עמותת אומץ היא גילגולה השני של עמותת אמיתי דף הבית

חזור
דף קודם
דף הבית אודות - תפריט משני פעילויות העמותה - תפריט משני אומץ בחדשות - תפריט משני בעלי תפקידים בעמותה פרסומים של חברים
שימושון - תפריט משני
צור קשר - כתובת טל. ופקס חיפוש באתר זה אנגלית

מפתח פעילויות העמותה פירוט פעולות העמותה
בחודשים ינואר-אפריל 2007
הפעילויות מוצגות עובדתית, בסדר כרונולוגי יורד

10/07, 9/07, 8/07, 7/07, 6/07, 5/07, 4/07, 3/07, 2/07, 1/07, 2006, 2003-5

אפריל 2007

לראש הדף תלונות נגד ראש הממשלה על עבירות לכאורה על החוק

29/4/07

עמותת אומ"ץ הגישה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, שתי תלונות נגד ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, בחשד לכאורה שעבר על החוק בשני תחומים:

 1. ראש הממשלה עבר על סעיף מספר 3 בחוק מבקר המדינה, המחייב כל מבוקר לתת תשובות לטיוטת דו"ח ביקורת המוגשת. מר אולמרט נמנע מלהגיב על טיוטת דו"ח הביקורת בפרשת רכישת הבית ברחוב כרמיה ונקט לכאורה בצעדים שונים כדי לשבש את הבדיקה.
 2. בתגובה כתובה של לשכת ראש הממשלה, בעקבות הודעתו של המבקר על כוונתו להכרעתך את חומרי הבדיקה בפרשה הנ"ל, השתלח מר אולמרט מחדש במבקר המדינה ועבר לכאורה פעם נוספת על החוק האוסר להעליב עובד ציבור.
עמותת אומ"ץ מצרה על כך כי היועמ"ש טרם הגיב לתלונה שהעמותה הגישה נגד ראש הממשלה בחשד לשיבוש הליכי חקירה בגין התקלה של אי העברת קלטת התחקור שערכו נציגי משרד מבקר המדינה למר אולמרט בפרשת הבית ברחוב כרמיה.

מפתח פעילות

לראש הדף גילויים חדשים בנושא פרויקט שיפוץ היכל התרבות בתל-אביב

29/4/07

עמותת אומ"ץ כתבה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כי בימים האחרונים הגיע לעמותת אומ"ץ טיוטא של דו"ח ביקורת פנימית, שהוכן לפני כשנה ע"י משרד רואי החשבון הולצמן רוזנבלום, הכולל כמה הערות שלא ניתן לדעתנו להתעלם מהן:

"מנהל פרויקט שיקום היכל התרבות, מר ליאור דושינצקי, מונה לתפקידו ע"י הנהלת ההיכל ביזומתו ובהמלצתו של יו"ר ועדת ההיגוי (לשעבר מהנדס העיר) מר דני קייזר ללא מכרז ומבלי שמצאונו תיעוד לבחינת חלופות נוספות. בחירתו של מר דושינצקי נעשתה למרות ביקורת נוקבת מצד מבקר העירייה על התנהלותו בפרויקט משכן האמניות מבלי שנערך דיון עם אנשי הביקורת".

"בפרויקט בינוי אחר בתל אביב (פרויקט עין זיתים) מועסק משרדו של מר דני קייזר ורעייתו כאדריכלי הפרויקט. מר ליאור דושינצקי הוא נציג היזמים באותו פרויקט ויש כאן מצב ברור של ניגוד עניינים".

"נותר טעם מר בפה עת בחנו את תחילת הדיונים הפנימיים בהם הועלה באופן מפורש החשש המהותי לעצם תכנון הפרויקט של מגבלות השימור. עתה אנחנו משוכנעים לחלוטין כי נושא זה היה חייב להיות מופקע לחלוטין מידי כל מי שעומד להתפרנס מהפרויקט. הפקדת שיקול הדעת בידי מי שהפרויקט הוא מקור הכנסה עבורו נראית היום כמחדל מהותי".

"העובדה כי מנהל הפרויקט קבע את חוג היועצים אליהם תשלחנה בקשות להצעות מחיר , דירוגן וניהול מו"מ עם המציעים והעניקו בפועל למנהל הפרויקט סמכויות נרחבות ביותר בחירת היועצים. הדבר אינו מקובל בתאגידים ציבוריים. הליך ההתקשרות מרוכז בידי מנהל הפרויקט בניגוד לכללי המבדק והשקיפות".

"לאור העובדה כי לגורמים רבים המעורבים ביזום וקידום הפרויקט רקע והיכרות עם נושא השימור אנו תמהים כיצד אירע שהיבטי השימור לא נבדקו בדקדקנות טרם היציאה לתכנון והוצאת הכספים".

העמותה מצפה מכבוד מבקר המדינה להעביר עובדות אלה לידיהם של אנשי צוות הבדיקה של משרדו.

מפתח פעילות

לראש הדף הקצאת רכב צמוד במוסד לביטוח לאומי

29/4/07

עמותת אומ"ץ דיווחה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כי על פי מידע המצוי בידי העמותה, במוסד לביטוח לאומי אין קריטריונים ברורים ומפורטים להקצאת רכב צמוד. לפני שנתיים היקצה מנכ"ל המוסד רכב צמוד לכ-20 מנהלי סניפים, שחלקם לא נזקקו לכלי רכב אלה, ואף השתמשו בהם לצרכים פרטיים. מנהל אחד מסניפי המשנה, המתגורר במרחק של כמה קילומטרים מהמשרד שבו הוא עובד, קיבל אף הוא רכב צמוד. קצין הבטיחות של צי הרכב של המוסד קיבל רכב צמוד למרות שאינו נזקק לו ויכול להשתמש במאגר כלי הרכב.

מפתח פעילות

לראש הדף התפקדות פוליטית לליכוד בין עובדי התעשייה האוירית

29/4/07

עמותת אומ"ץ דיווחה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כי על פי מידע שהגיע בימים האחרונים לעמותת אומ"ץ , נוהגים חברי ועד העובדים בתעשייה האוירית, בניצוחו של חה"כ חיים כץ, לפקוד לליכוד עובדי חטיבות הייצור. כמה מהפקודים לא נמנעו מלשמוע דברי אזהרה כלפי עובדים שאינם מוכנים להענות לבקשתם.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד לניגוד אינטרסים בעבודת דוקטורט של עוזר שר הבטחון

29/4/07

עמותת אומ"ץ דיווחה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כי קיבלה בימים אלה מידע מעובד בכיר לשעבר במכון בנחל שורק שהפנה את תשומת לב העמותה כי תא"ל (מיל) שאול חורב עוזר שר הבטחון לאמצעים מיוחדים, הכין עבודות דוקטורט על גופים בטחוניים סודיים הכפופים לו.

אומ"ץ העבירה למשרד המבקר את העתק מכתבו של המודיע ומבקשת להצטרף לתלונה. מן הראוי לבדוק אם צעדו של תא"ל חורב אינו פוסל אותו מלקבל מינוי של מנהל הועדה לאנרגיה אטומית.

מפתח פעילות

לראש הדף בירור בחשד למינהל לא תקין בהסתדרות המורים

29/4/07

עמותת אומ"ץ כתבה למזכ"ל הסתדרות המורים, מר יוסף וסרמן, כי בבדיקה שנערה לאחרונה התגלה כי בהסתדרות המורים ישנה לכאורה התנהלות הנוגדת את המנהל התקין. להלן כמה דוגמאות:

 1. חברי הנהלת הארגון אינם מקבלים לידיהם פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה ו/או דו"חות ביקורת.
 2. בשעתו מונתה גב' שיר כנשיאת בית הדין של הארגון ללא מכרז. העובדה שהנהלת הסתדרות המורים אישרה את המינוי אינה מעלה ואינה מורידה.
 3. לא מתפרסם דו"ח מפורט על פעילות המנהל הכלכלי הנהנה מסבסוד של משרד החינוך.
 4. חברי הנהלת הארגון אינם מקבלים דו"חות על פעילות חברת אשתורה.
כעמותה שפועלת למען מנהל תקין, אומ"ץ מבקשת ממזכ"ל הסתדרות המורים להבהיר את הסיבות לדרכי ההתנהלות של הארגון שהוא עומד בראשו.

דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף תלונה נגד ראש הממשלה
על הקצאת קרקע של המדינה ליזם פרטי

29/4/07

עמותת אומ"ץ הגישה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, שתי תלונות נגד ראש הממשלה בחשד לעבירה לכאורה על החוק הפלילי בגין הקצאת קרקע של המדינה, המשתרע על 10 דונם בדימונה, ליזם פרטי.

הקצאת הקרקע, כאמור, נעשתה באמצעות מינהל מקרקעי ישראל ללא מכרז ובשיתוף מרכז ההשקעות, בשנת 2004 בתקופה שבה כיהן מר אולמרט כממלא מקום ראש הממשלה ושר התמ"ת והיה אחראי הן על מינהל מקרקעי ישראל והן על מרכז השקעות. השטח האמור היה בעבר בבעלות רכבת ישראל אך נגרע ממנה עפ"י הנחיית אולמרט והועבר למינהל מקרקעי ישראל לצורך הקצאתו לחברת מ.ת.ר ללא מכרז בחכירה לתקופה של עשר שנים. חברת מ.ת.ר מצויה בבעלותו של קצין בכיר בצה"ל לשעבר, הנמנה על מקורביו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, שהחל את הטיפול בנושא כשהיה אחראי על המינהל. פעילותו של מר אולמרט נעשתה, כנראה, לבקשתו של שרון. מהמסמכים המצויים בידי אומ"ץ עולה כי הופעלו לכאורה לחצים על הגורמים הרלבנטיים כדי שלא יערימו קשיים.

ככל הידוע לאומ"ץ, למרות שחלפה תקופה בת למעלה משנתיים מאז שהקרקע הועברה ליזם, עדיין לא הוקם המפעל. אומ"ץ תהיה מוכנה להעמיד לרשות היועמ"ש את כל המסמכים שבידה בנושא זה.

מפתח פעילות

לראש הדף אישורים מזויפים לקבלת רישיונות נהיגה

29/4/07

בתשובה לפניית משרדי הבריאות והתחבורה כתבה שלחה עמותת אומ"ץ כתבה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי ולמנכ"ל משרד התחבורה, רו"ח גדעון סיטרמן, חומרים שהתקבלו במשרדי העמותה:

 1. צילום של חותמות מזוייפות (לעומת המקוריות) של אופטומטריסטים ורופאי עיניים.
 2. צילום שני טפסי בקשה לרשיון נהיגה. התמונה התחתונה היא תמונתו של מתחזה, אשר הופיע במשרדי הרישוי בעפולה בתאריך 27.2.06 מצוייד בתעודת זהות מזוייפת וטופס בקשה לרשיון נהיגה מזוייף כדי לבצע מבחן נהיגה על רכב מסוג סמיטריילר, במקום עדוי חסן שתמונתו מופיעה בחלק העליון של הטופס. הדבר התגלה במקרה ע"י השומר במקום.
מהמידע שהגיע למשרד אומ"ץ עולה כי עבריינים שולחים מתחזים שיעברו במקומם מבחני נהיגה בעבור אלפי שקלים, שכן הם עצמם אינם כשירים ואינם מסוגלים לעבור את המבחנים. לאור העובדות החמורות, לכאורה, העולות ממידע זה מבקשת אומ"ץ לדעת מהם הצעדים שבדעת המשרדים לנקוט כדי לחסל תופעה פסולה זו.

מפתח פעילות

לראש הדף האם נכון שעיריית ר"ג מכשילה את תושביה הנזקקים?

29/4/07

עמותת אומ"ץ כתבה לראש עיריית רמת-גן, מר צבי בר, כי לעמותת אומ"ץ הגיעו מסמכים וידיעות על הכשלת אלפי אנשים הזכאים להנחות בארנונה וזאת ע"י ניצול חוסר הבנתם וחוסר ידיעתם.

אומ"ץ בדקה מסמכים ועובדות שמהם עולה כי עיריית ר"ג מאלצת את הדורשים הנחת ארנונה עפ"י מבחן הכנסה, לחתום על טופס נזקק, על מנת שיוכלו לדחות את בקשתם זו. להנחיות הנותנות לאזרח המבקש הנחה במסגרת מבחן ההכנסה (או חוסר הכנסה במקרים הנ"ל) התניה שהמבקש יהיה נזקק עפ"י תקנה 7, ולכן כמו בעיריית ת"א או פ"ת, הטפסים הניתנים למבקשי ההנחה אינם טפסי חריגים או נזקקים. גם בני ברק, שכנראה ערה ומודעת יותר לנושאים חברתיים ורווחה, עושה צעד נוסף בכך שנוסח החוק מצורף לבקשה, ומשום מה רק בעיריית ר"ג מאז שנת 1994 ההסבר "נעלם" מהטפסים ובעצם גורם להטיית האזרח התמים.

כעמותה הפועלת לרווחתו של האזרח מצפה עמותת אומ"ץ כי הטפסים לאזרחים (גם הפשוטים) יהיו ברורים ושקופים לכל אדם ובכך תתאפשר זכאותו של כל אדם באשר הוא.

מפתח פעילות

לראש הדף אי סדרים, כפל תפקידים וחשש לזיופי מסמכים במושב פורת

29/4/07

עמותת אומ"ץ כתבה לרשם האגודות במשרד התמ"ת כי לאחרונה הגיעו לידי העמותה מסמכים וחומרים נוספים בדבר אי סדרים וחוסר תקינות באגודת "מושב פורת" וחברת הניהול שלה - חברת "אבוקה".

נמצאה אי תקינות בדבר כפל תפקידים שבין יו"ר האגודה המשמש בתפקיד בכיר בארגון מגדלי הפרחים ב"אגרסקו" . המדובר בשימוש בכח השפעתו בצורה בלתי סבירה וללא פיקוח או בקרה מהשכרת אדמות המושב ללא קבלת רשות עד שימוש במועדון הנוער להנהלת חשבונות ולא כפי שיועד המועדון ואשר שופץ ע"י משרד השיכון.

בנוסף ישנם מהלכים הנראים כבלתי מובנים בדבר אדמות מנהל שהופקעו מהמושב, ניתנו לצורן והוחזרו, ושום מה לא הוחזרו בחלקם או תמורתם לאנשים מהם הופקעו. ויותר מזאת, אף הושכרו ללא רשות חברי האגודה וללא זכות סרוב ראשונים מהם.

אומ"ץ מצפה להבהרות מטעם רשם האגודות.

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ מתלוננת על ראש הממשלה

29/4/07

עמותת אומ"ץ הגישה ליועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, שתי תלונות נגד ראש הממשלה, מר אוהד אולמרט, בגין ביצוע עבירות לכאורה בפרשת רכישת ביתו החדש ברחוב כרמיה בירושלים.

בתלונה הראשונה טוענת העמותה כי ראש מהמשלה עבר לכאורה על סעיף מספר 3 בחוק מבקר המדינה המחייב כל מבוקר להשיב לטיוטות הדו"ח של המבקר. העמותה טוענת כי חרף פניות חוזרות ונשנות של המבקר נמנע ראש הממשלה מלהגיש את תגובותיו עד היום ולא הותיר ברירה בידי המבקר אלא להעביר דו"ח מקוטע ליועץ המשפטי לממשלה.

התלונה השנייה נוגעת להודעה כתובה של לשכת ראש הממשלה בעקבות הודעת המבקר על העברתם של חומרים בפרשת כרמיה. בהודעה זו משתלח ראש הממשלה פעם נוספת במבקר המדינה ופוגע בכבודו ובכך הוא עבר לכאורה על סעיף "העלבת עובד ציבור" של החוק הפלילי. אומ"ץ התלוננה כבר בעבר נגד אולמרט בגין העלבותו של המבקר אבל מזוז דחה את התלונה.

אומ"ץ ביקשה במקביל מהיועץ המשפטי לממשלה להגיב על תלונה קודמת שהגישה נגד מר אולמרט בחשד לכאורה של שיבוש הליכי חקירה בפרשת כרמיה. בתלונה טענה העמותה כי צוות של משרד מבקר המדינה שתיחקר בשעתו את מר אולמרט בפרשה זו נתבקש שלא להקליט את השיחה והובטח לו שלשכת ראש הממשלה תקליט את התחקור ותעביר למבקר המדינה את התמלילים. לפני זמן קצר הייתה פניה של משרד מבקר המדינה אל לשכת ראש הממשלה לקבלת התמלילים ובתגובה טענה הלשכה כי ההקלטה לא היתה תקינה ומסיבה זו לא יועברו תמלילים.

פעילות קודמת

מפתח פעילות

לראש הדף אהוד אולמרט נמצא אשם
אהוד אולמרט נמצא אשם באחריות למצב השחיתות בישראל

26/4/07

במשפט ראווה שהתקיים באוניברסיטת ת"א בו נכחו עשרות אנשים נמצא אהוד אולמרט אשם באחריות למצב השחיתות בישראל. ר' דיווח נוסף באתר זה.

מפתח פעילות

לראש הדף פתיחת חקירה בנושא הרב לאו

26/4/07

בתאריך 16/4/07 הגיב היועץ המשפטי לממשלה והשיב לעמותת אומ"ץ כי אין כל מעשה פלילי לכאורה במעשיו של הרב לאו וכי כל מה שנדרש הוא טיפול במסגרת של קבילה משמעתית.

לאור זאת הגיב עמותת אומ"ץ הגיבה במתכב ליועמ"ש, כדלקמן:

  על פי המסמכים, העדויות והנתונים שבידינו החשדות נגד הרב לאו מתמקדים במישור הפלילי ולא במישור המשמעתי.

  מן התחקיר של העיתונאית אורית שוחט בעיתון "הארץ", כמו מנתונים אחרים, מסתבר כי הרב לאו ממשיך לגבות דולרים רבים בעבור עריכת טקסי נישואין וזאת, על אף העובדה שבעבר, כאשר הגיע להסדר כופר עם מס הכנסה בגין כספים שגבה, שלא כדין, ועליהם לא דיווח – התחייב, במפורש ובהודעה רשמית מטעמו, שלא יגבה כספים עבור "שירותי דת". וזה רק קצה הקרחון.

  לדעתנו חקירה משטרתית במקרה זה חשובה ביותר כדי להגיע לחקר האמת בעיקר מן הטעם שהרב לאו מתמודד על כהונת נשיא המדינה. לא יעלה על הדעת כי פרשה מן הסוג החמור הזה הקשורה במתמודד למשרה הרמה הזו, תסתיים, ללא חקירה מעמיקה, רק בקבילה משמעתית.

  אנו עוקבים בדאגה רבה אחר הדרך החמקמקה שבה מתנהלת החקירה בפרשת הרב לאו ונשקול בעת הצורך לעתור לבג"ץ אם אמנם כל הבדיקה תסתיים בהמלצה לבירור משמעתי.

פעילות קודמת

מפתח פעילות

לראש הדף רמון אינו מועמד לחזור לממשלה

25/4/07

היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה הודיעה לעמותת אומ"ץ כי מר חיים רמון אינו מועמד לחזור לכהן כשר בממשלת ישראל. בתשובת היועצת נאמר בין השאר:

  "מעבר להשערות ולהערכות המפורסמות באמצעי התקשורת השונים, הרי שאפשרות מינויו של מר חיים רמון לתפקיד שר בממשלת ישראל איננה עומדת על הפרק במועד זה".

בעקבות זאת פנתה עמותת אומ"ץ ליועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, בדרישה שינחה את ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, למנות שר אחר כממלא מקומו של שר האוצר.

בפניית העמותה נאמר בין השאר:

  "הנני חוזר ופונה אליך בדרישה כי תנחה את ראש הממשלה למנות שר אחר, כממלא מקומו של שר האוצר.

  כן הנך מתבקש להנחות את ראש הממשלה להימנע מלעסוק בכל עניין הנוגע למכרז למכירת מניות בנק לאומי, שבקשר אליו מתנהלת חקירה פלילית נגד ראש הממשלה.

  כמו כן מתבקשת הנחיה המורה לראש הממשלה להימנע מכל עיסוק בכל עניין הנוגע לחקירה בפרשת השחיתות ברשות המסים, בה מעורבים ראש לשכתו לשעבר, ומקורבים נוספים.

  היה ולא תימנע מעורבותו של ראש הממשלה בנושאים אלה, לא תראה שולחתי מנוס מעתירה לבג"צ".

מפתח פעילות

לראש הדף מינוי לא תקין במשרד החקלאות

25/4/07

אומ"ץ פנתה בכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בדבר מינויים פוליטיים במשרד החקלאות ומצפה להתערבותו בעניין מינוי לא תקין במשרד החקלאות, כדלקמן.

בשעתו פרסם היועמ"ש הנחיות כתובות שבהן קבע, בין השאר, כי יש לנקוט בהליך של הקמת ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנהל מועצת הלול וכי יש להבטיח כי הליך הבחירה יהיה עפ"י כללי המינהל התקין.

דע עקא, לפני זמן קצר בחר הועד הפועל של המועצה לענף הלול במר שמואל (מולי) לויט לתפקיד מנכ"ל מועצת הלול שלא עפ"י הנחיות היועמ"ש. לדעת אומ"ץ נודף ממינוי זה לכאורה אופי של מינוי פוליטי חדש. בהודעת דוברת משרד החקלאות נמסר אמנם כי מר לויט, ששימש בעבר כחשב המועצה, ניהל בשנתיים האחרונות בפועל את המועצה, אך אין זה מעלה ואין זה מוריד לגבי אופי המינוי.

אומ"ץ מצפה להתערבותו של היועמ"ש בעניין זה.

מפתח פעילות

לראש הדף בחירת מנהל רשות המיסים
הליך לא תקין לכאורה

25/4/07

עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בדרישה שיעכב את בחירת המנהל החדש של רשות המיסים, מחשש שהליך הבחירה כרוך בהליך בחירה בלתי תקין לכאורה.

אומ"ץ טוענת כי

  1. יו"ר ועדת האיתור מנכ"ל משרד האוצר מר ירום אריאב, לא עמד על כך שמר זאב פלדמן שכיהן בעבר כסגן נציב מס ההכנסה, יגיש רזומה אישי בדומה למועמדים האחרים שנבחנו ע"י הועדה.

  2. יו"ר ועדת האיתור הודיע במפורש לחברי ועדת האיתור כי מר פלדמן המקורב אליו הינו המועמד המועדף שלו לתפקיד מנהל רשות המיסים וביקש אותם לבחור בו, וזאת למרות שמועמדותו לא נבחנה בפניהם, כאמור, בדרך המקובלת.

  3. לחברי ועדת האיתור לא נמסר כי שר האוצר לשעבר, מר אברהם (בייגה) שוחט, פסל בשעתו את מועמדותו לתפקיד נציב מס ההכנסה בגלל העדר כישורים נאותים.

מפתח פעילות

לראש הדף יו"ר הכנסת ויו"ר הסוכנות הפך להיות אזרח צרפתי

24/4/07

ביום העצמאות ה-59 של מדינת ישראל נחשפת מציאות עגומה ומדאיגה כאחת. לעמותת אומ"ץ נודע כי אברהם בורג ביקש וקיבל לאחרונה אזרחות צרפתית ואף מימש את "חובתו האזרחית" ונטל השבוע חלק בבחירות לנשיאות צרפת.

לאור האמור לעיל פנתה אומ"ץ בכתב ליו"ר הכנסת, דליה איציק, וליו"ר הסוכנות היהודית, זאב ביילסקי, בדרישה לשלול מיידית מאברהם בורג את כל ההטבות שהוא מקבל כיו"ר הכנסת וכיו"ר הסוכנות היהודית לשעבר.

  ליו"ר הכנסת נכתב, בין היתר:

  "על שפל המדרגה המוסרי אליו הידרדר מר בורג, מי שכיהן גם כיו"ר הסוכנות יהודית וההסתדרות הציונית העולמית שקרא ליהודי העולם לעלות לישראל ומתברר כי הוא עצמו פנה וביקש לקבל אזרחות זרה, איננו רוצים להכביר מילים, אולם בכל הנוגע לכנסת ישראל שמר בורג כיהן בראשה ונושא את תואר הכבוד הנובע ממנה, אנו פונים אליך ומבקשים כי תעשי את המתבקש ואת המתחייב:

  תפקיד יו"ר בית המחוקקים הינו אחד מסמלי המדינה החשובים ביותר ויו"ר הכנסת הוא גם ממלא מקומו של נשיא המדינה. גם לאחר פרישתם זוכים יו"ר הכנסת למעמד מיוחד כל ימי חייהם, כולל קבלת שירותי מזכירות, קבלת רכב, זימון ומקום של כבוד בכל הטקסים הלאומיים, מקום בחלקת גדולי האומה וכד'. מובן שלא יתכן כי תנאים אלה ינתנו מטעם (ועל חשבון) הציבור הישראלי למי שיורק ומזלזל בפרצופו ובסמלים הלאומיים שלו ולמי שבחר מרצונו להיות אזרח צרפת. שיפנה מר בורג לעם הצרפתי ויבקש לקבל ממנו זכויות עודפות ומקום של כבוד בפנתיאון הלאומי הצרפתי."

