך לפתוח בחקירה, בממצאי מבקר המדינה אשר לטעמו מצדיקים טיפול במישור הפלילי.

  בעקבות הודעת המשטרה פנתה העמותה ליועץ המשפטי לממשלה בנדון ולפני כמה ימים נתקבלה הודעת היועץ על החלטתו להעביר את הנושא לטיפול פרקליט המדינה.   דיווח קודם

  מפתח פעילות

  לראש הדף תגובת המדינה לפניית אומ"ץ בעניין סחר בנשים

  15/7/07

  במשרד אומ"ץ נתקבלה תשובת המדינה בתגובה למכתב אומ"ץ שנמען ליועץ המשפטי לממשלה.

  בתאריך 31 למאי 2006 מונתה מתאמת בין משרדית בנושא המאבק בסחר בבני אדם והיא עובדת כדי להביא לשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה ובינם לבין ארגונים לא ממשלתיים, כדי להתוות מדיניות ולפתור בעיות באיבן. המתאמת, גב' רחל גרשוני, מציגה במכתבה את תמצית הצעדים המרכזיים שבהם נקטה מדינת ישראל במאבק נגד הסחר בבני אדם לעיסוק בזנות.

  אומ"ץ תמשיך לעקוב אחרי פעולות המדינה בנושא זה בהתאם לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ז - 2006 שנכנס לתוקפו ביום 29 לאוקטובר 2006.

  מפתח פעילות

  לראש הדף הוסר חשד לפגיעה במנהל התקין ע"י עובד בכיר במשרד החינוך

  2/7/07

  לעמותת אומ"ץ הגיעה תלונה על מנהל לא תקין (פעילות כפולה של עובד, כיועץ שכיר במשרד החינוך וכחבר במועצת עירייה). בהתאם לכך פנתה העמותה להנהלת משרד החינוך. בתשובה לפניית אומ"ץ, הבהיר מר גד אביקסיס הסמנכ"ל הבכיר למינהל משאבי אנוש כי ניתנו לעובד בשעתו הנחיות ומגבלות למניעת ניגוד אינטרסים וכי העובד בו מדובר פעל בהתאם. בפגישה שקיים יו"ר אומ"ץ עם העובד הנילון הוצגו המעידים על כך שהעובד הנילון שמר על כללי מנהל תקין. בהתאם לכך הגיעה עמותת אומ"ץ למסקנה כי אין פגם בהתנהלות העובד הנילון. אומ"ץ משכה את תלונתה ורואה בכך סוף פסוק.

  דיווח קודם

  מפתח פעילות

  לראש הדף נדחתה פנית אומ"ץ לשר הבריאות
  להעמיד לדין משמעתי את סמנכ"ל משרדו יואל ליפשיץ

  2/7/07
  יו"ר הנהלת אומ"ץ, פנה במכתב לשר הבריאות , מר יעקב בן-יזרי, בדרישה להעמיד לדין משמעתי את סמנכ"ל משרד הבריאות, עו"ד יואל ליפשיץ, על כך שבניגוד לחוק ותוך חריגה מסמכותו הפעיל מערכת חמורה של לחצים אישיים על ראשיה של קופת חולים מאוחדת, כדי שזו תממן תרופה למבוטח שלה, בעלות של יותר מ-70 מיליון ₪, על אף העובדה שמדובר בתרופה שאיננה מצויה בסל הבריאות. בין היתר נטען:
   "ניסיונו זה של מר ליפשיץ לכפות על קופת חולים, תוך חריגה ברורה מסמכותו החוקית, כדי שזו תבצע פעולה בלתי חוקית, הינו חמור ביותר, נוגד את החוק ומצביע, ככל הנראה, על כך כי מר ליפשיץ איננו מבין את מהות תפקידו כרגולטור. מן המקרה החמור הזה עולה כי מר ליפשיץ מבקש ליטול את החוק לידיו ולנהוג בו כראות עיניו, ומתוך שרירות לב ויהירות פקידותית של "עבד כי ימלוך", לפגוע כלכלית בקופה שעל תקציבה המאוזן הוא אמור לשמור."

  משרד הבריאות דחה על הסף דרישת אומ"ץ בנימוק: ליפשיץ הוא "עובד ציבור שפעל למען הצלת חיי ילד" בדרך נאותה, לאחר שמשפחתו של הילד פנתה לנציבות קבילות הציבור, עקב סירובה של קופת חולים מאוחדת לממן את התרופה. אמנם משרד הבריאות מודה כי התרופה אינה כלולה בסל "אולם היא נחשבת כתרופה חשובה עד כדי הצלת חיים, ובנסיבות העניין, לנוכח העובדה כי בקופה מבוטח ילד אחד בלבד הסובל מן המחלה, היתה זו עמדת הנציבות כמו גם עמדת הנהלת משרד הבריאות כי מתן התרופה על-ידי הקופה, אף שאינו בסל, הינו ראוי והינו סביר".

  מפתח פעילות

  לראש הדף לבטל את ההטבות לנשיא לשעבר משה קצב

  1/7/07

  עמותת אומ"ץ פנתה הבוקר אל נשיאת המדינה בפועל, חה"כ דליה איציק, בתוקף תפקידה כיו"ר הכנסת בתביעה לפעול לשינוי חוק המעניק הטבות מפליגות לנשיא המדינה משה קצב וכן לכל נשיא אחר שיהיה מעורב בפלילים. העמותה טוענת שועדת הכספים של הכנסת אמורה לדון בנושא זה בקרוב, על פי פניית אגף החשב הכללי של משרד האוצר.

  בפניית העמותה נאמר:

   "הסתבכותו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב בפרשיות מין והתפטרותו מתפקידו גרמה לסערה ציבורית גוברת והולכת. נפשו של הציבור נקעה גם מהעובדה שהנשיא הפורש זכאי עפ"י החוק לקבל שורה של הטבות, בהן דירת שרד (במידה ואין לו דיור), לשכה, מזכירה, מכונית ונהג ועוד.

   אנו פונים אליך בבקשה לשקול אפשרות להעלות לדיון בכנסת תיקון להצעת החוק שייקבע כי במידה ונשיא מתפטר מתפקידו במסגרת הסתבכות פלילית, הוא לא יהיה זכאי להטבות המפורטות לעיל.

   רצוי לזרז את קבלת התיקון על מנת שיחול כבר על הנשיא הפורש קצב.

   עלינו לציין בצער כי זו הפעם השניה שנשיא מתפטר מתפקידו. גם הנשיא הקודם, מר עזר ויצמן המנוח, התפטר מתפקידו תמורת אי העמדתו לדין לאחר שהתברר כי עבר על החוק."

   במקביל פנתה העמותה לפרקליט המדינה, בדרישה להעמיד לרשותה את תמליל השימוע של הנשיא לשעבר קצב ואת טיוטת כתב האישום המקורי שנערכה נגדו.

  מפתח פעילות

  יוני 2007

  לראש הדף עמדת אומ"ץ בעניין עיסקת הטיעון עם הנשיא לשעבר קצב

  28/6/07

  במכתב שנשלח ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, הביעה אומ"ץ את התנגדותה הנחרצת לחתימת עסקת טיעון עם פרקליטיו של נשיא המדינה, מר משה קצב, שבמסגרתה יבוטלו מרבית סעיפי האישום החמורים כנגדו. לדעת אומ"ץ טובת הציבור והצורך למנוע שחיקה נוספת באמון הציבור במערכת המשפטית, מחייבים לקיים דיון משפטי באישומים נגד הנשיא.

  מפתח פעילות

  לראש הדףאומ"ץ מחוז חיפה והצפון

  27/6/07

  בישיבה השניה של מחוז חיפה והצפון שזומנה ע"י מנכ"ל מחוז הצפון פליצ'ה פלד נקבעו סדרי עבודה ברמה העקרונית ונבחרו ממלאי תפקידים. טרם ניתן אישור למשרד בחיפה לקבל תלונות מהציבור ובשלב זה (עד להודעה אחרת), כל פניות הציבור יעשו דרך המשרד בת"א.

  פעילות קודמת | פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף האם תיק החקירה בעניין רוחמה אברהם נסגר?

  27/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בשאלה מה עלה בגורל תלונה שאומ"ץ הגישה בשעתו כנגד ח"כ רוחמה אברהם, בגין חשד לקבלת שוחד באמצעות קבלת כרטיסי טיסה ואירוח מחברת "אגרסקו". בעקבות התלונה הנ"ל הנחה בשעתו היועמ"ש את המשטרה לחקור את הפרשה. עד היום לא קבלה אומ"ץ כל תגובה בעניין זה.

  כעת משראש הממשלה מתכוון למנות את ח"כ אברהם לשר ללא תיק יש מקום לבדוק מה עלה בגורל החקירה ואם טרם הגיעה לסיומה יש מקום לעכב את מינוייה של ח"כ אברהם עד למיצוי הליך החקירה.

  דיווח קודם

  מפתח פעילות

  לראש הדף עמותת אומ"ץ דורשת מהיועץ המשפטי לממשלה
  לבקש מבית המשפט הסרת צו איסור פרסום בפרשת חקירת השחיתות בתעשייה האווירית

  27/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה השבוע במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה כי המדינה תעתור לבית-משפט השלום בת"א, לבטל צו איסור פרסום על שמו של איל הון ישראלי, שנעצר ונחקר לפני מספר חודשים בקשר לחשד לעבירות מירמה והפרת אמונים, בעסקאות בין התעשייה האווירית בישראל לבין גורמים בחו"ל.

  פרשת מעצרו של איש העסקים הישראלי זכתה לכיסוי נרחב בכל אמצעי התקשורת, אך לאחר מעצרו של אותו איש עסקים ידוע, פנה בא כוחו, עו"ד אביגדור קלגסבלד, לבית משפט השלום בת"א, והגיש בקשה למתן צו איסור פרסום על שמו. בית-המשפט קיבל את הבקשה והטיל איסור פרסום על שמו של אותו איש עסקים.

  בקשה של כמה כלי תקשורת לבטל את צו איסור הפרסום נדחתה ע"י בית-המשפט.

  בפניית העמותה ליועמ"ש נטען כי איש העסקים הנ"ל, ששמו נאסר לפרסום, הינו חבר קרוב של הנשיא הנבחר שמעון פרס, וכן הינו חבר קרוב של כמה שרי ממשלה בכירים, בעבר ובהווה.

  נוכח בחירתו של מר פרס לנשיא המדינה, גוברת זכות הציבור לדעת וגובר אינטרס פומביות הדיון על זכותו של איש העסקים לפרטיות, או להגנה על שמו. בזמנו עתרה עמותת אומ"ץ לבג"צ 10339/05, בדרישה כי יצווה את מר פרס, ושלושה משרי "העבודה" רמון, איציק ובן אליעזר, להשיב לקופת המדינה את שווי המתנה שקיבלו מידי איל ההון הנ"ל, בארחו אותם במשתה כלולותיו שנערך בנסיכות מונקו. העתירה נדחתה, לאחר שפרס ובן אליעזר שילמו לאוצר המדינה את שווי המתנה, חיים רמון הודיע כי יתרום את שווי המתנה לצדקה, ודליה איציק הסבירה כי נקלעה שלא מבחירה לטקס הכלולות, בהיותה חלק מפמליתו של מר פרס.

  עוד טוענת העמותה כי משהזמין איל ההון את מר פרס ושרי ממשלה נוספים, לטקס כלולותיו, אין הוא יכול עוד להסתתר מאחורי אלמוניותו. הציבור זכאי לדעת מיהם חבריו הקרובים ובאי ביתו של נשיא המדינה הנבחר, ואין להסתיר מן הציבור כל מידע על חקירה פלילית, המתנהלת נגד אדם, שבחר להפוך את חייו הפרטיים לנחלת הכלל.

  דיווח קודם

  מפתח פעילות

  לראש הדף הממשלה מתעלמת מהנחיות מבקר המדינה

  25/6/07

  מבקר המדינה לשעבר, השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, הנחה בשעתו את הממשלה שלא להעניק פטור ממכרזים לחברות "ערים" ואגודה לתרבות הדיור. למרבה הצער, התעלמה הממשלה בראשית השבוע מההנחיה הנ"ל ואישרה בהמלצתם של רה"מ אהוד אולמרט ושר הבינוי והשיכון מאיר שטרית, את הענקת הפטור לשתי החברות הללו. מחאותיו של החשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר ירון זליכה, נגד מתן הפטור לא התקבלו.

