עמותת אומץ היא גילגולה השני של עמותת אמיתי cms

חזור
דף קודם
שימושון - תפריט משני
 

 

 

חזון עמותת אומ"ץ איכות חיים

א. חברי העמותה מאמינים כי חוסנה הכלכלי, החברתי והמוסרי של מדינה נמדד - בין היתר - על פי יכולתה:

 לקיים מערכות ממשל תקינות לאכוף חוק וסדר
 לשפר את איכות החיים הציבורית
 לפעול לרווחתם ולקידומם של כל תושביה/אזרחיה.

ב. חברי העמותה מאמינים ביכולתם לתרום ולפעול

 לחיזוקן ולחוסנן המוסרי-ערכי של מערכות השלטון והחברה בישראל
 לשוויון ערך האדם בפני החוק
 לשמירה מוחלטת על זכויות האדם ולחירות הפרט בכל תחומי החיים.

ג. חברי העמותה שואפים לראות את מוסדותיה של מדינת ישראל מושתתים על עקרונות של צדק ועליונות החוק,יושר, הגינות ומנהל תקין.

ד. חברי העמותה מחויבים לאכיפת חוקי המדינה ללא מורא וללא משוא פנים.


פרשנות: העמותה שואפת לראות את מדינת ישראל כמדינת חוק, יושר וטוהר מידות.

אנו משוכנעים כי פערים כלכליים מנקרי עיניים, חולשת גורמי האכיפה ושחיתות ציבורית הנעשית בפרהסיה וללא בושה ומורא ציבורי, כל אלה תורמים לתהליכים של הרס, אובדן, דמורליזציה והעדר יעד ומצפן לדור הצעיר.

אומ"ץ תפעל לטובת כל תושבי הארץ וכל פעולותיה תהינה מושתתות על טוהר המידות, יסודות החירות, הצדק והשלום. חברי אומ"ץ שואפים לשוויון זכויות וחובות לכל תושבי המדינה בלי הבדל דת, גזע, מין, דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.

 

הענקת אות
אומץ
לשנת 2007

הקלק לקבלת פרטים

המחיר החברתי
של האלימות

עמותת אמינות
מעורבות אומ"ץ

תנועת אומץ עמותת אמיתי - קיצור תולדות הזמן

© כל הזכויות שמורות

אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף.
על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.