  ליו"ר הסוכנות נכתב, בין היתר:

  "לא יתכן שהסוכנות היהודית, שמבקשת ומקבלת תרומות מכל העולם היהודי כדי לסייע לעולים חדשים לישראל, תמשיך לתת את הכספים הללו לישראלי שבחר מרצונו להיות אזרח צרפתי. לכן אנו מצפים כי תורה להפסיק מיידית את מתן כל התנאים הניתנים למר בורג, כולל רכב צמוד או שירותי לשכה או החזרי הוצאות ככל שהוא מקבלם ומובן שאנו מצפים כי תתייחסו אליו בהתאם ליחס לו ראוי מי שירק יריקה פומבית בפרצופכם ותוודא שהוא לא יוזמן להשתתף שום אירוע ציוני או יהודי שהסוכנות היהודית יוזמת או מעורבת בו."

מפתח פעילות

לראש הדף משפט ציבורי לראש הממשלה
אהוד אולמרט יואשם באחריות למצב השחיתות בישראל

22/4/07

ביוזמת אזרחים וארגונים שונים יתקיים בתאריך 26/4/07 משפט ראווה ציבורי לראש הממשלה, מר אהוד אולמרט. הטענה: ראש הממשלה נושא באחריות למצב השחיתות בארץ. ר' דיווח באתר זה.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד למעשי שחיתות ושוחד בקופת חולים לאומית

18/4/07

אומ"ץ פנתה בכתב לראש אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל, ניצב יוחנן דנינו, בהודיעה כי ריכזה מסמכים וממצאים המעלים חשד, לכאורה, למעשי שחיתות וקבלת שוחד ברכש של תרופות לקופת חולים לאומית.

מדובר בין השאר בשיחוד בכירים בקופה בנסיעות לחו"ל (חלקן עם בני משפחה) וכן נסיעות בישראל לבתי מלון ומתקני נופש כביכול בשל השתלמות.

כמו כן נמסר לנו על תופעה פסולה של שימוש מוכרז בתרומות שניתנו מחוץ לנוהלים המקובלים למקורבים למיניהם.

פעילות קודמת | פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף פורסם קובץ החלטות ועדת הכופר ברשות המסים לשנת 2006

17/4/07

רשות המיסים פרסמה את קובץ החלטות ועדות הכופר ברשות המיסים לשנת 2006. עמותת אומ"ץ היתה בין הדורשים את הפרסום הנ"ל, למניעת החשש שציבור משלמי המסים יאבד את אמונו במערכת המס. ר' דיווח קודם

מעיון בקובץ לאחר פרסומו עולה כי אין הנחיות ברורות לגובה תשלומי הכופר בגין עבירות דומות ועולה חשש לאיפה ואיפה. למשל, ר' מקרה שבו עוסק נחשד בהעלמת הכנסות במשך שלוש שנים בסכום מס של 311 אלף ש"ח נדרש לשלם כופר בסך 93 אלף ש"ח בעוד שעוסק אחר אשר נחשד בהעלמת עסקות במשך שנתיים ובסכום של 521 אלף ש"ח, יצא ללא כל חבות בכופר אלא רק קיבל אזהרה.

נימוקי ועדת הכופר כפי שמפורסמים בקובץ הנ"ל אינם מהווים נימוקים של ממש, כפי שהנוסח המקומם "נחה דעתנו" אין בו כדי להסביר החלטות של בית משפט.

מפתח פעילות

לראש הדף חשדות למעשים פלילים בהסתדרות העובדים הכללית

17/4/07

אומ"ץ פנתה בתלונה למשרד מבקר המדינה: על פי מידע שהגיע לעמותה חתמו לאחרונה שורה של מפלגות (קדימה, העבודה, ש"ס, ישראל ביתנו, הגמלאים ואחרים) על הסכמים עם יו"ר ההסתדרות, מר עופר עייני, שעל פיהם יחולקו, לכאורה, טובות הנאה כספיות ותפקידים בשכר כתנאי לאי השתתפותם בבחירות הקרובות להסתדרות שאמורות להיערך ב- 15 למאי דנא.

המדובר הוא בין השאר בהבטחת תפקידים על פי מפתח אחוזים לנציגיהם של המפלגות הנ"ל בהסתדרות, לאורך כל הקדנציה הבאה ובמקביל בהשתתפות במימון מפלגות מכספי העובדים.

בהקשר לכך אף הגיע לאומ"ץ בימים האחרונים מסמך המוכיח שעופר עייני מבקש לסכל כל אפשרות שמישהו יתמודד מולו. מדובר בהסכם סודי שנחתם בסוף אוקטובר אשתקד, בתם סכסוך בין עייני לבין מר לאון מורוזובסקי, יו"ר הסתדרות המעוף לשעבר (הפקידים) כתנאי לקבלת פיצויי הפרישה.

במסגרת אותו הסכם חוייב מורוזובסקי לחתום על התחייבות לא להתמודד מול עייני בבחירות הקרובות להסתדרות.

לדעת אומ"ץ התחייבות זו הינה בלתי חוקית ונודף ממנה ריח של קנית שלטון בכסף.

פעילות קודמת | פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף שלילת אזרחותו של ח"כ עזמי בשארה

16/4/07

עמותת אומ"ץ בפנתה בכתב לשר הפנים, מר רוני בר-און, בבקשה לשלול את אזרחותו של ח"כ עזמי בשארה.

  "עזמי בשארה נשבע אמונים לכנסת ולחוקי המדינה לפני שנה בהיכנסו לכנסת. כניסתו זו לכנסת באה עקב שגיאה חמורה של בית המשפט העליון שהפך החלטה הגיונית של ועדת הבחירות המרכזית בגלל "אג'נדה מסוימת" של ראשי בית משפט זה. מאז החל בפעילותו בכנסת לפני שנה שבר ח"כ בשארה את שבועת האמונים שלו, פעל נגד חוקי המדינה לא פעם במגעיו עם האויב (תוך כדי קרבות..) ועכשיו הוא נמצא בחקירה על פשעים חמורים ביותר נגד המדינה - פשעים בעלי אופי בטחוני חמור ביותר."

לדעת אומ"ץ בכוחו של שר הפנים למצות את החוק ולשלול את אזרחותו של עזמי בשארה בגלל הפרת האמונים למדינה, בגלל עידודו של האויב והסתותיו נגד המדינה ומגעיו עם גורמי הטרור נגד המדינה.

במקביל פנתה העמותה למ"מ נשיא המדינה דליה איציק להורות ליו"ר ועדת הכנסת, ח"כ רוחמה אברהם, לכנס בדחיפות את הועדה שבראשותה לדיון מיוחד בפרשת הסתלקותו מן הארץ של חבר הכנסת עזמי בשארה מסיעת בל"ד. נראה לעמותת אומ"ץ שבשלב הראשון יש מקום לקבל החלטה על הפסקה מידית של תשלום השכר החודשי וההוצאות הנלוות לחבר הכנסת באשרה שהינו בחזקת עבריין נמלט על כל המשתמע מכך.

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ תובעת פרסום דו"ח על מלחמת לבנון השניה
לקראת אפשרות של הקמת ועדת חקירה ממלכתית

16/4/07

בעקבות ההתפתחויות האחרונות בתפקודה של ועדת וינוגרד לבדיקת כשלי מלחמת לבנון השניה, פנתה הבוקר עמותת אומ"ץ אל מבקר המדינה בדרישה שיזרז את הגשת הדו"ח על העורף בעת המלחמה לועדת ביקורת המדינה של הכנסת.

כידוע, רשאית הועדה להמליץ על הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בפניית העמותה, באמצעות עו"ד פרופ' מיכאל קורינאלדי, נאמר בין היתר:

  "מאחר שעד היום, כ- 9 חודשים לאחר המלחמה, טרם פורסם דו"ח ראוי בנדון ובמקביל יש עיכובים ואי פומביות בפעולתה של ועדת וינוגרד (כפי שהוברר בישיבת בג"ץ אתמול ה- 15.4.07) , להפעיל את סמכותך על פי סעיף 14 (ב') לחוק מבקר המדינה (נוסח משולב), התשי"ח - 1958.
  נושא זה, גם לפי החלטת הממשלה מספר 526 מיום 17.9.06 , הוא בטיפולו הבלעדי של מבקר המדינה. להלן נוסח החלטת הממשלה הנ"ל:
   "526. בדיקת הטיפול בעורף בעת המערכה בצפון ומוכנות העורף לקראת האיום מלבנון על ידי מבקר המדינה. הממשלה רושמת לפניה, כי בדיקה בעניין מוכנות העורף וההיערכות האזרחית לאיום מלבנון וכן אופן הטיפול בעורף במהלך המערכה, נעשית על ידי מבקר המדינה, והממשלה תקיים דיון בדו"ח או בדו"חות המבקר שיוכנו בענין זה".
   "לפי האמור לעיל וגם לפי נושאי הביקורת שפורטו על ידי מבקר המדינה בישיבת הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת מיום 6.3.07 ,(מבלי שמבקר המדינה נכנס לתוכנם לאור הצהרתו בבג"ץ ) עולה בבירור כי הביקורת שכבר נעשתה עד היום העלתה ליקויים או פגיעות במובן סעיף 14 (ב') לחוק הנ"ל, הכרוכים בדיני נפשות ובטחון המדינה וראויים לדו"ח ביניים (וזאת קודם המצאת הדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו- 20) בהתאם לסמכויות הקבועות בחוק הנ"ל, לרבות לענין מינוי ועדת חקירה ממלכתית בנדון".

מפתח פעילות

לראש הדף היעלמותם של כספים שהיו מיועדים לניצולי השואה

16/4/07

עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, בדרישה שיורה על עריכת חקירה פלילית מיידית בעניין היעלמותם של סכומי כסף ניכרים, שהיו מיועדים לניצולי השואה.

בפניית העמותה נאמר:

  "אנו פונים אליך בבקשה להורות על עריכת חקירה פלילית מיידית שתחשוף לאן נעלמו מאות מיליוני דולרים ומארקים שהיו מיועדים לשמש כמזור, תיק תרופות ורווחה לניצולי שואה, ומוחזקים בטוענות של כחש ומרמה לכאורה אצל גורמים מוניטאריים למיניהם, תאגידים וגופים אחרים ששמו ידיהם על הכספים הללו.
  מחמת מצבם החמור של חלק נכבד מניצולי השואה וגילם המתקדם, מן הראוי שחקירה זו תהיה מזורזת במטרה לאתר את מקום הימצאם של הכספים על מנת למצוא להם שימוש מיידי ליעדם המקורי, והוא סיוע לניצולי השואה".

מפתח פעילות

לראש הדף מה פשר התקציב המיוחד לטלוויזיה החינוכית?

15/4/07

עפ"י מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ , הוגדל בשנת התקציב החולפת בסכום ניכר ביוזמתו של שר האוצר, מר אברהם הירשזון, תקציבה של הטלוויזיה החינוכית.

בעניין זה פנתה אומ"ץ לראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מר קובי הבר, בבקשה להבהיר את הרקע להגדלת התקציב, בעידן שבו יש קיצוצים משמעותיים בתקציבי הרווחה של הממשלה.

מפתח פעילות

לראש הדף פתיחת חקירה בנושא הרב לאו

15/4/07

לפני יותר מחצי שנה פנתה עמותת אומ"ץ ליועמ"ש, מר מני מזוז, בתלונה בנושא הכספים שגובה הרב לאו לכאורה בניגוד לחוק, בעבור עריכת טקסי נישואין (ר' קישור).

כעת שבה אומ"ץ והודיעה ליועמ"ש כי בעקבות פרסום תחקיר של העיתונאית אורית שוחט בעיתון "הארץ" עולה כי הרב לאו ממשיך לגבות סכומי כסף גבוהים בעבור עריכת טקסי נישואין. זאת, על אף העובדה שבעבר, כאשר הגיע להסדר כופר עם מס הכנסה בגין כספים שגבה, שלא כדין, ועליהם לא דיווח - התחייב, במפורש ובהודעה רשמית מטעמו, של יגבה כספים עבור "שירותי דת".

אומ"ץ יודעת כי ידי היועמ"ש מלאות עבודה בכל פרשיות השחיתות המציפות את המדינה, אך נראה לחברי העמותה כי דווקא בימים אלה - עם התקרב מועד הבחירות לתפקיד נשיא המדינה, שבהן מתמודד גם הרב לאו - יש להעניק לנושא הזה קדימות מרבית מחשש שהנושא יעלה במועד מאוחר יותר.

פעילות קודמת | פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף אהוד אולמרט לא יחקר בגין העלבת מבקר המדינה

15/4/07

היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, דחה את בקשת עמותת אומ"ץ להורות על חקירת משטרה נגד ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, בחשד לכאורה בהעלבת עובד ציבור בעקבות דברים שאמר על מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס.

לדעת היועמ"ש, "הסוגיה צריכה להיות מטופלת בעיקרה בזירה הציבורית, על כל מרכיביה, ולא במישור הפלילי, ולפיכך לא נמצא מקום במקרה זה לנקוט בהליכים פליליים."

מפתח פעילות

לראש הדף מינהל בלתי תקין בעיריית חדרה

12/4/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לראש עירית חדרה, מר מר חיים אביטן, במכתב:

  הריני מבקש לפנות אלייך בעניין זה כדלקמן:

  1. במשרדי עמותת אומ"ץ (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי) התקבלו לאחרונה שורה של תלונות, כשהמשותף לכולן חשש לכאורה, למינהל בלתי תקין של עירית חדרה, הכולל, בין היתר, שימוש שלא כדין בכספי קופת העירייה, תוך ניצול ושימוש לרעה בכח המשרה.

  2. בטרם המשך טיפול בעניין זה מטעמנו, נבקש לקבל בנסיבות אלה בדחיפות את התייחסותך המפורטת, כמי שהופקד לעמוד בראש המערכת העירונית בחדרה ומעורב לכאורה במינהל לא תקין שכזה ע"פ התלונות, למקרים הבאים:

  2.1 מתלונות שנתקבלו במשרדי עמותת אומ"ץ עולה כי פעלת שלא כדין, באמצעות משאבי עירית חדרה להנצחת שמו של בן אחיך, ערן אביטן ז"ל, כאשר חברו, החייל גל האנה, שנספה יחד איתו במהלך תאונת דרכים, לא אוזכר כלל בכל אותן פעולות הנצחה.

  2.2 כחלק מאותן פעולות הנצחה נטען באותן תלונות כי ארגון טקס הכנסת ספר התורה ע"ש ערן אביטן ז"ל נעשה בהנחייתך באמצעות משאבי עירית חדרה, בין היתר, באמצעות עובדי עירית חדרה וכלי הרכב של העירייה.

  2.3 קריאת שמה של קבוצת הכדורגל העירונית ע"ש ערן אביטן ז"ל - ע"פ התלונות שהתקבלו אצלנו, עולה כי הליך זה נעשה לכאורה בניגוד לנוהלי עירית חדרה, ומבלי שפעלת לכנס את ועדת השמות העירונית בעניין זה.

  2.4 שיפוץ מגרש הכדורגל השייך לאגודת "הפועל עירוני ערן חדרה" - מהתלונות שהתקבלו אצלנו בעניין זה עולה כי המגרש שופץ באמצעות כספי עירית חדרה, בסכום גבוה במיוחד של כחצי מיליון ₪, כאשר סכום זה לא נכלל כלל במסגרת תקציב העירייה בין השנים 2007 - 2006, וכאשר האגודה הנ"ל אינה עמותה המתנהלת ע"פ דין (נמצאת בבעלות גורם פרטי - מר יואב אלקובי), כך שאין באפשרותה בכל מקרה לבקש תמיכה בהתאם לנוהלי העירייה.

  2.5 פעולות שלא כדין לכאורה, הנוגעות לקידומו של אחיך, אלי אביטן, עובד עירית חדרה, לתפקיד בכיר של ראש מנהלת בית אליעזר בעירית חדרה, מבלי שזה יהיה בעל הכישורים המתאימים ביותר לתפקיד זה, ושלא באמצעות עריכת מכרז פנימי/חיצוני לצורך איוש משרה זו.

  2.6 סלילת כבישים ומדרכות בסמוך לביתו של אחיך, אלי אביטן, בשכונת בית אליעזר ללא תשלום מצידו של אחיך לעירית חדרה של כל האגרות וההיטלים המתחייבים לכך ע"פ דין.

  2.7 העסקת חברי מרכז ליכוד ופעילים פוליטיים, שבהם הסתייעת במערכת הבחירות העירונית האחרונה, באופן בלתי תקין ומתוך שיקולים פוליטיים בלבד בתפקידים בכירים בעירית חדרה ובמערכת העירונית.

  2.8 מחדל בכל הנוגע לטיפול בהשגת גבול במקרקעין שבתחום עירית חדרה (גו"ח 10570/482 , מגרש 746) - ע"פ תלונות שהתקבלו אצלנו בעניין זה, עולה כי למקרקעין הנ"ל, בשטח של כ - 500 מ"ר, פלש תושב עירית חדרה, מר גולבארי חיים, כאשר הוא משיג גבול במקרקעין אלה במשך תקופה ארוכה. ברם, התנהלות עירית חדרה בעניין זה הביאה לכך, כי לא רק שאותו משיג גבול שפלש לאותם מקרקעין לא יפונה עד עצם היום הזה, אלא שזה ממשיך בשנתיים האחרונות לסלול באין מפריע דרכי גישה וחניות בשטח זה.

  3. למותר לציין את החשיבות שרואה עמותת אומ"ץ בצורך בניהול תקין של הרשות המקומית, כחלק מתפיסת עולמה בדבר הצורך בשמירה על מנהל תקין וטוהר המידות במדינת ישראל בכלל.

  4. בנסיבות שפורטו לעיל, ולאור החשד העולה לכאורה באשר לדרך פעולה בלתי תקינה מצידך בניהול עירית חדרה, אבקש התייחסותך הדחופה והמפורטת בעניין זה, וזאת לצורך החלטה בעמותת אומ"ץ בדבר המשך צעדינו בעניין זה.

מפתח פעילות

לראש הדף האם מנכ"ל רשות השידור נוכח במקום עבודתו?

11/4/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למנכ"ל רשות השידור, מר מרדכי (מוטי) שקלאר, במכתב:

  עפ"י הנוהל המקובל ברשות השידור, מצווים העובדים הבכירים ברשות ואתה בכללם לעבוד שישה ימי עבודה בשבוע.
  ככל הידוע לנו אינך מגיע כלל לרשות בימי שישי.
  אנו מבקשים לדעת האם ימי שישי מדווחים על ידך כימי חופשה או ששכרך מחושב עפ"י 24 ימי עבודה בחודש, למרות שבפועל אתה עובד 20 ימים בלבד.

מפתח פעילות

לראש הדף אולמרט חשוד בשיבוש הליכי חקירה ומשפט

10/4/07

עמותת אומ"ץ הגישה ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, תלונה נגד ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט:

  עפ"י פרסום באתר Nfc שמבקר המדינה חשף בראיונות שהעניק בערב החג לכלי התקשורת עובדה חמורה שעל פיה נמנעה לשכת ראש הממשלה להעביר למשרדך תמלילים של תחקורו של ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, בנושא רכישת הבית ברחוב כרמיה.

  התמונה שהתקבלה מהפרסום היא שצוות של משרד מבקר המדינה, בראשותו של ניצב (בדימוס) יעקב בורובסקי, ביקש להקליט את השאלות שהוצגו למר אולמרט בנושא הנדון ואת תשובותיו של ראש הממשלה.

  לשכת ראש הממשלה הציעה לצוות להקליט בעצמה את התחקור ולהעביר את התמלילים למשרד המבקר ומסיבה זו לא הקליטו אנשי המבקר את השיחה.
  באורח תמוה ביותר מסרה לשכת ראש הממשלה מאוחר יותר למשרד המבקר, כנראה בהנחיתו ובידיעתו של ראש הממשלה שבגלל "תקלה" לא בוצעה ההקלטה.

  אנו פונים אליך בבקשה לבחון האם מר אולמרט עבר לכאורה עבירה פלילית של שיבוש הליכי חקירה ומשפט מתוך כוונת זדון לחבל בבדיקת משרד מבקר המדינה.

פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף חובת השתתפות במסיבות של ערוץ 1

10/4/07

עובדי הערוץ הראשון של הטלוויזיה בערבית חויבו להגיע למסיבה פרטית בעיר הכרמל, שנערכה לכבוד פרישתו של שלום קיטל, מנכ"ל חברת החדשות של הערוץ השני.

בעקבות זאת שיגרה עמותת אומ"ץ מכתב למנכ"ל רשות השידור, מוטי שקלאר, בבקשה להבהיר מה עמד מאחורי ההחלטה:

  ''העובדים הללו השתתפו באירוע זה ללא צורך ועל חשבון שעות עבודתם בגלל שיקול דעת תמוה ואולי כדי להציג "הפגנת כח" מדומה.''

עמותת אומ"ץ מצפה לתגובה הרשמית של רשות השידור, מדוע הייתה נחוצה השתתפותם של עובדי המחלקה במסיבה זו?

מפתח פעילות

לראש הדף הפסקת שידור ספורט ישיר לטובת תוכנית בישול מוקלטת

7/4/07

אומ"ץ פנתה בכתב ליו"ר רשות השידור, מר משה גביש, בעניין הפסקת שידור תחרות גביע דייויס בין נבחרות ישראל ואיטליה.

ערוץ 1 שידר ביום ו', 6/4/07, בשידור ישיר, את תחרות גביע דייויס בין נבחרות ישראל ואיטליה, שהתקיימה במרכז הטניס ברמת השרון.

אומ"ץ מברכת על ההחלטה לשדר אירוע ספורט חשוב זה. הישגי טניסאים ישראלים בזירה הבינלאומית הפכו את הטניס לענף ספורט פופולרי, וההתמודדות מול נבחרתה של איטליה עוררה ענין רב בקרב חובבי ספורט בכלל, וחובבי טניס בפרט. אין ספק כי צופי הערוץ הראשון נהנו ממשחק טניס משובח, בין נועם אוקון מישראל, לבין המחבט מספר 1 בנבחרת האורחת. אלפי צופים, ואולי רבבות, היו רתוקים למקלטי הטלויזיה, צופים במשחק המרתק.

הודות לשידור המשחק בשידור ישיר זכה ערוץ 1 לצפיית שיא. אולם משום מה העדיף הערוץ הזה להפסיק את השידור הישיר באמצעו כדי לשדר תכנית בישול מוקלטת. להפתעת צופים רבים נקטע השידור בשעה 18:30, כאשר הודיע השדר כי השידור יופסק לחצי שעה, לצורך שידור התכנית "שום, פלפל ושמן זית".

האם תכנית בישול מוקלטת עדיפה על שידור ישיר של אירוע ספורט לאומי - משחק רשמי, בינלאומי, של נבחרת הטניס של המדינה?

מדוע לא נטען כי במעשהו הפגין הערוץ הראשון לא רק אטימות ושלומיאליות, אלא אף רוע לב?

מדוע לא נטען כי הפסקת השידור הישיר, היתה הפגנת זילזול וחוסר התחשבות באלפי צופים נאמנים, שהעדיפו צפייה במשחק, על פני בילוי אחר של שעות הפנאי?

למיטב זכרוננו הערוץ הראשון לא הפסיק בעבר שידורים ישירים של משחקי ספורט ואף מהדורת "מבט", עם חיים יבין (ולא השף הנכבד חיים כהן), בכבודו ובעצמו המתינו לא אחת לסיומי משחקים.

מן הראוי הוא, כי תלונת אומ"ץ תועלה על סדר יומה של מליאת רשות השידור וכי מליאת הרשות תיתן דעתה לאופן קבלת ההחלטות במערכת הטלויזיה הישראלית, ולקלות הבלתי נסבלת בה ניתק הערוץ הראשון את השאלטר לאלפי צופים, שנותרו נאמנים לו.

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ דורשת: פרקליטות המדינה לא תייצג את ועדת וינוגרד

5/4/07

עמותת אומ"ץ ליועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז ולמנהלת מחלקת הבג"צים עו"ד אסנת מנדל, בדרישה שפרקליטות המדינה לא תייצג בבג"ץ את ועדת וינוגרד.

בפניית אומ"ץ שנעשתה באמצעות עו"ד פרופ' מיכאל קורינאלדי, נאמר בין השאר:

 1. בשם מרשתי עמותת אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי [ע"ר] הנני פונה אליכם, בהתייחס, לצו על תנאי שניתן בנידון מיום 2.4.2007, כדלקמן.
 2. מרשתי עתרה בשעתו (אוגוסט 2006) למינוי ועדת חקירה ממלכתית לחקירת כשלי מלחמת לבנות השניה, בתיק בג"צ 6728/06. בסופו של דבר מינתה הממשלה את ועדת הבדיקה הממשלתית בראשות השופט אליהו וינוגרד.
 3. פרקליטות המדינה הקפידה לציין בשעתו בעתירה הנ"ל כי:
   "כיוון שועדת וינוגרד מונתה לשם בדיקת התנהלות הדרג המדיני והצבאי במהלך המלחמה בצפון, אך מובן הוא שפרקליטות המדינה, המייצגת את הדרג המדיני והצבאי בעתירות בבג"צ 6728/06 ו-7607/06, אינה מייצגת את ועדת וינוגרד בעניינים הקשורים באותן עתירות" (מכתב עו"ד ענר הלמן, ממונה על ענייני בג"צים בפרקליטות המדינה מיום 8 לאוקטובר 2006)
 4. יודגש כי אחת הטענות המרכזיות בעתירת מרשתי הייתה כי הגוף הנחקר (ממשלת ישראל וראשיה) אינם רשאים למנות את הגוף החוקר, אך בסופו של דבר, לאור הטענות של פרקליטות המדינה, כי ועדת וינוגרד היא ועדה עצמאית לחלוטין ("התינוק ניתק מהטבור") בג"צ אישר את לגיטימיות המינוי.
 5. עתה מתברר כי למרות ההצהרה החד-משמעית שבסעיף 3 לעיל, פרקליטות המדינה, הפועלת מכוח היועץ המשפטי לממשלה אכן מייצגת את ועדת וינוגרד בתיק בג"צ 1999/07 וכל הכרוך, דבר הפוגע באי-תלות החיונית לחקירת כשלי מלחמת לבנון השניה.
 6. אבקש להפנות תשומת לב כי לאור הצו על תנאי המדבר בעד עצמו ועמדת היועץ המשפטי לממשלה כאמור לעיל בבג"צ 6728/06, אין בסיס חוקי לכך כי פרקליטות המדינה תייצג את ועדת וינוגרד בבג"צ 1999/07.
 7. אנו מבקשים כי תאשרו כי פרקליטות המדינה לא תייצג את ועדת וינוגרד בתיק בג"צ 1999/07 ונא תשובתכם בדחיפות (כמתחייב מהמועד הקבוע לתשובה), ואם לאו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעתור לבג"צ בעניין הייצוג שלא כחוק של ועדת וינוגרד על ידי פרקליטות המדינה וכן בעניין תוצאות מחדלי חקירת מלחמת לבנון השניה, שלא בדרך המלך של ועדת חקירה ממלכתית.