  לאור האמור לעיל פנתה עמותת אומ"ץ ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ זבולון אורלב בדרישה לכנס בדחיפות את הועדה שהוא עומד בראשה, כדי לדון במעשה חמור זה הנוגד את כלל המנהל התקין ונודף ממנו גם עקיפת טוהר המידות ויצירת פתח למעשי שחיתות נוספים.

  מפתח פעילות

  לראש הדף מנתח נשא איידס - מה מדיניות ביה"ח?

  24/6/07

  לבקשת המעורבים בדבר ההודעה הוסרה זמנית לצורך בירור המקרה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף גורמי הון שלטון מאיימים לכאורה על ועדה מחוזית לבניה
  בפרוייקט ארסוף ליד קיבוץ געש

  24/6/07

  עמותת אומ"ץ התלוננה בפני היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז: עפ"י מידע מוצק שהגיע לאומ"ץ, הופעלו באחרונה לחצים על חלק מחברי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, בנסיון להביא לרוויזיה בהחלטתה הקודמת של הועדה שהביעה את התנגדותה לאישור הקמת הפרוייקט היוקרתי ארסוף סמוך לקיבוץ געש.

  במקביל הופעלו איומים לכאורה על יו"ר הועדה הנ"ל הממונה על מחוז המרכז, ד"ר שוקי אמרני, במטרה למנוע ממנו להמשיך בהתנגדותו הנחרצת לפרוייקט הנ"ל. במסגרת זו אף הוגשה נגדו תלונה למבקר המדינה.

  הועדה אמורה לדון בנושא הנדון בתאריך 25/6/07. אומ"ץ מבקשת להביא לידיעת היועמ"ש כי היא רואה בחומרה רבה לחצים ואיומים לכאורה מצד גורמים הקשורים בהון ושלטון על חברי ועדות ציבוריות, כגון הועדה הנ"ל, ובדעת העמותה להיאבק בכך בדרכים ציבוריות ומשפטיות.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד לניגוד עניינים בפעילותו של סגן ראש עיריית פתח-תקוה

  21/6/07

  אומ"ץ פנתה לראש עיריית פ"ת, יצחק אוחיון, לאחר שהגיעו לידיה דיווחים על חשד לניגוד עניינים בהחלטות ובתיפקודו של סגן ראש העירייה, עו"ד סיני גלבוע.

  לפי מידע שהגיע לאומ"ץ, עו"ד סיני גלבוע הינו בעלים או שותף במשרד עורכי דין שעיקר עבודתם הוא בנושאי מקרקעין. במקביל משמש עו"ד סיני גלבוע משרה ציבורית כסגן ראש העירייה וגם כממלא מקומו ובמסגרת משרה זו כממלא מקום ראש הועדה לתכנון ובניה בעיר. מצב זה לכאורה מהווה ניגוד אינטרסים מובהק, היות ומכח תפקידו הציבורי בוועדה הוא בעל יכולת השפעה רבה בנוגע לתכניות בניין עיר ושינויי תב"ע. כמו-כן נודע לאומ"ץ על חשדות לכאורה בקשר להטבות שניתנו לחברת "דן", המשמשת גם היא כלקוחה של עו"ד סיני גלבוע.

  עוד מבקשת אומ"ץ לציין כי יש בידה חשדות נוספים בנושא חריגות בניה בביתו הפרטי של הנ"ל וסיפוח קרקעות בלתי חוקי, לאחר שינוי ייעודם, לחצרו.

  אומ"ץ שואלת את ראש עיריית פ"ת איך ייתכן שחברי הועדה המקומית לתכנון ובניה נתנו אישורים, אם אכן יימצאו החשדות האמורים לעיל כנכונים לפחות בחלקם.

  מפתח פעילות

  לראש הדף תעריפי המיסים לנכים בהתיישבות העובדת

  21/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לרשם אגודות שיתופיות, מר זליגמן. זאת לאחר שהתקבל במשרדי אומ"ץ מידע שיש בו כדי להעיד כי באשר למיסים המוניציפאליים קיים פער בזכויות הנכים בין תעריפי הארנונה העירוניים לבין המיסים המוטלים במושבים ובקיבוצים המופרטים.

  בעוד שנכים זכאים עפ"י החוק להנחות משמעותיות בתעריפי הארנונה, האגודות השיתופיות מחייבות אותם בתעריף מלא, ללא התחשבות בהכנסתם הנמוכה.

  אומ"ץ סבורה כי פגיעה באוכלוסיות הנכים דווקא (ביניהם נכי מלחמה) דורשת התייחסות מיידית.

  מפתח פעילות

  לראש הדף בדיקת עמותת רעות - שרות נשים סוציאלי

  21/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לגב' יוכי אילוז, משרד הרווחה, בעניין עמותת רעות - שרות נשים סוציאלי.

  ממידע שהתקבל בעמותת אומ"ץ , מתברר כי גופים ממשלתיים רבים (משרד הבטחון, משרד הבריאות ואחרים) העבירו סכומי כסף ניכרים לעמותה הנ"ל בין השנים 1994-2005.

  לאור העובדה כי במשרד אומ"ץ התקבל מסמך המתעד את שכר הבכירים בעמותה אומ"ץ מבקשת לדעת האם העמותה רעות נתמכה גם בכספי קרן העזבונות של משרד הרווחה, ואם כן, באילו סכומים מדובר.

  מפתח פעילות

  לראש הדף סגירת תחנות טיפת חלב באשדוד

  21/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי ובקשה את תגובתו בעניין שרותי טיפת חלב באיזור אשדוד.

  על פי מידע אשר התקבל בעמותה, צומצמו מאד שירותי טיפת חלב באיזור אשדוד באופן שמונע מתינוקות באיזור לקבל את החיסונים הנדרשים במועד. כמו כן נטען בפנייה כי אין מענה טלפוני לשם קביעת תורים.

  בתגובה שכתב רופא איזורי (ד"ר מיכאל גדלביץ) לאומ"ץ נכתב בין השאר:

   "לאחרונה חל צמצום ניכר ביותר בכח האדם הסיעודי... אנו עושים מאמץ אדיר כדי לקיים את השרות ולא לסגור תחנות אך ככל הנראה זה השלב הבא בהתמודדות שלנו עם הקיצוצים".

  אומ"ץ מביעה פליאה:

   "האמנם?! ואם אכן ייסגרו תחנות, אילו אלטרנטיבות בדעתכם להציע להורים מבלי לסכן את בריאות התינוקות?"

  מנכ"ל משרד הבריאות אמור להשיב לאומ"ץ על שאלתה זו.

  מפתח פעילות

  לראש הדף מועצה מקומית מודיעין עילית

  21/6/07

  אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס והעבירה לו חומר רב העוסק בבחירות 2004 למועצה המקומית מודיעין ובליקויים חמורים ביותר בכל הקשור למנהל תקין, שהגיע לעמותת אומ"ץ .

  לפי מידע שהגיע לאומץ:

  1. ועדת הבחירות שמונתה בשנת 2004 טרם הבחירות מונתה שלא כדין ובפרוטוקולים של ועדת הבחירות ופרוטוקולים אחרים שינויים או תיקונים בניגוד לדין.
  2. נמצאו אי סדרים כספיים, הסתרת מידע ואי המצאת דוחות כספיים, שימוש בכספים שלא כדין.
  3. נחתמו הסכמים קואליציוניים לפני הבחירות, שיש בהם אי תקינות עד לכדי עבירות פליליות ושוחד בחירות. העתקים מהסכמים אלה נמצאים בידינו והם מוכיחים באופן חד משמעי על אי תקינות שלטונית.
  4. נחתמו חוזים עם גורמים שונים שבניגוד לחוק, וללא חוזי עבודה כדין.
  5. בגין אותן חשדות לעבירות, נבדקו החשדות ביאח"ה במשטרה במשך כשנה וחצי והתיק הועבר לפרקליטות מחוז ת"א עם המלצה להעמדה לדין.
  6. בקשה לפיזור המועצה ולמינוי ועדה זמנית עד לבחירות מחודשות הופנתה גם למפקד כוחות צה"ל באיו"ש.
  7. נמסר לנו כי החומר הועבר לידי מבקר המדינה.
  8. כבר בבחירות 2004 נמצאו אי סדרים שהתריעו עליהם ודבר לא נעשה, ואף פסקת, כנשיא בית המשפט בחיפה, לבטל את אותן בחירות ולא נעשה כך. ויותר מזה, לאחר בחירות 2004, הסיפור חזר על עצמו ללא התערבות אותו מבקר.
  9. אנחנו דורשים מכל הגורמים הנוגעים בדבר ובעיקר ממבקר המדינה לבדוק ולהתערב.
  10. עמותת אומ"ץ לא תשב בחיבוק ידיים נוכח שוד קרקעות ע"י יזמים וע"י ראש המועצה ולא תשתוק לנוכח המרמה, הפרת האמונים ושוחד בחירות.

  מפתח פעילות

  לראש הדף מינויו של רפי גינת למנכ"ל חברת החדשות של הרשות השנייה
  מהווה פגיעה באינטרס הציבורי

  19/6/07

  עמותת אומ"ץ הודיעה ליועץ המשפטי של הרשות השנייה כי אין בכוונתה להיענות לבקשתו לחזור בה מכוונתה להביא לידיעת חברי הדירקטוריון של הרשות השנייה ושל חברת החדשות את האחריות והחובות המוטלות עליהם בעת בחירת מנכ"ל חדש לחברת החדשות.

  הודעת העמותה באה בעקבות דרישתו של היועץ המשפטי של הרשות השנייה, עו"ד דורון אבני, מאומ"ץ שלא להלך אימים על חברי שני הדירקטוריונים של חברת החדשות ולמשוך בחזרה את "מכתבי האזהרה" ששיגרה אליהם שבהם הודיעה שתשקול להגיש נגדם תביעות אישיות.

  במכתב תשובה ליועמ"ש של הרשות השניה הודיעה אומ"ץ כדלקמן:

  1. חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו קובע בבירור כי תפקיד חברי הדירקטוריון לפעול למען החברה והאינטרס הציבורי ועליהם לפעול על פי הסטנדרטים הנוגעים לכל עובד ציבור באשר הוא.
  2. כל הפעולות שנעשו עד כה בשטח, כולל הדחת יו"ר חברת החדשות יצחק לבני, מראות שבעלי הזיכיון מתכוונים בנחישות רבה, וכנראה מתוך שמירה על האינטרסים שלהם, לממש את רצונם למנות את רפי גינת למנכ"ל חברת החדשות, יהיה מה שיהיה.
  3. מתוך ניתוח החוק ברור לחלוטין כי המלצה של הזכייניות באשר למינוי מנכ"ל חברת החדשות איננה מחייבת את חברי הדירקטוריון. ברור גם כי אם מסיבה כלשהי יהיה במינוי המנכ"ל משום פגיעה באינטרס הציבורי הרי שהדירקטוריון יפר בכך את חובותיו שבדין.
  4. עמותת אומ"ץ אינה מתכוונת להלך אימים, כטענתך, על חברי הדירקטוריון. אולם כיוון שפרשנותך את החוק אינה הולמת את חוות הדעת המשפטית המפורטת שקיבלנו, החליטה עמותת אומ"ץ להעמיד למבחן בג"ץ את השאלות של האחריות הציבורית של הדירקטורים, ומה דין האחריות האישית של החלטת דירקטורים על מינוי מנכ"ל-מטעם שעלול לפעול רק על פי האינטרסים של בעלי ההון ולא רק על פי האינטרס הציבורי.

  מפתח פעילות

  לראש הדף האם הפרקליטות כובלת את ידיה של המשטרה?

  19/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לפרקליט המדינה, עו"ד ערן שנדר כדלקמן:

  הנדון: חקירות פליליות נגד ראשי ערים

  עמותת אומ"ץ הגישה בשנתיים האחרונות תלונות והעבירה חומר מודיעיני בחשד נגד כמה ראשי ערים שעברו עבירות פליליות לכאורה, בין השאר על חוק תכנון והבניה והפרת אמונים. המדובר הוא בראש עיריית ת"א רון חולדאי, ראש עיריית ר"ג צבי בר, ראש עיריית ראשל"צ מאיר ניצן, ראש עיריית פ"ת יצחק אוחיון ועוד.

  בדיקה שנערכה על ידינו אצל גורמים משטרתיים העלתה שכיום הפרקליטות אינה נוטה לכאורה לעודד חקירות מעין אלה (להוציא חקירות בנושא חשד לשוחד).

  אנו מבקשים לדעת האם אמנם הפרקליטות כובלת את ידיה של המשטרה בעבירות הנ"ל.

