מצלמות אבטחה

אלבקס וידאו בע"מ

 • EX2
  מצלמת וידאו (ש/ל קוביה) קבועה פנימית רזולוציה סטנדרטית רגישות גבוהה

 • EX640
  מצלמת וידאו (ש/ל) קבועה חיצונית רזולוציה גבוהה, רגישות גבוהה לאור

 • EXU12
  מצלמה (ש/ל קוביה) קבועה פנימית, רזולוציה גבוהה, רגישות גבוהה

 • EX281
  מצלמת וידאו (ש/ל CCD) קבועה פנימית, רזולוציה גבוהה, רגישות גבוהה

 • EXT5548/9-22
  מצלמת "1/3 (ש/ל+צבע) יום/לילה עם מיגון חיצוני

 • EX641
  מצלמה (ש/ל) קבועה חיצונית "1/2 CCD DSP

 • EX9
  מצלמה (ש/ל) קבועה פנים-חוץ "1/2 כדורית unbrakaball

 • EXU19
  מצלמה (ש/ל) קבועה פנים-חוץ DSP כדורית unbrakaball

 • EX7
  מצלמה (ש/ל) קבועה פנים-חוץ "1/2 כדורית (BALL)

 • EXU17
  מצלמה (ש/ל) קבועה פנים-חוץ "1/2 DSP כדורית (BALL)

 • EXC2
  מצלמה (צבע) קבועה פנימית Mini Cube 1/2" CCD

 • EXC12
  מצלמה (צבע) קבועה פנימית Mini Cube, 1/2" CCD

 • EXC281
  מצלמה (צבע) קבועה 1/2" CCD

 • EXC4
  מצלמה (צבע) קבועה פנימית Mini Dome, 1/2" CCD

 • EXC14
  מצלמה (צבע) קבועה פנימית Mini Dome, 1/2" CCD DSP

 • EXC642
  מצלמה (צבע) קבועה חיצונית "1/2 CCD DSP

 • EXC643
  מצלמה (צבע) קבועה חיצונית, DSP 1/2" CCD

 • EXC9
  מצלמה (צבע) קבועה פנים- חוץ "DSP 1/2 כדורית unbrakaball

 • EXC19
  מצלמה (צבע) קבועה פנים- חוץ "DSP 1/2 כדורית unbrakaball

 • EXC7
  מצלמה (צבע) קבועה פנים- חוץ "DSP 1/2 כדורית (BALL)

 • EXC17
  מצלמה (צבע) קבועה "DSP 1/2 כדורית (BALL)

 • EXC93-9DSP
  מצלמה (צבע) ממונעת פנים/חוץ DOME, 1/2" CCD

 • EX2601
  מצלמה (ש/ל+צבע) 1/2" DSP אסטרטגית חיצונית

 • EXT6165/2-11
  מצלמה "1/3 (צבע) WDR (Wide Dynamic Range)- תחום דינמי רחב

 • EXT6165/9-22
  מצלמה "1/3 (ש/ל+צבע) WDR (Wide Dynamic Range)- תחום דינמי רחב

 • EX2801
  מצלמת וידאו (ש/ל+צבע) אסטרטגית חיצונית

 • EXC7000Q
  מצלמת וידאו (ש/ל+צבע) מצטדדת

 • EX2901
  מצלמת וידאו (צבע) 1/4" טווחים ארוכים

 • EXC143
  מצלמה קבועה פנים/חוץ Dual CCD

 • EXT5400/5-50
  מצלמת וידאו רגישות גבוהה

 • EXU7
  מצלמת וידאו (ש/ל) כדורית קבועה רזולוציה גבוהה, רגישות גבוהה

 • EXU9
  מצלמת וידאו (ש/ל) כדורית קבועה פנים-חוץ

 • EEXC7
  מצלמת וידאו (צבע) מיגון אלומיניום אטום הרמטי זכוכית מחוסמתעבה

 • EEXC17
  מצלמת וידאו (צבע) מיגון אלומיניום, אטום הרמטי, זכוכית מחוסמת עבה

 • EEXU7
  מצלמת וידאו (ש/ל) מיגון אלומיניום, אטום הרמטי, זכוכית מחוסמת עבה

 • EEXU17
  מצלמת וידאו (ש/ל) מיגון אלומיניום, אטום הרמטי, זכוכית מחוסמת עבה

 • EXT5548/9-22
  מצלמת וידאו (ש/ל+צבע) יום/לילה, מיגון חיצוני, רזולוציה + רגישות

 • EXT5400/5-50
  מצלמת וידאו (ש/ל+צבע) חיצונית יום/לילה, מיגון חיצוני, רזולוציה + רגישות גבוהים

 • EXT2090DN
  מצלמת וידאו (ש/ל+צבע) יום/לילה Super HAD רזולוציה גבוהה, רגישות גבוהה