מפתח פעילות

לראש הדף ייצוג אנשים פרטיים על ידי הפרקליטות

4/4/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב לגב' חנה יזרעאלוב - מנהלת אגף בכירה במשרד מבקר המדינה:

הנדון: ייצוג אנשים פרטיים על ידי הפרקליטות
סימוכין: תלונתנו בפני המבקר מיום 4.4.2006
תשובתך מיום 8.5.2006 (מספרכם: ה - משפ - 0285)
פנייתנו החוזרת למבקר מיום 7.12.2006
תזכורתנו מיום 8.2.2007

ב-4 לאפריל 2006 פנינו בתלונה למבקר המדינה בנושא ואתם כתבתם לנו כי תלונתנו הועברה לפרקליטות לקבלת תגובתם ועם קבלת תשובתם תשובו ותודיעונו. מאז לא שמענו מכם דבר.

ב-7 לדצמבר 2006 הבאנו לכם אינפורמציה נוספת בפרשה המעלה חשד כי הדברים מחמירים ונעשה בפרקליטות נסיון נוסף להפרת החוק והכללים. לא נעננו.

ב-6 לפברואר 2007 פנינו אליך בתזכורת ובשאלה היכן עומד טיפולכם ומדוע איננו מקבלים תשובה. גם תזכורתנו זו לא נענתה.

במלאת שנה לתלונתנו, אודה לך אם תשיבי לתזכורתנו האחרונה ותודיעינו היכן עומדים הדברים ומהם ממצאיכם ומסקנותיכם.

מפתח פעילות

לראש הדף מדוע מכפיש רוה"מ את המבקר?

1/4/07

עמותת אומ"ץ הגישה ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, תלונה נגד ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, בחשד שעבר לכאורה על החוק, בכך שהעליב בימים האחרונים בפומבי עובד ציבור ופגע בשמו הטוב של מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס.

אומ"ץ טוענת בתלונתה כי בראיונות החג שראש הממשלה העניק בסוף השבוע לכלי התקשורת הכתובה והאלקטרונית, הוא השתלח בדרך חסרת רסן במבקר המדינה שערך בחודשים האחרונים שורה של בדיקות בחשד שאולמרט עבר לכאורה עבירות פליליות, כאשר טען, בין השאר, בראיונות אלה כי המבקר עבר, כביכול, על החוק, הכפיש אותו, הטיל דופי בעבודתו וטפל עליו האשמות שווא ובכך הוא העליב ופגע במוסד מבקר המדינה.

בין השאר מצטטת אומ"ץ דברים שאמר אולמרט בראיון לערוץ השני בהתייחסו למבקר המדינה:

  "אני לא פסיכיאטר... קורה שם משהו מוזר...".

מפתח פעילות

דף קודם תלונה נגד יוסף לפיד

1/4/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב למנכ"ל רשות השידור, מר מרדכי (מוטי) שקלאר, בתלונה נגד יוסף לפיד. בתכניתו האחרונה של יוסף לפיד, ששודרה בשבת האחרונה (31/3/07), התייצב מר לפיד לימינו של ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, בנושא ועדת וינוגרד. לטענת אומ"ץ, מר לפיד הינו חברו האישי של ראש הממשלה, קיבל ממנו מינוי של יו"ר "יד ושם" ונוהג לבלות עימו את חופשותיו. לא יעלה על הדעת שבשרות שידור ממלכתי ינצל עורך התכנית את חברותו האישית כדי לעורר דעת קהל למענו.

מפתח פעילות

מרץ 2007

לראש הדף פטור ממכרזים - פתח לשחיתות

31/3/07

עמותת אומ"ץ שיגרה אזהרה דחופה לשרי הממשלה ומבקשת מהם להתנגד להצעה בדבר פטורים והקלות מחובת המכרזים בהתקשרויות עם חברות ממשלתיות.

במכתב לשרים נכתב:

  "משמעות ההחלטה הינה שכספי המדינה יוצאו מכל פיקוח ומעכשיו כל שר יוכל, באמצעות החברות הממשלתיות, להעביר כספים למי שהוא רוצה, ללא מכרז".
  "עמותת אומ"ץ מזהירה כי קבלת ההחלטה הזו תשמש תקדים לכל המשק בישראל ואם היא תתקבל צפוי שכל החברות העירוניות וכל המוסדות הציבוריים בישראל ישחררו עצמם מחובת המכרזים ובכך יהרס מאמץ של שנים להפנמת נורמות ראויות בחברה הישראלית".
מפתח פעילות

לראש הדף סחר באברי אדם

28/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב למר יעקב בן יזרי - שר הבריאות, פרופ' אבי ישראלי - מנכ"ל משרד הבריאות ולח"כ משה שרוני - יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות בעניין "פתרון" לבעיית השתלת איברים ע"י "תמיכה" בעקירת איברים מאנשי הפאלון גונג בסין - בעודם בחיים.

לידי עמותת אומ"ץ הגיעו מסמכים מזעזעים שיש בהם כדי להעיד על קצירת איברים מאנשים המתרגלים שיטת מדיטציה בשם פאלון גונג ואשר נידונים למוות בשל כך.

חקירות רבות שנעשו בנושא, כמו סרט שהוקרן ושהופק על ידי רשת טלויזיה NTDTV, מוכיח על פשעים אכזריים נגד האנושות הנערכים בסין וזאת באין מפריע מאז שנת 2000.

הנושא נחשף כולו באמצעי התקשורת ודווח בפני ממשלות רבות כמו אוסטרליה, ניו זילנד, הקונגרס האמריקאי ועוד.

גם משרד הבריאות הישראלי הכריז כי אין על המדינה לממן השתלות בסין. אלא שבפועל נאספו עדויות רבות המצביעות על כך שלמרות הוראת מנכ"ל משרד הבריאות, מידי חודש בחודשו נשלחים כ-30 חולים לסין לביצוע השתלות וזאת בתקציב קופות החולים וכמובן בשיתוף משלם המיסים.

ידוע לאומ"ץ כי עד היום מערכת הבריאות בישראל לא הצליחה לפתור את בעיית השתלת האיברים בישראל ומשרד הבריאות מתחבט עדיין בבעיית החוק כבר מעל 7 שנים, למרות שבכל כנסת מונחים חוקים (שחלקם מקובלים בכל הארצות הנאורות), העוסקים בנושא ותחת זאת נמשכת עצימת העיניים, גם של המערכת מסבלם של החולים, מהנטל הכלכלי על החולה, משפחתו ועל הציבור כולו, בטיפולים הממושכים ובהשתלת האיברים (אם הם נמצאים) בחו"ל והתעלמות פושעת עד כדי שיתוף פעולה בפשע הנורא המתרחש בסין.

הגיע הזמן לפתור את הבעיה אחת ולתמיד!

מפתח פעילות

לראש הדף תלונה נגד מנהל המכון הביולוגי ד"ר אביגדור שפרמן

27/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בעניין תלונות שהוגשו בשעתו למשרד מבקר המדינה נגד ד"ר אביגדור שפרמן, מנהל המכון הביולוגי בנס-ציונה. התלונות הוגשו בדרך אנונימית ע"י עובד בכיר של המכון לשעבר. בעקבות פרסום כתבה ב"דה מרקר" בנושא זה, זוהה מגיש התלונות כד"ר יהושע גוזס, עובד מחקר בכיר שאולץ לפרוש מהמכון בגיל 56 ולצאת לפנסיה מוקדמת. אומ"ץ מבקשת ממשרד מבקר המדינה לחקור את נושא התלונה.

מפתח פעילות

לראש הדף מדוע דוחה צה"ל מתנדבים לשורותיו?

27/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה לאל"מ אמיר רוגובסקי, מפקד מיט"ב, בעייננו של חייל שנמצא בלתי כשיר לשרות צבאי וחרף זאת מבקש להתנדב לצה"ל. אומ"ץ חקרה את הנושא ומצאה כי מדובר במקרה מוסרי-חברתי. העמותה מצטרפת לבקשת משפחת החייל לשוב ולדון בבקשתו ולעשות את המיטב על מנת לאפשר לחייל להתנדב לשירות המדינה. לדעת אומ"ץ, בעידן שבו מספר המשתמטים מצה"ל הולך וגדל, מן הראוי לקדם את אותם אנשים הרואים בכך עדיין שליחות.

מפתח פעילות

לראש הדף מכרז לא כשר במרכז הרפואי "שיבא"

25/3/07

עמותת אומ"ץ מטפלת בתלונה בעניין מכרז במרכז הרפואי שיבא, לתפקיד "מנהל מחלקת שיקום ילדים" תל-השומר.

בבדיקה שערכה העמותה התברר כי "דרישות המשרה" לתפקיד "מנהל מחלקת שיקום ילדים" תל-השומר (מכרז מס. 66) אינן מחייבות את המועמד להיות בעל תואר "מומחה בשיקום ילדים", בעוד שמכרזים אחרים למנהלי מחלקות, מחייבים את המועמדים להיות בעל תואר מומחה בתחום הרלבנטי, ולהוכיח ניסיון של שלוש שנים לפחות לאחר קבלת המומחיות.

אחד המועמדים למשרה הנ"ל הינו ד"ר עמיחי ברזנר. ככל הידוע לעמותה נחקר בשעתו הרופא הנ"ל במפלג ההונאה במשטרת מחוז ת"א בחשד לקבלת דבר במירמה (קבלת תואר "מומחה בשיקום ילדים" מבלי שעמד בפועל בדרישות ההתמחות). אומ"ץ פנתה לפרקליטות מחוז מרכז - פלילי ובקשה לדעת מה היתה ההכרעה בתיקו.

כמו-כן פנתה העמותה לפרופ' אבי ישראלי, מנכ"ל משרד הבריאות כדי שיבדוק את כשירותו של מכרז מס 66, ואם יתברר שיש ממש במידע שבידי אומ"ץ, יש מקום לפסול את כל המועמדים אשר אינם עונים על הקריטריונים הנדרשים.

מפתח פעילות

לראש הדף מחדל אזעקה בצפון המדינה במלחמת לבנון השניה

25/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בבקשה להורות על בדיקת מחדל לכאורה שאירע במלחמת לבנון השנייה בצפון המדינה שבגינו קיים חשש שלא ניצלו חיי אדם בגלל פגיעת טילי קטיושות.

עפ"י המידע שהגיע לעמותת אומ"ץ , הותקנה בצפון המדינה בשיתוף פעולה בין משטרת ישראל לבין רפא"ל מערכת ממוחשבת אוטומטית לזיהוי טילים שפועלת על יסוד העיקרון של גלאי חום. מערכת חדשנית זו שפותחה במימון פיקוד העורף הייתה מצויה באותה עת בשלבי ניסוי והרצה, אבל ניתן היה להפעילה כמערכת מבצעית.

הפעילות הנ"ל נעשתה בשלב ראשון של המלחמה כנראה ללא תיאום עם פיקוד העורף, שטיפל במערכת הקונבנציונאלית של האזעקות ברחבי המדינה.

כאשר התברר למטה פיקוד העורף ביום העשירי למלחמה שהמשטרה במחוז הצפון אינה נזקקת לפיקוד העורף בגלל ההפעלה העצמאית של מערכת האזעקה החדשנית, ניתנה הוראה ע"י ראש מטה פיקוד העורף, תת אלוף בן דוד (בנדה), לרפא"ל לנתק מיד את המערכת. מפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראל, ניצב דן רונן, ביקש לערער על ההחלטה המוזרה בפני אלוף פיקוד העורף, אלוף גרשון יצחק, וטען בין השאר כי המערכת החדשנית עשויה להציל חיי אדם, אך לא נענה.

בעקבות אירוע חמור זה , קיים עד היום נתק חלקי בין המחוז הצפוני של המשטרה לבין פיקוד העורף ודבר זה פוגם בהליך הפקת הלקחים שנעשית לא בהיקף הנדרש.

מפתח פעילות

לראש הדף אי אכיפת חוקי תכנון ובניה
כחלק מהתנהלות פוליטית בלתי תקינה

22/3/07

לידי עמותת אומ"ץ הגיעו הוכחות מוצקות בדבר אי אכיפת חוקי התכנון והבניה במושב צרופה וזאת בנוסף לאי קיום צו משפטי כנגד פעיל פוליטי בשם איתן אשורי, יו"ר סניף הליכוד בחוף הכרמל. נמצאו אכיפה סלקטיבית על רקע פוליטי ויותר מזה, ראיות לכאורה של התערבות השלטון באי אכיפת החוק ובמנהל תקין.

לאור האמור לעיל פנתה העמותה בתלונה למשרד הפנים - ממונה פיקוח על הבניה מחוז חיפה, למפקחת בועדה המקומית לתכנון ולבניה ולמינהל מקרקעי ישראל - המחלקה ליעוץ משפטי.

מפתח פעילות

לראש הדף להשעות את שר האוצר

21/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה לראש הממשלה, אהוד אולמרט וליועץ המשפטי של הממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה שיפעלו להשעייתו המיידית של שר האוצר, אברהם הירשזון.

בפניית העמותה נאמר:

  הירשזון נחקר ביום 20.03.07 בחשד לגניבת כספים בהיקף של מיליוני ₪ מקופתה של קבוצת הסתדרות העובדים הלאומית, בראשה עמד. המשטרה הודיעה רשמית על חקירתו בחשד לגניבה.
  לא יעלה על הדעת שחשוד בגניבת כספים, ובעבירות חמורות נוספות, יוסיף לכהן בתפקיד שר אוצר ולו יום אחד, ויהיה מופקד על ניהול קופת המדינה.
  במידה ודרישתנו לא תתקבל בחיוב, לא נראה מנוס מהגשת עתירה לבית המשפט העליון."
מפתח פעילות

לראש הדף חשד לגניבת נכסי עמותת "זבולון יורדי ים"

20/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה אתמול אל ניצב יוחנן דנינו, ראש אגף חקירות ומודיעין במטה הארצי של משטרת ישראל, בבקשה לפתוח בחקירה נגד מורשי החתימה של עמותת "זבולון יורדי ים" בחשד שהעבירו לעצמם ולאחרים נדל"ן של העמותה.

מפתח פעילות

לראש הדף אי סדרים בבית חולים נהריה

19/3/07

אומ"ץ התלונהה בפני מנהל בית חולים נהריה, פרופ' שאול שאשא כי לפני זמן מה הגיעו לעמותת אומ"ץ ידיעות בדבר אי סדרים חמורים המתנהלים בבי"ח נהריה.

 1. שמות בדבר שימוש לא סביר ובלתי תקין בקשריה של המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית החולים, גב' רות יפרח.
 2. ינוי מקורבים כולל ייחוסם המשפחתי והחברתי למשרות רבות מאד במערך ביה"ח ממינוי עובדת סוציאלית, גב' חנה כהן, ועד למינוי צדוק דוד, נהג בתחבורה המקורב חברתית לרות ובעלה שאול יפרח, והוא בעלה של רחל צדוק, מנהלת מרפאות חוץ וחברתה של רות יפרח. והרשימה עוד ארוכה.
 3. פיטורי עובדים שהתנגדו לשחיתות המתנהלת בבית החולים, כמו גדעון כהן.
 4. "גניבת" שעות עבודה ע"י הדפסה ידנית של כרטיסי העבודה, בהוראת הגב' יפרח, ופגיעה בכך בתרבות שלטונית מוסרית וכמובן שימוש בכספי ציבור. פעולות אלו נעשו בעזרתה של האחראית לנושא כח אדם, גב' אליס, שקודמה ע"י גב' יפרח ובצד הקידום צורפו "הוראות עבודה".
ברצוננו לציין שחלק מההאשמות הופיעו כבר באמצעי התקשורת ובעיתונות המקומית, וברצוננו לשאול:
  האם נעשה דבר מאז התלונות, מלבד כתבות עיתונאיות?

מפתח פעילות

לראש הדף העסקת יועצים משפטיים חיצוניים בניסיון ל"הכשיר" פרויקטים

18/3/07

עמותת אומ"ץ פמתה ליועץ המשפטי לממשלה והתריעה בפניו על תופעה חמורה שהולכת ומתפשטת בשורה ארוכה של רשויות מקומיות במדינה, שמעסיקות יועצים משפטיים חיצוניים תמורת שכר טרחה גבוה המשולם מהקופה הציבורית במטרה ברורה ש"יכשירו" פרויקטים ויאשרו הסכמים שונים שיש בהם חשד לעבירות על החוק או המינהל התקין.

השירות המשפטי נדרש בעיקר בערים ובישובים בהם היועצים המשפטיים שמועסקים בקביעות כשכירים חוששים בצדק לאשר את הפרויקטים וההסכמים הללו.

אומ"ץ מציינת כי בשנים האחרונות קבעו כמה בתי משפט ברחבי המדינה פסקי דין שבהם נמתחה ביקורת קשה הן על ראשי הרשויות המקומיות והן על עובדים בכירים כדוגמת מהנדסי ערים ווועדות תכנון ובניה ששיתפו פעולה בפרויקטים אלה. למרות התרעת בתי המשפט, התופעה החמורה נמשכת ביתר שאת.

אומ"ץ מתכבדת להעביר ליועמ"ש לממשלה רשימה חלקית ראשונה של ערים ורשויות מקומיות ששכרו שירותי יעוץ משפטיים חיצוניים ושילמו עבורם שכר טרחה גבוה במיוחד למרות המצוקה הכספית שלהם.

על רשימה זו נמנים הישובים: פתח תקווה, רחובות, ראשון לציון, נתניה, חדרה בלפוריה, קיבוץ געש ועוד.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד לאי סדרים במשרד האוצר

18/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב למבקר המדינה כי עפ"י מידע שהגיע בימים אלה לעמותת אומ"ץ , קיימים לכאורה אי סדרים בניהול המשרד הראשי של משרד האוצר כמפורט להלן:

 1. ניגוד לכללי התקשי"ר נסגרה יחידת האו"ש שהייתה חיונית.
 2. עובדים שפרשו מהמשרד ממשיכים לעבוד ביחידות הסמך ובמקביל מתקבלים עובדים חדשים ללא בדיקה מקצועית בדבר נחיצותם.
 3. פורסם מכרז לתפקיד המשנה למנכ"ל המשרד מבלי שהייתה בדיקה מקצועית מוקדמת בעניין נחיצות התפקיד.
 4. קיימת התנכלות שיטתית לחברי ועד העובדים של המשרד. חברי הועד אינם מקבלים שעות נוספות תמורת עבודתם, פניות בכתב של חברי הועד לא נענות וקיים חשש שנתפר לכאורה מכרז לתפקידה המקצועי של יו"ר הועד.
 5. בדיקות ארגוניות לבחינת אופי עבודתם של עובדי אגפי המשרד והעומסים המוטלים עליהם לא מתבצעות למרות שהתקשי"ר מחייב בדיקות מעין אלה.
נודה לך באם תבדוק נושאים אלה ונושאים נוספים המטילים לכאורה דופי בדרכי הנהלת המשרד.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד לקבלת טובת הנאה ע"י עובד ציבור

18/3/07

במהלך בדיקה שערכה באחרונה עמותת אומ"ץ בפרשת פגיעה חמורה במינהל התקין לכאורה בפעילותן של מחצבות בדרום הארץ, שבגינן הגישה אומ"ץ תלונות ללשכת היועץ המשפטי לממשלה ולמשרד מבקר המדינה, נחשפה עובדה מאלפת נוספת הקשורה בחשד לקבלת טובת הנאה לכאורה ע"י עובד ציבור.

המדובר הוא במהנדס דוד סלוטקי שריכז בשעתו את הפרויקט של המחצבות באזור מצפה רמון מטעם מינהל מקרקעי ישראל, במסגרת תכנית תב"ע שהוכנה על ידו.

מאוחר יותר התברר כי בעת ובעונה אחת ייצג מר סלוטקי את המחצבות ביחס לאותה תכנית תב"ע שהוא הכין וגבה תשלום עבור שירותיו המקצועיים.

אומ"ץ רואה בחומרה רבה את מעשהו של מר סלוטקי לאור העובדה שרעייתו, חנה סלוטקי, הינה שופטת מחוזית בבאר שבע, וניתן היה לצפות ממנו לשמירת נורמה מוסרית גבוהה.

מפתח פעילות

לראש הדף ועדת האתיקה של הכנסת דחתה קובלנה של אומ"ץ נגד ראש הממשלה אהוד אולמרט

18/3/07

ועדת האתיקה של הכנסת הודיעה בסוף השבוע שעבר לעמותת אומ"ץ כי אין בכוונתה לדון בקובלנה שהגישה נגד ראש הממשלה אהוד אולמרט, בגין האיחור בהגשת תשובותיו למבקר המדינה בנושא מחדלי הממשלה בעורף בתקופת מלחמת לבנון השנייה, שיש בה זלזול לכאורה בכבודה של הכנסת ובחברי הועדה לביקורת המדינה.

בתשובתה לאומ"ץ קובעת הועדה בין השאר: "אין מקום להמשיך לדון בקובלנה שכן התנהגותו של ראש הממשלה חבר כנסת אהוד אולמרט אינה קשורה במעמדו כחבר כנסת אלא במעמדו כראש הממשלה". היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עורכת הדין שולמית ברנע פרגו, הגיבה על הקובלנה וקבעה במכתב לאומ"ץ: "משרד ראש הממשלה פועל על מנת להגיב על טיוטת הדו"ח הנדונה במסגרת לוח הזמנים שנקבע ע"י מבקר המדינה".

גם מבקר המדינה עצמו התייחס לנושא זה במכתב ששיגר לעמותת אומ"ץ בו נאמר בין השאר: "סעיף 3 לחוק יסוד מבקר המדינה מחייב כל גוף העומד לביקורתו של מבקר המדינה להמציא למבקר ללא דיחוי, לפי דרישתו, ידיעות, מסמכים הסברים וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצרכי הביקורת. משרד מבקר המדינה מיצר על כך כי לא תמיד היו כך פני הדברים בביקורת הנוגעת למוכנות העורף ומלחמה והטיפול בו בעת המערכה בצפון וזאת חרף חשיבותה הלאומית של הביקורת בנושא זה".

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ מתריעה מפני אי סדרים בשחיטת בשר בחו"ל

15/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה והודיעה לו כי הגיעו ידיעות בדבר אי סדרים חמורים לכאורה בנושא שחיטה כשרה בחו"ל כמפורט להלן:

 1. למרות שקיים חוק בנושא הכשרות ובו הסמכת שוחטים לשחיטה כשרה בחו"ל, לא קיימים עד היום קריטריונים ברורים וכתוצאה מכך נוצרות פרצות למעשים בלתי תקינים.
 2. בשיבוץ השחיטה בחו"ל ע"י הרבנות שהינה הרשות הקובעת בתחום זה, נמצאו ניגודי עניינים לכאורה, בהעדפת מקורבים (הרבנים ליכטנשטיין ובוחבוט שיבצו את בנו ואחיינו של הרב בוחבוט עצמו), הפליה וריכוזיות בלתי תקינה. במקביל התברר כי אין קריטריונים מסודרים, נבחרו מקורבים, רבני שכונות וערים (כמו הרב ויינגרטן, הרב הראשי של בת-ים), שובצו תושבי חו"ל, תוך פגיעה בתושבי המדינה שעברו הסמכה.
 3. עובדי הרבנות שהם עובדי מדינה מקבלים את שכרם בארץ, נבחרו במקביל גם לשיבוץ עבודה לשחיטה בחו"ל קיבלו שכר נוסף שם, וזאת ללא הרשאה, ללא דיווח לרשויות המס, כמובן ללא בקרה מסודרת (כדוגמאת הרב קוק אשר חבר מועצת הרבנות הראשית ונוסע במסגרת שחיטה פרטית לחו"ל). הפעילות בחו"ל נעשתה על חשבון הזמן שהיו צריכים להקדיש לציבור במשרה שלשמה נבחרו. נמצאים בידינו שמות ומסמכים של רבנים עובדי מועצות מקומיות שיצאו לחו"ל לתקופות ארוכות במקום למלא משרתם בארץ ובעיר בה נבחרו.
 4. נמצא ניגוד אינטרסים לכאורה בבחירת שוחטים בחו"ל, שהינם מקורבים ליבואני הבשר לכאורה, ואשר בעצם עוברים את הסמכתם מחוץ למדינה.
 5. בשל אי תיפקודה התקין של מערכת השחיטה, נוצר מצב שבו אין הבדל בין שחיטה רגילה לשחיטת בד"ץ. כידוע, תשלום כסף לשחיטת בד"ץ מייקרת את הבשר וקיימת הונאה לגבי הציבור שמשלם מחיר יקר יותר בהנחה שהוא רוכש בשר בשחיטת בד"ץ, בעוד שלמעשה הוא רוכש בשר שנשחט בשחיטה רגילה
 6. לק גדול מאי הסדרים המוצגים כאן מקורם בריכוזיות יתר ובהסתרת מידע ע"י מנהל השחיטה בחו"ל, רפול עזרא. ראש אגף הכשרות, יעקב סבג, ואנשים נוספים אשר מרכזים בידם את כל הידע והכח להחליט ולפסוק בדבר השחיטה בחו"ל. בכך הם גורמים למנהל בלתי תקין, חוסר יושר, ויותר מכל הוכחות הנמצאות בידינו בדבר בשר שמגיע מחו"ל כשחיטת בד"ץ ולא כן הוא מכך פגיעה בכשרות הבשר, לפחות בחלקו, המגיע מחו"ל.