  מפתח פעילות

  לראש הדף עמותת אומ"ץ מברכת את פרקליט המדינה

  18/6/07

  עמותת אומ"ץ שלחה מכתב ברכה לעו"ד ערן שנדר בגין החלטתו להמשיך בתפקידו פרק זמן נוסף, מעבר למועד שקצב לעצמו מראש וזאת על מנת לסיים את הטיפול בתיק החקירה בפרשת מכירת בנק לאומי.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חסרי דיור הזכאים לסיוע בשכ"ד

  17/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למר אריה בר, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, בו היא מלינה כי ממידע שהתקבל במשרדי העמותה, עולה כי חרף החלטת משרד השיכון לאפשר לזכאים זכות בחירה בחברה המסייעת (החלטה שתוקפה החל מינואר 2007) זכות המקנה לזכאים מעבר מחברה לחברה, בפועל נמנעת מחסרי הדיור זכות זו באמתלות שונות והשיוך ממשיך להיות כפוי.

  מפתח פעילות

  לראש הדף לחקור חשדות לזיופים ושוחד
  בבחירות למערכת ראשות מפלגת העבודה

  17/6/07

  עמותת אומ"ץ הגישה תלונה ליועץ המשפטי לשממשלה בעניין חשד לזיופים בבחירות הפנימיות לראשות מפלגת העבודה שבה היא דורשת להורות על חקירת משטרה גם בחשד למתן שוחד בבחירות הללו. במקביל, פנתה העמותה אל מבקר המדינה בדרישה להפעיל את סמכותו ולבדוק האם בוצעו עבירות לכאורה על חוק הבחירות במערכת בחירות זו.

  בפניות העמותה נאמר:

   "עפ"י פרסומים בכלי התקשורת ועובדות ששודרו בסוף השבוע שעבר בערוץ 10, אירעו לכאורה זיופים במערכת הבחירות לבחירת יו"ר מפלגת העבודה, בכמה כפרים של בני המיעוטים בצפון הארץ. אנו פונים אליך בבקשה להורות על חקירת משטרה שתתמקד בעיקר בפעילותו של שר התשתיות, מר בנימין (פואד) בן אליעזר, שהיה אחראי על המגזר הערבי והדרוזי בבחירות הללו. לא יעלה על הדעת שלא ייחקרו חשדות לזיופים בבחירות שבהן נבחר אהוד ברק כיו"ר מפלגת העבודה וכמועמד לתפקיד שר הבטחון.
   במקביל, מבקשת עמותת אומ"ץ לחקור חשדות של שוחד בחירות. באחרונה פורסם כי השר בנימין בן אליעזר הורה לחבר שורה של כפרים ערביים בצפון הארץ למערכת החשמל וחיבורים אלו נעשו למחרת הבחירות המקדימות לפריימריס של מפלגת העבודה, ביניהם בכפרים שבהם היה אחוז הצבעה גבוה עבור אהוד ברק שהשר בן אליעזר פעל מטעמו."

  פעילות קודמת

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ מאשימה את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
  ברדיפת סגנו על רקע מאבק על מנהל תקין

  13/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה אתמול למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, בתלונה נגד מנהל המוסד לביטוח לאומי, מר יגאל בן שלום, על כך שהוא דוחק את רגליו של סגנו, מר אילן מורנו (אביו של סגן אלוף עמנואל מורנו ז"ל שנפל במלחמת לבנון השניה) על רקע מאבקו של מורנו למען מנהל תקין.

  בפניית העמותה אל המבקר נאמר:
   "עפ"י מידע מוסמך שהגיע בימים האחרונים לעמותת אומ"ץ , פועל מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מר יגאל בן שלום, להדיח את סגנו מר אילן מורנו (אביו של סגן אלוף עמנואל מורנו ממפקדי סיירת מטכ"ל שנפל במלחמת לבנון השנייה), הממונה על הלוגיסטיקה והחקירות במוסד, בגין סירובו לשתף עמו פעולה בביצוע פעולות שונות הנוגדות לכאורה את המינהל התקין וטוהר המידות. המדובר הוא, בין השאר, במעורבותו הפעילה של בן שלום מאחורי הקלעים במכרזים לקבלת עובדים למוסד לביטוח לאומי ולשכירת מבנה עבור הרשות, תוך ניסיון להטות תוצאות של מכרזים. מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי נהג לומר לסגנו כי קיבל "בקשות" משרי ממשלה בנושאי הטיית מכרזים לטובת מקורביהם. באחת ההזדמנויות מר מורנו בדק לדבריו עם השר הנוגע בדבר כביכול והתברר כי השר לא ידע במה המדובר. מאחר שמר מורנו סרב לשתף פעולה עם מר בן שלום, החליט בן שלום לדחוק את צעדיו ולפגוע בו במטרה להביא לפרישתו מתפקידו. אנו רואים את צעדו של מר בן שלום בחומרה יתרה מאספקט נוסף: מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי אינו מהסס לפגוע באב שכול שעוד לא מלאה אפילו שנה למות בנו שהיה אחד הלוחמים הנועזים של צה"ל ופעל רבות במבצעים סודיים למען בטחון המדינה."
  מפתח פעילות

  לראש הדף עיכוב בהעברת כספים לניצולי שואה

  12/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליו"ר ועדת החקירה בנושא הבדיקה בבנקים בישראל של נכסי קורבנות השואה, חה"כ קולט אביטל. זאת לאחר שפורסם בתקשורת, כי למרות פעולתה של ועדת החקירה, הכספים אשר הבנקים מחזיקים ואשר ניצולי השואה כה נזקקים להם טרם הגיעו לידי הניצולים.

  מן הפרסומים עולה כי קיימת מחלוקת באשר לסכומים אשר הבנקים צריכים להעביר. אומ"ץ מציעה פתרון הקיים בדין הישראלי. לדוגמה, לפי סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א -1981 חובה על חברת ביטוח לשלם למבוטח בתוך 30 יום את כל הסכומים אשר אינם שנויים במחלוקת. אמ"ץ סבורה שהוראה שכזו שבאה לסייע למבוטח במצוקתו לאחר קרות מקרה ביטוח, נכונה מכל וחומר לאור מצוקת הניצולים והתקופה בה הכספים נשללו מהם. מצד הבנקים קשה לראות כיצד לשיטתם עומדת להם הזכות (למצער המוסרית) להחזיק כספים שאף לשיטתם אינם שנויים במחלוקת, ומצד הניצולים אלמנט הזמן אינו אלמנט קריטי. כמובן שיש לאזן את האופציה האמורה למול החשש כי הדבר דווקא יגרום לסחבת נוספת בתשלום מלוא הסכומים.

  אומ"ץ תשמח לסייע למען הקדמת העברת הכספים לניצולים.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ תובעת השעיית יורם קראשי ממועצת עיריית ירושלים

  12/6/07

  אומ"ץ פנתה למבקר המבינה בבקשה להשעות את מר יורם קראשי מתפקידיו במועצת עיריית ירושלים

  חבר מועצת עיריית ירושלים, מר קראשי נחקר בחודשים האחרונים במשטרה, בחשד למעורבותו בפרשת השחיתות במערכת המיסים, בשיתוף עם אחותו שולה זקן, לשעבר מנהלת לשכתו של ראש הממשלה. מר קראשי ממלא בעיריית ירושלים תפקידים בעלי מפתח בתחום המכרזים והכספים ונראה לעמותה כי יש מקום להורות על הפסקת תיפקודו כל עוד מתנהלת החקירה. אם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום, אומ"ץ נתבע שהנ"ל יושעה גם מתפקידו כחבר המועצה עד להחלטת בית המשפט.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד לאי סדרים בועדה המקומית לתכנון ובניה - ר"ג

  12/6/07

  אומ"ץ פנתה לשר שר הפנים, מר רוני בר-און, בעקבות מידע המרמז על אפשרות לאי סדרים בועדה המקומית לתכנון ובניה ר"ג ולעומד בראשה, יו"ר הועדה וראש העיר מר צבי בר.

  תכנית האב הקיימת בר"ג הינה משנת 60 ומאז לא הסתיימה העבודה על תכנית אב חדשה-מעודכנת. הפתרון החלופי, ביצוע תב"ע נקודתי הוא פתרון שגוי כשיטה, הפוגע ברקמת העיר, אינו מתחשב בתשתיות וכמובן פוגע בתושבי העיר, וזאת מכיוון שלא נבחנת העיר כולה על כל שכונותיה ומרכיביה, אלא כל אזור מצומצם בנפרד.

  ישיבות המועצה הפתוחות לקהל הרחב אינן בעצם שקופות ופתוחות - את האולם גודשים אנשים "מטעם" ולאנשי ציבור "פשוטים" אין מקום להשתתף או לשמוע את הדיונים.

  לאור האמור לעיל אומ"ץ מצפה מהשר להתערב לטובת תושבי רמת-גן על מנת שיתקיימו דיונים נאותים ושקופים וכי הציבור יוכל להיות שותף להחלטות. למשל ניתן להקרין את הדיון על מסך מחוץ לאולם וכיו"ב.

  מפתח פעילות

  לראש הדף מה הסיבות לגרעון הגדול ברשות השידור?

  11/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בדרישה לבדוק את הסיבות להגדלה משמעותית בגרעון הרשות בתקופת הניהול של מר מרדכי שקלאר.

  בפנית העמותה נאמר:

   "מנכ"ל רשות השידור, מר מרדכי שקלאר, הודיע בימים האחרונים על הפעלתה של תכנית חירום כדי לצמצם בצורה משמעותית את הגרעון השוטף של הרשות המסתכם כיום בכ 150 מיליון שקלים. נוכח העובדה שמאז שמר שקלאר נכנס לתפקיד מנכ"ל הרשות, לפני פחות משנה, צמח הגרעון ב 50 מיליון שקלים, נראה לנו שיש מקום לבדוק את הסיבות שגרמו להגדלה משמעותית של הגרעון עוד לפני שתכנית הבראה תצא לדרך.

   בין השאר עומדים על הפרק נושאי בזבוז כספי משלם המיסים לתכניות טלוויזיה יקרות, שחלקן מופקות על ידיו של מנכ"ל הרשות, תשלומים מופרזים לאגודות הספורט מכבי תל אביב והפועל ירושלים, שאיש ציבור ואילי הון היו מעוניינים ביקרן, חתימת חוזים אישיים של תשלומי שכר מנופחים עם עובדי רשות בגמלאות ועיתונאים אחרים שהמנכ"ל החליט לצרפם לרשות למרות האבטלה הגלויה ובזבוזים למכביר של כספי משלם המיסים.

   עלינו לציין כי התנהלותו הבזבזנית של מר שקלאר שימשה דוגמא שלילית לכלל עובדי הרשות ויש לנו ספקות אם המנכ"ל הוא האיש שיכול להוביל את הרפורמה המתוכננת ליעילות והחיסכון ברשות."

  מפתח פעילות

  לראש הדף האם עובדים בכירים בעיריית ת"א אולצו לגייס בוחרים לעמי אילון?

  11/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה במכתב כדלקמן:

   עפ"י מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ , גוייסו לפריימריס של מפלגת העבודה ע"י מטה הבחירות של המועמד חה"כ עמי אילון כמה עובדים בכירים בעירייה כדי לסייע בבחירתו של הנ"ל לראשות מפלגת העבודה. עפ"י טענתם הם עשו זאת באי רצון רק כדי שלא להתעמת עם ראש העירייה, מר רון חולדאי, ששימש כיו"ר המטה.

  פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף מדוע יש להקפיא מכרז לייצור חשמל פרטי?

  10/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בדרישה שמשרדו יפעל לביטול המכרז לייצור חשמל פרטי במישור רותם, אחרי שהתברר שמשרד התשתיות תומך בשינוי תנאי המכרז, דבר שיעלה לקופת המדינה תוספת בסך עשרות מילוני דולרים.

  אומ"ץ טוענת, על יסוד מסמכים המצויים ברשותה, כי שר האנרגיה לשעבר עורך הדין משה שחל המייצג את חברת או.פי.סי. (שבבעלות האחים עופר) שזכתה במכרז, הביא לשינוי בעמדתו הקודמת של שר התשתיות בנימין (פואד) בן אליעזר, בזכות קשריהם הפוליטיים והאישים.

  אומ"ץ טעונת עוד כי עפ"י מידע המצוי בידה, נוטה ראש הממשלה אהוד אולמרט להביא לאישור הממשלה הצעה לפתיחת מו"מ לשינוי תנאי החוזה ההסכם המקוריים.

