תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי
תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי
תנועת אומץ
אודות - תפריט משני
פעילויות העמותה - תפריט משני
בעלי תפקידים בעמותה
שימושון - תפריט משני
צור קשר - כתובת טל. ופקס
ניווט באתר
אנגלית
אמיתי - אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות - הינה עמותה שפעלה בשנים 1990-1999 על בסיס התנדבות.

דף זה מיועד להנציח את אופן פעולתה של עמותת אמיתי, שגרם להקפאת פעילותה. הנסיבות המלאות עדיין עלומות!

העיתונאי בדימוס, אריה אבנרי, שייסד באוגוסט 1990 את עמותת אמיתי והיה היו"ר שלה, פרש ממנה במאי 1999, לאחר שנתגלו באמיתי סיכסוכים פנימיים בעקבות טענות לאי-סדרים חמורים בה.

בשנת 2003 ייסד אבנרי ביחד עם עוד ארבעה מחברי אמיתי את עמותת אומ"ץ ומאז הוא עומד בראשה. באתר הרשמי של תנועת אומ"ץ כתוב במפורש כי אמיתי היא גלגולה הקודם של אומץ.

תנועת אומץ היא גלגולה השני של עמותת אמיתי

בתאריך 15 ביוני 2004, כשנה לאחר רישומה של אומ”ץ כעמותה, פנה מבקר פנים של רשם העמותות, מר יצחק זגגי, למשרד רו"ח שיץ הזנפרנץ ושות' על מנת שיוגש תצהיר חתום בפני עו"ד, כנדרש על פי חוק, המצהיר כי אומ”ץ לא הוקמה עקב הליכי מחיקה של עמותה אחרת, או עקב אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י רשם העמותות, או עקב ניסיון להעתיק פעילות של עמותה אחרת, או עקב אי-סדרים של עמותה אחרת.

כתגובה לבקשת התצהיר הנ"ל שלח מר אריה אבנרי לרשם העמותות תצהיר, שנחתם על-ידו בתאריך 4 ביולי 2004, בו הוא הצהיר כי, אומ"ץ לא הוקמה עקב הליכי מחיקה של עמותה אחרת, או עקב אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י רשם העמותות, או עקב ניסיון להעתיק פעילות של עמותה אחרת, או עקב אי-סדרים של עמותה אחרת...

 

האין מדובר בתצהיר כוזב?

תנועת אומץ עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן

הקמת עמותת אומ"ץ הידועה בשמה המלא:

אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
זהו נסיון להעתיק פעילות של עמותה אחרת:

אמיתי - אזרחים למען מנהל תקין וטוהר המידות
מדוע החרים קפה דה מרקר את
השקשוקה של אמיצי אומ"ץ ?

 

 

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.