מפתח פעילות

לראש הדף חבר הכנסת חיים כץ

14/3/07

בתאריך 13/2/07 פנתה עמותת אומ"ץ למבקר המדינה בנושא חשד לקניית שלטון בהסתדרות, במסגרת הסכם שערך יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני, עם ח"כ חיים כץ.

במהלך בירור הנושא, עלתה השאלה של ניגוד האינטרסים בין חברותו בכנסת של ח"כ כץ לבין תפקידו כיו"ר סיעה בהסתדרות.

לאור האמור לעיל, שלחה העמותה הודעה ליועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין נורית אלשטיין וביקשה את התייחסותה.

מפתח פעילות

לראש הדף שחיתות בחברת החשמל, מחוז הצפון

14/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל חברת החשמל, מר אורי בן נון, בבקשה להתערב אישית בפעילותן של ועדות בדיקה פנימיות של החברה, אשר בודקות רעיונות בחשד לביצוע מעשי שחיתות ע"י בעלי תפקידים במחוז הצפון של החברה.

בשעתו פנתה עמותת אומ"ץ אל כל הגורמים הנוגעים בדבר וההסברים שקיבלה העמותה בנושא זה היו דחוקים.

במכתבה פונה העמותה למנכ"ל ומזכירה לו כי היה מכותב לפניות העמותה ולא טרח להשיב עליהן. כל זאת חרף פנייתו לעובדי החברה בדרישה לחשוף חשדות למעשי שחיתות תוך מתן הבטחה להעניק גיבוי מלא לכל עובד שינהג כך.

מפתח פעילות

לראש הדף אישורים מזויפים לקבלת רישיונות נהיגה

14/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי ולמנכ"ל משרד התחבורה, רו"ח גדעון סיטרמן. במכתבה מתריעה אומ"ץ על תופעה חמורה של מתן אישורים רפואיים מזויפים לקבלת רישיונות נהיגה לאזרחים שאינם זכאים לכך.

מהמידע שבידי העמותה עולה כי קבוצה של נוכלים מחזיקים לכאורה ברשותם חותמות מזויפות של רופאים ותמורת תשלום מתאים מחתימים בחותמות המזויפות הללו לכל דורש.

למרבה הצער לא מקפידים עובדי משרד הרישוי לאשר את זהותם של הרופאים החתומים על טופס הרישיון וכך ניתן אישור רשמי כביכול לרישיונות בעלי אשורים פיקטיביים של רופאים.

חברי אומ"ץ מתריעים כי בתקופה הרת אסון זו, נוסעים בכבישי הארץ מאות ואולי אלפי נהגים, שלא עברו בדיקות רפואיות מוקדמות ועלולים לסכן חיי אדם בנהיגתם. העמותה מבקשת לדעת מהם הצעדים שבדעת מנכ"ל המשרדים (בריאות ותחבורה) לעשות כדי לחסל תופעה פסולה זו.

מפתח פעילות

לראש הדף חדירה למחשבים

14/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לראש יחידת הונאה במשטרת ישראל, רפ"ק יורם סלקמן. העמותה מתריעה כי באחרונה הוגשה ליחידה לחקירות הונאה במחוז המרכז תלונתה של חברת "חאן" בנושא חדירה לכאורה למחשביה ע"י חברה מתחרה. אומ"ץ מבקשת לדעת באיזה שלב מצוייה החקירה, שכן חברי העמותה מקדישים תשומת לב מיוחדת לנושאי החדירה למחשבים על כל המשתמע מכך.

מפתח פעילות

לראש הדף מילה טובה לממונה על האוצר

13/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב לאלי כהן, הממונה על השכר במשרד האוצר ומחזקת את ידיו בפעילותו הברוכה להחזר הטבות ותשלומים חריגים למיניהם ששולמו במרוצת השנים לעובדי בנק ישראל.

אומ"ץ מצפה כי הממונה יתמיד בדרך זו ומתכוונת ללוות את המהלך הנ"ל ברוח פעילותה למען שמירת המנהל התקין במדינה.

מפתח פעילות

לראש הדף תלונה נגד ח"כ העושה שימוש ברכוש הכנסת לשימוש פרטי

13/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה ליו"ר ועדת האתיקה של הכנסת, ח"כ חיים אורון, בתלונה נגד ח"כ חיים גלזר, מסיעת הגמלאים, שהינו גם חבר הועדה לביקורת המדינה, בגין שימוש שנעשה ע"י בת זוגו במכונית שהועמדה לרשותו ע"י הכנסת. בראיון שפורסם בכלי התקשורת ניסה חבר הכנסת גלזר להתפלפל ולמצוא הצדקה למעשהו. אומ"ץ מעדיפה כי ועדת האתיקה תביע את דעתה בנדון.

מפתח פעילות

לראש הדף ביטול תפקיד הממונה על זכויות הילד

13/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה לשרת החינוך, הגב' יולי תמיר, בבקשה לשקול מחדש את החלטת הנהלת משרד החינוך להפסיק בעוד זמן קצר את פעילותה של הממונה על זכויות הילד במשרד ולהסתפק בשירות הקו הפתוח, המיועד לתלמידים ונערים.

עמותת אומ"ץ עקבה בעניין רב אחר דיוניה של ועדת החינוך של הכנסת, שמתחה ביקורת נוקבת על ההחלטה הנ"ל, ושוחחנו עם מומחים בלתי תלויים בתחום זה והמסקנה הבלתי נמנעת היא שההחלטה על ביטול התפקיד הנ"ל הינה שגויה.

יש הבדל מהותי בין פעילותה של המפקחת טובה בן ארי, שמילאה תפקיד זה בהצלחה מרובה וגילתה יוזמות ברוכות, לבין הפעלת שירות פאסיבי שמטבע הדברים לא תמיד יש בו יעילות מרבית.

יתכן שהפתרון הוא למצוא דרך לשלב בין הממונה על זכויות הילד לבין שירות הקן הפתוח וע"י כך יצאו נשכרים תלמידי וילדי ישראל.

אם ההחלטה על ביטול תפקיד הממונה קשורה ברצונו של המשרד ליעל את עבודתו ולחסוך באמצעים כספיים, אומ"ץ משוכנעת כי קיימים סעיפים בעלי חשיבות פחותה.

מפתח פעילות

לראש הדף קרטל הבנקים

13/3/07

הרשות להגבלים עסקיים הודיעה לעמותת אומ"ץ כי החקירה המסועפת בחשדות של קיומו של קרטל בין הבנקים הגדולים נמשכת וטרם הגיעה עדיין לסיומה. תגובת הרשות באה בעקבות פנייתה של אומ"ץ שטענה כי לפני שנה וחצי הגישה תלונה לרשות בחשד לקיומו של קרטל בין הבנקים בעיקר בנושא העמלות וביקשה לפתוח בחקירה אך עד כה החקירה לא הניבה תוצאות.

בתשובה לפניית אומ"ץ קבעה הרשות:

  "מדובר בחקירה חריגה בהיקפה (ובהתאם, במשאבים הכרוכים בניהולה), במסגרתה נתפסו בבנקים מיליוני מסמכים ורשומות מחשב, וקוימו חקירות פרונטאליות של ממלאי תפקידים שונים בבנקים.... ממצאי ביניים של החקירה מצויים בימים אלה ממש בבחינה של המחלקה המשפטית ברשות ההגבלים העסקיים. זאת מתוך מטרה לקבל החלטות אופרטיביות בנוגע להמשך חקירה, או לנקוט בהליכי אכיפה כפועל יוצא של הממצאים עד כה".

מפתח פעילות

לראש הדף משרד האוצר נדרש לבחון החובות לבנקים עקב הפרטת תנובה

12/3/07

עמות אומ"ץ פנתה במכתב לחשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר ירון זליכה בעניין חלקם של הבנקים - "לאומי" ו"הפועלים" בפרשת מניות הקיבוצים ב"תנובה".

אומ"ץ טוענת כי סעיף 12 ל"הסדר הקיבוצים המשלים" שנחתם לפני כעשור עם התנועות הקיבוציות מתוך כוונה להציל אותן מקריסה קבע את הדברים הבאים:

  התק"ם (התנועה הקיבוצית המאוחדת) והקיבוץ הארצי (התנועה הקיבוצית של השומר הצעיר) מסכימות בזה, כל אחת, כי הקיבוצים בהסכם המשלים הנמנים עם אותה תנועה, ימחו למדינה ולבנקים, ביחס של 60% למדינה ו-40% לבנקים, שעור של 25% מזכויותיו של כל קיבוץ בחברה ו/או גופים משפטיים שיוקמו במקום אגודה שיתופית תנובה.

משמעות הדבר ברורה וחד-משמעית: הקיבוצים והמושבים המרכיבים את "תנובה" אינם הבעלים היחידים של הענק הכלכלי. 12.5% מתאגיד המזון הזה שייכים למדינה ולשני הבנקים הגדולים - 'הפועלים' ו'לאומי' ביחס של 60% למדינה ו-40% לבנקים (20%-20% לכל אחד).

המשמעות הכספית של חלוקה זו פשוטה: "תנובה" נמכרה תמורה מעט יותר ממיליארד דולר. 50% ממיליארד דולר (חלק הקיבוצים) שווים 500 מיליון דולר. 25% מנתח זה שווים 125 מיליון דולר. מכאן ברור כי החלק של הבנקים (40% ) הוא 50 מיליון דולר ואילו חלקה של המדינה (60%) שווה 75 מיליון דולר.

על פי מה שפורסם אתה החלטת שהמדינה תישאר בעלת מניות ב"תנובה" בחלק המגיע לה. צעד זה נראה לנו חיובי ביותר.למרבה הצער נשכח החוב של הקיבוצים לשני הבנקים.

בנק "לאומי" עדיין שייך למדינה ועל כן חובת המדינה לדאוג לכך שבנק זה יגבה את החוב המגיע לו לפני כל הסדר סופי בנושא מכירת "תנובה". נכון כי בנק "הפועלים" נתון בשליטה של בעלות פרטית, אך בהיות בנק זה חברה ציבורית יש למדינה חובה לתבוע מן הבנק, בשם ציבור בעלי המניות, לגבות את החוב המגיע.

עמותת אומ"ץ תובעת מהחשב הכללי של משרד האוצר להתערב בנושא ולעכב מיידית את השלמת העסקה של רכישת "תנובה" עד תשלום מלוא החוב של הקיבוצים לשני הבנקים הנזכרים.

מפתח פעילות

לראש הדף החיידק העמיד לאנטיביוטיקה - מחדלי משרד הבריאות

12/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב למבקר המדינה בבקשה להורות על בדיקה מיוחדת של התפקוד הלקוי של משרד הבריאות בהתפרצות החיידק העמיד לאנטיביוטיקה (קלבסיאלה-פנאומוניה) בבתי החולים ברחבי המדינה.

כתוצאה ממחדלי המשרד קיפחו את חייהם עשרות חולים מזיהומים שונים ונגרמה פאניקה כללית בקרב אזרחי המדינה הנזקים לטיפולים רפואיים או אלה שבני משפחותיהם מאושפזים.

המחדל העיקרי של הנחת משרד הבריאות והמנכ"ל, ד"ר בועז לב, נובע מכך שלמרות שכבר בראשית 2006 נרשמה "עליה מטאורית" בהתפרצות החיידק נמנע המשרד מלפרסם הוראות מיוחדות מחייבות לבתי החולים במטרה לצמצם את התפשטות החיידק העמיד.

אומ"ץ מבקשת לציין כי כבר לפני שנתיים דרשו רופאים בכירים, העוסקים במניעת זיהומים, מהנהלת משרד הבריאות להקים רשות בריאות מיוחדת שתטפל בבעיה החריפה של הזיהומים בבתי החולים, אך בקשתם לא נענתה.

הדעת נותנת כי אילו הוקמה רשות מעין זו והחיידק היה מתגלה קודם לכן, ייתכן שניתן היה לצמצם את ממדי הפגיעה בבתי החולים ולהציל חיי אדם.

מפתח פעילות

לראש הדף גביית כספים בניגוד לחוק בחתונות שעורך הרב לאו

12/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בעניין הרב ישראל לאו, הרב הראשי של תל-אביב יפו, הגובה שלא כחוק, כספים בעבור חתונות שהוא עורך.

בעקבות פרסום ידיעה בהארץ פנתה העמותה בדרישה להורות על חקירת הנושא, לא רק בהיותו לא חוקי, לכאורה, אלא גם בעקבות העובדה כי אין זו פעם ראשונה שהרב לאו עובר על החוק בעניין זה.

חשיפת המקרים של גביית כספים אסורה על ידי הרב לאו נעשתה גם בעבר בעיתון "הארץ" ובעקבותיה אף זומן הרב לחקירה במס הכנסה, בחשד של העלמת הכנסות. בסופו של יום שילם הרב לאו כופר, התחייב שלא לגבות עוד כספים בעבור החתונות, והעניין ירד מסדר היום הציבורי.

אומ"ץ יודעת כי היועמ"ש "טובע" בחקירות, אבל נראה לחברי העמותה כי חצי שנה הינו פרק זמן הולם לבדוק את העובדות ולקבל החלטה. לא יתכן כי בגלל עומס מקרים לא יובא לבירור חקירתי חשד כל כך חמור. העמותה חוזרת ומבקשת לקבל את תשובת היועמ"ש בהקדם, עוד לפני תחילת מערכת הבחירות לנשיאות המדינה.

פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף מעורבות בנק הפועלים במניות הקיבוצים ב"תנובה"

12/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב ליו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, מר שלמה נחמה. בעניין חובתו הציבורית של הבנק לתבוע את המגיע לו מעסקת מכירת תנובה.

להווי ידוע כי הקיבוצים והמושבים המרכיבים את "תנובה" אינם הבעלים היחידים של הענק הכלכלי. 12.5% מתאגיד המזון הזה שייכים למדינה ולשני הבנקים הגדולים - "הפועלים, ו"לאומי" ביחס של 60% למדינה ו-40% לבנקים (20%-20% לכל אחד).

עד היום לא נודע לציבור כי הבנקים הנזכרים בהסכם ניסו לממש את חובתם לגבות את החוב המגיע להם. נכון כי בנק "הפועלים" נתון בשליטה של בעלות פרטית, אך בהיות הבנק חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע, נראה לאומ"ץ כי חובתו הציבורית של הבנק לתבוע את המגיע לו מן העסקה.

מפתח פעילות

לראש הדף מדוע תקציב הבחירות למשרת הנשיא נותר ללא פיקוח?

12/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב למבקר המדינה בבקשה כי ימנה צוות מיוחד במשרדו שיקבל דיווח על פיקוח תקציב הבחירות של המתמודדים לנשיאות המדינה.

למרות העובדה שהמרוץ לתפקיד נשיא המדינה עדיין לא הוכרז רשמית, החלו מספר מתמודדים לפעול במטרה להיבחר למשרה הנחשקת. המתמודדים כיום הם: שמעון פרס, רובי ריבלין, קולט אביטל והרב ישראל מאיר לאו. לכל אחד מן המועמדים הנ"ל יש הוצאות הקשורות בהתמודדות.

עד היום אין לציבור כל מידע מה מקורות המימון של הפעולות הנדרשות להתמודדות ומי המממן אותן - כיסם הפרטי של המתמודדים, קופת הציבור, או תורמים עלומי שם שהאינטרס שלהם הוא בגדר "שלח לחמך".

על פי הפרסומים בתקשורת יש למתמודדים הוצאות הכרוכות בשכירת שירותיהם של עוזרים המנסים לשכנע את חברי הכנסת, הוצאות אירוח מיוחדות, הוצאות נסיעה וטלפונים ועוד. על פי מה שפורסם הרב לאו, למשל, שכר את שרותיו של משרד לובי בכנסת כדי שיקדם את סיכויי בחירתו. כמו כן משתמש הרב לאו ברכב ובשירותי המשרד שהעמידה לרשותו עיריית תל אביב, בתוקף תפקידו כרב ראשי של העיר - לקידום האינטרסים האישיים שלו, שאינם קשורים בתפקידו הציבורי.

למען טוהר המידות בשירות הציבורי וכדי שתהיה שקיפות לגבי הוצאותיהם של המתמודדים, מבקשת אומ"ץ ממבקר המדינה למנות צוות מיוחד במשרדו שיקבל דיווח על תקציב הבחירות לנשיא, תקבע הנחיות מה מותר ומה אסור, ובעיקר - תביא את המידע הזה לידיעת הציבור.

מפתח פעילות

לראש הדף חקירה פלילית נגד מרדכי בס, מנכ"ל משרד מבקר המדינה לשעבר

11/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב ליועץ המשפטי לממשלה (עו"ד מני מזוז) ולנציב שירות המדינה (עו"ד שמואל הולנדר) בעניין מנכ"ל משרד מבקר המדינה, שזה עתה פרש מתפקידו.

עו"ד מרדכי בס משמש כיום כיועצו וכמיצגו של עו"ד אורי מסר ומסייע לו (בתשלום) להתגונן מפני חקירת מבקר המדינה, בחשד שעו"ד מסר מעורב לכאורה בהפרות חוק ובקבלת עדיפויות, טובות הנאה ויתרונות עבור הקליינטים שלו, שנתקבלו הודות לקשריו והיכרותו עם מר אהוד אולמרט. מדובר בחקירות נגד אולמרט שבחלקן נתגלתה מעורבותו של עו"ד מסר בפרשיות.

המידע והתלונות כנגד מר אולמרט ושותפיו הועברו למשרד מבשר המדינה עוד בימים שמר מרדכי בס שימש בעצמו כמנכ"ל משרד המבקר וגם הבדיקות והחקירות הללו החלו או היו אמורות להתחיל עוד בימיו. עולה שמר בס פרש מתפקידו במשרד מבקר המדינה והפך להיות, ללא צינון ראוי וכנראה גם תוך שימוש במידע פנים, לייצגו ויועצו של הנחקר מול משרד מבקר המדינה.

המעשה חמור במיוחד, כיוון שמדובר במי שכמנכ"ל משרד מבקר המדינה שביקר אחרים ונזף בהם ולכן המעשה שהוא עושה מהווה פגיעה בתדמיתם של כל עובדי הציבור ההגונים ובתדמיתו של השירות הציבורי בכלל. מה אמור אזרח מן השורה לחשוב על מנכ"לים של מערכות הפיקוח והבקרה הנוטלים עימם ידע ומידע פנימיים ועוברים לצד של הנחקרים והחשודים?

מאחר והמעשה מגלה עבירות לכאורה מצידו של מר מרדכי בס, ובהיותכם המופקדים על שמירת החוק, מבקש אומ"ץ כי היומע"ש ונציב שירות המדינה יורו על פתיחת חקירה לאלתר ועל ההעמדה לדין כמתחייב.

מפתח פעילות

לראש הדף חקירות משטרה בתלונות כנגד שרי ממשלה

8/3/07

בחודשים האחרונים הגישה עמותת אומ"ץ שורה של תלונות נגד שרי ממשלה מכהנים בפרשות שעולות מהן חשדות בפגיעה בטוהר המידות. העמותה לא קבלה כל התייחסות הולמת ממשטרת ישראל. אשר על כן, פנתה העמותה לראש אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל, ניצב יוחנן דנינו, וביקשה לדעת מה עלה בגורל התיקים בחקירות של השרים כדלקמן:

 • עמיר פרץ בעניין אי סדרים בכספי מפלגת העבודה, מתן שוחד בחירות למצטרפים למפלגה, חשד לזיופים בקלפיות;
 • שלום שמחון בעניין חשד לקבלת שוחד מחברת קא"ל;
 • אביגדור ליברמן בעניין חשד במעורבות בעיסקות כספיות בינ"ל מפוקפקות
 • איתן כבל בעניין חשד למעורבות לאי סדרים במפלגת העבודה.
מפתח פעילות

תחילת הדף חקירה נגד חברת הכנסת רוחמה אברהם

8/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב לראש אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל, ניצב יוחנן דנינו, בשאלה באיזה שלב מצוייה החקירה נגד ח"כ רוחמה אברהם בעקבות תלונה שהגישה נגדה נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש, בתוקף תפקידה כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת. כידוע התלונה נגעה בחשד לקבלת שוחד בחירות במסגרת פעילותה של ח"כ אברהם (כאשר כיהנה כסגנית שר הפנים) למען שינוי מעמדה של גבעת שמואל.

דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף כפל התפקידים של כבל (תזכורת)

8/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב תזכורת ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, והזכירה לו כי טרם הגיב על פניית העמותה בעניין כפל תפקידיו של השר איתן כבל כשר הממונה על רשות השידור ומזכ"ל מפלגת העבודה.

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף סתימת פיות בשידור ממלכתי

8/3/07

רפי גינת סותם פיות של עיתונאים שמותחים ביקורת על התנהלותו

עמותת אומ"ץ מביעה מחאה חריפה על כך שעורך "ידיעות אחרונות", רפי גינת, פעל באמצעות פרקליט העיתון עו"ד מיבי מוזר, כדי לסכל שידור של יו"ר העמותה, אריה אבנרי, בתכנית "תיק תקשורת" שבמהלכה מתח אבנרי ביקורת על הכוונה למנות את גינת למנהל חברת החדשות של הערוץ השני.

אבנרי הוזמן להופיע בתכנית בעקבות פנייתה של אומ"ץ לפני כמה ימים אל שר התקשורת, מבקר המדינה וחברי מועצת הרשות השניה, שבה טענה העמותה כי גינת מנוע מלמלא את התפקיד בגלל קשריו ההדוקים עם אילי ההון במדינה, בהם בעלי הזכיונות בערוץ השני המבקשים למנותו לתפקיד. בין היתר טען אבנרי כי העיקרון של זכות הציבור לדעת ועצמאותם של עובדי מחלקת החדשות של הערוץ השני עלולות להיפגע אם גינת יתמנה לתפקיד.

עמותת אומ"ץ טוענת כי אין בכוונתה לעבור לסדר היום על סתימת פיות בשידור ממלכתי ע"י עורך עיתון ובעל תכנית "כלבוטק" והיא תמשיך במאבקה הציבורי והמשפטי לסיכול מינויו של גינת.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד לפגיעה במנהל התקין במשרד האוצר

7/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, בבקשה להורות על פתיחת חקירה חיצונית בעניין התנהלותו של המשנה למנכ"ל משרד האוצר, מר רוני פרידמן, בנושאים המעלים לכאורה חשדות לביצוע עבירות פליליות. מדובר, בין השאר, במינויים לכאורה של מקורבים שלא על פי הוראות התקשיר וללא מכרז, חלוקת הטבות למקורבים (תשלום עבור כוננויות, שימוש בטלפון וכו'), ניהול התקשרויות ורכישות של המשרד והתנהלות בלתי תקינה של ועדת מכרזי הרכש. אומ"ץ צרפה למכתבה מסמך הממחיש את מהות העבירות הנטענות.

מפתח פעילות

לראש הדף היש חקירות מעוכבות במשרד המשפטים?

7/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה לפרקליטת מחוז המרכז, עו"ד רחל שיבר, בשני מכתבים בעניינם של ראש עיריית הוד-השרון לשעבר, מר עזרא בנימיני ושל ראש עיריית רחובות, מר יהושע פורר.