  במכתב ששיגרה אומ"ץ למבקר המדינה נאמר בין השאר:

   "אנו מבקשים שמשרד מבקר המדינה יבדוק לאלתר חשד שעל פיו שינה בחודשים האחרונים משרד התשתיות, בהנחיית השר בנימין בן אליעזר, את עמדתו המקורית לגבי פרויקט יצרו חשמל פרטי במישור רותם, מטעמי הון ושלטון, וע"י כך עלולים להיגרע מקופת המדינה סכומים המסתכמים בעשרות מיליוני דולרים.

   עד לסיומה של בדיקה זו אנו מבקשים שמשרד מבקר המדינה יורה לממשלה שלא לנהל מו"מ כלשהו בעניין תנאי המכרז שבו השתתפה באורח בלעדי חברת או.פי.סי, המצויה בבעלותם של האחים עופר, מאחר שבינתיים נוצרו נתונים שונים ועל אחת כמה וכמה שלא לתמוך בשיפור התנאים המקוריים.

   חברה זו מיוצגת כיום ע"י שר האנרגיה לשעבר ועורך הדין משה שחל, המקורב לשר התשתיות הנוכחי, ויש לו עניין שההסכם ייחתם בתנאים לא כלכליים על חשבון הקופה הציבורית."

  אומ"ץ מפרטת בפנייתה אל מבקר המדינה את מהלך השתלשלות העניינים:

  1. בחודש נובמבר 2004 זכתה חברת או.פי.סי במכרז לייצור חשמל פרטי במישור רותם, שהיה כרוך בהתחייבות הממשלה לשלם תקבולים לבעלי הפרויקט, אך החברה סירבה לחתום על החוזה כפי שנוסח במסמכי המכרז וביקשה שיעשו בו שינויים טרם החתימה.
  2. בחודש נובמבר 2005 הודיעו מר אלי רונן, לשעבר המנהל הכללי של משרד התשתיות, וחגי מילר, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, לפרקליטיה של חברת או.פי.סי עורכי הדין פנחס רובין ומאיה צברי על ביטול היחסים בין המדינה לבין החברה, מאחר שהחברה לא הייתה מוכנה לקבל את עמדת המדינה וועדת המכרזים (עפ"י אותה עמדה הייתה המדינה מוכנה לקבל תקבולים בסכום של 250 מיליון דולר בלבד לעומת סכום של ולא 366 מליון שדרשו המשקיעים).
  3. בעקבות עמדתן הנחושה של המדינה, ועדת המכרזים ורשות החשמל הציבורית החליטה חברת או.פי.סי. לעתור לבג"צ. בתגובה לכך פנו בחודש אפריל 2006 אל היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, החשב הכללי במשרד האוצר ד"ר ירון זליכה והממונה על אגף התקציבים קובי הבר, והבהירו לו את עמדתם שעל פיה במכרזים ציבוריים לא ניתן אחרי הזכייה לנהל מו"מ בניסיון לשנות את תנאי המכרז, מאחר שע"י כך עלול להיווצר פתח לויתורים לא מוצדקים במכרזים שמפרסמת המדינה.
  4. במהלך השנים 2005- 2006 השתנו בהדרגה תנאי השוק בעקבות ירידת מחיר המימון, הוזלת ציוד ושינוי תנאי הרגולציה והסכום שהציעה המדינה לחברת או.פי.סי נראה מוגזם והיה צורך לעדכנו ולהפחיתו בכ-50 מיליון דולר (דהיינו המחיר הריאלי שהמדינה צריכה לשלם כתקבולים במחירים מעודכנים מסתכם בכ-200 מיליון דולר בלבד).
  5. בשלהי שנת 2006 שכרה חברת או.פי.סי. את שירותיו של עורך הדין משה שחל שהיה בעבר שר האנרגיה כדי להביא לשינוי ההחלטה המשותפת של משרדי האוצר ואנרגיה. מר שחל הינו פעיל מרכזי במפלגת העבודה ונמנה על ידידיו שלש ר התשתיות בנימין בן אליעזר.
  6. משרד האוצר גיבש במקביל עמדה עקרונית בזכות ביטול מוחלט של המכרז בנימוק שהמשך תהליך המכרז עלול להוביל לכך שמשק החשמל כולו יישאר בעלויות גבוהות יותר וייקר במידה משמעותית את מחירי החשמל לכלל הצרכנים.
  7. בראשית 2007 חלה במפתיע התפנית בעמדתו של משרד התשתיות לגבי המכרז שהחל לחלוק על עמדתו של משרד האוצר הן לגבי כדאיות המשך הליך המכרז והן לגבי גובה התקבולים שיש לשלם לחברת או.פי.סי. כתוצאה מכך וכיום אין עמדה אחידה של שני המשדדים לגבי העתירה התלויה ועומדת בפני בג"צ.

  מפתח פעילות

  לראש הדףמונתה הנהלה לאומ"ץ מחוז חיפה והצפון

  7/6/07

  בישיבה הראשונה של מחוז חיפה והצפון שזומנה ע"י מנכ"ל העמותה, ניצן ברזני, נכחו חברי עמותה ותיקים: אריה אבנרי, קובי גרשוני, ד"ר גרשון הורוביץ, דורון טל וד"ר יעקב קורי וכן חברים חדשים: פליצ'ה פלד, שחר קופרמן, שרה גולדברג, עו"ד חיים נתיב, ד"ר עודד סושרד ופריד באשא.

  מזכירות העמותה הציעה בתוקף סמכותה מינוי זמני של הנהלת אומ"ץ חיפה והצפון ואושרו ממלאי תפקידים במחוז הצפון. הצעות מזכירות העמותה לעניין משרד מחוז הצפון נדונו ואושרו על ידי הנוכחים.

  פעילות קודמת | פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ התלוננה על חשדות לעבירות מס חמורות בהסתדרות המורים

  6/6/07

  עמותת אומ"ץ הגישה תלונה לנציבות מס ההכנסה בחשד להעלמות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בגין אי העברת תשלומי מס על שי כספי לחג, שחולק בתריסר השנים האחרונות ללמעלה מ-20 אלף מורים גמלאים.

  במכתב ששיגרה אומ"ץ למ"מ נציב מס ההכנסה מר יהודה נסרדישי נאמר:

   "עמותת אומ"ץ מגישה תלונה בדרך זו נגד מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן ורואי החשבון של הארגון בגין חשד שעברו לכאורה עבירה פלילית ע"י התחמקות מתשלומי מס, כנדרש בחוק, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

   בכתבת תחקיר ששודרה בתאריך5/6/07 בערוץ 10 , נחשף כי בתריסר השנים האחרונות נמנעה הנהלת הסתדרות המורים להעביר תשלומי מס מענקי חג ששולמו מדי שנה ללמעלה מעשרים אלף מורים גמלאים וזאת בידיעתם של מזכ"ל הסתדרות המורים ועובדים בהסתדרות המורים.

   במהלך הראיון המוקלט, הודה וסרמן בהעלמת המס הנ"ל וטען שלהסתדרות המורים אין המשאבים לחזרת תשלומי המס.

   אנו דורשים למצות את הדין עם הסתדרת המורים, שאמורה להיות גוף חינוכי לדוגמא לציבור התלמידים וההורים, ובמקום זאת היא מהווה חממה לביצוע עבירות מס חמורות, ולנקוט בכל הצעדים הנדרשים לגביית החובות."

  דיווח קודם

  מפתח פעילות

  לראש הדף פרקליטות המדינה מתחמקת ממתן הסבר למבקר המדינה
  בפרשה של מתן שירותים משפטיים ע"ח הציבור לאזרחים פרטיים

  6/6/07

  מבקר המדינה השיב לעמותת אומ"ץ כי מזה שנה שפרקליטות המדינה לא משיבה לו ולא מוסרת לו הסברים בפרשה של מתן "שירותים משפטיים פרטיים" לאישים בכירים ע"י הפרקליטות על חשבון כספי הציבור. תחילת הפרשה בתלונה שהוגשה ע"י אומ"ץ למבקר המדינה לפני שנה, על כך שהפרקליטות נותנת שירותים משפטיים פרטים ע"ח קופת הציבור לחברים ומקורבים לפרקליטות. מדובר במשפטים של אזרחים פרטיים בענייני ממון ובסכסוכים אזרחים שונים ומדובר באנשים שאינם עובדי מדינה.

  במכתבו למבקר בשנת 2006 טען אבנרי, בין השאר, כי לא מדובר במשפטיים שהפרקליטות מופקדת עליהם או שהמדינה נתבעת בהם , אלא בענייני ממון ועסקים פרטיים שאינם נוגעים למדינה. אבנרי טען בפני המבקר שלא יתכן שפרקליטות המדינה, שאינה מסוגלת לתת סיוע וייצוג משפטי כנדרש לאזרחים חסרי אמצעים המועמדים לדין, מוצאת לפתע "עודף כח אדם" במשרדיה כדי לתרום אותו בחינם לעשירי הארץ לטובת ענייניהם הפרטיים. אבנרי העביר לבדיקת מבקר המדינה מקרה הפרקליטות מופיעה לצד הנתבע במשפט, ומייצגת אותו כאילו היא משרד עורכי דין פרטיים. מדובר במשפט בו נתבע ד"ר שמשון שושני, לשעבר מנכ"ל הסוכנות היהודית, שנתבע אישית על הוצאת לשון הרע. אבנרי הזהיר את מבקר המדינה כי פרט לשאלה באיזו סמכות מופיעה הפרקליטות במשפט פרטי ומי הסמיך את הפרקליטות "לתרום" שירותים משפטיים בחינם, קיים חשש כי בתי המשפט יחייבו את המדינה לשלם את הנזקים והתשלומים שחייבים בהם הנתבעים הפרטיים, כיוון שמדינה התערבה לטובתם.

  בינתיים קבע ביהמ"ש כי ד"ר שושני חייב בדין על הוצאת לשון הרע ונקבע בביהמ"ש כי הוא לא פעל מטעם המדינה או שליחותה (מה שהעלה בשנית את השאלה מה עושה הפרקליטות בבית המשפט בפרשה זו). בעקבות העברת המידע למבקר המדינה ותזכורות, הודיע השבוע מבקר המדינה לאומ"ץ כי למרות שהוא פנה לפרקליטות המדינה כבר בחודש מאי 2006 , הרי שעוד היום הפרקליטות לא השיבה לו.

  בתגובה להודעה, פנה יו"ר הנהלת אומ"ץ למבקר וביקש ממנו להכין דו"ח ביקורת פומבי על פרקליטות המדינה, גם בגין מעשיה וגם בגלל סירובה להשיב למבקר. אבנרי מזכיר למבקר המדינה כי כאשר ראש הממשלה סירב למסור לו תשובות בזמן סביר לא היסס המבקר להוקיע ברבים את התנהגותו ולא היסס להכין עליו דו"ח חמור ולכן ראוי שינקטו צעדים דומים כנגד הפרקליטות והעומדים בראשה. לטענת אבנרי, התנהגותה של הפרקליטות מעידה על ליקוי בסיסי בלב הממסד הממונה על אכיפת החוק ועל שמירתו ולכן מן הראוי לפרסם עכשיו ברבים מיהם האנשים שמקבלים מהפרקליטות שירותים משפטיים פרטיים בחינם, מי החליט על כך בפרקליטות מהן ההשלכות המשפטיות והכלכליות של הסיבוכים וההסתבכויות שיגרמו למדינה כתוצאה מההליכים המשפטים שהיא הסתבכה בהם.

  עמותת אומ"ץ שוקלת פניה לבג"צ במטרה לחייב את אנשי הפרקליטות להחזיר ולשלם מכסם לקופת המדינה את עלות השירותים המשפטיים שהם נתנו ע"ח קופת הציבור לאנשים פרטים.

  מפתח פעילות

  לראש הדף קבלת תרומה פוליטית מעבריין בהלבנת הון

  5/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה בבקשה שהמבקר ייחיב את המועמד לרשות מפלגת העבודה, מר אהוד ברק, להחזיר תרומה שקבל.

  על פי פרסום ב"דה מרקר", קיבל אהוד ברק, תרומה בסך 40,000 ₪ מאיש עסקים ישראלי שהורשע בשעתו בשוויץ בהלבנת הון בהיקף של עשרות מליוני דולרים.

  התורם הנ"ל נחשב אמנם כידיד אישי של מר ברק, אך לאמו"ץ נראה כי מי שרואה עצמו כמועמד לראש ממשלה אינו יכול לקבל תרומות מאדם שהורשע בעבירה חמורה.

