עמותת אומץ היא גילגולה השני של עמותת אמיתי דף הבית

חזור
דף קודם

 

 
דרושים מתנדבים - התקשרו למשרד עמותת אומ"ץ
עמותת אומ"ץ פונה לגולשים בעלי אזרחות טובה ורצון לבער את נגע השחיתות להצטרף כחברים, להתנדב לפעילות ו/או לסייע בגיוס תרומות לעמותה, שיאפשרו לשאת בנטל הכספי הכבד של המאבק בשחיתות.   ר' תקנון העמותה קובץ פי.די.אף. להורדה.   הורד תוכנה לקריאת קבצי pdf
לחץ על הקישור טופס בקשת הצטרפות כחבר בעמותה .
יש להדפיס את הטופס, למלא אותו על כל פרטיו ולפעול לפי ההוראות הרשומות בו.
לחץ על הקישור טופס למתן תרומה לעמותה קובץ פי.די.אף. להורדה.
הערה: עבור כל תרומה תשלח קבלה + אישור לפי הוראת סע' 46.

אישור מלכ"ר מטעם משרד האוצר אישור ניהול תקין מטעם משרד המשפטים

משרד המשפטים > רשות התאגידים - רשם העמותות > צפיה בעמותות
 
הענקת אות

לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים
תנועת אומץ עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.