 1. על פי בדיקת עמותת אומ"ץ , לפני כשלוש שנים העבירה יחא"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה) של משטרת ישראל להכרעת משרד הפנים את תיק החקירה בפרשת חשדות לאי סדרים כספיים, קבלת שוחד וכיוב' בתקופת כהונתו של מר עזרא בנימיני כראש עיריית הוד השרון. עד היום לא פורסם דבר בעניין גורל התיק והאם נתקבלה הכרעה. אם עדיין התיק פתוח, אומ"ץ תבקש לדעת מדוע קיימת סחבת כה ממושכת.
 2. על פי בדיקת עמותת אומ"ץ , לפני כשנתיים הושלם תיק החקירה נגד ראש עיריית רחובות, מר יהושע פורר, שנחשד בקבלת שוחד. העמותה מבקשת לדעת מדוע לא נתקבלה עד כה החלטה סופית של הפרקליטות בנושא הגשת כתב אישום נגד הנ"ל, כפי שהומלץ על ידי המשטרה.
מפתח פעילות

לראש הדף המדינה אישרה לזכיין פרטי לגבות "דמי מעבר" ו"אגרת עומס"

6/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה למבקר המדינה בבקשה לפתוח בחקירה, הכיצד נתנו משרדי התחבורה והאוצר לזכיין פרטי, זכות לגבות מהנהגים הנכנסים לירושלים "דמי מעבר" ו"אגרת עומס", שעה שהכנסת לא אישרה להם זאת. המכתב פותח במלים כדלקמן:

  "גביית אגרה בכביש כניסה לעיר הינו נושא עקרוני השנוי במחלוקת. חיוב נהגים ב"דמי מעבר" עבור עצם השימוש בכבישים במדינת ישראל אינו ענין פעוט ולכן הקמת כביש אגרה או סלילת נתיבי תחבורה בתשלום מחייב קבלת אישור מוקדם של ועדת הכלכלה."
  "מתברר כי ללא אישורה של ועדת הכלכלה וללא ידיעתה פרסמה המדינה מכרז ובחרה בזכיין שיקים נתיב כניסה בירושלים ויגבה מהנכנסים לבירה דמי מעבר. האחראים למעשה הינם משרד התחבורה ומשרד האוצר שידעו כי קיימת חובה לקבל אישור, ידעו כי לא ניתן להם אישור כזה ובכל זאת החליטו לפרסם מכרז וגם בחרו בזכיין. למעשה בוצעה התקשרות עם זכיין פרטי שעה שאין זכות ויכולת חוקית לתת לו לבצע את הפרוייקט וסביר שהוא יתבע נזקיו ויקבל פיצויי ענק מקופת המדינה."

התגלה כי משרד התחבורה ומשרד האוצר שפרסמו את המכרז על הקמת "נתיב מהיר" בת"א, הוסיפו על דעתם הם גם את ירושלים לעסקה עם הזכיין, למרות שלא הוחלט על כך בדרך שיש לו הסמכות לאשר עיסקה מעין זו.

בתגובתם לעיתונות (לעיתונאי שרון קדמי, דה מרקר מיום 5.3.2007) לא הכחישו פקידי האוצר כי ידעו שנדרש אישור ועדת הכלכלה שלא ניתן להם, והם תירצו מעשיהם בטענה שהם הוסיפו את נתיב הכניסה לירושלים למכרז שפורסם על נתיבי הכניסה לת"א, כדי "לייעל את ההליך ולחסוך עלויות למדינה".

תשובה זו מעלה חשש שמשהו נוסף היה לקוי במכרז: מה הקשר בין הכניסה לת"א לבין הכניסה לירושלים המרוחקות 60 ק"מ זו מזו והכיצד תחסנה עלויות מהמדינה? אלא אם הוסדר ונותב מראש במכרז כי אותו זכיין יזכה ב-2 העבודות הנפרדות הללו (וגם אז החסכון יהיה של הזכיין ולא של המדינה).

הצעד הנ"ל המצביע על זלזול מוחלט בחוק, על הפרת כל החובות המוטלות על פקידי משרדי האוצר ומשרד התחבורה ועל עשיית מעשים ללא כל סמכות ורשות ואולי גם חשד לפגיעה בטוהר המידות.

לאור התשובות המגוכחות של פקידי האוצר מבקשת עמותת אומ"ץ ממבקר המדינה לבדוק את הנושא. בגלל חומרת המעשה והנסיון לעקוף את החוק ואת הכנסת, אנו סבורה אומ"ץ כי יש מקום לנקוט בפרשה זו בחומרה יתרה למען יראו ויראו, כולל מסקנות והמלצות אישיות של מבקר המדינה לגבי האחראים למעשה.

מפתח פעילות

לראש הדף מדוע לא יגיב רוה"מ לטיוטת דו"ח מבקר המדינה?

5/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה לראש הממשלה, אהוד אולמרט, בבקשה שימציא ללא דיחוי למבקר המדינה מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים להשלמת הדו"ח על הגנת העורף במלחמת לבנון השניה.

במכתב ששיגרה העמותה לרה"מ נאמר בין השאר:

  "מכתבך ליו"ר הכנסת וליו"ר הוועדה לביקורת המדינה מאתמול, כמו גם פרסומים שונים בתקשורת בימים האחרונים, שיצאו מלשכתך, מצביעים על התחמקותך מקיום חובתך, כראש הממשלה, להמציא למבקר המדינה הסברים ותשובות, הנדרשים מאת הממשלה, לצורך השלמת דין וחשבון מבקר המדינה, בעניין הגנת העורף במלחמת לבנון השניה.
  עמותת אומ"ץ , שקמה כדי לפעול למען שלטון החוק בישראל, תיאבק כנגד ניסיונך לפגוע במוסד מבקר המדינה, וכנגד פעולותיך העקביות להכשלת כל חקירה ובדיקה, בכל הקשור לאחריותה של ממשלת ישראל, למחדלי מלחמת לבנון השניה בכלל, ואחריותה למחדלים בהגנת העורף בפרט. כראש הממשלה בעת המלחמה ולפניה, וכמי שכיהן כשר בכיר וחבר הקבינט הביטחוני בשנים שקדמו לה, הנך עלול להימצא אחראי לכשלי המלחמה והגנת העורף, ועולה חשש כבד כי פעולותיך נועדו למען אינטרס אישי שלך, שאינו עולה בקנה אחד עם אינטרס הציבור וביטחון המדינה.
  עמותת אומ"ץ פונה אליך בדרישה כי תמלא חובתך, כראש הממשלה, ותמציא למבקר המדינה את ההסברים ו/או התשובות שנדרשו ע"י מבקר המדינה, לעניין הדו"ח האמור. אם לא תמלא חובתך זו, נמלא אנו את חובתנו הציבורית, ונביא את הענין האמור לפתחו של בית המשפט הגבוה לצדק, למען יעביר תחת שבט ביקורתו את פעולותיך ומחדליך".
מפתח פעילות

לראש הדף הצטרפות לעתירה שהגיש אלוף פיקוד העורף

5/3/07

עמותת אומ"ץ תבקש להצטרף כמשיבה לעתירה שהגיש אלוף פיקוד העורף, אלוף יצחק גרשון, בנסותו למנוע את כינוסה של ועדת ביקורת המדינה של הכנסת, לדיון בדו"ח הביניים של מבקר המדינה על מחדלי ההערכות של העורף במלחמת לבנון השניה.

מפתח פעילות

לראש הדף ח"כ שרוני חשוד בהתנהגות בלתי ראויה

5/3/07

עמותת אומ"ץ הגישה תלונה ליו"ר ועדת האתיקה של הכנסת, חבר הכנסת חיים אורון, נגד יו"ר ועדת הרווחה חבר הכנסת משה שרוני. שרוני נחשד ע"י אומ"ץ בגין התנהגות בלתי ראויה.

בשבוע שעבר הגיעה לכנסת משלחת של נכי פוליו קשים, כולם ישובים על כסאות נכים, לקראת דיון שנערך בועדת הרווחה של הכנסת בנושא תחיקה שאמורה להבטיח את זכויותיהם. יו"ר הועדה, חבר הכנסת משה שרוני, נהג כלפי הנכים בגסות רוח לפני הישיבה כאשר סירב בתוקף לאפשר לאחד מנציגיהם להשתתף בישיבת הועדה כדי להביא את דבר הנכים בפני חברי הועדה. מיד אחרי הישיבה נצפה חבר הכנסת שרוני בשידורי הטלוויזיה כשהוא פונה אל אחד הנכים ומכנה אותו: "שקרן".

לאור האמור לעיל מבקשת אומ"ץ לדון בנושא זה בכובד ראש ולמצות את הדין עם חבר הכנסת שרוני.

מפתח פעילות

לראש הדף עמיר פרץ נחשד במתן שוחד פוליטי

5/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בתלונה שהוגשה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, נגד שר הביטחון עמיר פרץ.

עפ"י פרסום ב"מעריב" ביום 4 בפברואר 2007 סייע פרץ לאחותו, פלורה שושן, להיבחר לראשות מועצת מצפה רמון ולקידום מתן הנחות בשכר הדירה שמשלמים למשרד הביטחון אנשי קבע המתגוררים בעיירה.

אומ"ץ רואה צעד זה בחומרה רבה ומבקשים את היועמ"ש להורות על חקירה פלילית נגד שר הביטחון.

בהזדמנות זו מזכירה אומ"ץ ליועמ"ש כי טרם הגיב על תלונה קודמת שהעמותה הגישה לו נגד שר הביטחון, בגין העברת פרויקטים חדשים לתעשיות הביטחוניות תמורת גיוס מאות עובדי התעשיות הביטחוניות למפלגת העבודה, במטרה לסייע לפרץ במערכה הפנימית על ראשות המפלגה.

מפתח פעילות

לראש הדף מינוי גינת יטפח קשרי הון שלטון ותקשורת

5/3/07

הסכנות שבמינוי רפי גינת למנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2

עמותת אומ"ץ מתנגדת למינויו של רפי גינת למנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2 בנימוק שהוא יטפח קשרי הון שלטון ותקשורת.

עמותת אומ"ץ פנתה לשר התקשורת (אריאל אטיאס) ולמבקר המדינה (מיכה לינדנשטראוס) כדי שיפעלו לסיכול מינויו של עורך "ידיעות אחרונות" רפי גינת, לתפקיד מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2 בגלל קשריו ההדוקים עם אילי הון, ביניהם מבעלי הערוץ השני, בדרך שעלולה לחבל באי תלותה של המחלקה ועלולה לפגוע בעקרון של זכות הציבור לדעת.

אומ"ץ טוענת כי חוק השנייה קובע מספר סייגים עקרוניים לגבי מהותם וסמכויותיהם של מנהלים בחברת החדשות ודירקטורים של הרשות.

 1. החוק קובע, בראש וראשונה, כי השידור חייב היות "מהימן, הוגן ומאוזן";
 2. החוק קובע גם כי "בעל זיכיון לא ייתן בשידוריו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכתב ובין בדרך הבעה אחרת, כל ביטוי לדעותיו האישיות, ואם הוא תאגיד - לדעת מנהליו או לדעת בעלי עניין בתאגיד";
 3. החוק גם קובע במפורש כי "חברת החדשות תקיים שידורי חדשות מדויקים, מהימנים ומאוזנים, ולא ישוקפו בהם עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהלי החברה, עובדיה ובעליה מניותיה".

העמותה טוענת כי ועדת האיתור לבחירת מנכ"ל מחלקת החדשות אמורה לבחור את המועמד המתאים ביותר כפי שקובע החוק. אחד המועמדים לתפקיד המנכ"ל הוא רפי גינת עורך "ידיעות אחרונות". לטענת העמותה מי שדוחף בנחישות את המועמדות שלו הזו הינו מוזי ורטהיים, הבעלים של הזכיינית "קשת".

כדי לעקוף את החוק נראה כי ורטהיים מנסה למנות לתפקיד המנכ"ל את גינת ידידו והידיד של ידידיו - שועי הארץ ובעלי ההון ובין השאר הוא הפעיל לחץ על סמי עופר ואודי אנג'ל, מבעלי רשת" שהם ידידיו של גינת.

רפי גינת היה יכול להיות מועמד ראוי אם לא היה חבר של הבעלים ושל בעלי ההון. אבל הוא חבר ועל כן אסור לאפשר לו להגיע לעמדת ההשפעה החשובה בחברת החדשות. אם חס וחלילה יקרה כדבר הזה לא עוד ידברו בישראל על קשרי הון שלטון אלא הקשר יהיה משולש: הון שלטון וגינתון. וברור את האינטרסים של מי עלול לשרת קשר שכזה בתפקידם הציבורי ויהיו עלולים להיתבע על הפרת אמונים והפרת החוק.

העמותה טוענת עוד כי זכותו של ורטהיים שתהייה לו דעה בכל נושא ועניין אבל על פי החוק דעותיו הפרטיות הן ענינו הפרטי ואסור לו להביא אותן לידי ביטוי מועדף בשידור הטלוויזיוני.

מפתח פעילות

לראש הדף היעמוד חוסן לאיילה המשתלחת?

4/3/07

עמותת אומ"ץ שבה ופנתה בכתב למר מרדכי (מוטי) שקלאר, מנכ"ל רשות השידור, בתלונה נגד הכתבת איילה חסון-נשר, על פגיעה חמורה באתיקה העיתונאית ב"התגייסותה" להכפשתו של ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, יועצו של מבקר המדינה למלחמה בשחיתות.

בשעתו דחה מר שקלאר את תלונת אומ"ץ, בנימוק שלפי מיטב שיפוטו מבצעת הגב' חסון את מלאכתה נאמנה. בינתיים החליט פרקליט המדינה לסגור את התיק החקירה נגד בורובסקי (שנפתח בעקבות שידורה של חסון) בנימוק של העדר אשמה. לעומת זאת מתנהלת עדיין במשטרה חקירה בתלונה שהגיש בורובסקי כנגד חסון בחשד של קשירת קשר נגדו יחד עם שולה זקן, מנהלת לשכת ראש הממשלה המושעית.

ביום חמישי 1 במרץ השתלחה איילה חסון פעם נוספת כנגד בורבוסקי, בתכניתה השבועית האחרונה "הכל דיבורים". בתשובה לפניית אחד המאזינים טענה חסון מפורשות כי יש ראיות המצביעות על אשמתו של בורובסקי. עמותת אומ"ץ מוחה על הדברים הללו, המהווים עבירה חמורה לכאורה על תקנון האתיקה של העיתונאים ותובעת לנקוט צעדים כנגד איילה חסון.

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף אהוד אולמרט מסרב לציית להנחיות מבקר המדינה

4/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה בכתב ליו"ר ועדת האתיקה של הכנסת, ח"כ חיים אורון, בתלונה כנגד ראש הממשלה, חבר הכנסת אהוד אולמרט, בגין פגיעה בכללי האתיקה של הכנסת בכך שהוא מסרב לציית להנחיות מבקר המדינה, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, בנושא הביקורת על מחדלי הממשלה בעורף במלחמת לבנון השנייה.

חבר הכנסת אולמרט סירב להופיע בפני אנשי הביקורת של המבקר על מנת להשיב על שאלותיהם ואף נמנע עד כה מלהעביר את תגובותיו בכתב ובכך פגע בכבוד הכנסת בכלל ובכבודה של הועדה לביקורת המדינה בפרט.

בהתנהגותו זו עבר לכאורה חבר הכנסת אולמרט על סעיף מספר 2 לתקנון האתיקה, המחייב אותו לשמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה, וסעיף מספר 3 המחייב חבר כנסת להקדיש את מירב זמנו למילוי תפקידו בכנסת.

מפתח פעילות

לראש הדף מעשי רוה"מ שנחשפו בערוץ 10

1/3/07

עמותת אומ"ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה להורות על בדיקת המעשים שנחשפו בתחקירו של העיתונאי רביב דרוקר בחדשות ערוץ 10.

נטען כי הרשימה ובה 115 מקרים בהם פעל ראש הממשלה, בעת שכיהן כשר התמ"ת, למען פעילים מקורבים ועסקנים פוליטיים במרכז הליכוד, מציגה סידרת מעשים של ניצול כוח המשרה מצידו של מר אולמרט ושימוש בסמכויות בתקציבים ובכלים שהופקדו בידיו ע"י המדינה וזאת רק לשם צבירת כוח פוליטי ולצורך מתן אתנן לפעילי מפלגתו, בתמורה לתמיכתם.

אומ"ץ טוענת כי המעשים שהתחקיר חשף ומייחס לראש הממשלה מהווים לכאורה עבירות פליליות מתחום טוהר המידות, ומאחר ויש בהם שחיתות במובנה העמוק והצרוף ביותר הרי שאין מנוס מחקירתם. יש להורות על בדיקת החשדות ללא דיחוי.

מפתח פעילות
פברואר 2007

לראש הדף אומ"ץ דורשת חקירה פלילית נגד ח"כ טרטמן

28/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה ליועמ"ש לממשלה, עו"ד מני מזוז וטוענת כי הפרסום באתר האינטרנט של הכנסת (ר' צילום) הוא בגדר מסמך ואם הוא חשוד כמזוייף מצריך הדבר הוראה על חקירה פלילית מצידו של היועץ המשפטי לממשלה.

פרסום השכלתה של ח''כ אסתרינה טרטמן

כל מי שקורא את המסמך (קטע מתמונת מסך מצולם לעיל) יכל לראות מה נמסר לפרסום באתר הכנסת?

  שאלות לחקירה:
 • האם מה שרשום שם זו האמת?
 • אם אין הרשום שם האמת לאמיתה, מי מסר את הדברים לפרסום?

אומ"ץ טוענת כי לפי סעיף 418 לחוק העונשין, דינו של המזייף מסמך מאסר שנה, ודינו של המזייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו - מאסר שלוש שנים.

כמו כן, לפי סעיף 415 לחוק העונשין, דינו של המקבל דבר במרמה - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, מאסר חמש שנים.

  "מן הנסיבות ניתן להסיק, כי ניתן לייחס לח"כ טרטמן כוונה לקבל, באמצעות פרסום המסמך המזויף, קידום אישי ופוליטי. ניתן אף להניח, כי נתוני השכלתה, כפי שפורסמו ברבים, סייעו בידה להשיג תמיכה פוליטית, בין לצורך מיקומה במקום ריאלי ברשימת ישראל ביתנו לכנסת ה- 17, ובין לצורך השגת המועמדות, מטעם סיעתה, לתפקיד שרה בממשלה".
מפתח פעילות

לראש הדף פסילת חברותה של עורכת הדין תמר בן-דוד בועדת טירקל

27/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה ליועמ"ש לממשלה, עו"ד מני מזוז, בבקשה, לשקול את פסילת חברותה של עורכת הדין תמר בן דוד בעת דיוני ועדת טירקל, בשאלת מועמדותו של רב גונדר יעקב גנות לתפקיד מפכ"ל המשטרה. העיתונאי יואב יצחק טען בהקשר לכך בידיעה שפרסם אתמול באתר Nfc כי אם עורכת דין בן דוד תשתתף בישיבות שידונו בבחירתו של גנות, עלול להיווצר מצב של ניגוד אינטרסים וזאת בשל קרבתה אל ראש הממשלה אהוד אולמרט והייצוג המשפטי שהיא מעניקה לאחד המעורבים בחקירה בפרשת לאומי.

מפתח פעילות

לראש הדף תלונה נגד ח"כ שמעון פרס

27/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה ליועמ"ש לכנסת, עו"ד נורית אלשטיין, בבקשה להנחות את ועדת האתיקה של הכנסת לדון בתלונה שהעמותה הגישה נגד ח"כ שמעון פרס (המכהן כמשנה לראש הממשלה) בגין קבלת תרומות חריגות בסך של למעלה מ-300 אלף דולר מאילי הון למערכת הבחירות הפנימיות בעבודה.

מבקר המדינה נדרש לטפל בנושא זה והגיש דו"ח ליועץ המשפטי לממשלה. בעקבות זאת פנתה עמותת אומ"ץ אל היועץ המשפטי בבקשה שיורה למשטרה לחקור את חבר הכנסת פרס בחשד לקבלת שוחד, אך הוא הודיענו באמצעות עוזרו עורך הדין רן נזרי כי הוא לא מצא לנכון להורות על הליכים פליליים נגד חבר הכנסת פרס. לעומת זאת קבע היועץ המשפטי לממשלה: "ראוי שעניינו של חבר הכנסת פרס יבחן ע"י ועדת הכנסת שתדון בהיבטים השונים עליהם הצביע המבקר בדו"ח שבנדון".

בהתאם לכך פנתה עמותת אומ"ץ אל ועדת האתיקה של הכנסת, אך יו"ר הועדה ח"כ חיים אורון הודיע בתגובה כי הועדה שהוא עומד בראשה לא דנה עקרונית בתרומות.

לכן פונה כעת אומ"ץ ליועצת המשפטית של הכנסת, במטרה לנקוט בצעדים על מנת לשמור על כבודה של הכנסת. לא יעלה על הדעת שועדת האתיקה של הכנסת תזלזל זלזול חמור בהנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה.

מפתח פעילות

לראש הדף אסתרינה צריכה להיבדק

26/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה למוסד לביטוח לאומי והציעה לזמן את ח"כ אסתרינה טרטמן לוועדה רפואית לבדיקה של דרגת נכותה הנוכחית והקף הפגיעה ביכולת השתכרותה. כל זאת לנוכח הפרסומים בנוגע לנכות שכבר נקבעה לשרת התיירות הנכנסת וטענתה מאמש כי עלה בידה להשתקם.

במכתב למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, יגאל בן שלום, נכתב כי בכלי התקשורת פורסם כי טרטמן מקבלת גמלת נכות מן המוסד לביטוח לאומי. לפי מידע שנמסר לעמותה, גימלת הנכות החודשית, עקב נכותה של טרטמן מעבודה, עומדת על סך של כ-12,000 ש"ח, כאשר שליש מתוך סכום זה משולם לה מכח תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי, בגין ההשפעה הניכרת שיש לנכותה האמורה על כושר עבודתה. דרגת נכותה של טרטמן הוגדלה מדרגת נכות של 35% לצמיתות, לדרגת נכות של 52% בשל הפעלת התקנה הנ"ל.

הוועדה הרפואית רשאית היתה לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה, עד מחצית מזו שנקבעה, כאשר לדעתה הנפגע אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו, והנכות הביאה לירידה ניכרת, ולא לזמן מוגבל, בהכנסותיו.

אולם כאמור טענה אמש חברת הכנסת טרטמן באמצעות התקשורת כי עלה בידה להשתקם, וכי מסוגלת היא למלא תפקיד שרה בממשלה. לכן יש מקום להפעיל את סעיף 214 לחוק הביטוח הלאומי המקנה למוסד לביטוח לאומי זכות לבדוק מחדש את דרגת אי הכושר של נכה להשתכר, או את שיעורי נכותו הרפואית לאור המצב החדש שנוצר.

החשיבות לבדיקת זכאותה של ח"כ טרטמן נעוצה בכך שהיא זכאית לגימלאות בסכום כולל שערכו המהוון עולה על שני מיליון ש"ח. מאחר והמדובר בכספי ציבור, יש לצפות כי המוסד לביטוח לאומי, שהוא נאמן הציבור על כספים אלה, ימלא חובתו כלפי הציבור, ויפעל על הוראות סעיף 214 לחוק הביטוח הלאומי.

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ מברכת את שר המשפטים החדש פרידמן

25/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה לשר המשפטים החדש במכתב ברכה באמצעותו הציגה את דאגתה בעקבות השחיקה בדעת הקהל כלפי המערכת המשפטית בישראל. חברי אומ"ץ סבורים כי יש צורך לנהל מאבק בלתי מתפשר בשחיתות הגואה במדינה וכי שר המשפטים החדש חיים להטות שכם במאבק זה. בין היתר נכתב במכתב כדלקמן:

  "מערכת השיפוט היום נושאת כיום אופי, חותם ותרבות חשיבתית של פרקליטות המדינה ועובדי הבירוקרטיה הממשלתית. אין בה ראיה רחבה והכרה רחבה של המציאות הישראלית ועולם המושגים האמונות וראיית העולם של חלק גדול משופטי ישראל מושפעים מהשנים הרבות שהם כיהנו בשירות הציבורי כיועצים משפטיים במשרדי הממשלה, או כעובדי הפרקליטות, או כתובעים וכפרקליטים צבאיים. אחידות כזו הינה מסוכנת, אינה מעודדת פתיחות, מונעת התפתחות וקידום ובמקרה של מערכת שיפוטית היא יוצרת פער בין החברה לבין שופטיה.
  אנו סבורים כי הרכבו האישי של ביהמ"ש העליון משקף את הבעיה. גם המתרחש בבתי המשפט המחוזיים אינו מעודד. יותר ויותר נשמעות הטענות כי חלק גדול מאד מהשופטים אינם מכירים בכלל את עובדות חיי היום-יום במגעי האזרח עם רשויות השלטון ואינם מבינים כיצד מתנהלים חיי המו"מ המסחרי הרגיל בין בני האדם. לא כי יש פגם ביכולת הבנתם – אלא כי מעולם לא ייצגו אזרח, לא נתקלו בקשייו, לא עמדו מול מערכות שלטוניות שפעלו נגדו ולא "הריחו את הליזול" בבתי המעצר.
  בין אם הדברים נעשו במכוון ובין אם הם תוצאה של גורמים אקראיים שונים, מסתמן ניתוק ערכי של חלקים בציבור מהמערכת המשפטית, כשעיון בחיצי הביקורת מראה כי חלק מהבעיה נובע מהעדרם של שופטים ש"בתוך עמם" הם יושבים. ועל מי שבאים ומתמנים לכס השיפוט לאחר 10 שנים בפרקליטות אי אפשר לומר שבתוך עמם הם יושבים.
  מאחר ומדובר ובתופעה שהיא הצבר של הרבה שנים ומאחר ולא ניתן להחליף שופטים שכבר מונו, מתבקש שינוי כיוון מהיר ודרסטי בכדי לתת מענה ופתרון לבעיה. לא שינוי זהיר מתבקש, אלא שינוי חד ובולט. אי אפשר להסתפק עכשו בתוספת של עוד 2-3 שופטים שהיו עורכי דין פרטיים. בכדי לאזן את ההטיה הקיימת נידרש כעת, לכאורה, מינוי של 100 שופטים שבאים מכל שכבות העיסוק המשפטי בשוק הפרטי: עורכי דין מתחומי המסחר החוזים והמיסוי כמו גם עורכי דין שייצגו אזרחים בהליכים הפליליים.
  אנו ערים לכך שלא ביום אחד ניתן לעשות הכל, אך אנו מבקשים להזכירך כי כל מינוי לא מוצלח או לא חכם שיעשה היום יביא לאזרחים סבל רב עוד שנים רבות. ספק בעינינו אם הועדה למינוי שופטים נותנת דעתה לכך שרובם של האזרחים נתקלים בשופטים "בוגרי הפרקליטות" בכל הערכאות הנמוכות בבואם להתדיין על סכסוכי שכנים, גירושין או סתם מחלוקת כספית. שם, למרבה הצער הם נתקלים בנתק החמור שקיים בין עולם המציאות לבין עולם המושגים של שופט שמונה לתפקידו אחרי שבילה את כל ימיו בשירות הממשלתי כשהוא מוגן בחממה של הפרקליטות.
  לאור הדברים אנו מבקשים את פעולתך ותרומתך לשינוי הכיוון, על מנת שלכהונת שיפוט ימונו אלה שמכירים את "האזרח הקטן" ולא מי שהם החברים של בכירי הפרקליטות, וכדי שימצאו בבתי המשפט, גם במחוזיים וגם בביהמ"ש העליון, שופטים שבעצמם יצגו בתי המשפט אזרחים שעתרו נגד עוולות של השלטון – ולא נמצא בהם רק שופטים שבעברם היו תמיד חלק ממנו.
  אנו מצפים לפעולתך ותשובתך."