  לכן יש מקום לחייב את מר ברק להחזיר לאלתר את התרומה לתורם הנ"ל.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ מחזקת את ידיו של היועץ המשפטי לממשלה
  במאבקו נגד שר המשפטים לבחירת פרקליט המדינה

  5/6/07

  עמותת אומ"ץ הודיעה הבוקר כי היא מחזקת את ידיו של היועץ המשפטי של הממשלה, מר מני מזוז, בעמידתו האיתנה מול עמדתו של שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, המנסה בדרכים פתלתלות ועקלקלות להכניס פוליטיזציה למערכת המשפטית במהלכיו למנות פרקליט מדינה חדש.

  אומ"ץ סבורה כי בחירת פרקליט מדינה חדש שיהיה מקובל על אישים פוליטיים מרכזיים, שחלקם נחקרים במשטרה ועלולים להזדקק להכרעתו בעתיד וכמו כן אישי ציבור אחרים ואילי הון עוקפי חוק הינה פסולה מעיקרה.

  לא יעלה על הדעת שיתמנה פרקליט מדינה שיהיה עושה דברו של שר המשפטים ומהכרעותיו יהנו מקורביו של השר או כאלה שראש הממשלה שמינה את פרופ' פרידמן לתפקיד שר המשפטים, יחפוץ בייקרם.

  מפתח פעילות

  לראש הדף היעלה על הדעת כי מועמדת למנכ"ל תבחר את עצמה?

  4/6/07

  עמותת אומ"ץ הודיעה הבוקר למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי, כי קיים חשש לפגיעה במנהל התקין בהצגת מועמדותה של סמנכ"לית המשרד רות רלב"ג לתפקיד מנכ"לית חברת "שראל".

  במכתב ששיגר יו"ר הנהלת העמותה, אל מנכ"ל משרד הבריאות נאמר בהקשר לכך: "בעוד זמן קצר עומד דירקטוריון חברת "שראל", העוסקת באספקת ציוד רפואי ותרופות לבתי חולים ממשלתיים לבחור במנכ"ל החדש של החברה.

  הופתענו לשמוע כי סמנכ"לית משרד הבריאות גב' רות רלב"ג ששימשה כנציגתך בוועדה שקבעה את הקריטריונים לאיתור המנכ"ל של החברה הנ"ל הציגה בעצמה את מועמדותה לתפקיד זה.

  העובדה שגב' רלב"ג התפטרה מתפקידה, אחרי שהחליטה להגיש את מועמדותה במכרז אינה מעלה ואינה מורידה ולטעמנו יש במועמדותה חשש לפגיעה במנהל התקין.

  זאת ועוד: לא יעלה על הדעת שגב' רלב"ג שטיפלה בתוקף תפקידה במשרד בתקציביהם של בתי החולים תעבוד מולם ללא תקופת צינון."

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ תעתור לבית משפט אם הדירקטורים ייכנעו לדרישת בעלי ההון

  4/6/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב אישי שנשלח לחברי הדירקטוריונים של הרשות השנייה ושל חברת החדשות של הרשות כי אם הם ייכנעו לדרישתם של בעלי הזיכיון של "רשת" ו"קשת" למנות את רפי גינת, כמנכ"ל-מטעם של חברת החדשות ובשליחות הבעלים, שהם ידידיו האישיים, ללא שיקול דעת ענייני ומנותק מקשרי "הון שלטון" ותוך מעילה באמון הציבור ובניגוד למה שמחייב החוק - תגיש נגדם אומ"ץ תביעות אישיות על הפרת חובתם במסגרת אחריות הדירקטורים.

  אומ"ץ החליטה במקביל על יסוד חוות דעת משפטית כי במקרה ובכל זאת יוחלט למנות את רפי גינת לתפקיד המנכ"ל, תעתור העמותה לבג"ץ כדי שיפסוק אם בעלי ההון, באמצעות מנכ"ל-מטעם שעלול לפעול רק על פי האינטרסים של בעלי ההון ולא בהתאם לאינטרס הציבורי, הם המכתיבים לשלטון את אופן השמירה על החוק.

  במכתב של אומ"ץ נאמר עוד:

   "בעלי הזיכיון של "רשת" ו"קשת" אינם הבעלים הפרטיים של ערוצי השידור הטלוויזיוניים בישראל. הבעלים של ערוצים אלה היא המדינה שרק הפקידה בידי הזכיינים את הזכות לשדר לציבור באופן הוגן ומאוזן, כפי שקובע החוק."

  יצויין שאומ"ץ הייתה הראשונה שהעלתה לפני כמה שבועות לדיון ציבורי את חשש הפגיעה באינטרס הציבורי אם תמומש כוונתם של בעלי הזיכיון למנות את גינת למנכ"ל חברת החדשות של הערוץ השני.

  מפתח פעילות

  מאי 2007

  לראש הדף אומ"ץ החליטה למחוק עתירתה כנגד עיריית תל אביב

  31/5/07

  מזכירות אומ"ץ החליטה על מחיקת עתירה כנגד עיריית תל אביב בפרשת בית עיריית תל-אביב. זאת בעיקר בעקבות הערתה של השופטת המחוזית מיכל רובינשטיין, שעמותת אומ"ץ עלולה לשלם קנס של 30,000 ש"ח באם תידחה העתירה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף מדוע הושמטו מועמדים לשפיטה שנכללו ברשימה

  30/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לשר המשפטים ויו"ר הועדה לבחירת שופטים - פרופ' דניאל פרידמן, לנשיאת ביהמ"ש העליון - השופטת דורית ביניש ולמנהל בתי המשפט - השופט משה גל בעניין בקשתה מתאריך 21/3/07 שטרם זכתה תגובה.

  15 מועמדים עברו באפריל 2004 את ההליכים המוקדמים של הבחירה ונמצאו כשירים כמועמדים לבית המשפט העליון. מתוכם נבחרו בשעתו 4 מועמדים ועל כן נותרו 11 מועמדים אשר צריכים להיכלל כעת ברשימת המועמדים. מאחר שעל הפרק בחירה של חמישה שופטים לבית המשפט העליון והנושא הוא בעל עניין ציבורי עליון, מבקשת אומ"ץ את התייחסות חברי הועדה בהקדם האפשרי לבקשת העמותה מתאריך 21/3/07 שטרם זכתה למענה.

  זאת ועוד, כעת פונה אליכם העמותה ומבקשת מחברי הועדה להתייחס לעובדה כי השמטת חלק מהמועמדים שמועמדותם פורסמה בשעתו, ובעיקר אנשי האקדמיה ובכללם פרופ' רות גביזון, פרופ' מיגל דויטש ופרופ' מיכאל קורינאלדי, היא שלא כחוק ונדרש לתקן את הרשימה ברשומות.

  מכתב אומ"ץ מסתיים בהבהרה שאם הרשימה לא תתוקן ברשומות תאלץ העמותה לשקול הגשת עתירה בעניין זה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף תזכורת לשר הפנים, רוני בר-און
  בעניין מנהל לא תקין בעיר הכרמל

  28/5/07

  כמה מחברי מועצת עיר הכרמל פנו לעמותת אומ"ץ לאחר שבשעתו פנו לשר הפנים בתלונה על חשד לזיוף וקבלת מסמך במרמה בדרכי התנהלותם של ראש המועצה המקומית ומזכיר המועצה. לטענתם, עד היום הם לא זכו לתגובת שר הפנים - רוני בר-און. עמותת אומ"ץ מבקשת משר הפנים להגיב אלה צעדים ננקטו ע"י משרד הפנים כדי לברר אם יש ממש בתלונה זו.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד לרישום כוזב של קרקעות ביבנאל

  28/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בבקשה לערוך בדיקה יסודית על דרכי חלוקת שטחי הקרקע ומכסות המים ביבנאל.

  פניית אומ"ץ מבוססת עפ"י מידע שפורסם באתר Nfc ובו נאמר כי יו"ר האגודה החקלאית "תוצרת ואשראי" ביבנאל, מר יואל צימרמן, הודה כי ערך בשעתו רישום כוזב של הזכאים לחלוקת קרקעות ומים בישוב, לצורך מימוש פרויקט "התיישבות בנים".

  בין השאר התברר כי מר צימרמן דאג לשבץ ברשימת הזכאים את בתו ואת בנו ואחרי שהם נפסלו ע"י ועדת הקבלה הוא טרח לצרף את אחיינו, שגם הוא לא עמד בקריטריונים הנדרשים אך זכה בכל זאת בשטחי קרקע ומכסות מים. גם מר צימרמן עצמו זכה לתוספת מכסות מים, כפיצוי על כך שבתו ובנו נמחקו מרשימת הזכאים.

  אחרי שעובדות אלה נחשפו באחרונה, פנתה קבוצת תושבי יבנאל אל משרד החקלאות בדרישה שיחייב את משפחת צימרמן להחזיר את הקרקעות ומכסות המים, אך לא נענתה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ חגגה פתיחת משרד מחוז "חיפה וצפון הארץ"

  29/5/07

  עמותת אומ"ץ פתחה משרד חדש בצפון הארץ שירכז את הפעילות באזור שבין חדרה למטולה.
  המשרד ממוקם ברח' נורדאו 34 בחיפה.

  תקציר דברי המנכ"ל בערב הפתיחה:

  תנועת אומ"ץ מביאה כאן סוג של פלטפורמה שתשמש לליווי תהליכים הקורים ברשויות המדינה. הכלי הזה עומד לרשותכם. הפלטרפומה הזו מיועדת לבצע טיפול יסודי בליקויים במרחב הצפוני של מדינת ישראל, אשר סובל מהזנחה של רשויות השלטון ונמצא הרחק מהתודעה של מקבלי ההחלטות ומובילי הדעה. הבסיס הוא משרד. התפעול יהיה ע"י חברי העמותה הצפוניים. היעד שלנו, להגיע ל- 400 חברים תוך חצי שנה. תוך שלושה שבועות נקיים מפגש של כל החברים הפעילים שהגיעו היום. הנהלת אומ"ץ [הארצית] מינתה נבחרת לתקופת נסיון של 9 חודשים. התפקידים שהם בעקרון פנויים הם הנהלת הסניף, ועדת חברים, גזבר, רכז פרוייקים, יחסי ציבור. אנחנו זקוקים לתרומות לציוד משרדי. אנחנו כאן, אז קדימה לעבודה.

  במשרד המחוז יפעלו חברי העמותה בהתנדבות מלאה בסיוע יועצים משפטיים.

  העמותה מגייסת חברים חדשים בערי וישובי הצפון ובמקביל פונה לציבור בבקשה להפנות אליה חשדות על מקרים הפוגעים בטוהר המידות על מנת שתוכל לטפל בהם.

  פעילות קודמת | פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף האם צה"ל מופקד על תעשיית הבידור?

  27/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה אל מפקד גלי צה"ל, אל"מ אבי בניהו, בבקשה לבדוק חשד לחריגות מכללי מנהל תקין בגלגל"צ. בין היתר, התבקש מפקד התחנה לבדוק פרשת מינויה של מנהלת התחנה, עירוב שיקולים זרים בדרכי בחירתם ובתכיפות השמעתם של שירים מסויימים לשיפוט המאזינים, ופעילות לא תקינה לכאורה המתקיימת בתחנה שיש בה כדי לקדם אינטרסים של מפיקים מסחריים ואנשי עסקים פרטיים.

  מפתח פעילות

  לראש הדף כיצד מונה רפי לנקרי למנהל מח' משאבי אנוש בבנק ישראל

  27/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בעניין, נגיד בנק ישראל אשר מינה בימים האחרונים את רפי לנקרי לתפקיד מנכ"ל זמני של מח' משאבי האנוש בבנק.

  אומ"ץ מבקשת ממבקר המדינה לבדוק אם מינוי זה הוא ראוי, מאחר שהוא נעשה ללא מכרז, שכן מר לנקרי "הוקפץ" בכמה דרגות לצורך קבלת המינוי. יתרה מזו, מר לנקרי כיהן בעבר כיו"ר עובדי בנק ישראל ונראה לנו כי מינויים מסוג זה מעוררים את השאלה אם יושבי ועדים אינם "מתוגמלים" ע"י הנהלות גופים שונים בתמורה ל"שקט תעשייתי" שהם יוזמים. עוד מציינת אומ"ץ בפנייתה למבקר כי מינוי זה יצא לפועל, למרות העובדה שבדו"ח האחרון של המבקר נמתחה ביקורת חריפה על שיטת המינויים בבנק ישראל.

  מפתח פעילות

  לראש הדף "בנק ישראל אינו מהווה מקור מידע" - האין זה טיוח מבוקר?

  27/5/07

  המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיה, דחה אתמול את בקשת עמותת אומ"ץ לחשוף נתונים על מחיקת ופריסת חובות של איש העסקים עופר הירשזון, בנו של שר האוצר המושעה אברהם הירשזון, כדלקמן:

   "כפי שבודאי ידוע לך בנק ישראל אינו מהווה מקור מידע אודות לקוחות הבנקים, ואינו רשאי להעביר למאן דהוא מידע אודות לקוח בנק, אם וככל שיש בכלל בידיו מידע כזה".

  מפתח פעילות

  לראש הדף נציגי ציבור בוועדות איכות הסביבה

  21/5/07

  עמותת אומ"ץ תומכת בשיתוף פעילות ציבורית בנושאי תכנון וחקיקה בנושאי סביבה. בהתאם לכך השתתף נציג העמותה במפגש מיוחד לפעילים סביבתיים ונציגי ציבור בועדות איכות סביבה מקומיות שנערך בחיפה, באדיבות חיים וסביבה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף תלונה נגד חברת מאסטרפלאן ועו"ד דן לנדאו

  21/5/07

  עמותת אומ"ץ התלוננה במשטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה נגד עו"ד דן לנדאו, ונגד חברת מאסטרפלאן, על יסוד דו"ח מבקר המדינה, שפורסם ביום 9/5/07.

  עפ"י האמור בדו"ח הנ"ל, שפורסם במלואו באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, טיפל עו"ד דן לנדאו (רל"ש יו"ר הכנסת לשעבר רובי ריבלין), בעניינים הקשורים למרכז המבקרים וערוץ הטלוויזיה המשדר מן הכנסת, והיה אחראי, בעצמו ו/או באמצעות עובדי כנסת שהיו כפופים לו, למתן העבודה ולאישור תשלומים בהיקפים גדולים לחברת בשם מאסטרפלן . בתפקידו היה עו"ד לנדאו אחראי לכך שהחברה תבצע את התחייבויותיה כלפי הכנסת, ולמעשה הוא גם זה שהינחה אותה, אישר את הביצוע ואישר את התשלומים.

  מבקר המדינה גילה כי מיד עם פרישתו מהכנסת החל עו"ד דן לנדאו לעבוד בחברת מאסטרפלאן. ההסדר, לפיו התאפשר לו לעבוד בחברת מאסטרפלאן ולהוסיף לעסוק במקביל במטלות הקשורות למרכז המבקרים ולערוץ הכנסת, הוסתר מוועדת המכרזים, שבחרה בחברת מאסטרפלאן לתת ייעוץ בנושא האמור לכנסת.

  מן האמור לעיל עולה חשד לעבירות של זיקה פרטית, עבירה לפי סעיף 278, ועבירות על מירמה והפרת אמונים על ידי עובד הציבור, עבירה לפי סעיף 284 לחוק. אפשר כי בחקירת המשטרה יתגלה כי היו בעלי תפקידים בכירים נוספים בכנסת היו שותפים ומעורבים בקנוניה להעברת עבודות וכספים לחברת מאסארפלאן.

  מפתח פעילות

  לראש הדף תלונה נגד יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס מר שמעון כצנלסון
  ונגד סגן ראש עירית ירושלים, מר יגאל עמדי

  21/5/07

  עמותת אומ"ץ התלוננה במשטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה נגד יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס, מר שמעון כצנלסון, ונגד סגן ראש עירית ירושלים, מר יגאל עמדי, כמפורט להלן:

  1. עפ"י דו"ח מבקר המדינה שפורסם ביום 9.5.07 (להלן: הדו"ח) העביר מפעל הפיס סכומי כסף לעמותות המנוהלות על ידי מקורבים לחברי דירקטוריון מפעל הפיס. הדו"ח במלואו פורסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.
  2. בדו"ח נקבע כי יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס, מר שמעון כצנלסון, יזם החלטות למתן תמיכות מקופת המועצה לתרבות ולאמנות שליד מפעל הפיס, לששה גופים שהיה לו ענין אישי בהם. כמו כן נקבע, כי מפעל הפיס העניק מתנות לחברים אישיים של היו"ר.
  3. על פי האמור בדו"ח, עבר מר כצנלסון, לכאורה, עבירה של זיקה פרטית, עבירה לפי סעיף 278 לחוק העונשין, וכן עבירה של מרמה והפרת אמונים ע"י עובד הציבור, עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.
  4. מר יגאל עמדי, חבר בדירקטוריון מפעל הפיס, פעל לאישור העברת כספים לעמותות שבניהול בני משפחתו.
  5. עפ"י מה שנקבע בדו"ח, מר עמדי נטל חלק בהליך אישור הענקת מענקים לעמותה, שבראש הועד המנהל שלה עומד אביו של מר עמדי, וכן נטל חלק בהליך אישור מענק לעמותה נוספת, שאביו הוא חבר הועד המנהל שלה.
  6. על פי האמור בדו"ח, עבר מר עמדי, לכאורה, עבירה של זיקה פרטית, עבירה לפי סעיף 278 לחוק העונשין, וכן עבירה של מרמה והפרת אמונים ע"י עובד הציבור, עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.
  7. הסיפור של מר עמדי מזכיר את הענין שנדון בבג"צ 4456/94 אמיתי - אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות נ. היועץ המשפטי לממשלה וח"כ אבנר חי שאקי (להלן: ענין שאקי), בפרשה שנודעה כ"פרשת העמותות". חה"כ שאקי, בהיותו שר בממשלה וחבר ועדת השרים לחלוקת עזבונות לטובת המדינה, ניצל את מעמדו כדי לסייע להקצאת כספי עזבונות, לטובת עמותות שנוהלו ע"י בני משפחתו ומקורביו. בג"צ, קבע בפסק דינו מיום 7/8/96, כי החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה בפרשת העמותות היתה נגועה בשיקולים זרים ולוקה בחוסר סבירות קיצוני, וביטל את ההחלטה.   דיווח המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף חיפה עיר עם אוירע

  20/5/07

  נציג עמותת אומ"ץ השתתף בצעדת מפגן לקידום חוק אוויר נקי לישראל. אומ"ץ הצטרפה למחאת מגמה ירוקה והקואליציה לבריאות הציבור הטוענים כי זיהום האויר פוגע קשות בבריאות תושבי אזור מפרץ חיפה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף לית דין ולית דיין במשרד התחבורה

  20/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לעו"ד אסף רוזנברג, הממונה על המשמעת בנציבות שרות המדינה בתלונה כנגד משרד התחבורה, בשל העדר תגובה לפניית העמותה וחוסר מעש מצד המשרד הנ"ל.

  בשעתו פנתה העמותה לשר התחבורה, מר שאול מופז, בדרישה לנקוט באמצעים משמעתיים נגד מר אבישי מיכאלי, ראש אגף המטענים והחומרים המסוכנים, שנחשד בקבלת טובות הנאה מקציני בטיחות של מסופי דלק, אולם עד כה לא נתקבלה החלטה בעיניינו במשרד התחבורה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף עמותת רעות

  20/5/07

  עמותת רעות אמורה לטפל בפליטי מלחמה וניצולי שואה.

  לפי מידע שהתקבל בעמותת אומ"ץ , עולה חשד כנגד העמותה ומנהליה שהם עושים בכספים שמגיעים לעמותה כבתוך שלהם. לאומ"ץ נודע כי מנכ"ל העמותה מר יסלזון וארבעה בכירים נוספים, משתכרים סכומי עתק.

  לאור האמור לעיל פנתה עמותת אומ"ץ ללשכת האפוטרופוס הכללי, למוסד לביטוח לאומי, הממונה על כל קופות החולים והממונה על אגף הגריאטריה במשרד הבריאות, בשאלות בעניין סכומי כסף נכבדים שהגופים הנ"ל העבירו לעמותת רעות בין השנים 1994-2005.

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ מכריזה על פתיחת משרד מחוז "חיפה וצפון הארץ"

  17/5/07

  עמותת אומ"ץ מכריזה על פתיחת משרד חדש בצפון הארץ שירכז את הפעילות באזור שבין חדרה למטולה. המשרד ימוקם ברח' נורדאו 34 בחיפה.

  ההחלטה להקים את משרד מחוז הצפון נובעת מהשלכות מלחמת לבנון השנייה שחשפה שורה של כשלים ומחדלים שבחלקם (כמו מכל האמוניה טופלו ע"י העמותה קודם לכן) מטרת אומ"ץ לטפל באמצעות המשרד הנוסף (במחוז הצפון) בנושאים של טוהר מידות של נבחרים ועובדי ציבור, פגיעה במנהל תקין של רשויות מקומיות, הטיה של מערכות המשפט ואכיפת החוק.

  במשרד זה יפעלו חברי העמותה בהתנדבות מלאה בסיוע יועצים משפטיים.

  העמותה מתכוונת לגייס חברים חדשים בערי וישובי הצפון ובמקביל תפנה לציבור בבקשה להפנות אליה חשדות על מקרים הפוגעים בטוהר המידות על מנת שתוכל לטפל בהם.

  מנכ"ל העמותה ניצן ברזני מסר כי בתאריך 29/05/2007 בערב, יתקיים אירוע חגיגי לרגל פתיחת המשרד . האירוע יתקיים בבית האגודה למען החייל בשד' בן גוריון 15, חיפה.

  במפגש ייטלו חלק אנשי ציבור, מוזמנים וחברי עמותה.

  פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ מגנה את ראש-הממשלה
  בעקבות התקפתו שלוחת הרסן על מבקר המדינה

  15/5/07

  עמותת אומ"ץ גינתה הבוקר את ראש-הממשלה, מר אהוד אולמרט, על ההתקפה שלוחת הרסן נגד מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס.

  "ראש-הממשלה עשה, באמצעות מקורביו, מעשה לא ראוי שמשמש דוגמא רעה לאזרחי המדינה ומערער את אושיות החוק במדינה" טוענת העמותה.

  העמותה טוענת עוד כי צעד זה נעשה במכוון במטרה לעמעם את פרשת רכישת ביתו של ראש-הממשלה ברחוב כרמיה, שבה הוא חשוד בקבלת שוחד בסך מאות אלפי דולר.

  במקביל פנה יו"ר העמותה ליועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, בדרישה שיזרז את קבלת החלטתו בנושא חקירה פלילית נגד ראש-הממשלה.

  בפניית העמותה אל מזוז נאמר:

   "התקפתו שלוחת הרסן של ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, על מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, שנעשתה באמצעות פרקליטיו ומקורביו, הינה הרת אסון ועלולה לערער בדרך בלתי הפיכה את אמונם של אזרחי המדינה בגופים המופקדים על אכיפת החוק.

   אין זו הפעם הראשונה שראש-הממשלה ומקורביו פוגעים בצורה חסרת תקדים באישים ובגופים החוקרים, בודקים ומדווחים על חשדות בביצוע עבירות פליליות ע"י ראש-הממשלה.

   אבל בפעם זו נחצו כל הקווים האדומים וכל מי ששלטון החוק הוא נר לרגליו, מתקשה לעמוד מנגד. אנו פונים אליך בדרישה לזרז את החלטתך בעניין חקירת משטרה בפרשת החשד שמר אולמרט קיבל שוחד בסך מאות אלפי דולרים בפרשת רכישת ביתו החדש ברחוב כרמיה".

  מפתח פעילות

  לראש הדף ייצוג אנשים פרטיים על ידי הפרקליטות
  תזכורת למשרד מבקר המדינה

  14/5/07

  עמותת אומ"ץ שבה ובפנתה בתזכורת לגב' חנה יזרעאלוב, מנהלת אגף ה' לביקורת משרדי הממשלה במשרד מבקר המדינה, לאחר ששלוש תזכורות קודמות לא נענו

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד לפגיעה במנהל התקין ע"י עובד בכיר במשרד החינוך

  14/5/07

  לבקשת המעורבים בדבר ההודעה הוסרה זמנית לצורך בירור המקרה.

  דיווח המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף הסתדרות העובדים הלאומית חזרה בה
  מתביעת הדיבה נגד אומ"ץ

  13/5/07

  הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) ועמותת אומ"ץ הגיעו להסכמה כדלקמן:

  הנהגתה החדשה של הע"ל, שנבחרה לאחרונה, הגיעה למסקנה, כי אין כל בסיס לתביעה, אשר הוגשה כנגד אומ"ץ על ידי הנהגתה הקודמת, מתוך מטרה להשתמש בבית המשפט ובהליך השיפוטי, כאמצעי להרתיע את אומ"ץ מלהמשיך במאבק הציבורי והמשפטי שניהלה, לחשיפת גילויי שחיתות, בניהולה של הע"ל, תחת הנהלתה הקודמת.