מפתח פעילות

לראש הדף עתירה נגד מינוי גנות למפכ"ל

19/2/07

עמותת אומ"ץ עתרה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ נגד מינויו של רב-גונדר יעקב גנות כמפכ"ל המשטרה במקום קראדי שהתפטר בעקבות מסקנות ועדת זיילר. כב' השופטת איילה פרוקצ'יה, הוציאה בצהריים צו המחייב את הממשלה להגיש תשובה מקדמית לעתירה אומ"ץ נגד מינוי רב-גונדר יעקב גנות לתפקיד מפכ"ל המשטרה, וזאת עד 22/2/07.

בשנת 1994 הועמד גנות לדין פלילי בבית המשפט המחוזי בנצרת בעבירות שוחד, מירמה והפרת אמונים וזוכה מחמת הספק. ערעור המדינה על זיכוי נדחה ע"י בית המשפט העליון בדעת של שני שופטים, כאשר השופט השלישי סבר כי יש להרשיעו בעבירה של הפרת אמונים.

אומ"ץ טוענת כי מינויו של גנות למשרת מפכ"ל המשטרה, הינו לא רק בלתי ראוי, אלא אף בלתי סביר. אין למנות אדם, שאף שזוכה מחמת הספק, אמר עליו בית המשפט העליון כי התנהגותו, בהיותו קצין משטרה בכיר, היתה נגועה בשחיתות. גנות לא נהג כמתחייב מקצין משטרה בדרגתו ובתפקידו, בקבלו טובת הנאה. אף שזוכה מחמת הספק, בדעת רוב, קבע בית המשפט העליון, כי לכאורה התנהגותו אינה הולמת שוטר ויש בה כדי לפגוע בתדמית השירות הציבורי ולערער את אמון הציבור בו. חלוף הזמן מאז ביצע גנות את המעשים בגינם הואשם בהליך הפלילי אין בו להקהות מחומרת מעשיו ומהמשמעות הנודעת להם בהקשר של כשירותו לכהן בתפקיד מפכ"ל המשטרה. חוסר סבירותה של ההחלטה למנותו למפכ"ל המשטרה הוא קיצוני ובולט באופן ניכר, דווקא על רקע הנסיבות שהובילו להחלטה בדבר מינויו. מינויו של אדם ששחיתות אישית דבקה בו למשרת מפכ"ל המשטרה, יפגע באינטרס הציבור פגיעה אנושה. ההחלטה למנות את גנות לתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל הינה בלתי סבירה באופן קיצוני, עד כדי הצדקת התערבותו של בית משפט לביטולה. למצער השר לביטחון פנים, אבי דיכטר החליט למנות את גנות חרף קביעתו של היועמ"ש, מזוז שקבע כי מינויו של גנות אומנם אינו פסול משפטית, אך הוא בעייתי - נוכח עברו, וכי ייקשה להגן על מינוי זה.

מפתח פעילות

לראש הדף איפה ואיפה - ח"כ רוחמה אברהם

16/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב ליו"ר הכנסת, דליה איציק, בו היא מבקשת להשעות לאלתר את ח"כ רוחמה אברהם מתפקידה כיו"ר ועדת הכנסת.

כידוע היועמ"ש והפרקליטות קיבלו את עמדת אומ"ץ ופתחו נגד ח"כ אברהם בהליכים המתחייבים מהחשד שהועלה כי היא קיבלה שוחד מחברת אגרסקו, בעת שכיהנה כחברת ועדת הכספים ואף פעלה לקידום האינטרסים הכלכליים של החברה הזו, הרי שכעת מצויה ח"כ אברהם במעמד של חשוד לכל דבר בפלילים.

מכתב אומ"ץ נשלח לאחר שח"כ רברהם התעלמה מפניית העמותה ישירות אליה. במכתב לדליה איציק נכתב בין היתר:

  "זהו חשד מהכבדים ביותר שיכול להיות קיים כנגד חבר כנסת ונבחר ציבור, כי השוחד הוא אם כל חטאת ופוגע ביסודות האמון הציבורי"

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף מכרז חדש למנכ"ל מד"א

15/2/07

ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ מחק על תנאי את עתירת עמותת אומ"ץ
מינויו של אלי בין למנכ"ל מד"א בוצע באופן בלתי תקין
מד"א תפרסם מכרז פתוח לבחירת מנכ"ל

כזכור הוגשה עתירת אומ"ץ לביהמ"ש לאחר ומאחר שהתברר כי מנכ"ל מד"א - אלי בין - המשיך לכהן בתפקידו חרף האמור בדו"ח מבקר המדינה, שקבע כי היו פגמים בהליך מינויו.

רק בעקבות העתירה הסכימה המדינה כי קיים טעם רב לפגם בהליכי מינויו של אלי בין כמנכ"ל מד"א. שר הבריאות והיועמ"ש התייחסו בהקשר זה לעובדה שמר בין השתתף בישיבת הוועד הפועל של מד"א שבחרה את ועדת המכרזים וקבעה את תנאי הכשירות למכרז וכן לעובדה ששבועיים לאחר מכן הגיש אלי בין את מועמדותו לתפקיד המנכ"ל. שר הבריאות והיועמ"ש הדגישו בתגובתם לעתירה כי לא ראו להטיל ספק באמינות גרסתו של אלי בין לפיה בעת שהיה נוכח בישיבת הועד הפועל לא העלה על דעתו להגיש מועמדות לתפקיד המנכ"ל, אך יחד עם זאת הם סבורים כי סמיכות הזמנים בין מועד ישיבת הוועד הפועל לבין הגשת המועמדות, מייצרת, כשלעצמה, ניגוד עניינים אינהרנטי ופוגמת בתקינות הליך המינוי. בנסיבות אלה אין מנוס אלא לקצוב את תקופת כהונתו של אלי בין אשר כיום מינויו אינו מוגבל בזמן, למשך שלוש שנים מיום תחילת כהונתו. בעקבות זאת החליט אלי בין להסכים לאפשרות שתיקצב כהונתו לתקופה של שלוש שנים בלבד כדי להביא לשקט וליציבות ארגונית מצד אחד ומתוך מחויבות ציבורית להתנהלותה התקינה של האגודה מהצד השני.

השופטים, אליעזר ריבלין, אסתר חיות ודבורה ברלינר ביקשו לדעת מה עמדתה של אומ"ץ שביקשה שכהונתו של בין תפסק תוך 90 יום, אך המדינה התעקשה לא לגרום נזקים למד"א על-ידי עריכת מכרז בתוך תקופת זמן קצרה. השופטים קבלו חלקית את טענת שר הבריאות והיועמ"ש, בין יכהן עד חודש אוגוסט 2008. עתירת אומ"ץ תימחק בכפוף לכך שמד"א תפרסם מכרז פתוח לבחירת מנכ"ל לא יאוחר מיום 1.1.2008 ותבחר מנכ"ל אחר בתוך תשעים ימים מאותו מועד.

המסקנה המתבקשת: הפרשה הנ"ל יש בה כדי להוכיח כי מדינת ישראל מזלזלת בקביעתו של מבקר המדינה. למצער נדרשה עתירה לבג"צ כדי להציף את הפרשה ולאלץ את המדינה להסכים לקביעת המבקר.

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף איילה מחוסנת

14/2/07

מנכ"ל רשות השידור, מרדכי (מוטי) שקלאר, מגן על כתבת ערוץ 1, איילה חסון-נשר. כזכור הציגה חסון (בתאריך 29/10/06) טענות מפיו של פעיל ליכוד סולומון קרובי כי בורובסקי שלח שליח אל עומרי שרון והבטיח לו שאם ימונה למפכ"ל המשטרה, ידאג לצמצם את החקירות בפרשות שחיתות, שבהן הייתה מעורבת (על פי החשד) משפחת שרון. לאור זאת דרשה עמותת אומ"ץ לפני כחודש וחצי השעייתה של חסון וכעת נענתה בשלילה ע"י רשות השידור:

  "לא מצאנו כי קיים חשש להימצאות הגב' חסון במצב של ניגוד עניינים בנושא הדיווחים הנוגעים למר בורובסקי. . . הגב' חסון עושה עבודתה באופן ענייני, מקצועי וללא פניות, וזוכה לגיבוי ולהערכת הנהלת הרשות, הן בעניין מר בורובסקי ובכלל".

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף חשד לקניית שלטון בהסתדרות

13/2/07

אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה, כדלקמן:

 1. לפני זמן קצר נחתם הסכם של שיתוף פעולה פוליטי בהסתדרות בין יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני, לבין חבר הכנסת חיים כץ, יו"ר סיעת עוז, שאמורים להופיע ברשימה משותפת בבחירות להסתדרות.
 2. מסגרת הסכם זה, החליט רוב הנבחרים של ההסתדרות לבטל סעיף בחוקה שנקבע בשעתו שעל פיו חבר כנסת לא יכול לשמש בעת ובעונה אחת גם כיו"ר ארגון עובדים.
 3. יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני, לא נענה לאזהרתנו המוקדמת בנדון.
 4. נודה לך באם תבדוק האם בהסכם הנ"ל ובשינוי הסעיף בחוקת ההסתדרות לא היה בבחינת קניית שלטון.

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף אמינותו של הירשזון

13/2/07

בתאריך 21/6/06 הכריז שר האוצר, הירשזון, בכנס קיסריה בירושלים:

  "בתקופה האחרונה אני ומשפחתי נתונים לאיומים . . . בשל רפורמות שעשיתי ושאני מתכוון לעשות במשק . . . אני מודיע לכולם - אתי זה לא יילך. גם אם האיומים יימשכו, אמשיך לעשות את הדבר הנכון לכלכלת ישראל".

הירשזון לא חשף מי המאיימים עליו, אך הבטיח כי יודיע על כך בכתב ליועמ"ש, מזוז. עד היום לא פנה הירזון למזוז חרף הבטחתו רבל עם ועדה.

בעקבות המקרה הנ"ל דרשה עמותת אומ"ץ ממזוז לפעול באופן עצמאי ולהורות על חקירה פלילית כדי לגלות מי איים על הירשזון כטענתו ובמקביל פנתה לשר האוצר שיתנצל בפני העיתונאים-החוקרים שאותם החשיד באיומים ובסחיטה.

בתאריך 3 ביולי השיב לאומ"ץ עוזרו של מזוז, רז נזרי:

  "ב-20 ביוני נפגש היועץ המשפטי עם השר הירשזון, לבקשת השר. בפגישה הציג השר בפני היועץ בקווים כלליים טענות על תחושת 'רדיפה' שלו בשבועות האחרונים, שהתבססה על שאילתות עיתונאיות שהופנו אליו בעניינים שונים, שכירת בלשים פרטיים לצורך איסוף מידע אודותיו ועוד".

  "היועץ המשפטי הבהיר לשר בפגישה כי לא נראה שבדברים שהציג יש תשתית שיש בה לבסס פתיחת חקירה פלילית. השר ביקש שהיועץ ייפגש עם עורך דינו אלדד יניב, והיועץ השיב שאם לעורך הדין של השר יש דברים להוסיף בעניין, הוא מתבקש להעלותם על הכתב".

אולם מלשכתו של הירזון המשיכו להיתמם ולטעון כי באף לא אחת מהשיחות שקויימו עם היועמ"ש, בניגוד לפרסומים שונים בכלי התקשורת, לא נמסר לשר כי יש להעלות תוכן תלונתו שהושמעה בעל פה על הכתב. שכן, מהו ההבדל שיימצא בין תלונה שמוסר שר בישראל בעל-פה ליועץ המשפטי לממשלה, ומאחורי תוכנה הוא עומד במפורש, לתלונה הנמסרת בכתב?

לטענה זו השיב עוזר היועמ"ש, נזרי:

  "דומה שבלהט הכתיבה לא דייקת בפרטים. היועץ הבהיר לשר הירשזון כבר בפגישה ביניהם שבדברים שהציג אין תשתית שיש בה לבסס פתיחת חקירה. (...) החלטת היועץ איננה נובעת רק מאחר שהדברים הוצגו בעל-פה, אלא מאחר שהדברים לגופם אינם מקיימים תשתית ראייתית לפתיחת חקירה".

למחרת הודיע שר האוצר לציבור:

  "יש לי אמון מלא ביועץ המשפטי לממשלה, קיבלתי בקורת רוח את מכתבו, והנחיתי את עורך דיני להכין את מכתב התלונה. לאחר המכתב אזום פגישה נוספת עם היועץ".

למותר לציין כי עד היום הזה לא נמסר מטעמו של הירשזון כל מכתב ליועמ"ש עם פירוט תלונתו בעניין טענותיו לנסיון התנכלות.

מפתח פעילות

לראש הדף תזכורת לשר הירשזון בפרשת מכירת תנובה

13/2/07

עמותת אומ"ץ שבה ודורשת משר האוצר, אברהם הירשזון, לתבוע מהקיבוצים החזר מיידי של מיליארדי שקלים, שיגיעו לידיהם כתוצאה ממכירת תנובה.

כזכור, המדינה העניקה לקיבוצים מתנה של כ-20 מיליארד שקל, מתוך הנחה שהיא מצילה אותם מקריסה, ומתוך הנחה שתקבל בחזרה נתח קטן של 25% מהמניות של תנובה, המוערך ב-30 מיליארד שקל לכל הפחות.

פניית העמותה המחודשת נעשתה בעקבות פרסום, לפיו יש שתי לאקונות משפטיות בהסדר המשלים לחובות הקיבוצים, המעמידות בספק את יכולתו של האוצר לחייב את הקיבוצים למסור למדינה ולבנקים תמורה של 25% ממכירת מניותיהם בתנובה. הלאקונה הראשונה בהסדר המשלים מתייחסת למעמדה של תנובה, והשנייה נוגעת לניסוח ההתחייבות לוויתור על המניות עליו חתמו הקיבוצים.

במכתב אומ"ץ להירשזון נכתב:
  "הקיבוצים מחפשים כל נתיב כדי להימנע ממימוש התחייבותם למדינה ולבנקים, ורוצים גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה".
  "מאחר שמדובר בכספי ציבור, וכפי הנראה אין סיכוי שהמדינה אכן תוכל לממש את נכסיה בתנובה, אנו תובעים ממך להורות מיד לחשב הכללי לתבוע מן הקיבוצים בישראל ומן התנועות הקיבוציות החזר מיידי של המיליארדים לקופת המדינה, כולל ריבית והצמדה".

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף עסקני הע"ל מנסים להשתיק את אומ"ץ
אומ"ץ: הכל אמת!

12/2/07
עמותת אומ"ץ הגישה לבימ"ש השלום בתל אביב כתב הגנה לתביעת הדיבה שהגישה כנגדה הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל). בכתב ההגנה טוענת אומ"ץ "שכל מה שפורסם על הע"ל הוא נכון ואמת, וחשוב שהציבור ידע על מעללי בכירי הארגון המגלגלים כספים ללא בקרה בין הע"ל לחברות ועמותות שונות - ומשם הכספים נעלמים כולל לטובת הבכירים". עוד טוענת אומ"ץ כי "מטרתה האמיתית של הע"ל הינה להפחיד את עמותת אומ"ץ כדי שלא תוסיף לחקור או להתלונן על מעשיהם."

בכתב ההגנה מאשרת עמותת אומ"ץ כי פעיליה הוזמנו על ידי משטרת ישראל למסור עדויות ומסמכים בקשר לעבירות החמורות שביצעו בכירי הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) והם מילאו את חובתם האזרחית כחוק ומסרו את העדויות. העמותה מילאה חובתה גם כאשר דיווחה למשטרה על השמדת וגריסת מסמכים בהע"ל, פעולות שנעשו לאחר שבכירי הע"ל ידעו שנפתחו נגדם חקירות משטרה.

מדובר בארגון עובדים שהוא גוף ציבורי הנהנה מכספי ציבור ומחזיק בידיו רכוש רב ומחויב להתנהל על פי כללי המינהל התקין ובניקיון כפיים אבל מסתבר שהע"ל נגועה במעשי מירמה והונאה של נושאי המשרה הבכירים שלה.

להווי ידוע כי יו"ר הע"ל (אנשל אשכנזי) איים על מנכ"ל קופת חולים לאומית, מר נסים אלון, כי יגרום לפיטוריו, אם יסרב להמשיך ולהעביר מקופת החולים לחברת "עומרי" של הע"ל מאות אלפי שקלים מדי חודש. אומ"ץ טוענת כי מדובר לכאורה בעבירה פלילית של סחיטה באיומים שנועדה להעביר את כספי קופת החולים הלאומית לחברה פרטית הנשלטת ע"י הע"ל ומנהליה.

התפטרותו של מנכ"ל הע"ל, יצחק רוסו, הינה מלאכותית, כחלק מקנוניה שנועדה להוצאת כספי פיצויים ותשלומים שלא הגיעו לו, אך למעשה הוא ממשיך בתפקידו וממשיך לקבל שכר וכספים (באמצעות חברה הנשלטת על-ידי הע"ל).

אין מקום להיתממות של הע"ל על חשיפת מעשיה גם בענין החקירה הפלילית שהתנהלה נגד מנכ"ל הע"ל, שכן הע"ל מימנה את ייצוגו המשפטי של המנכ"ל בחקירה הפלילית האמורה על אף שלא היה כל קשר בין נושא החקירה לבין מילוי תפקידו כמנכ"ל.

פעילות קודמת | פעילות המשך

מפתח פעילות

לראש הדף ועדת האתיקה של הכנסת נותנת דוגמה שלילית

12/2/07

בחג החנוכה חסמו ח"כ יואל חסון (קדימה) וסטס מיסז'ניקוב (ישראל ביתנו) באמצעות רכבם שני נתיבי תנועה בכביש ראשי, כמחאה על הוראה שמטרתה להפחית הטבת מס לה זכאים שכירים המחזיקים מכונית צמודה ממקום עבודתם. חברי הכנסת סירבו לבקשות והפצרות השוטרים שהוזעקו למקום לפנות את רכבם ולמנוע הפרעה לתנועה, ואף התיישבו על מכסה המכונית למנוע את גרירתה.

עמותת אומ"ץ וח"כ רן כהן (מרצ) הגישו קובלנות כנגד חברי הכנסת הנ"ל. ועדת האתיקה של הכנסת דנה בקובלנת והחליטה כי הואיל וחברי הכנסת חדשים בתפקיד הם רק ינזפו על כך שניצלו לרעה את החסינות הפרלמנטארית, כאשר לא שמעו להוראות השוטרים.

בנוסף החליטה ועדת האתיקה לדחות את קובלנתו של היועץ המשפטי לממשלה כנגד שר האוצר, אברהם הירשזון, בעניין ניגוד עניינים בפעילותו של הירשזון, כאשר ששימש יו"ר ועדת כספים בכך שניהל דיונים לשם הקלות לעובדים זרים כששהתה בביתו עובדת זרה.

לא נותר אלא לבקר ולומר כי ועדת האתיקה של הכנסת נותנת דוגמה שלילית לעם ישראל כולו.

מפתח פעילות

לראש הדף תלונה נגד נציב שירות המדינה בגין פרשת בורובסקי - קרובי

11/2/07

עמותת אומ"ץ הגישה תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, נגד נציב שירות המדינה, ד"ר שמואל הולנדר, בגין אישור תקן פיקטיבי של יועץ שר התמ"ת לשעבר אהוד אולמרט לסלומון קרובי, שניסה להפליל את יועצו של מבקר המדינה למלחמה בשחיתות ניצב בדימוס יעקב בורובסקי. בפניית העמותה אל היועץ המשפטי לממשלה בענין קרובי נאמר, בין השאר:

  "עמותת אומ"ץ פנתה ב-12 בנובמבר 2006 אל נציב שרות המדינה, ד"ר שמואל הולנדר, בשאלה כיצד קרה שנציבות שירות המדינה אישרה בשעתו לסלומון קרובי יועצו הפוליטי לשעבר של סגן התמ"ת מר אהוד אולמרט תנאי שכר של עוזר שר התמ"ת ובכך איפשר לו להגדיל את שכרו במידה ניכרת. וזאת למרות שלא כיהן בתפקיד זה.

  ב-6 בדצמבר 2006 השיב בנושא זה סגן נציב שירות המדינה, מר מוטי אהרוני, כי לאור הנסיבות המיוחדות בלשכת סגן השר, אישר הנציב משרה נוספת של עוזר במשרד וכי לשר לסגן השר נתונה הסמכות לשבץ את עוזריהם במדרג השכר הקיים.

  נראה לנו כי תשובתה של נציבות שירות המדינה אינה פותרת את ההנחה הבסיסית שלנו שנעשה כאן לכאורה שימוש בכספי ציבור בניגוד לכללי המנהל התקין.

  יתרה מזו: נראה לנו כי מינויו של עוזר של סגן שר התמ"ת, מר סלומון קרובי, על תקן של עוזר השר עצמו, מר אהוד אולמרט, בהסכמתו של נציב שירות המדינה הינו חמור ביותר. באורח תמוה נוצלו כספי הקופה הציבורית לקביעת תקן פיקטיבי המאפשר לפעיל פוליטי להשתכר אלפי שקלים נוספים לחודש שלא כדין".

מפתח פעילות

לראש הדף פרץ "מגייס" עובדי תעשיה בטחונית

6/2/07

עמותת אומ"ץ הגישה תלונה למבקר המדינה נגד מטה הבחירות של שר הבטחון עמיר פרץ, בגין גיוס אלפי חברים חדשים מהתעשיות הבטחוניות למפלגת העבודה.

בתלונת העמותה נאמר:

  "במסגרת הבחירות הפנימיות במפלגת העבודה נרשמו באחרונה למפלגה אלפי עובדים ברפא"ל ובתעשייה הצבאית (תע"ש) ביוזמת מטה הבחירות של שר הבטחון עמיר פרץ. בעת ובעונה אחת הודיע בימים אלה שר הביטחון על ביצוע פרוייקטים בטחוניים שונים במטרה להרחיב את הפעילות העסקית של שתי החברות הנ"ל שמהן יצאו העובדים נשכרים. במקביל הביע שר הבטחון דווקא בימים אלה את התנגדותו הנמרצת להפרטת התע"ש".

מפתח פעילות

לראש הדף סחבת ברשות להגבלים העסקיים

4/2/07

היועמ"ש העביר בימים האחרונים לפרקליט המדינה את הטיפול בתלונת אומ"ץ, על פיה מונחים תיקים משפטיים זמן רב מדי בלשכה המשפטית של הרשות להגבלים עסקיים. הודעה על כך נמסרה בשבוע שעבר לעמותה.

בפניית העמותה ליועץ המשפטי נאמר בין השאר:

  "על פי מידע פנימי בדוק שהגיע בימים אלה לעמותת אומ"ץ , מונחים במחלקה המשפטית של הרשות להגבלים עסקיים תיקי חקירות לא מעטים שהושלמו זה מכבר ויש חשש שהסיבה לכך קשורה, לכאורה, בלחצים חיצוניים או בשיקולים זרים."
  "על רקע זה, כנראה, פרש באחרונה מתפקידו מנהל החקירות של הרשות, מר זאב חיות, ומחלקת החקירות התכווצה בעקבות פיטורי חלק מהעובדים. וזאת למרות ריבוי המשימות שמוטלות עליה בתקופה זו."
דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף ההחלטה לא לפתוח בחקירה פלילית נגד עמרי שרון מתמיהה

4/2/07

היועץ המשפטי, מר מני מזוז הודיע כי לא תפתח חקירה פלילית נגד ח"כ עמרי שרון, בחשד לאיומים כלפי החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה. בין היתר נכתב:

  "בדיקת החומר הנוגע לחשד לאיומים על החשב הכללי, מר ירון זליכה, העלתה, כי אין די ראיות לבסס חשד סביר לביצוע עבירה פלילית של איומים".
  "מהחומר שהועבר אלינו ונבדק על-ידינו לא ברור האם מדובר באיום מפורש מפיו של עומרי שרון או אביו, ומהו טיב האיום. זאת, בין היתר, נוכח העובדה כי המדובר בעדות שמיעה של החשכ"ל, בעוד אלי כהן, אליו התקשר עומרי שרון, מכחיש כי מדובר באיום".