  הע"ל מאמינה כי פעולותיה של אומ"ץ סייעו לחשיפת האמת, ולביעור נגע השחיתות שפשה בהנהלתה הקודמת של הנתבעת. הע"ל מצטערת על הפגיעה במוניטין של אומ"ץ ובשמה הטוב, בשל פירסום דבר הגשתה של תביעת- סרק זו בכלי התקשורת.

  בית משפט השלום בתל אביב אישר את בקשת הצדדים ונתן להסכמה הנ"ל תוקף של פסק דין.

  פעילות קודמת | פעילות המשך

  מפתח פעילות

  לראש הדף מדוע מחרים "ידיעות אחרונות" את אומ"ץ?

  13/5/07

  אומ"ץ פנתה במכתב לעורך "ידיעות אחרונות", מר ארנון מוזס, בטענה כי בשבועות האחרונים הועברו לכתבי "ידיעות אחרונות", המסקרים תחומים שונים, ידיעות חלקן בלעדיות, מטעם עמותת אומ"ץ המטפלת בנושאים אקטואליים הקשורים במנהל תקין וטוהר המידות.

  מתברר כי הידיעות הללו לא פורסמו בעיתון "ידיעות אחרונות" מסיבות בלתי מובנות וכאשר התפרסמו פרשות שאומ"ץ חשפה הן התפרסמו ב"ידיעות אחרונות" ללא מתן קרדיט לעמותה החושפת.

  דוגמא בולטת לכך: בכתבת תחקיר שפרסם מוטי גילת ביום שישי האחרון, אודות השר שלום שמחון, הוא התעלם לחלוטין מכך שאומ"ץ חשפה את הפרשה, העבירה חומרים למבקר המדינה ובעקבות זאת נפתחה חקירת משטרה.

  עמותת אומ"ץ מצפה לכך כי "ידיעות אחרונות", אשר אמור לספק באופן בלתי תלוי מידע עדכני לקוראיו הרבים לא יגלה איפה ואיפה כלפי אומ"ץ.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשד: שרת החינוך יולי תמיר מינתה פעיל מפלגה ליו"ר עמותה
  והעבירה כספים למועצה לחילופי צעירים ונוער

  13/5/07

  לעמותת אומ"ץ נודע כי שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, פיטרה את מר פרדי מלניק, יו"ר המועצה הציבורית לחילופי צעירים ונוער ומינתה במקומו את שי שושני, שהינו חבר פעיל ובכיר במפלגת העבודה.

  בתלונה שהוגשה לאומ"ץ נטען כי שרת החינוך פעלה באופן בלתי חוקי ובלתי תקין ציבורית וכי מניעים מפלגתיים מעורבים בשיקוליה.

  עפ"י הנטען, משרד החינוך עיכב ולא העביר כספים למועצה הציבורית לחילופי צעירים ונוער בחודשים האחרונים, כשברקע נרמז ונאמר ליו"ר (שאינו איש מפלגת העבודה) כי הוא מתבקש להתפטר מתפקידו כדי לאפשר לשרת החינוך למנות איש מטעמה ורק אז יועברו כספים. לאחר שהיו"ר סירב להתפטר שלחה לו יולי תמיר מכתב פיטורים ומינתה במקומו אדם שהוא פעיל במפלגתה, אדם שהתגאה בפני חברי העמותה כי הוא קשור לשרה ואל אנשי לשכתה ישירות וטען בפניהם כי הודות לקשריו אליה הוא יוכל לארגן ממשרד החינוך כספים.

  כן נטען כי בקשתו של היו"ר המודח להיפגש עם יולי תמיר, בטרם תקבל החלטה כלשהי, נדחתה ולמעשה היא סירבה להיפגש איתו והדיחה אותו ללא שימוע.

  כן נטען בפני נציגי עמותת אומ"ץ כי כעת, לאחר שהיו"ר החדש מונה לפי רצונה של יולי תמיר, הובטח למועצה הציבורית שיועברו אליה כספים רבים. עפ"י הנטען, המועצה הנ"ל החליטה בשנת 2006 כי היא תבחר את היו"ר שלה (מה שנשמע סביר ומה שמקובל ונהוג בכל העמותות בישראל), אך משרד החינוך בראשותה שלי יולי תמיר מונע זאת וכופה על העמותה יו"ר שהיא בוחרת וממנה.

  לאור טענות אלו פנתה עומ"ץ במכתב לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר בשאלות הבאות:

  1. האם נכונה הטענה כי את פיטרת את מר שי שושני, היו"ר הקודם וכי מינית את היו"ר החדש?
  2. האם נכונה הטענה כי מר שושני שימש בעבר כמזכ"ל הבינ"ל של צעירי העבודה ולמעשה יש ביניכם היכרות על רקע פוליטי-מפלגתי?
  3. האם נכונה הטענה כי במחצית השנה האחרונה לא הועברו לעמותה הזו התקציבים כפי שהיא קיבלה בעבר?
  4. האם נכונה הטענה כי בימים אלה משרדך מעביר או מתעתד להעביר כספים לעמותה?
  5. אם נכון הדבר שאת מינית את היו"ר של העמותה הזו, המקבלת או מתעתדת לקבל ממשרדך כספים, נבקש לקבל את הסברך כיצד יתכן, ציבורית ומשפטית, שהשר קובע מי יהיה יו"ר עמותה שמשרדו מעביר לה אח"כ כספים וכיצד אמורים להישמר במצב זה כללי השוויון וההוגנות בהקצבת משאבים בין העמותות השונות?
  6. נבקש לדעת מהם הקריטריונים שהביאוך למנות את היו"ר החדש והאם ננקטו על ידך הליכים כלשהם (כמו למשל ועדת חיפוש, מכרז וכיוצ"ב) שנועדו לבחון מועמדים אחרים או לוודא שזוהי הבחירה הנכונה.

  "לנוכח מעמדך וחובותיך כשרת החינוך ומאחר ומדובר בגוף ציבורי המקבל כספי מדינה, נודה לך על תשובתך", מסתיים מכתב העמותה לכב' השרה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף נקיטת צעדים נגד יו"ר דירקטוריון בזק, עו"ד דב ויסגלס

  13/5/07

  דו"ח ביקורת שהוכן באחרונה על דרכי התנהלותה של חברת "בזק", הצביע על שורה של כשלים חמורים, חלוקת שלל פרטית, חשבונאות מפוקפקת, עסקות פנימיות שנויות במחלוקת וביקורת פנימית כושלת. כתוצאה מכך נאלץ מנכ"ל החברה, מר יעקב גלברד, לפרוש מתפקידו.

  בעקבות האמור לעיל תובעת עמותת אומ"ץ מיו"ר רשות ניירות ערך, מר משה טרי, לנקוט באמצעים להפסקת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, עו"ד דב ויסגלס, שלטעם העמותה נכשל בתפקידו, אם משום שידע לפחות על חלק מהכשלים ולא נקט בצעדים הדרושים כדי למנעם ואם משום שלא מילא את תפקידו כראוי, חרף שכרו הגבוה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חשדות נגד חברת "דש-איפקס"

  13/5/07

  עפ"י מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ , בוצעו לכאורה עבירות על חוק ניירות ערך בחברת "דש-איפקס" בתקופה שבה היתה החברה בבעלות הסתדרות העובדים הלאומית.

  בעקבות האמור לעיל תובעת עמותת אומ"ץ מיו"ר רשות ניירות ערך, מר משה טרי, להתייחס לעבירות הנ"ל ולחשד לביצוע עבירות פליליות נוספות שנחקרות בימים אלה ע"י מבקר המדינה והיחידה לחקירות כללכיות של משטרת ישראל.

  מפתח פעילות

  לראש הדף חקירה פלילית נגד עובדי מדינה בכירים
  שפעלו במסגרת תפקידם בניגוד אינטרסים

  11/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, בדרישה להורות על חקירה פלילית של המשטרה נגד שורה של עובדי מדינה בכירים, שעברו לכאורה על החוק, כאשר פעלו תוך ניגוד אינטרסים, כפי שנחשף בדו"ח הביקורת החדש של מבקר המדינה.

  מדובר בעובדים בכירים בתפקידי מפתח, בינהם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ד"ר יגאל בן שלום, המשנה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מישל סעדון, היועצת המשפטית של מינהל מקרקעי ישראל עו"ד רחל זכאי, מנהל המחלקה להתפתחות הילד במשרד הבריאות פרופ' אשר אור נוי, מנהל המינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון יוסף מנור, מנהל מחוז הגליל והגולן במשרד החקלאות יגאל חן ומנהל החווה הניסיונית במשרד החקלאות צדוק כהן.

  לדעת העמותה אין מקום לעבור לסדר היום ללא חקירה פלילית, שאם לא כן ישמש הדבר תמריץ חמור לגבי עובדי ציבור אחרים לנהוג בדרך דומה בלי שיתנו את הדין על עבירות לכאורה שעברו על החוק.

  מפתח פעילות

  לראש הדף דרישה מהמפקח על הבנקים
  לחשוף מחיקת חובות של עופר הירשזון

  9/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, בבקשה לחשוף את היקף מחיקת חובות לבנקים של עופר הירשזון, בנו של שר האוצר המושעה, על מנת לברר אם הוא לא זכה להעדפות כלשהן בשל תפקידיו הממלכתיים של אביו.

  בפניית העמותה נאמר:

   "אנו מבקשים להביא לידיעתנו את היקף סכומי חובותיו של מר עופר הירשזון לבנקים, בתקופת כהונתו של אביו, מר אברהם הירשזון, כיו"ר ועדת הכספים של הכנסת. עפ"י מידע המצוי בידי אומ"ץ, עיקר החובות היו לבנק הפועלים."

  מפתח פעילות

  לראש הדף תלונה במשטרה נגד ראש עיריית רמת-השרון

  8/5/07

  עמותת אומ"ץ הגישה תלונה למשטרה נגד ראש עיריית רמת-השרון, מר יצחק רוכברגר, בשל עבירה לכאורה על סעיף בחוק בנושא הפרת אמונים, בעקבות מעורבותו בשני מכרזים מקומיים שנראים כתפורים.

  בתלונה נאמר בין היתר:

   "בית הדין האזורי לעבודה, שדן בימים אלה בתביעה שהגישו ששה מחברי מועצת עיריית רמת השרון נגד "מכרזים תפורים" בעירייה, ביטל זכייה של יניב מורוזבסקי, שנבחר לתפקיד מנהל הרדיו המקומי, ושל יהודה קצב, שנבחר לתפקיד מנהל המוקד ברמת השרון, בשל חשש סביר שהם זכו במכרזים בגלל קרבתם אל ראש העירייה יצחק רוכברגר.

   השופט איטח קבע בפסק דינו כי שיקולי ועדת המכרזים היו נגועים במשוא פנים שנבע ממעורבותו הפעילה מידי של ראש העירייה.

   השופט העיר בהקשר לכך כי לנבחרים "היתה זיקה אישית ל"בעל שררה כלשהו" ונראה שהסביבה הקיימת אינה מספקת מיגור התופעה".

   בעקבות הערת בית המשפט, מגישה בזאת אומ"ץ תלונה נגד ראש העירייה בחשד שעבר לכאורה עבירה של הפרת אמונים."

   פעילות המשך
  מפתח פעילות

  לראש הדף חתימת הסכם הגז עם חברת "בריטיש גז"

  7/5/07

  ממשלת ישראל ביטלה את הסעיף האוסר על המדינה לרכוש ולשווק גז טבעי בעצמה ובכך סללה את הדרך לחתימת הסכם לרכישת גז הטבעי מהשדה של חברת "בריטיש גז" מול עזה, המצוי בשותפות חלקית של הרשות הפלשתינאית.

  ככל הידוע משרד מבקר המדינה בודק זה מכבר אספקטים שונים ותמוהים של הענקת זיכיון שנוי במחלוקת משפטית לחברת "בריטיש גז" להפקת הגז מול עזה ב-1999 ע"י ממשלת ישראל, בתמיכתו הגורפת של ראש הממשלה דאז אהוד ברק. כעת בעקבות החלטתה העקרונית של הממשלה להיכנס לחתימת הסכם לרכישת הגז הטבעי מהשדה של חברת "בריטיש גז" מול עזה מבקשת עמותת אומ"ץ לצרף לבדיקה אספקטים נוספים, חלקם גלויים וחלקם טעונים בדיקה יסודית ולעכב בשלב זה את החתימה הסופית על ההסכם.

  הנושאים אשר טעונים בדיקה הם:

  1. בשעתו עיכב ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון, את השלמת העסקה בנימוק שהיא עלולה לממן את ארגוני הטרור הפלשתינאים, מאז הוקמה הממשלה הפלשתינאית בראשות החמאס. האם ננקטו צעדים כלשהם כדי להבטיח שתשלומי המדינה תמורת הגז לא יזיקו לאינטרסים הבטחוניים של ישראל?
  2. מדוע לא הוצגה עמדתם של גורמי הביטחון בישיבתה האחרונה של הממשלה, שבה אושר עקרונית לחתום על העסקה עם חברה, שבה שותפה הרשות הפלשתינאית?
  3. האם נבדק המידע שנמסר ע"י איש העסקים יוסי מימן מבעלי ספקית הגז emg שלפיו שותף בחברת "בריטיש גז" איל ההון הבינלאומי מרטין שלאף, שהינו ידיד משותף של ראש הממשלה אהוד אולמרט ושל השר לעניינים אסטרטגיים אביגדור ליברמן (שמו של שלאף הזוכר בכמה חקירות של פרשות שחיתות שבהן מעורבים אישים בכירים במדינה).
  4. האם תינתן ערבות מדינה בנושאי רכישת הגז והשיווק? במקרה זה, האם ספקיות הגז האחרות יכולות לסכל את מימוש ההסכם בנימוק של אפלייתן לרעה?
  5. האם אישור ההסכם עם חברת "בריטיש גז" ללא מכרז יעמוד במבחן בג"ץ, נוכח טענת אפליה אפשרית מצד חברות גז אחרות?

  מפתח פעילות

  לראש הדף האם עובדי בנק ישראל משתתפים בנסיעות הימורים לחו"ל?

  6/5/07

  עמותת אומ"ץ העבירה לנגיד בנק ישראל מר סטנלי פישר פרטים על עובד בבנק ישראל המארגן קבוצות עובדים של הבנק לנסיעות הימורים בחו"ל, כשהעובדים מהמרים בקזינו בלונדון הקשור לגורמים מעולם הפשע.

  אומ"ץ טוענת כי עובד בנק ישראל הינו בעל קירבת משפחה לגורמים עברייניים הקשורים להימורים והלבנת הון. העובד הנ"ל מרבה לבקר בקזינו בלונדון ומחזיק ברשותו כרטיס V.I.P. שהונפק לו ע"י הקזינו . בחודש דצמבר 2006 יצא העובד לנסיעת הימורים בלונדון עם קבוצת מהמרים שמנתה שבעה גברים ושלוש נשים מקרב עובדי בנק ישראל. העובד הנ"ל חזר לישראל עם סכומי כסף גדולים מאד במזומן שעה שאחדים מעובדי הבנק ישראל הפסידו סכומי עתק.

  העובד הנ"ל החזיק את ריווחי ההימורים שלו בכספת פרטית שהחזיק בבנק ישראל עצמו, לא דיווח לרשויות בישראל על הכנסת סכומי כסף גדולים במזומן לישראל ועולה חשד לעבירה על חוק איסור הלבנת הון ולעבירות נוספות. עולה חשש שעובדים נוספים בבנק ישראל הסתבכו בעולם ההימורים וכי הבנק משמש מקום מיקלט להחזקת כספי הימורים, וכתוצאה מכך לגורמים בעולם הפשע וההימורים יש נגישות לאנשים העובדים בבנק ישראל.

  גורמים בכירים בבנק ישראל ידעו ויודעים על המתרחש, אך הם נמנעו מלמסור אינפורמציה למשטרת ישראל, לאחר שגורמים בבנק ישראל שיכנעו אותם שלא להעביר הנושא לחקירה. אנשים חוששים לחייהם ופוחדים לדבר בגלוי.

  אינטרס הבנק ואינטרס הציבור מחייבים כי הפרשה תיחקר. הנגיד מצבקש לשבור את קשר השתיקה, ולהעביר הפרשה מיידית לחקירת משטרת ישראל. במידה ולא יעשה כן תגיש אומ"ץ בעצמה את התלונה.

  מפתח פעילות

  לראש הדף קציני בטיחות בתעבורה

  6/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה לח"כ ארדן, מנכ"ל משרד התחבורה - גדעון סיטרמן, מנכ"ל המשרד לבטחון פנים - רענן פאלק ולמנכ"ל משרד החינוך - שמואל אבוהב, כדלקמן:

   בשנת 1961 התקבלה תקנה בכנסת, לפיה בעל עסק לרכבים (משאיות ורכב להשכרה) שיש ברשותו מעל 20 רכבים חייב במשרת קצין בטיחות. מאוחר יותר נעשה נסיון להכיל את החוק גם על תחנות מוניות, אלא שהמוניות בד"כ שייכות לאנשים פרטיים ולא לתחנה.

   בשנת 1995 מנכ"ל משרד התחבורה לעבר דוד לנגנל, יו"ר איגוד המוניות הארצי אברהם פריד, ודוד כוכבא, חברו יחד והקימו את "חברת המסיעים" והחלו בעידוד אכיפת ויישום החוק ע"י "שליטה" באותם קציני בטיחות. הם החלו לחייב בעלי מוניות לשלם מידי חודש עבור החזקת קצין הבטיחות, בעוד שבחלק מהמקרים נושא המשרה לא בדק כלל את הרכבים, מה עוד שבעצם קיים בחוק סעיף המאפשר בדיקת רכב רק במוסך מורשה עם כתב הסמכה, או למכון רישוי, ולא ברור אם אותם קציני בטיחות אכן רשאים בכלל לבדוק את הרכבים.

   נמצאו אי סדרים נוספים הסובבים סביב נושא זה בתחנת מוניות בחיפה, ובתל-אביב בכלל לא נמצאו בתחנות מסויימות קציני בטיחות ואפילו נוהל משפט ממושך נגד נהג מונית מהקסטל שנמצא נוהג ללא אישור בטיחות.

   מברור הנושא ע"י עמותת אומ"ץ , התגלו אי סדרים, אי בהירויות וניגוד עניינים לכאורה וזאת בתקופה שבה תאונות הדרכים גובות מחיר גדל והולך יום יום.

   ברצוננו להציג לכם מספר שאלות:

   1. האם קיימת הנחיה מפורשת שאסור לקבל שרות מתחנת מוניות ללא קצין בטיחות.
   2. מהו תפקידו המדוייק של קצין הבטיחות - במיוחד בנושא בדיקת הרכב.
   3. מי, איך ובאיזו דרך ניתן כתב ההסמכה כקצין בטיחות.
   4. מי נושא בתשלום עבור קצין הבטיחות? האם המוסד עצמו (תחנת מוניות) כי אם כך הוא, הרי שיש בכך ניגוד עניינים. נמצאו מקרים כמו "קוי הגליל" המחזיקים בשרות משאיות המשלמים בעצמם את המשכורות לקציני הבטיחות.
   5. האם קציני הבטיחות במסגרת תפקידם חייבים להופיע במקום שבו הרכב עליו הופקדו היה מעורב בתאונה, הרי שיש לבדוק אם לא היה ליקוי תעבורתי. ואם לא כך הוא, הרי מדוע משתתף הציבור בתשלום לאותן מערכות ובסופו של דבר משלם אף בחייו בתאונות שמקורן גם בליקוי הרכבים שניתן היה למנוע אותם.
  מפתח פעילות

  לראש הדף אומ"ץ תעתור לבג"ץ אם היועץ המשפטי יסתפק ב"קובלנה משמעתית"

  6/5/07

  עמותת אומ"ץ תובעת מן היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, להורות מיידית על פתיחת חקירה פלילית נגד הרב ישראל לאו ולא להסתפק בטיפול במסגרת של "קבילה משמעתית" נגד הרב בפרשת הכספים שהוא ממשיך לגבות, בניגוד לחוק, בעבור חתונות.

  העמותה טוענת כי חקירה משטרתית במקרה של הרב לאו חשובה ביותר כדי להגיע לחקר האמת בעיקר מן הטעם שהרב מתמודד על כהונת נשיא המדינה.

  פנייתה הדחופה של עמותת אומ"ץ באה בעקבות הודעתו של עו"ד איל ינון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, שנתקבל במשרדיה לפני ימים אחדים, ובו הובהר כי כל החקירות הנדרשות שהחלו בעקבות פנייתה של אומ"ץ מלפני חצי שנה כבר בוצעו, וכי ככל הנראה יועברו הממצאים לשר המשפטים שסמכותו לפתוח בהליך של "קבילה משמעתית" נגד רבני עיר.

  במכתב של אומ"ץ צויין עוד כי מן התחקיר של העיתונאית אורית שוחט בעיתון "הארץ", כמו מנתונים אחרים, מסתבר כי הרב לאו ממשיך לגבות דולרים רבים בעבור עריכת טקסי נישואין וזאת, על אף העובדה שבעבר, כאשר הגיע להסדר כופר עם מס הכנסה בגין כספים שגבה, שלא כדין, ועליהם לא דיווח - התחייב, במפורש ובהודעה רשמית מטעמו, של יגבה כספים עבור "שירותי דת".

  עמותת אומ"ץ כותבת עוד לעו"ד איל ינון: "לא יעלה על הדעת כי פרשה מן הסוג החמור הזה הקשורה במתמודד למשרה הרמה הזו, תסתיים רק ב"קבילה משמעתית". אנו עוקבים בדאגה רבה אחר הדרך החמקמקה שבה מתנהלת החקירה בפרשת הרב לאו ועל כן אנו מבקשים שתרשום לפניך כי קיבלנו החלטה לעתור לבג"ץ אם אמנם כל "הבדיקה" תסתיים בהמלצה לבירור משמעתי."

  מפתח פעילות

  לראש הדף מדוע לא תושעה ג'ודי ניר-מוזס-שלום?

  2/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה ליו"ר רשות השידור - מר משה גביש, מנכ"ל רשות השידור - מר מרדכי שקלאר ולמנכ"ל קול ישראל - מר יוני בן מנחם, בדרישה להשעות לאלתר את השדרית ג'ודי ניר-מוזס-שלום מהגשת תכנית הראיונות השבועית בקול ישראל, בגין פגיעה מכוונת במבקר המדינה.

  בפניית העמותה אל רשות השידור נאמר:

   "עמותת אומ"ץ הגישה בשעתו למנכ"ל הרשות, מר מרדכי שקלאר, תלונה נגד השדרית ג'ודי ניר-מוזס-שלום, בגין השתלחות חסרת רסן במבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס.

   בעקבות תלונתנו הוחלט להעיר לנ"ל על דבריה הבוטים והמגמתיים, שהיו בניגוד לקוד האתי של הרשות (מסמך נקדי).

   למרבה הצער, הנ"ל חזרה לסורה בתכניתה האחרונה (ששודרה ביום שישי ה-27.4.07) והשתלחה מחדש במבקר המדינה והעירה כלפיו הערות פוגעות ומעליבות.

   אין בדעתנו לעבור על כך לסדר היום.

   אנו תובעים להשעותה לאלתר מהגשת התכנית עד לברור יסודי והעמדתה לדין משמעתי".

  מפתח פעילות

  לראש הדף טיפול כושל בנכי רדיפות הנאצים
  ע"י הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר

  1/5/07

  עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל משרד האוצר, מר ירום אריאב, בשאלות בעניין תפקוד לקוי לכאורה של הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר. לשכה זו עוסקת, בין השאר, בקביעת אחוזי הנכות של ניצולי השואה, כפי שנמסר לעמותת אומ"ץ . לפי המידע שהגיע לאומ"ץ אין קריטריונים ברורים למינויים בועדה, לא למינוי התפקיד הניהולי ולא למינוי הרופא היושב באותה ועדה. אין נוהל כתוב ואם קיים כזה הרי שאינו נגיש לציבור. לפונים אין מידע הולם, מתי ניתן להגיע לועדה, האם ומתי ניתן להגיש ערר להחלטת הועדה, ואיך ניתן להגיע לבדיקה נוספת לשינוי אחוזי הנכות. לנכים שקיבלו ע"י הועדה הכרה בנכותם, לא נמסר כל חומר כתוב ובו זכויותיהם המלאות.

  אומ"ץ מצפה לתיקון המעוות כאמור לעיל.

  מפתח פעילות

  דיווח בעיתונות הארצית

  דף הבית אומ"ץ פרטים ליצירת קשר

   

  עמותת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, הוקמה בשנת 2003 במטרה לשפר את איכות החיים במדינת ישראל.

  העמותה אינה מטפלת בעניינים אישיים של הפונים אליה, אלא רק בנושאים עקרוניים הנוגעים לכלל הציבור, או לאוכלוסיה מסויימת.

  תנועת אומץ עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן

  © כל הזכויות שמורות

  אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
  על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.