עמותת אומ"ץ מגיבה, ההחלטה לא לפתוח בחקירה פלילית נגד עמרי שרון בחשד לאיומים על ד"ר זליכה מתמיהה.

  "היועץ המשפטי לממשלה לא גילה רגישות מספיקה לעובדה שמדובר באיום על עובד ציבור ששומר על קופת המדינה".
  מדובר באותו יועמ"ש, "אשר לא העמיד לדין את אהוד אולמרט על פרשת העטים, והתחמק מלהעמידו לדין על פרשת האי היווני".

מפתח פעילות

לראש הדף לזרז את חקירת קרטל הבנקאות

2/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים, נורית קן, בדרישה לקבל מידע על תיק החקירה בנושא הקרטלים בין הבנקים הגדולים.

  "עמותת אומ"ץ התלוננה בשעתו ברשות להגבלים עסקיים (לפני שהחלה תקופת כהונתך) על חשדות לכאורה לקיום קרטל בין הבנקים הגדולים.
  נענינו ע"י הרשות שהנושא מצוי בחקירה ומאז חלף זמן מבלי שקיבלנו עדכון על מהלך החקירה ותוצאותיה.
  לעומת זאת התראיין בשעתו מנהל מחלקת החקירות של הרשות לשעבר, מר מאיר גלבוע, שהביע חשש לגורל החקירה וגילה כי מופעלים לחצים כבדים ע"י הבנקים בשיתוף עם אישים פוליטיים בכירים שמסייעים להם.
  באחרונה הגיע לעמותת אומ"ץ מידע שעל פיו יש כוונה בהנהלת הרשות להקפיא את המשך הטיפול בנושא זה, הנוגע לכלל אזרחי המדינה, ובהתאם לכך תיק החקירה מונח כאבן שאין לה הופכין."

לאור האמור לעיל מבקשת העמותה מהרשות להגבלים עסקיים לסיים את חקירתה בקרוב, ולא, תפנה בעתירה לבג"צ, על-מנת שיורה על סיום החקירה.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף חשדות לשחיתות באשדוד

1/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, ניצב יוחנן דנינו, בבקשה לבדוק מה עלה בגורל התלונה של יצחק גל בעניין חשדות לעברות על שוחד בחירות בעירייה. גל התלונן כי יש ראיות, לכאורה, שראש העירייה צבי צילקר מינה וקידם פעילים ומקורבים בעירייה בתמורה לתמיכתם בו בבחירות.

פרשה נוספת הנבדקת ע"י העמותה היא פרשת היתרים להוצאה בלתי חוקית של חול משטח ציבורי ומכירתו בשוק הפרטי. הפרקליטות טרם החליטה אם להעמיד לדין את ראש עיריית אשדוד, צילקר, בגין פרשה זו.

מפתח פעילות

לראש הדף ח"כ רוחמה אברהם חייבת להתפטר מתפקידה כיו''ר ועדת הכנסת

1/2/07

עמותת אומ"ץ פנתה לח"כ רוחמה אברהם בדרישה כי תשעה עצמה מתפקידה כיו"ר ועדת הכנסת, עד לסיום החקירה נגדה בפרשת אגרקסקו. המשך הישארותה בתפקיד יו"ר הוועדה פוגעת באמון הציבור בכנסת, ועלולה ליצור ניגוד עניינים, משום שוועדת הכנסת מטפלת בנושאים הנוגעים למשטרה ולפרקליטות וליוזמות חוק הנוגעות למערכת המשפט. העמותה מזכירה לח"כ אברהם כי היא עצמה דרשה מנשיא המדינה להשעות עצמו עד גמר ההליכים.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף הוסרה התביעה בעניין מנוי מנכ"ל לרשות השנייה

1/2/07

תביעה שהוגשה על-ידי עמותת אומ"ץ ושני מתמודדים על תפקיד מנכ"ל הרשות השנייה הוסרה, לאחר ששני המתמודדים - אורן טוקטלי ומיכל ארבל - הוזמנו לראיון ע"י הוועדה לבחירת מנכ"ל קבוע לרשות.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד להדחת עדות ומתן עדות שקר במשפטו של רמון

1/2/07

עמותת אומ"ץ הגישה תלונה לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ניצב יוחנן דנינו, נגד רבקה פלוך, לשעבר יועצת משרד רה"מ לענייני חרדים, בחשד שביצעה מעשים פליליים במהלך משפטו של ח"כ חיים רמון.

בפסק הדין נקבע:

  "מדובר בעדויות בלתי אמינות ובלתי מהימנות, שתיאמו את גרסתן בניצוחה של רבקה ערב מתן עדותן בבית המשפט. התיאור שתיארו לנו מופרך ובלתי סביר בעליל. מבין השלוש, הפחות מהימנה היתה רבקה. ההתייחסות הבוטה שלה כלפי המתלוננת זועקת לשמיים וחושפת את גישתה העוינת כלפיה, ללא כל הצדקה".

לאור החלטת ביהמ"ש (כאמור לעיל) נכתב בתלונת העמותה שהוגשה למשטרה:

  "מפסק הדין במשפטו של ח"כ חיים רמון ומהערות השופטים ניתן ללמוד כי הגב' רבקה פאלוך, ששימשה כיועצת בלשכת ראש הממשלה, חשודה בכך שהעידה עדות שקר במשפט ואף הדיחה לכאורה שתי עדות נוספות שתיאמו ביניהן את גרסתן".

מפתח פעילות
ינואר 2007

לראש הדף הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) מנסה להשתיק את אומ"ץ

29/1/07

הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) הגישה אתמול תביעת לשון הרע נגד עמותת אומ"ץ בטענה שהעמותה אחראית לפרסומים, שחשפו את החשדות לעבירות ומעילות שבוצעו בהע"ל.

לדעת יו"ר אומ"ץ, הגשת התביעה הזו הינה ניסיון של ראשי הע"ל להפחיד גם את גורמי התקשורת בישראל, כדי להרתיע אותם מלחקור ולפרסם דברים על המתרחש בהע"ל. חלק מגורמי התקשורת בישראל יודעים על מעשים חמורים נוספים שנעשו בהע"ל. אולם הם נמנעו (עד כה) מפרסומם, כדי לא להסתכסך עם הארגון, שהוא בעל עוצמה כלכלית וקשרים פוליטיים. עמותת אומ"ץ לא נבהלה, אינה נבהלת ולא תיבהל, והיא תמשיך בפעילותה הציבורית לחשיפת שחיתות בארגונים ציבוריים בישראל ולמיצוי הדין עם אנשי ציבור ונושאי מישרה עבריינים. ראשי הע"ל משתמשים בכספי מיסי החבר של העובדים המאוגדים בה, כדי לנסות להשתיק את מי שבא לחשוף בפני ציבור העובדים את המתרחש. תביעת הע"ל מוכיחה שראשיה ובכיריה אחוזי פחד, מהאפשרות שחברי הע"ל יגלו מה מתרחש בארגון.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף בג"צ נגד שר התקשורת בעניין מנכ"ל הרשות השנייה

28/1/07

עמותת אומ"ץ ושניים מן המועמדים, אורן טוקטלי ומיכל ארבל הגישו בתאריך 25/1/07 עתירה לבימ"ש, בעניין סירוב לבטל את ועדת האיתור שהוקמה לבחירת מנכ"ל.

שר התקשורת, אריאל אטיאס, ומנכ"ל משרדו, מרדכי מרדכי אמורים להשיב מדוע זימון שני המועמדים (העותרים) לוועדה נעשה רק לאחר ששמעו מכלי התקשורת על פסילתם הינו למראית עין. לטענתם הוועדה "פועלת מתוך שיקולים זרים הנגועים בחוסר תום לב". לפי החלטת כב' השופטת יהודית צור, על השר ומנכ"ל משרדו להשיב לעתירה תוך שישה ימים.

דיווח קודם | פרטים נוספים

מפתח פעילות

לראש הדף חשד לעבירות מס של ארגון פשע ושחקני כדורגל

28/1/07

המנהל הזמני של רשות המיסים, ד"ר יוסי בכר, הודיע בסוף השבוע שעבר לעמותת אומ"ץ כי רשות המיסים בודקת היבטים שונים של המעורבות של ארגון פשע בהטיית משחקי הליגה. תשובת ד"ר בכר באה בעקבות פניית אומ"ץ שביקשה מרשות המיסים לחקור את כל תהליך גלגול הכספים במזומן בליגות לכדורגל במסגרת הנסיונות להטות משחקי כדורגל על מנת לזכות בפרסים הגדולים בטוטו. כמו כן ביקשה העמותה לבדוק את נושא תשלומי המס הן של הארגון עצמו והן של שחקנים המעורבים בפרשה.

מפתח פעילות

לראש הדף סחבת בחקירת המשטרה בנושא הע"ל

28/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה בסוף השבוע שעבר לניצב יוחנן דנינו - ראש אגף מודיעין וחקירות במטה הארצי של המשטרה - וביקשה ממנו לשים קץ לבלבול ולכפילות השוררים בחקירת מעשי השחיתות בהסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) , לאחר שהתברר שהמסמכים העדויות ונושאי החקירות פוצלו והתפזרו בין מחלק ההונאה בת"א לבין היחידה הכלכלית ומסיבה זו החקירות נופלות בין הכסאות.

בעקבות הזמנת נציגי העמותה למתן עדות בפרשות השחיתות ולמסירת מסמכים המצויים ברשות העמותה הגיעה מזכירות העמותה למסקנה כי חרף העובדה שקיימות חמש פרשות של חשדות למעשי מרמה והונאה חמורים לכאורה בהע"ל ובגופים השייכים לה לא מתקדמות החקירות למרות שכבר יש למשטרה ראיות מבוססות ואף הודאות של חשודים.

מעשי המרמה נעשו חלקם בהע"ל, חלקם בחברות העסקיות שלה וחלקם בעמותות וקרנות שהיא שולטת בהן. בשנים האחרונות נעשו בין הגופים הללו העברות כספים פיקטיביות של עשרות מליוני שקלים ועכשו נדרשת החקירה בגורלם.

למשטרה נמסרו עדויות על צ'קים ומזומנים שמשכו בכירי הע"ל לעצמם ועל נסיונותיהם לשנות עכשו רטרואקטיבית את הרישומים בהנהלת החשבונות. מכיוון שלמשטרה זרמו תלונות ומידע ממקורות שונים ונפרדים, התפצל החומר המודיעיני בין היחידות השונות במשטרה ורק בימים אלה התברר לחוקרי המשטרה באגפים השונים כי בכל הפרשיות הללו מעורבים וחשודים כנראה אותם בכירים (שעדין נושאים בתפקידים בכירים בהע"ל).

נוכח היקף הפרשיות ומורכבות המידע הוקפאו השבוע החקירות במשטרה עד שיוחלט היכן הן תתנהלנה ומי יהיה אחראי להן. עיקר המחלוקת הינה בין היחידה הכלכלית למחלק ההונאה, ששתיהן חוקרות כעת במקביל בפרשות.

במכתב שנשלח כאמור לניצב דנינו נטען כי העיכוב מאפשר לחשודים המשך השמדת מסמכים וראיות, דבר שעמותת אומ"ץ כבר הזהירה מפניו. ואכן לפני כשבועיים הוזעקו שוטרים ותפסו עובד של הע"ל שעסק בשריפת וגריסת מסמכים בארכיב הע"ל בהוראת מנהליו.

יו"ר עמותת אומ"ץ , הזהיר את דנינו כי השמדת המסמכים תימשך ואם המשטרה לא תפעל עכשו מיידית יושמדו גם שאר המסמכים שהמשטרה מחפשת.

אומ"ץ מבקשת ממשטרת ישראל להחליט מייד מי ינהל את החקירות ואיזו יחידה תופקד עליהן, כיוון שהשכל הישר מבקש כי יהיה צוות אחד שיוביל את החקירה, ילמד ויבין את המתרחש ויביא לתוצאות. יוזכר שמדובר בארגון עובדים בעל חשיבות ומעמד סטטוטורי מיוחד ולכן קיים אינטרס ציבורי לטיפול בפרשה בקדימות.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף לזרז את השימוע לנשיא המדינה

25/01/07

עמותת אומ"ץ פנתה אל היועמ"ש, מר מני מזוז, בבקשה לזרז את קיום השימוע לנשיא המדינה, מר משה קצב. זאת על-מנת למנוע את המשך "מחול השדים" סביב הכוונה להגיש נגד הנשיא כתב אישום בעבירות מין חמורות. לא יעלה על הדעת כי נשיא מדינה, אשר אמור להוות סמל של אדם בעל רמה מוסרית ובעל טוהר מידות אישי, ימשיך לכהן בתפקידו עד תום תקופת כהונתו כאשר עננה כבדה רובצת מעל ראשו.

כמו כן פנתה העמותה לחברי הכנסת בבקשה להדיח לאלתר את הנשיא מתפקידו, תוך התעלמות משיקולים פוליטיים ועדתיים. לדעת אומ"ץ, נבצרות זמנית אינה הפתרון. שכן היא מאפשרת לכבוד הנשיא להמשיך ולהתגורר במשכן נשיאי ישראל וכל עוד יעשה כן ימשיך לכהן כנשיא.

דיווח קודם על הנשיא

מפתח פעילות

לראש הדף פרשת הבננות בחוף הכרמל

תגובת אומ"ץ למכתבו של מר כרמל סלע

25/01/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לגב' בתיה כרמון, הממונה על פניות הציבור באגף לביקורת ברשויות המקומיות, משרד הפנים. זאת בעקבות מכתבו של מר כרמל סלע, ממתאריך 14/12/06. במכתבה זה מפנה אומ"ץ לעובדות הנכונות העולות מ תחקיר שערכה גב' איילת פישביין אתר (Nfc),תחת הכותרת, "הקטיושות חשפו פרוטוקולים מרשיעים".

אומ"ץ טוענת כי מר סלע מנסה להסתיר עובדות חשובות מעיני הביקורת. אם אמנם התחקיר הוא "שקרי וחסר בסיס" או "חסר שחר" - כטענת מר סלע - היה זה אך ראוי שיגיש תביעה על הוצאת דיבה, דבר שאותו לא עשה וככל הנראה על פי העובדות גם לא יעשה.

אין זה ראוי כי עמותת אומ"ץ תיגרר להתייחס להשמצות של מר סלע כנגד פעולות העמותה, כאשר הוא עוטף את השמצותיו בדברי התפארות ורהב אישיים שהוא קושר לעצמו. מן הראוי היה שיגיב לגופם של הדברים.

יובהר כי מר סלע נחשד בעבירות נוספות שבוצעו לאחר בחירתו. בבדיקת מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, נמצא כי מר סלע העביר שלא כדין 270 אלף שקל מכספי המועצה לעמותה שהוא עומד בראשה, עמותת "כרמלים תיירות", לקידום יוזמות תיירותיות באזור.

במכתבו לבתיה כרמון לא הכחיש מר סלע עובדה זו ואף אישר כי בעקבות הדו"ח הוא התפטר מתפקידו כיו"ר ועדת התיירות במועצה. משמע, עד לפרסום הדו"ח פעל מר סלע שלא כדין, אף אם הוא מנסה למזער כיום את חומרת המעשה.

חקירה שנערכה זמן קצר לאחר בחירתו של מר סלע לראשות המועצה גילתה חשד כי משלוח בננות יצא ממשקו ללא תעודת משלוח. חקירה זו הסתיימה בהמלצה להעמידו לדין בפני ועדת הקנסות של מועצת הצמחים. מאחר שהוועדה לא התכנסה הוא לא הועמד לדין. התשובה שקיבלה התחקירנית ממשרד החקלאות אישר את העובדות אך בתשובה נטען כי על העבירה חל חוק התיישנות.

מר סלע הוא הבעלים של תאגיד "בננות כרמל בע"מ", המשמש משנת 1988 כמשווק מורשה של בננות. לפי החוק, כדי לקבל הכרה כמשווק בננות מורשה, היה על מר סלע לקבל רישיון להפעלת מחסן הבחלה בצירוף היתר מהמשרד לאיכות הסביבה להחזקת מיכלי גז אתילן, שהוא גז רעיל המשמש בתהליך ההבחלה. גז זה צריך להישמר בתנאים מסוימים המפוקחים על-ידי המשרד לאיכות הסביבה כדי שלא יגרמו תאונות ואסונות בנפש. עד לאחרונה לא היה ברשותו של כרמל סלע היתר כזה. במשך שנים הוא החזיק במחסן ההבחלה שליד ביתו מכלי אתילן בניגוד לחוק (צילומים המעידים על כך מצויים בידינו), ורק כאשר התחקירנית החלה להתעניין במעשיו, רק אז הוא פנה למשרד לאיכות הסביבה וקיבל בתאריך 2/3/06, את ההיתר המבוקש.

המשרד לאיכות הסביבה אישר לתחקירנית (פישביין) במכתב רשמי, בתאריך 5/6/06 את הדברים הבאים:

  "בננות כרמל עברו ביקורת לאחרונה וקיבלו היתר רעלים כחוק. מכם למדנו שהעסק פעל זמן רב ללא היתר רעלים. עסק זה לא היה מוכר לנו קודם. לאור המידע שהעברתם אלינו, נזמן לשימוע את בעל העסק וכן את ספק הכימיקלים אשר סיפק גז אתילן לאותו עסק כתוצאה לכאורה בעבירה על חוק החומרים המסוכנים. כמו כן, נעביר את כל המידע למשטרה הירוקה ונבקש פתיחת תיק חקירה בעניין".

אין חולק על כך כי נגד מר סלע נפתחה חקירה, לאחר שנבחר, וככל הנראה צפויה העמדתו לדין.

זאת ועוד, מן התחקיר עולה, על פי פרוטוקולים שנחשפו, כי לפני מלחמת לבנון השנייה, ניצל מר סלע את מעמדו כראש מועצה אזורית, כדי להעניק אישורים לעבירות בנייה לכאורה, שבוצעו במשקו. עובדה שלא הוכחשה על ידי מר סלע: ביום 22/5/06 נתלתה על לוח המודעות של מושב גבע כרמל (מקום מגורי מר סלע) הודעה בה מבקש מרדכי סלע, אביו של כרמל סלע, מבנו כרמל, המכהן כיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף הכרמל - "לאשרר" את הבנייה במשק המשפחתי, הכוללת שני בתי מגורים בשטח של כ- 300 מטר מ"ר ובריכת שחייה פרטית שנבנתה לפני שנים רבות.

מהפרוטוקולים שנחשפו בעקבות חקירת המקרה עולה גם, כי בקשת האישרור עליה חתום האב, יש בה כדי להטעות, שכן כרמל סלע ואישתו התקבלו על-ידי ועד המושב להיות "בנים ממשיכים" במשק מספר 14 של האב, כבר לפני שנים רבות. כלומר, סביר להניח כי מטרת בקשתו של האב "לאשרר" היתרי בנייה מן העבר היא להכשיר עבירות בנייה שבוצעו - הקמת בריכת שחייה והרחבת הכניסה לביתו של מר סלע לשם חניה.

בהקשר זה יש לציין כי במכתבו אליך מודה מר סלע כי הבריכה הוקמה ללא היתרים פורמליים, אך מנסה לטעון להגנתו כי "כל הזמן הזה הבריכה אינה פעילה", כאילו יש בטיעון זה כדי לשנות את העובדה שהבריכה הוקמה שלא כדין.

עמותת אומ"ץ לא קבעה שמר סלע הוא עבריין, אלא חשוד. כל זאת בעקבות החשדות החמורים שעלו בתחקיר, ומתוך עמדתה העקרונית של עמותת אומ"ץ כי יש הכרח לשמור על טוהר המידות במגזר הציבור. לכן פנתה אומ"ץ ליועמ"ש בתביעה שיורה על פתיחת חקירה כדי לרדת לחקר האמת. היועמ"ש ולא עמותת אומ"ץ , החליט להעביר את הנושא כולו לחקירת המשטרה.

כמו הציבור כולו ממתינה אומ"ץ לתוצאות החקירה המשטרתית.

מפתח פעילות

לראש הדף הפרטת תנובה לאור "חובות הקיבוצים"

תגובת אומ"ץ לתשובת האוצר המתחמקת

24/01/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לסגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר בעניין "הסכם הקיבוצים" שהעביר מיליארדים מקופת המדינה להצלת הקיבוצים. הואיל ומדובר בכספי ציבור יש לציבור עניין בכך מן המעלה הראשונה. מהטעם הזה יש גם חשיבות רבה להביא לידיעת הציבור את שמותיהם של הקיבוצים שלא חתמו על התחייבות לעזרה הדדית, לפי הסכם הקיבוצים.

פרט להיבט הציבורי של החשיפה - סירובו של משרד האוצר להעביר לידי אומ"ץ את רשימת השמות, בטיעון שהסדר היקף החזרת הרכוש הממשלתי ב"תנובה" מצוי בעיצומו של מו"מ נוגד את חוק חופש המידע. אי לכך מבקשת עמותת אומ"ץ להודיע כי אם תוך 10 ימים מהיום, לא תקבל את הרשימה, המפורטת, תעתור עמותת אומ"ץ לבג"צ בתביעה לחייב את משרד האוצר לפעול על פי החוק ובהתאם לטובת הציבור.

אין כל סיבה הגיונית מדוע מנסה משרד האוצר להגן על קיבוצים אשר פעלו בניגוד לכללי "האחריות ההדדית" של תפיסת העולם הקיבוצית, רק מתוך דאגה לאינטרסים הכספיים שלהם.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף הפרטת תנובה

תגובת האוצר: החשב הכללי פועל להסדיר זכויות המדינה בתנובה

23/01/07

סגן החשב הכללי של משרד האוצר, עמי לנדאו, השיב במכתב לפניית אומ"ץ מנובמבר 2006 בעניין הבטחת חלקה של המדינה בהפרטת תנובה. נמסר כי החשב הכללי באוצר, ירון זליכה, מקיים מו"מ עם התנועות הקיבוציות כדי להסדיר את מימוש זכויות המדינה בתנובה לפני צירופו של שותף אסטרטגי והפיכתה של תנובה לחברה עסקית. אומדן הזכויות הוא בהיקף של מאות מיליוני שקלים. כרגע מחזיקה המדינה ברבע מהבעלות על תנובה בעקבות הסדר חובות הקיבוצים שנעשה עם הממשלה באישור הכנסת.

אומ"ץ ציינה בפני שר האוצר, הירשזון, כי בהסדר חובות הקיבוצים, המדינה נטלה על עצמה את מימון החזר החובות וסוכם כי בבוא הזמן המדינה תקבל בתמורה את מחצית חלקם של הקיבוצים בתנובה. בזמנו לא היו לתנובה מניות שניתן להעביר למדינה. לפיכך סוכם כי חלקה של המדינה יישמר וביום שתנובה תהפוך לחברה עסקית ויונפקו מניות, או שיימכרו מניות שליטה – המניות או אחוזי הבעלות יעברו לידי המדינה.

בשם זכות הציבור לדעת ביקשה אומ"ץ משר האוצר לפרסם את שמות הקיבוצים שלא חתמו בשעתם על ההתחייבות לעזרה הדדית שהיתה חלק מהסדר החובות. זאת במטרה למנוע מהם להרוויח פעמיים, מהתחמקותם מסיוע לקיבוצים מעוטי יכולת להשתתף בהחזר החובות ממקורותיהם, שהכבידה על המדינה, ועכשיו בקבלת חלקם בתנובה על חשבון המדינה. אולם, סגן החשב הכללי הגיב כי אין מקום לחשוף את שמות הקיבוצים במהלך המו"מ על גיבוש הזכויות.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף עמרי שרון, איים או לא איים על זליכה?

23/01/07

עמותת אומ"ץ דורשת מהיועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, לפתוח בחקירה פלילית בגין איומים (לפני שנתיים) על החשב הכללי באוצר. הטענות נבדקו בעבר ולא הובילו לחקירה. עמותת אומ"ץ חשפה כי עוד בשנת 2005 עת כיהן כיועץ לשר האוצר נתניהו, העביר אלי כהן לד"ר זליכה איום מפורש מח"כ שרון שאם לא יסיר את התנגדותו להסכם (ללא מכרז) בין הממשלה לבנק אוצר השלטון המקומי יבולע לו. עמרי שרון ואלי כהן מכחישים הטענות כנגדם. היועמ"ש טרם הגיב לפנייה המחודשת של אומ"ץ.

בגלי צה"ל נחשף בתאריך 15/1/07 כי המשטרה תציב שמירה משמעותית סביב ביתו של החשב הכללי באוצר, ירון זליכה, בעקבות איומים על חייו וחיי בני ביתו. אלמוני איים על בטלפון על אשתו של ירון זליכה, "אם ירון זליכה לא יעזוב את ירושלים נפגע בו ואז נשבור לך את הרגליים."

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף פעילות סמויה מאורגנת להטיית מדד אופציות המעו"ף

22/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב ליו"ר הרשות לניירות ערך, מר משה טרי והתריעה כי כבר לפני כמה שבועות העבירה עמותת אומ"ץ לרשות מידע מחשיד ממקור פנימי מוסמך, אודות פעילות בלתי חוקית לכאורה של גורמים מאורגנים להטיית מדד האופציות במעו"ף. עד כה לא קבלה אומ"ץ תשובה בכתב על פנייתה זו.

בפגישה שהתקיימה לפני זמן קצר במשרד יו"ר הרשות לניירות ערך, בהשתתפות צוות בכיר של הרשות הועברו לרשות נתונים נוספים. אולם, כאמור, עד כה לא התקבלה לכך התייחסות רשמית של הרשות. בינתיים הגיע לאומ"ץ מידע נוסף בתחום זה מאותו מקור. המידע הנוסף המצורף למכתב החדש מאשש את הטענות שהועלו בשעתו.

מפתח פעילות

לראש הדף תרומות הפריימריס של שמעון פרס

22/1/07

עמותת אומ"ץ הגישה תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת כנגד מר שמעון פרס, בגין קבלת תרומות בסך 320 אלף דולר שהתקבלו מאילי ההון חיים סבן, ברוס רפופורט ודניאל אברמס, במהלך הפריימריס על ראשות העבודה. התלונה הוגשה משום שהיועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, החליט שלא לפתוח חקירה פלילית והפנה את אומ"ץ לוועדת האתיקה של הכנסת.

פרס ונציגיו טענו בפני המבקר כי התרומות התקבלו לפני תקופת הבחירות, ולכן לא חלות עליו המגבלות שקיימות בחוק המפלגות. עוד טענו נציגיו כי המוסד לביקורת במפלגת העבודה אישר לפרס לקבל את התרומות וכי כללי האתיקה אינם בסמכותו של מבקר המדינה. אולם מבקר המדינה, מר מיכה לינדנשטראוס, הגיע למסקנה שונה, "התרומות שקיבל פרס אינן ראויות ועליו לשקול החזרתן לתורמים או לקופת המדינה".

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ מבקשת לבחון מחדש בחירתו של יהושע (שוקי) ויטה
כממונה על הכנסות המדינה

21/1/07

לאחרונה נתבשרנו כי שר האוצר, מר הירשזון בחר את מר יהושע ויטה כממונה החדש על הכנסות המדינה.

דע עקא, לפני כ-10 שנים הורשע מר ויטה בתקיפת מבקרת הפנים של נציבות מס הכנסה, יעל שביט, ובהעלבתה. כל זאת עשה בעת שהיה פקיד שומה של גוש דן. ויטה קרא לעברה של מבקרת הפנים, "שיסלקו את הפרה הזאת" וגם "עוד מעט אני אבוא לנחם את אמא שלך ניחום אבלים". מיד אחר כך שפך עליה כוס תה רותח וגרם לה כוויות. הכל בגלל דו"חות ביקורת שלה על מעללי הנציב דאז, דורון לוי ומספר בכירים אחרים.

ויטה הורשע בבית משפט השלום בתל אביב על פי הודאתו במסגרת עסקת טיעון והוטלו עליו 150 שעות עבודות שירות וקנס של 1,000 שקל, או חודשיים מאסר תמורתו. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו ובעיקר את הטיעונים על "אובדן קריירה ציבורית מזהירה בד בבד עם אובדן אפשרויות מקצועיות בשוק הפרטי". השופטים יהושע גרוס, יהושע בן-שלמה ומיכל רובינשטיין, כתבו בפסק דינם, בין השאר, "לא יתכן להקל ראש בעבירה חמורה מעין זו דווקא לאור מעמדו של המערער והצורך להגן על פקידי ציבור. אמנם טבעי שמבקר איננו זוכה לאהדה יתרה אלא בדרך כלל למשטמה ולרוגז מצד מבוקריו. ואולם דווקא משום כך זכאי הוא להגנה משמעותית שתאפשר לו לבצע את תפקידו בצורה יעילה וראויה", פסק ביהמ"ש המחוזי.

"אמנם מדובר במעידה חד-פעמית ובמעשה של שטות, אך לימדונו חז"ל כי 'יש קונה עולמו בשעה אחת ויש מאבד עולמו בשעה אחת' וכן כי 'אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות'. העובדה שמדובר במעשה רגעי של אדם מוכשר מכל הבחינות, שלא דבק בו עד אז כל רבב שהוא, איננה מאפשרת להתעלם מההשלכות כל מעשים מעין אלה לגבי כלל הציבור. לגבי אדם רגיל התוקף עובד ציבור נגזר עונש של מאסר בפועל. במקרה דנן דווקא בשל מעמדו הבכיר של המערער נגזר עליו בהסכמה עונש קל ביותר תוך התחשבות בעובדה שעצם ההרשעה בדין מהווה אף היא ענישה לגביו".

במקביל עמד ויטה לדין משמעתי על המקרה. אולם היועמ"ש דאז, מר אליקים רובינשטיין, החליט בסופו של דבר כי הרשעתו לא תמנע בעדו מלקבל תפקיד בשירות הציבורי, אלא רק תעכב זאת. אכן, במהלך השנים קודם שוקי ויטה לתפקידים בכירים במס הכנסה וברשות המסים. תפקידו האחרון היה סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ברשות. לפני כן נפסל במכרז לתפקיד המשנה לממונה על הכנסות המדינה למרות שהיה מועמד יחיד, ולפני שנה וחצי נדחתה מועמדותו לתפקיד מנהל רשות המסים.

ויטה ערער בביה"ד לעבודה וזה הקל בעיכוב לפני כשנתיים וחצי. בעקבות המלצת ביה"ד לעבודה מ-3 במאי 2004 הגיעה מי שייצג את מר ויטה ועו"ד חגית שפירא-תמיר ממשרד המשפטים להסכמה כי לא תהיה מניעה למנות את ויטה לכל תפקיד בעקבות הרשעתו החל מ-30 בנובמבר 2004, למעט מינוי ביניים ללא קידום אף קודם לכן. ועם זאת הוסכם בין הצדדים למען הסר ספק, כי "מובן מאליו שכל גורם ממנה ייתן את הדעת למכלול השיקולים הרלבנטי לעניין התאמתו לתפקיד, לרבות העניינים נשוא תיק זה".

משמע, בית הדין לעבודה לא נתן הכשר אוטומטי מחייב אלא קבע כי משקל ההרשעה הפלילית יהיה נתון לשיקול דעתם של הגורמים המבקשים לקדם מינוי בשירות הציבורי.

בעקבות ההודעה על מינויו של ויטה, כאמור לעיל, פנתה עמותת אומ"ץ לשר האוצר, מר אברהם הירשזון, לבחון מחדש את המינוי של שוקי ויטה לתפקיד הממונה על הכנסות המדינה.

מפתח פעילות

לראש הדף מזוז ישקול הגבלת סמכויות רה"מ בנסיבות מסויימות

18/1/07

היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, הודיע לעמותת אומ"ץ כי הוא אינו סבור כי "בנסיבות העניין יש בסיס כלשהו למתן הנחייה לראש הממשלה להימנע מלבצע שינויים בממשלה, לרבות מינוי שרים חדשים, חילופי תיקים ומינוי בכירים". יחד עם זאת השיב: כי "ככל שתתעורר שאלה של קשר ענייני בין החקירה לבין פעולה או הפעלת סמכות ספציפית של ראש הממשלה, תיבחן שאלת הצורך בהימנעותו של ראש הממשלה מלעסוק באותו עניין."

מפתח פעילות

לראש הדף מזוז: המפכ"ל לא יעודכן בחקירת אולמרט

18/1/07

לשכת היועץ המשפטי לממשלה השיבה לטענות אומ"ץ בדבר ייצוג המפכ"ל וראש הממשלה על-ידי אותו עו"ד וטענה כי המפכ"ל הודיע שלא יהיה מעודכן בפרטי החקירה נגד ראש הממשלה, כל עוד שניהם מיוצגים על-ידו.

מפתח פעילות

לראש הדף לפסול מועמדותה של ימימה מזוז כיו"ר דירקטוריון הרכבת

17/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב למבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, "יש לפסול את מועמדותה של ימימה מזוז לתפקיד יו"ר הרכבת". זאת מהטעם שמועמדותה של גב' מזוז הועלתה ע"י שר האוצר, אברהם הירשזון, על דעתו של ראש הממשלה, אהוד אולמרט "בתקופה שבה עו"ד מזוז אמורה לתת עדות במשטרה בחקירה שמתנהלת נגד ראש הממשלה בפרשת מכירת מניות בנק לאומי". לשכת ראש הממשלה, בתגובתה להחלטה לפתוח בחקירת משטרה בפרשת מכירת המניות ציינה במפורש כי מזוז הכשירה את המכרז למכירת הבנק. לאור זאת, עולה חשד לכאורה לניגוד אינטרסים.

דיווח קודם

מפתח פעילות

לראש הדף אומ"ץ: למנוע מאולמרט עריכת שינויים בממשל

16/01/07

תיק החקירה של רה"מ אהוד אולמרט - בעניין מעורבתו במכירת גרעין השליטה של בנק לאומי - הועבר מלשכת מבקר המדינה ליחידה לחקירות הונאה. בעקבות זאת פנתה עמותת אומ"ץ אל היועמ"ש בבקשה להטיל הגבלות על רה"מ - בתקופה זו לא ימנה אולמרט שרים חדשים, לא יבצע שינויים בתפקודם של שרים אחרים ולא יבצע מינויים של עובדים בכירים אחרים בשירות הממשלתי.

בעבר פנתה העמותה ליועמ"ש בעניין הייצוג הכפול של פרקליט ראש הממשלה, עו"ד אלי זהר, המייצג גם את המפכ"ל משה קארדי בפרשת ועדת זיילר ונענתה כי אין ניגוד אינטרסים בייצוג הכפול. כעת חוזרת העמותה ומבקשת לדון שוב בעניין הייצוג הכפול. זאת לנוכח התחלת החקירה המשטרתית.

מפתח פעילות

לראש הדף פרשת עמותות הע"ל מסתעפת

14/1/07

בחודשים האחרונים הועברו מעמותת אומ"ץ למשטרה ולמבקר המדינה עדויות ומסמכים מקוריים מהם עולה החשד לכאורה כי בכירים בהסתדרות העובדים הלאומית מעלו בכספי ציבור וחרף הגילוי ממשיכים לכהן גם כיום בתפקידי מפתח. לאחרונה זומנו בכירי אומ"ץ למשטרה למסור מסמכים נוספים שבידם המבססים את החשדות כנגד אלו שהיו שותפים למעשי ההונאה ולגניבת הכספים השיטתית והמתמשכת.

מפתח פעילות

לראש הדף לצמצם צו איסור הפרסום בעניין האונס ע"י בכיר בגוף ציבורי

12/1/07

עמותת אומ"ץ ועיתונאית הארץ, רותי סיני, פנו לביץ הדין האיזורי לעבודה בחיפה בבקשה שיצמצם את צו איסור הפרסום בעניין תיק חקירה בחשד לאונס ע"י בכיר מאד בגוף ציבורי.

לקריאת הכתבה ב"הארץ" הקלק כאן.
לקריאת הכתבה ב"מחלקה ראשונה" הקלק כאן.

מפתח פעילות

לראש הדף פגמים באיתור מועמד למנכ"ל הרשות השנייה

10/1/07

שלושה ממגישי המועמדות לתפקיד מנכ"ל הרשות השנייה, נשרו מהליך הבחירה בהליך לא תקין, שנועד לטענתם לאפשר לשר התקשורת לבחור מועמד ש"סומן". עמותת אומ"ץ פנתה בשמם לרשויות המתאימות.

דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף עומס יתר על רופאים מתמחים

9/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה לשר הבריאות, מר יעקב בן יזרי, בתלונה על אסון שאירע לפני כמה ימים, כאשר רופא מתמחה נרדם מחמת עייפות במהלך טיפול רפואי בילדה ואשר כתוצאה מכך קיפחה הילדה את חייה. המקרה הנ"ל חושף בעיה במערכת הרפואית שעליה התריעה העמותה בעבר בפני שרי בריאות הקודמים. עמותת אומ"ץ טוענת כי מצב זה אסור שימשך ומבקשת להקים צוות רפואי מקצועי אשר יבחן את הבעיה ויפרסם הנחיות מחייבות בדבר הגבלת שעות התעסוקה של הרופאים המתמחים בבתי החולים ובמוסדות הרפואיים האחרים במדינה.

מפתח פעילות

לראש הדף מינויו של אסף (אסי) שריב לתפקיד קונסול ישראל בניו-יורק

8/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה לשרת החוץ, גב' ציפי לבני, בעניין מינוי של אסי שריב לתפקיד קונסול ישראל בניו-יורק. בשעתו פנתה העמותה לשרה בנימוק שמינוי זה הינו בעל אופי פוליטי ומהווה תמורה לשירותים שונים, חלקם סמויים, שהנ"ל ביצע עבור ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, בתפקידו כיועץ לתקשורת. העמותה נענתה על ידי עוזר השר כי המינוי עדיין אינו על הפרק. אולם בינתיים, חלה התפתחות המחייבת, לדעת העמותה, לעכב את המינוי. ניצב (בדימוס) יעקב בורובסקי, שנחקר בימים אלה במשטרה כחשוד בביצוע עבירה פלילית במהלך ההתמודדות על תפקיד מפכ"ל המשטרה, טען במהלך חקירתו כי אסי שריב היה חשוד כמעורב אישית בתפירת תיק נגדו והוא הגיש על כך תלונה במשטרה, שבה החשיד אותו בפלילים. נראה לאומ"ץ כי יש מקום לעכב את המינוי, עד שתתברר התלונה של ניצב (בדימוס) יעקב בורובסקי.

מפתח פעילות

לראש הדף חשד לפגיעה חמורה במנהל תקין בעיריות בת-ים ובאר-שבע

8/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה למנהלת המחלקה לחיוב אישי במשרד הפנים, עו"ד מיכל רוזנבוים, בעניין דו"חות ביקורת בעיריות בת-ים ובאר-שבע. על פי מידע שהגיע אל עמותת אומ"ץ , ערכה המחלקה לחיוב אישי דו"חות ביקורת בשתי העיריות שבנדון, אשר חשפו פגיעות חמורות, לכאורה, במנהל התקין ובטוהר המידות. על יסוד חוק השקיפות והעיקרון של זכות הציבור לדעת, פונה העמותה בבקשה להעביר אליה את ממצאי שני הדו"חות הנ"ל וכן מבקשת העמותה לקבל תשובה על פנייתה הקודמת מתאריך 27 בדצמבר 2006, שבה הועלו נושאים של חיוב אישי בהוד-השרון וברמת-גן.

מפתח פעילות


לראש הדף האם שר האוצר הירשזון אינו משלם שכ"ט לפרקליטו ומדוע?

7/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתב לשר האוצר, מר אברהם הירשזון, בטענה כי הוא נמנע מלשלם מכיסו 1000 ש"ח, שכר טרחה לפרקליטו, עורך הדין אלדד יניב, ולא נענה לפניותיו החוזרות ונשנות של עוה"ד בנושא זה. העמותה טוענת כי אם מידע זה מדויק, פירושו של דבר ששר האוצר מבקש לקבל מתנה מגורם פרטי שהגיש לו שירותים בתחום הציבורי וע"י כך מתגבש חשד לביצוע עבירה על חוק המתנות. אומ"ץ ממתינה לתגובתו של השר הירשזון.

מפתח פעילות

לראש הדף מי יהיה יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל?

7/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה במכתבים לשר התחבורה מר שאול מופז וליו"ר הועדה לבחינת מועמדים, גב' טניה שפניץ, בו היא מפנה את תשומת לבם למועמדים בלתי ראויים לכהן כיו"ר דירקטוריון רכבת ישראל. מדובר במועמדות, עו"ד רחל זכאי ועו"ד ימימה מזוז, שאינן בעלות כישורים מתאימים לתפקיד כלכלי ניהולי מורכב בחברת ענק מסוגה של רכבת ישראל. מן הראוי שלתפקיד זה יתמנה איש ציבור בעל רקורד כלכלי וניהולי שידע כיצד להתמודד עם פעולות הפיתוח רבות ההיקף של הרכבת ועם הבעיות המורכבות של הניהול השוטף של הרכבת, המהווה כיום שירות ציבורי להסעת מיליוני אזרחים מדי חודש.

דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף הרב יוסף אפרתי מועסק באופן פיקטיבי במועצה הדתית בירושלים

7/1/07

עפ"י מידע שהגיע לעמותת אומ"ץ ממשיכה הרבנות הראשית בירושלים לשלם שכר חודשי קבוע לרב יוסף אפרתי למרות שהנ"ל אינו מועסק כלל ברבנות ואינו בא למקום עבודתו. העמותה פנתה בעניין זה ליו"ר המעצה הדתית ירושלים, עו"ד משה אויסביסטר.

מפתח פעילות

לראש הדף אבנרי ואחימאיר מקבלי הפרס הישראלי לביקורת התקשורת

7/1/07

טקס הענקת הפרס הישראלי לביקורת התקשורת על שם אברמוביץ', יתקיים בעוד חודש 7/2/2007, בבית אגודת העיתונאים ע"ש סוקולוב, בתל אביב. השנה יוענק הפרס לשני עיתונאים, אריה אבנרי ויעקב אחימאיר, בגין חשיפת שחיתויות וביקורת על התנהלות התקשורת במלחמה.

להלן נימוקי ועדת השופטים:

אריה אבנרי - השנה החולפת היתה מרובה בחשיפות וגילויי שחיתות בשלטון וגופים ציבוריים שונים. חלק מחשיפות אלו התקשו למצוא את דרכן לידיעת הציבור הרחב, עקב התגייסות רחבה של גופי התקשורת בניסיון למנוע את פרסומן. אבנרי, במאמריו הרבים אותם פרסם באתר Nfc, יצא פעם אחר פעם כנגד שתיקת התקשורת בנושאים שונים, כדוגמת פרשיות אולמרט, ולא התיירא לתקוף עיתונאים וקולגות בביקורת קשה. אבנרי אף חשף ופעל כנגד גילויי שחיתות בתוך התקשורת עצמה.

יעקב אחימאיר - היה מהראשונים והבולטים מבין אנשי התקשורת אשר העבירו ביקורת על אופן התנהלותה של התקשורת, בעת מלחמת לבנון השנייה. אחימאיר קרא להקמתה של ועדת בדיקה מטעם מועצת העיתונות ובכך עודד את הדיון בנושא. ביקורת התקשורת של מר אחימאיר הינה חשובה ובעלת משמעות רבה עקב מעמדו והמוניטין לו הוא זוכה בקרב הציבור הרחב, וכן לאור מיעוט גילויי ביקורת דומים מצד עמיתים למקצוע במעמדו.

מפתח פעילות

לראש הדף תלונה נגד יאיר לפיד

3/1/07

בתוכניתו האחרונה בערוץ 2 ערך יאיר לפיד ראיון עם ניצב (בדימוס) יעקב בורובסקי, יועץ מבקר המדינה למלחמה בשחיתות. במהלך הראיון הזכיר לפיד את אומ"ץ כמי שפועלת נגד ראש הממשלה, אהוד אולמרט, באמצעות תלונה שהגישה נגד הכתבת איילה חסון (שחשפה את פרשת קרובי-סיסו-בורובסקי), כביכול בשל העובדה שאלי בר, אחיינו של בורובסקי, הינו חבר בעמותה. עמותת אומ"ץ רואה בדבריו של לפיד נסיון הכפשה של העמותה, והתייצבות לימין ראש הממשלה בשעה שהוא נחשד בפעילות שאינה כשרה.

יו"ר העמותה - אריה אבנרי - טוען כי "העובדה שלפיד לא פנה אלינו קודם הראיון, ישירות או באמצעות אחד התחקירנים שלו, על מנת לקבל תגובתנו ולברר את העובדות לאשורן, מהווה לדעתנו עבירה אתית חמורה".

אומ"ץ תובעת מנציב התלונות ברשות השניה (וגיורא רוזן), "לפרסם את תגובתנו בתכנית הבאה או בכל דרך אחרת", ומבקשת להבהיר כי "לאלי בר לא היתה ואין נגיעה לדרכי טיפולה של אומ"ץ בפרשה. הוא חבר פסיבי באומ"ץ, העוסק בעיסוקיו ולימודי משפטים. אין לו זמן פנוי לפעילות בעמותה והוא אינו מעורב בפעילותה השוטפת, לרבות פרשת אולמרט וספיחיה".

מפתח פעילות

לראש הדף פרסום שמות מקבלי עסקות כופר במס הכנסה

3/1/07

עמותת אומ"ץ פנתה לשר האוצר - אברהם הירשזון, ולשרת המשפטים - ציפי לבני, בדרישה לפרסם את שמות כל האנשים שקיבלו עסקת כופר משלטונות המס ב-5 השנים האחרונות.

 • "על-רקע החשדות הכבדים של משטרת ישראל והפרקליטות כי אישים בצמרת שלטונות המס, בעבר ובהווה, היו מעורבים בסדרת עבירות קשות, שהמכנה המשותף שלהן הינו הפרת אמונים ומתן עדיפות והקלות למקורבים, אם בגלל סתם קשרים ואם בגלל קבלת שוחד וטובות הנאה, אנו פונים אליכם ומבקשים להורות לשלטונות המס לפרסם לאלתר את שמות כל האנשים שקיבלו עסקת כופר משלטונות המס ב-5 השנים האחרונות".

 • "עמותת אומ"ץ נאבקת מזה שנים על-מנת ששלטונות המס יפרסמו את שמות עברייני מס מיוחסים שנעשתה איתם עסקת כופר במקום להעמיד אותם לדין פלילי. לאורך השנים קיבלנו תשובות כאילו החוק מונע זאת מחמת "צנעת הפרט", למרות שבכך הסתירו מהציבור את זהותם של אותם אישים מיוחסים. עברייני מס אחרים הועמדו לדין פלילי על עבירות מס, שלעיתים הינן אפילו פחותות וקלות ערך בהשוואה לעבירות שנעשו ע"י בעלי הקשרים בצמרת שלטונות המס שעמם עשו עסקת כופר."

 • "אם לא יפורסמו השמות הללו עכשיו, קיים חשש שציבור משלמי המיסים יסרב להאמין שהמס שנגבה ממנו נגבה בהגינות וביושר".

 • "האירועים האחרונים מוכיחים פעם נוספת כי היתה חובה לפרסם בעבר וקיימת חובה לפרסם גם בעתיד את שמות האנשים הללו ובכך לאפשר בקרה ציבורית על המתרחש. אם לא יפורסמו השמות הללו עכשיו, קיים חשש שציבור משלמי המיסים יסרב להאמין שהמס שנגבה ממנו נגבה בהגינות וביושר וכל טענה ציבורית על שחיתות בצמרת שלטונות המס, עם ובלי קשר לפרשה הנוכחית, תזכה מעכשו לאימון גובר ומתחזק כתוצאה מכך שאתם מסרבים עדיין לפרסם את השמות הללו".

 • למותר לציין כי בידי שרי המשפטים האוצר מלוא הסמכות והיכולת לפעול לשינוי פני הדברים על-מנת שהשמות יפורסמו. "אם לא תעשו כן, תהיו אתם שותפים ואחראים להעמקת חוסר האמון של הציבור ברשויות המדינה ולשבר נוסף בחברה הישראלית. מאידך - החלטה אמיצה שלכם על פרסום מיידי של כל שמות מקבלי עסקות כופר בשנים האחרונות יהיה בה בכדי לטהר את האוירה ולתרום לתחילת ריפוי המשבר".

מפתח פעילות

לראש הדף המשטרה חוקרת חשדות נגד הירשזון וארגונים המסונפים להע"ל

2/1/07

המשטרה (מפלג הונאות ת"א) חוקרת עובדי עמותת לוויין המסונפת להסתדרות הלאומית (הע"ל) בחשד שהיו מעורבים במעילה בהיקף מיליוני שקלים. זאת בהמשך לבדיקה שניהל מבקר המדינה, במהלכה עלה החשד כי החשוד המרכזי בפרשה, עובדיה כהן, התוודה לפני כשלוש שנים על המעילה לפני מי שהינו כיום שר האוצר, אברהם הירשזון, שהיה אז יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית. מדובר על פרשת מעילה שנעשתה בשנים 2003-2001.

דיווח קודם | דיווח המשך

מפתח פעילות

לראש הדף היועמ"ש: מעשי הירשזון מהווים לכאורה
הפרה של חוק חסינות הכנסת

1/1/07

בעקבות בקשת עמותת אומ"ץ , להורות על חקירה משטרתית נגד הירשזון בחשד לקבלת כספים במרמה השיב היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז: מעשיו של הירשזון אינם מגלים חשד לעבירה פלילית. יחד עם זאת, "הדברים יכולים לכאורה להוות הפרה של סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951, וזאת מבלי שנקבע מסמרות בעניין. לפיכך, ובהתאם לסעיף 13ד לחוק החסינות, הכתובת לפנייתך הינה ועדת האתיקה של הכנסת".

מפתח פעילות

דיווח בעיתונות הארצית

דף הבית אומ"ץ פרטים ליצירת קשר

 

עמותת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, הוקמה בשנת 2003 במטרה לשפר את איכות החיים במדינת ישראל.

העמותה אינה מטפלת בעניינים אישיים של הפונים אליה, אלא רק בנושאים עקרוניים הנוגעים לכלל הציבור, או לאוכלוסיה מסויימת.

תנועת אומץ עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.